Grupa ECO

Polityka ZSZ

ECO SA

Podstawą funkcjonowania ECO SA jest realizacja usług zgodnych z oczekiwaniami Klientów oraz spełniających ich potrzeby. Zamierzenie to osiągamy poprzez dostarczanie kompleksowych usług ciepłowniczych z wykorzystaniem bezpiecznych i ekologicznych technologii. Naszym działaniom przyświecają dwie nadrzędne wartości: najwyższa jakość świadczonych usług, a także troska o Klienta, pracowników i środowisko naturalne.

Pragniemy być firmą przyjazną ludziom i otoczeniu. Działalność prowadzimy w sposób bezpieczny i ergonomiczny, zapewniając naszym pracownikom oraz kontrahentom jak najlepsze warunki pracy. Dbałością o bezpieczeństwo obejmujemy także naszych Klientów.

Inspiracją dla wszelkich działań rozwojowych, jakie podejmujemy jest stałe podnoszenie poziomu zadowolenia Klientów. Prowadząc działalność bieżącą oraz kreując rozwój Spółki pamiętamy o wszystkich stronach zainteresowanych. Działania rozwojowe realizujemy w oparciu o wytyczne, jakie sobie wyznaczyliśmy, wynikające ze strategii, a w szczególności:

 • identyfikację aktualnych i przyszłych potrzeb Klientów oraz efektywne ich zaspokajanie,
 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń, hałasu oraz ilości wytwarzanych odpadów,
 • szkolenia i rozwój pracowników mające na celu podniesienie świadomości
  w zakresie wiodącej roli Klienta, dbałości o środowisko naturalne oraz poprawy warunków pracy,
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • dążenie do ciągłej poprawy poziomu BHP,
 • zgodność z przepisami prawa,
 • ciągłe doskonalenie będące podstawą filozofii TQM.

Świadczenie usług na najwyższym poziomie oraz usprawnianie procesów wewnętrznych realizujemy w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami PN - EN ISO 9001, PN - EN ISO 14001, PN - N 18001 oraz specyfikacją  OHSAS 18001.

Zobowiązujemy się do zapewnienia zasobów na realizację postanowień niniejszej Polityki ZSZ.

ECO Malbork

Misją przedsiębiorstwa jest:

Zaspokajanie potrzeb Klientów w bezpieczne, niezawodne i przyjazne dla środowiska ciepło systemowe.

 

Polityką przedsiębiorstwa jest:

 • Dostarczanie ciepła systemowego przez cały rok, zapewniającego odbiorcom komfort i zadowolenie w sposób minimalizujący negatywny wpływ na środowisko naturalne.
 • Spełnianie i przestrzeganie wymagań wynikających z przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
 • Utrzymywanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych, zapewniających optymalizację procesów i ochronę środowiska.
 • Produkcja ciepła systemowego z paliwa dobrej jakości, dostarczanego przez solidnych dostawców paliw, z maksymalną sprawnością.
 • Dążenie do zmniejszania zanieczyszczeń do środowiska i emisji gazów cieplarnianych oraz racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.
 • Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania przedsiębiorstwem.

Misja i polityka ZSZ

Znaczące aspekty środowiskowe ECO Malbork sp. z o.o.

Do góry