Grupa ECO

Przetargi - ECO SA

Środki trwałe

47

Ofertę należy złożyć do dnia 14.08.2020 r. do godz. 15:00

Sprzedaż spycharki gąsienicowej DT-75 

47_2020.pdf

Roboty budowlane

38
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.07.2020 r. do godz. 10:00.
Zabudowa separatorów w piaskownikach na instalacji kanalizacji deszczowej w Rejonie Enegetycznym Kluczbork i Krapkowice. 
Dokument PDF 38

26
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.05.2020r. do godz. 10:00.
Budowa instalacji odazotowania spalin metodą selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu dla kotłów węglowych WR 25 nr 3 i OR50N zainstalowanych w elektrociepłowni w Opolu przy ul. Harcerskiej. 
26.2020.zip

załącznik nr 7 do zaproszenia.pdf

26A
Zmiana terminu składania ofert do dnia 05.06.2020r. do godz. 10:00.
Budowa instalacji odazotowania spalin metodą selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu dla kotłów węglowych WR 25 nr 3 i OR50N zainstalowanych w elektrociepłowni w Opolu przy ul. Harcerskiej. 
26A.2020.pdf

26C
 Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Budowa instalacji odazotowania spalin metodą selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu dla kotłów węglowych WR 25 nr 3 i OR50N zainstalowanych w elektrociepłowni w Opolu przy ul. Harcerskiej. 
26C.2020.zip

26B
 Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Budowa instalacji odazotowania spalin metodą selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu dla kotłów węglowych WR 25 nr 3 i OR50N zainstalowanych w elektrociepłowni w Opolu przy ul. Harcerskiej. 
26B.2020.pdf

26D

  Pytania i odpowiedzi do postępowania, zmiana terminu składania ofert na dzień 15.06.2020 r. do godz.10:00.
Budowa instalacji odazotowania spalin metodą selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu dla kotłów węglowych WR 25 nr 3 i OR50N zainstalowanych w elektrociepłowni w Opolu przy ul. Harcerskiej. 
26D.2020.zip

26E
 Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Budowa instalacji odazotowania spalin metodą selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu dla kotłów węglowych WR 25 nr 3 i OR50N zainstalowanych w elektrociepłowni w Opolu przy ul. Harcerskiej. 
26E.2020.pdf


3.PZP.2020

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.03.2020 r. do godz.10:00

Budowa/Przystosowanie instalacji odpylania i budowa instalacji odsiarczania spalin dla kotłów węglowych WR-25 nr 3 i OR-50N zainstalowanych w Elektrociepłowni w Opolu przy ul. Harcerskiej. 

3.PZP.2020.zip

3.PZP.2020.A
Ogłoszenie uzupełniające. 
3.PZP.2020.A.pdf

3.PZP.2020.B

Pytania i odpowiedzi. 

3.pzp.2020.B.pdf

2020_OJS028_065494_pl.pdf

3.PZP.2020.C

 Pytania i odpowiedzi. 

3.PZP.2020.C.zip

3.PZP.2020.E
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.E.pdf

3.PZP.2020.F
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.F.pdf

3.PZP.2020.D
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.D.pdf

3.PZP.2020.G
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.G.pdf

3.PZP.2020.H
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.H.pdf

3.PZP.2020.I
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.I.pdf

3.PZP.2020.J
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.J.pdf

3.PZP.2020.K
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.K.pdf

3.PZP.2020.L
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.L.pdf

3.PZP.2020.Ł
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.Ł.zip

3.PZP.2020.M
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.M.pdf

3.PZP.2020.N
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.N.pdf

3.PZP.2020.O
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.O.pdf

3.PZP.2020.P
Zmiana terminu składania ofert na  dzień 14.04.2020 r. do godz.10:00. 
3.PZP.2020.P.pdf

3.PZP.2020.P...pdf

3.PZP.2020.R
Zmiana terminu składania ofert na  dzień 27.04.2020 r. do godz.10:00. 
3.PZP.2020.R.pdf

3.PZP.2020..R.pdf

3.PZP.2020.S
Informacje Zamawiającego do postępowania. 
3.PZP.2020.S.zip

3.PZP.2020.T
Informacja z otwarcia ofert. 
3.PZP.2020.T.pdf


Dostawy

 

48

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.08.2020r. do godz. 10.00.

Zaprojektowanie i dostawa separatorów w piaskownikach na instalacji kanalizacji deszczowej w Rejonie Kluczbork i Krapkowice.

48-Dokumentacja przetargowa

42

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.07.2020r. do godz. 10.00.

Sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus dla ECO S.A.

42-Dokumentacja przetargowa

Usługi

41

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.08.2020r. do godz. 12.00.

Konsultacje dotyczące przygotowania Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. do wdrożenia i certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność z normą ISO 45001:2018 System Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieną Pracy.

41-Dokumentacja przetargowa

 45

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.08.2020 r. do godz. 10:00
Wykonanie  bieżącej konserwacji i dokonanie przeglądów systemów ochrony przed pożarem, hydrantów, gaśnic i innych urządzeń przeciwpożarowych w Oddziale Opole ul. Harcerska 15. 
45.2020.pdf

dot. ogłoszenia 51

Informacja z otwarcia ofert "Modernizacja turbiny gazowej SGT300 (Tempest) dla Oddziału Opole ECO S.A.

Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

51E

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców. 

Modernizacja turbiny gazowej SGT300 (Tempest) dla Oddziału Opole ECO S.A. 

51E_PZP_2019.pdf

51D

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców. 

Modernizacja turbiny gazowej SGT300 (Tempest) dla Oddziału Opole ECO S.A. 

51D_PZP_2019.pdf

51C

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców oraz zmiana terminu składania ofert do dnia 12.07.2019r. do godz. 10:00.

