Grupa ECO

Dane techniczne

ECO SA wytwarza ciepło w 136 źródłach ciepła o łącznej mocy zainstalowanej 610,1 MW, z czego 567,7 MW to moc zainstalowana w 20 systemach ciepłowniczych, a 42,4 MW w 117 źródłach lokalnych. Część produkcji ciepła odbywa się w skojarzeniu z wytworzeniem energii elektrycznej. Moc energii cieplnej wytwarzanej w kogeneracji wynosi 44,5 MWt, natomiast energii elektrycznej 18,5 MWe.

 /dane na koniec 2018 r./

Do góry