Grupa ECO

Władze spółki

Zarząd

  • Zdzisław Horwat– Prezes Zarządu

 Rada Nadzorcza

  • Piotr Gumiński – Przewodniczący
  • Jarosław Kamionka - Zastępca Przewodniczącego
  • Witold Meissner – Członek Rady
  • Bogdan Wójciak – Członek Rady
  • Sławomir Kozdęba – Członek Rady

  Zgromadzenie Wspólników (struktura kapitału)

  • Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA – 99,34 %
  • Osoby fizyczne – 0,66 %
Do góry