Grupa ECO

Dane techniczne

ECO SA wytwarza ciepło w 144 źródłach ciepła o łącznej mocy zainstalowanej 635,5 MW, z czego 590,9 MW to moc zainstalowana w 20 systemach ciepłowniczych, a 44,6 MW w 125 źródłach lokalnych. Część produkcji ciepła odbywa się w skojarzeniu z wytworzeniem energii elektrycznej. Moc energii cieplnej wytwarzanej w kogeneracji wynosi 44,5 MWt, natomiast energii elektrycznej 18,55 MWe.

 /dane na koniec 2015 r./

Do góry