Klienci

Energia elektryczna

ECO jako partner dla rozwiązań energetycznych w biznesie świadczy wysokiej jakości usługi dostawy energii. W gronie naszych Klientów znajdują się rozpoznawalne w całej Polsce marki, które cenią komfort i bezpieczeństwo współpracy z nami.

 • Jeronimo Martins Polska SA
 • Poczta Polska SA
 • Bank Zachodni WBK SA
 • Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.
 • Rossmann SDP Sp. z o.o.
 • Jelcz Sp. z o.o.
 • Grupa Kęty SA
 • Lentex SA
 • Sindbad Sp. z o.o.
 • ING Bank Śląski SA

Przedstawiamy Państwu nasz nowy produkt - "ecosmart ciepło i prąd".
Nasza usługa polega na uzupełnieniu dostawy energii cieplnej o sprzedaż energii elektrycznej.
Gwarantujemy sprawną realizację procesu sprzedaży i jasne warunki umowy. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Kontakt z Działem Obrotu Energią:
Krzysztof Chlebosz
77 54 10 131

Pobierz broszurę ecosmart

Informacja dla klientów i cennik

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA informuje, że dla klientów:
 • z którymi po 30 czerwca zawarła aneksy do umów istniejących, lub
 • z którymi po 30 czerwca 2018 roku zawarła umowy po raz pierwszy (nowi Klienci), lub
 • którzy posiadali przed 30 czerwca 2018 roku umowy zawarte z ECO S.A. na czas nieokreślony, ale którzy nie przyjęli nowej oferty sprzedaży e.e. i jednocześnie nie wypowiedzieli umowy sprzedaży, w związku z czym obowiązują ich ceny z cennika standardowego (par. 2, ust 1 umowy sprzedaży),
w związku z brakiem rozporządzenia wykonawczego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, tymczasowo będzie stosowała ceny wynikające z zawartych aneksów, umów, bądź też cennika standardowego przyjętego do stosowania na rok 2019, z uwzględnieniem obniżenia stawki podatku akcyzowego do kwoty 5zł/MWh.
Jednocześnie informujemy, że po wejściu w życie rozporządzenia wykonawczego do Ustawy o której mowa powyżej, ale nie później niż do dnia 1 kwietnia 2019 roku, ceny w rozliczeniach za okres od 1 stycznia 2019 r. zostaną stosowanie skorygowane zgodnie z wytycznymi z Ustawy oraz rozporządzenia wykonawczego.

 

Cennik standardowy obowiązujący w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. z zastrzeżeniem o którym mowa poniżej:*

Cennik standardowy energii elektrycznej

*Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. informuje, że w związku z brakiem rozporządzenia wykonawczego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw,   wstrzymuje do odwołania składanie ofert  i zawieranie nowych umów sprzedaży energii elektrycznej na rok 2019 i lata późniejsze w oparciu o zmieszczony powyżej cennik standardowy. O zmianie decyzji będziemy Państwa informować poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na naszej stronie www.ecosa.pl.

Do góry