Modernizacja turbiny gazowej SGT300 (Tempest) dla Oddziału Opole ECO S.A. 

51C_PZP_2019.pdf

51B
Zmiana terminu składania ofert do dnia 28.06.2019 r. do godz.10:00. 
Modernizacja turbiny gazowej SGT300 (Tempest) dla Oddziału Opole ECO S.A. 
51B.PZP.2019.pdf

51A
Odpowiedzi Zamawijącego na pytania Wykonawców. 
Modernizacja turbiny gazowej SGT300 (Tempest) dla Oddziału Opole ECO S.A. 
51A.PZP.2019.pdf

51

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.06.2019 r. do godz. 10:00. 

Modernizacja turbiny gazowej SGT300 (Tempest) dla Oddziału Opole ECO S.A. 

51_PZP_2019.zip

2019-OJS089-214317-pl.pdf

 

Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

26F
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. BUDOWA INSTALACJI ODAZOTOWANIA SPALIN METODĄ SELEKTYWNEJ NIEKATALITYCZNEJ REDUKCJI TLENKÓW AZOTU DLA KOTŁÓW WĘGLOWYCH WR-25 nr 3 I OR-50N ZAINSTALOWANYCHW ELEKTROCIEPŁOWNI W OPOLU PRZY UL. HARCERSKIEJ. 
26F.2020.POW.pdf

38A
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Zabudowa separatorów w piaskownikach na instalacjui kanalizacji deszczowej w Rejonie Kluczborka i Krapkowice. 
38A.2020.POW.pdf

3/PZP/2020
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Budowa/Przystosowanie instalacji odpylania i budowa instalacji odsiarczania spalin dla kotłów węglowych WR-25 nr 3 i OR-50N zainstalowanych w Elektrociepłowni w Opolu przy ul. Harcerskiej.
3..PZP.2020.POW.pdf

33A
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) dla etapu CCIII – rozbudowa linii/pętli dozorowych ppoż. Ciepłownia CCIII – Oddział w Opolu ul. Harcerska 15. 
33A.2020.POW.pdf

21A
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Wykonanie regeneracji trzech krzyżownic oraz wymianę szyn na wadze bocznicy kolejowej ECO S.A. Oddział w Opolu ul. Harcerska 15. 
21A.2020.POW.pdf

6C
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn.  Modernizacja układów hydraulicznych wózka wygarniającego WKH-800 „B” w Oddziale Opole ECO S.A. w Opolu ul. Harcerska 15. 
6C.2020.POW.pdf

4A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Odbiór odpadów powstających w ECO S.A. Oddział Opole, Oddział Kotłownie Lokalne, Jednostka Centralna, Oddział Śląski, Oddiał Lubuski w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia.

Unieważnienie

7A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Dostawa odżużlacza zgrzebłowego wraz z montażem dla kotła ERm6 w ECO S.A. RE w Lublińcu. 

7A_2020.pdf

104B
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Usługi serwisowe – przegląd, konserwacja, usuwanie awarii, naprawa urządzeń klimatyzacyjnych w Jednostce Centralnej i Oddziale Opole oraz instalacji wody lodowej w budynkach Jednostki Centralnej ECO S.A. w Opolu ul. Harcerska 15 w latach 2020-2023..
104B.2019.POW.pdf

1A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Wykonanie naprawy głównej P5 lokomotywy spalinowej 401Da (Ls-350E) eksploatowanej w Oddziale Opole ul. Harcerska 15.
1A.2020.POW.pdf

102B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Diagnostyka maszyn wirujących dla ECO S.A.

102B_2019.pdf

94B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Dostawa wody mineralnej/źródlanej w butelkach, galonach dla GK ECO S.A.

94B_2019.pdf

84C

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Dostawa materiałów biurowych i środków higieny osobistej na potrzeby GK ECO S.A. w latach 2020-2021

84C_2019.pdf

96A
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. 

Dostawa licencji Microsoft w umowie MPSA:

AAA-03786     Win Server User CAL                         sztuk  600       
AAA-03871     Win RDS User CAL                            sztuk  200
AAA-90052     Win Server Datcr Core 16 SL             sztuk  4
AAA-30379     Win Server Datcr Core 2 SL               sztuk 16
96A.2019.POW.pdf

91B
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Rozbudowa środowiska wirtualnego poprzez:
Zadanie nr 1:
dostawę czterech serwerów, dwóch macierzy, czterech przełączników i usługi wdrożeniowej do migracji systemów OT/IT oraz
Zadanie  nr 2:
dostawę licencji Microsoft w umowie MPSA:
AAA-03786     Win Server User CAL                         sztuk  600      
AAA-03871     Win RDS User CAL                            sztuk  200
AAA-90052     Win Server Datcr Core 16 SL             sztuk  4
AAA-30379     Win Server Datcr Core 2 SL              sztuk 16
91B.2019.POW.pdf

82A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Przeprowadzenie geodezyjnych pomiarów objętości oraz ciężaru objętościowego opału zgromadzonego  na placach  składowych ECO S.A.
82A.2019.POW.pdf

80A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa fabrycznie nowego traktorka do koszenia terenów zielonych dla Oddziału Opole ECO S.A. 

80A_2019.pdf

74A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn.Odnowienie rocznej subskrypcji IBM Notes/Domino.
74A.2019.POW.pdf

71A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Modernizacja rozdzielnicy nN 0,4kV, stacji transformatorowej ST-3 w Opolu przy ul. Harcerskiej 15.

71A

73A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Wykonanie technicznego zabezpieczenia mienia obiektów kotłowni ECO S.A. - Oddział Lubuski K-1071, 64 - 200 Wolsztyn, Żeromskiego 12 w zakresie montażu systemu monitoringu wizyjnego. 

73A_2019.pdf

Do góry