Przebudowa źródła w Kętach

Przebudowa źródła ciepła w Kętach

kety ost

 

POIS

 

Korzyści z realizacji projektu:

 

1.Ograniczenie emisji głównych zanieczyszczeń powietrza:


- dwutlenek siarki 35,1 ton/rok
- tlenki azotu 0,4 ton/rok
- pyły 6,7 ton/rok
- dwutlenek węgla 252,8 ton/rok

 

2. Dotrzymanie przyszłych, obowiązujących od 1. styczna 2016r., standardów emisyjnych dla pyłu (tj.100mg/Nm3 w suchych gazach odlotowych, po przeliczeniu na 6% zawartości tlenu)

 

Do góry