Oferta

Program "KAWKA"

 

„Kawka" – to nazwa ogólnopolskiego programu, w ramach, którego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można pozyskać środki na likwidację uciążliwych pieców kaflowych i kotłowni węglowych, które możemy zastąpić ciepłem systemowym. Celem programu jest likwidacja tzw. niskiej emisji, czyli emisji do powietrza szkodliwych zanieczyszczeń, które powstają m.in. na skutek spalania węgla w domowych źródłach grzewczych. Program funkcjonuje w miastach, w których regularnie odnotowywane są przekroczenia stężenia w powietrzu pyłów PM 2,5 i PM10. Na Opolszczyźnie problem ten dotyczy m.in. Opola, Strzelec Opolskich, Krapkowic oraz Kluczborka.


Zobacz efekty KAWKI

Do góry