Oferta

Ekologiczne ogrzewanie dla Opola

Baner

 

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA i Miasto Opole

podpisały porozumienie na realizację programu

"Czyste powietrze – oddech dla Opola"

 

Celem Programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych, z pieców i kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczenie emisji innych substancji powodujących przekroczenie norm jakości powietrza w Opolu, poprzez stworzenie systemu zachęt dla mieszkańców do zakupu i montażu proekologicznego systemu ogrzewania. Dotacje w ramach realizacji programu "Czyste powietrze – oddech dla Opola" udziela Miasto Opole od sierpnia 2017 roku.

Program obejmuje:

 • dotację na wymianę źródła ogrzewania na ekologiczne,
 • doradztwo i pomoc pracowników ECO przy przyłączeniu nieruchomości do sieci ciepłowniczej,
 • pomoc w uzyskaniu dodatkowego dofinansowania (środki WFOŚiGW).

Z dotacji w ramach programu "Czyste powietrze – oddech dla Opola" można skorzystać wymieniając piec starej generacji na:

 • ciepło systemowe,
 • ogrzewanie gazowe,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • ogrzewanie olejowe,
 • pompę ciepła.

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji dostępne są na duwo.opole.uw.gov.pl

Zachęcamy mieszkańców z terenu miasta Opola do kontaktu z ECO w Opolu. Nasi pracownicy czekają, aby udzielić wszystkich niezbędnych informacji dotyczących programu.

Czekamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00. 

Kamil Besztak
tel. 77 54 10 120
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bogumił Kubica
tel. 77 54 10 118
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Dowiedz się dlaczego ciepło systemowe jest ekologiczne

Mimo, że ponad 90% naszej energii powstaje z węgla to jej produkcja, w przeciwieństwie do indywidualnych źródeł węglowych nie powoduje negatywnych skutków dla środowiska naturalnego. Jest to efekt skutecznej polityki proekologicznej, którą prowadzimy od wielu lat w obszarze wytwarzania i przesyłu.
W ECO w Opolu ciepło produkowane jest w układzie wysokosprawnej kogeneracji przy wsparciu instalacji solarnej – w ten sposób powstaje, aż 60% ciepła dla mieszkańców miasta. 

Ponadto kotły, w których produkowana jest energia cieplna wyposażone są w nowoczesne układy odpylania, które praktycznie eliminują zanieczyszczenia stałe powstające w procesie produkcji – nasze urządzenia filtrujące zatrzymują ponad 99% pyłu.

Dodatkowo w ECO dbamy o wysoką jakość stosowanego paliwa oraz o jego efektywne wykorzystanie. Aby owoce związane z wysoką efektywnością energetyczną wytwarzania nie zostały zmarnowane w procesie przesyłania ciepła, równie dużą wagę przywiązujemy do zagwarantowania wysokiej jakości przesyłu. Stosujemy w większości rurociągi preizolowane, zapobiegające stratom ciepła, a sieci wyposażamy w nowoczesne systemy alarmowe pozwalające szybko reagować na ewentualne awarie. Dzięki temu krotność wymiany wody sieciowej transportującej energię cieplną w ciągu roku w ECO wynosi 0,87, przy średniej w branży 3,1.

Zobacz ile możesz zyskać zamieniając piec na ciepło systemowe

Zachęcamy mieszkańców Opola do przyłączenia się do sieci ciepłowniczej ECO i ogrzewania mieszkań ekologicznym ciepłem systemowym.

Kwoty dotacji prezentujemy w tabeli poniżej:

 Dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowychDofinansowanie dla osób fizycznych
Węzeł cieplnydo 20 000 złdo 8 000 zł
Instalacja w mieszkaniudo 4 000 zł / lokal ogrzewany węglemnie dotyczy
Przyłączenie mieszkania do istniejącego węzła cieplnegonie dotyczydo 4 000 zł / lokal ogrzewany węglem

 

Interesują cię inne ekologiczne sposoby ogrzewania?

Z dotacji w ramach programu "Czyste powietrze – oddech dla Opola" można skorzystać likwidując piec starej generacji i przyłączając się do sieci ciepłowniczej ECO. Jeśli budynek, w którym mieszkasz znajduje się poza zasięgiem naszej sieci istnieje możliwość dofinansowania innego wariantu ekologicznego ogrzewania, tj.:

 • ogrzewanie gazowe,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • ogrzewanie olejowe,
 • pompa ciepła.

Kwoty dotacji prezentujemy w tabeli poniżej:

 Dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowych

Dofinansowanie dla domu jednorodzinnego

Kocioł gazowy wraz z instalacjądo 16 000 złdo 8 000 zł
Ogrzewanie elektrycznedo 12 000 złdo 6 000 zł
Ogrzewanie olejowedo 12 000 złdo 6 000 zł
Pompa ciepłado 16 000 złdo 10 000 zł

 

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na nasze zdrowie

W powietrzu którym oddychamy w Opolu, w okresie zimowym występują szkodliwe substancje popularnie zwane smogiem. Ich natężenie, czyli niska emisja, zależy wprost od wykorzystywanego przez nas sposobu ogrzewania.
Głównym powodem niskiej emisji jest spalanie niskiej jakości paliw lub nawet śmieci w indywidualnych źródłach grzewczych. Wskutek tego procesu do powietrza wydostaje się wiele zanieczyszczeń, wśród których najbardziej szkodliwym dla człowieka są pyły zawieszone m.in. PM 2,5 i PM 10, ale również benzo(a)piren oraz tlenek azotu.
Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że rocznie około 45 000 osób w Polsce umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza, które od 2013 roku oficjalnie zostało uznane za czynnik rakotwórczy. Najbardziej na skutki niskiej emisji narażeni są mieszkańcy terenów miejskich, w szczególności osoby starsze, dzieci oraz ludzie o obniżonej odporności.

Pył PM 2,5 cechuje się zdolnością przenikania do najgłębszych części płuc, gdzie jest akumulowany lub rozpuszczany w płynach biologicznych, co objawia się ostrymi reakcjami układu oddechowego, nasileniem astmy czy też osłabieniem czynności płuc. Z kolei pył PM 10 powoduje nieprawidłową pracę rzęsek, a tym samym zaleganie śluzu w drogach oddechowych i niemożność usuwania szkodliwych substancji na zewnątrz, co wspomaga rozwój infekcji.

Dowiedz się więcej nt. wpływu smogu na Twoje zdrowie.

Naj­lep­szym spo­so­bem na likwi­da­cję niskiej emi­sji i smogu w mia­stach jest ogra­ni­cze­nie zanie­czysz­czeń pocho­dzą­cych z przy­do­mo­wych pale­nisk w cen­trach miast. Naj­wy­god­niej­szym roz­wią­za­niem, z punktu widze­nia użyt­kow­nika, na zastą­pie­nie dotych­cza­so­wego spo­sobu na cie­pło, jest podłą­cze­nie budynku do sieci cie­płowniczej i ogrze­wa­nie miesz­ka­nia cie­płem sys­te­mo­wym. Tam, gdzie nie jest to możliwe warto zastosować inne, ekologiczne źródła ogrzewania, takie jak ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, pompy ciepła lub kotły na paliwo stałe nowej generacji.

Więcej informacji na temat niskiej emisji na stronie www.niskaemisjaopola.pl

Do góry