Klienci

Rozliczenia - taryfy


ECO oferuje swoim odbiorcom rozliczenia za ciepło w zależności od potrzeb:

  • według cen i stawek opłat zawartych w taryfie dla ciepła: podstawowym sposobem rozliczeń jest stosowanie cen i stawek opłat z taryfy. Odbiorcy obciążani są w cyklach miesięcznych opłatami  stałymi, wynikającymi z wielkości zamówionej mocy cieplnej oraz opłatami zmiennymi, wynikającymi z ilości zużytego ciepła w danym miesiącu,
  • zaliczkowo: na wniosek odbiorcy istnieje możliwość zastosowania miesięcznego, zaliczkowego sposobu rozliczeń za ciepło w zakresie opłat zmiennych wyrażonych w zł za GJ, w oparciu o prognozę zużycia energii. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy,
  • indywidualne: rozliczenia za ciepło prowadzone są bezpośrednio dla najemców lokali za dodatkową opłatą, rozliczenia dla lokali zasilanych instalacją poziomą: w budynkach, w których istnieje instalacja wyposażona w liczniki ciepła, lokale mogą być rozliczane indywidualne w zakresie CO i CW za dodatkową opłatą, zgodnie z usługą rozliczeń indywidualnych,
  • załączniki ilościowo – wartościowe do faktur: na wniosek odbiorcy następuje określenie wartości opłat za ciepło na cele ogrzewania i ciepłej wody w rozbiciu na poszczególne budynki.
Do góry