Grupa ECO

Podstawowe informacje

Kapitał zakładowy spółki wynosi 15.232.500 złotych.
Spółka została zarejestrowana w XII Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego w Rzeszowie pod numerem KRS 0000120875

NIP: 867 000 31 40
REGON: 830337725

 

Konto bankowe: PKO BP  nr 10 1020 5095 0000 5002 0163 1514
Do góry