Klienci

Prawo Energetyczne


Akty Prawne

1.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne. (Dz.U.z 2012r. - j.t.) plik do pobrania w formacie pdf
2.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych. (Dz.U.07.16.92) plik do pobrania w formacie pdf
3.Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. (Dz.U.2017, poz. 1988) plik do pobrania w formacie pdf
4.Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne. ( Dz. U. poz.2166 z 2016 r. ). plik do pobrania w formacie pdf
5.Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.03 nr.89 poz. 828). plik do pobrania w formacie pdf
6.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła. (Dz.U.2007.133.924). plik do pobrania w formacie pdf
7.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz.U.08 nr 33 poz. 195). plik do pobrania w formacie pdf
Do góry