Grupa ECO

Wycieki pod kontrolą

 Sukcesywnie eliminujemy straty na przesyle ciepła. Już blisko połowa sieci zbudowana jest z rur preizolowanych o średnicach dokładnie dostosowanych do faktycznych potrzeb. Realny wpływ na ograniczenie kosztów przesyłu mają także wbudowane w sieć lokalne kotłownie gazowe, wytwarzające ciepło w sezonie letnim. 

Nie oszczędzamy na jakości i bezpieczeństwie dostaw. Wszędzie tam, gdzie istnieje groźba awarii lub stosowane technologie są przestarzałe, wprowadzamy nowoczesne urządzenia i rozwiązania techniczne. Na ten cel staramy się pozyskać środki z funduszy proekologicznych i pomocowych UE. Obecnie zamierzamy pozyskać ponad sto milionów złotych na projekty modernizacyjne w naszych obiektach.

Do góry