Grupa ECO

Program socjalny

Nasza firma od lat oferuje bogaty program socjalny. Objęci są nim pracownicy i ich rodziny oraz byli pracownicy ECO przebywający na emeryturach i rentach.Zasady programu opisuje Zakładowy Regulamin Funduszu Świadczeń Pracowniczych, z którego rocznie przeznaczamy ponad milion złotych na różne cele związane z działalnością socjalną.
Z tej kwoty finansujemy lub dofinansujemy następujące działania:
  • zorganizowane formy wypoczynku pracowników i ich rodzin (wczasy, leczenie sanatoryjne, wycieczki),

  • uczestnictwo dzieci i młodzieży w koloniach, obozach i zimowiskach w ramach zbiorowych, zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży,

  • udzielamy niskooprocentowanych pożyczek przeznaczonych na budowę i rozbudowę domu, remont domu lub mieszkania, kupno domu lub mieszkania na rynku pierwotnym i wtórnym oraz wykup zajmowanego lokalu mieszkalnego,

  • kupujemy upominki dla dzieci pracowników oraz emerytów spółki,

  • w przypadku, gdy nasi pracownicy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, mogą ubiegać się o bezzwrotną pomoc rzeczową lub finansową,

  • prowadzimy także działalność kulturalno-oświatową i sportową partycypując w kosztach kupna biletów na poszczególne imprezy i dostępu do obiektów sportowych.

ECO SA

ECO SA

ECO SA

ECO SA

ECO SA

ECO SA

Do góry