Grupa ECO

Komisja kwalifikacyjna

W czerwcu 2009 r. przy ECO została powołana komisja kwalifikacyjna ds. stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych ( na podstawie art. 54 ust.3 pkt.1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz § 12 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci).

ECO świadczy usługi polegające na przeprowadzaniu egzaminów na stwierdzenie posiadania kwalifikacji w poniższym zakresie:

Grupa 2 pkt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 10

Grupa 3 pkt. 4,5,6,7,8,9 i 10

Więcej w Ofercie

Do góry