Przetargi

Informacja dla firm/osób zainteresowanych przetargami

W związku z tym, że GK ECO większość postępowań przetargowych realizuje za pośrednictwem platformy zakupowej firmy eB2b, prosimy o zarejestrowanie się na w/w platformie

Procedura zawierania umów dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

ECO SA

Środki trwałe

brak ogłoszeń

Roboty budowlane

85

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.12.2019r. do godz. 10.00.

Przebudowa osiedlowej sieci w rejonie ul. Wrocławskiej wraz z zabudową 2 szt. indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Wrocławskiej 28 w Opolu - WOP-26.

85-Dokumentacja przetargowa

87

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.12.2019r. do godz. 10.00.

Przebudowa sieci w/p na preizolowaną w rejonie ul. Katowickiej w Opolu - etap realizowany w 2020r. KOP-4.

87-Dokumentacja przetargowa

89

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.12.2019r. do godz. 10.00.

Przebudowa osiedlowej sieci w rejonie ul. Bzów wraz z zabudową 4 szt. indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Bzów 47 w Opolu WOP-23.

89-Dokumentacja przetargowa

89A

83

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.11.2019r. do godz. 10.00. Zmiana terminu składania ofert na dzień 20.11.2019r. godz. 10.00.

Przebudowa osiedlowej sieci w rejonie ul. Nysy Łużyckiej wraz z zabudową 3 szt. indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Nysy Łużyckiej 5-7 w Opolu WOP-25.

83-Dokumentacja przetargowa

83A

Dostawy

 

96
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.12.2019 r. do godz. 10:00. 
Dostawa licencji Microsoft w umowie MPSA:
AAA-03786     Win Server User CAL                         sztuk  600       
AAA-03871     Win RDS User CAL                            sztuk  200
AAA-90052     Win Server Datcr Core 16 SL             sztuk  4
AAA-30379     Win Server Datcr Core 2 SL               sztuk 16
96.2019.pdf

94

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.12.2019 r. do godz. 10:00.

Dostawa wody mineralnej/źródlanej w butelkach, galonach dla GK ECO S.A. 

94_2019.zip

94A_2019.pdf


91
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.11.2019 r. do godz. 10:00. 
Rozbudowa środowiska wirtualnego poprzez:
Zadanie nr 1:
dostawę czterech serwerów, dwóch macierzy, czterech przełączników i usługi wdrożeniowej do migracji systemów OT/IT oraz
Zadanie  nr 2:

dostawę licencji Microsoft w umowie MPSA:
AAA-03786     Win Server User CAL                         sztuk  600      
AAA-03871     Win RDS User CAL                            sztuk  200
AAA-90052     Win Server Datcr Core 16 SL             sztuk  4
AAA-30379     Win Server Datcr Core 2 SL               sztuk 16
91..2019.pdf

 91A
Pytanie i odpowiedź do postępowania. 
Rozbudowa środowiska wirtualnego poprzez:
Zadanie nr 1: 
dostawę czterech serwerów, dwóch macierzy, czterech przełączników i usługi wdrożeniowej do migracji systemów OT/IT oraz
Zadanie  nr 2: 

dostawę licencji Microsoft w umowie MPSA:
AAA-03786     Win Server User CAL                         sztuk  600       
AAA-03871     Win RDS User CAL                            sztuk  200
AAA-90052     Win Server Datcr Core 16 SL             sztuk  4
AAA-30379     Win Server Datcr Core 2 SL               sztuk 16
91A..2019.pdf

84

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.11.2019 r. do godz. 10:00.

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i środków higieny osobistej na potrzeby GK ECO S.A. w latach 2020 - 2021. 

84_2019.zip

84A-Pytania i odpowiedzi

84B-Nowy termin składania ofert

Usługi

88

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.11.2019 r. do godz. 10:00. 

Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, socjalnych, sanitarnych oraz pieszych ciągów komunikacyjnych w kotłowniach Oddziału Lubuskiego ECO S.A. 

88_2019.pdf

78

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.10.2019 r. do godz. 10:00.

Budowa przemysłowej sieci światłowodowej JC ECO S.A. 

78_2019.zip

78A: Nowy termin składania ofert: 25.10.2019 r. do godz. 10:00

78A_2019.pdf

78B: Pytania i odpwiedzi. 

78B_2019.zip


dot. ogłoszenia 51

Informacja z otwarcia ofert "Modernizacja turbiny gazowej SGT300 (Tempest) dla Oddziału Opole ECO S.A.

Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

51E

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców. 

Modernizacja turbiny gazowej SGT300 (Tempest) dla Oddziału Opole ECO S.A. 

51E_PZP_2019.pdf

51D

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców. 

Modernizacja turbiny gazowej SGT300 (Tempest) dla Oddziału Opole ECO S.A. 

51D_PZP_2019.pdf

51C

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców oraz zmiana terminu składania ofert do dnia 12.07.2019r. do godz. 10:00.

Modernizacja turbiny gazowej SGT300 (Tempest) dla Oddziału Opole ECO S.A. 

51C_PZP_2019.pdf

51B
Zmiana terminu składania ofert do dnia 28.06.2019 r. do godz.10:00.
Modernizacja turbiny gazowej SGT300 (Tempest) dla Oddziału Opole ECO S.A. 
51B.PZP.2019.pdf

51A
Odpowiedzi Zamawijącego na pytania Wykonawców.
Modernizacja turbiny gazowej SGT300 (Tempest) dla Oddziału Opole ECO S.A. 
51A.PZP.2019.pdf

51

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.06.2019 r. do godz. 10:00. 

Modernizacja turbiny gazowej SGT300 (Tempest) dla Oddziału Opole ECO S.A. 

51_PZP_2019.zip

2019-OJS089-214317-pl.pdf

 

Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

82A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Przeprowadzenie geodezyjnych pomiarów objętości oraz ciężaru objętościowego opału zgromadzonego  na placach  składowych ECO S.A.
82A.2019.POW.pdf

80A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa fabrycznie nowego traktorka do koszenia terenów zielonych dla Oddziału Opole ECO S.A. 

80A_2019.pdf

74A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn.Odnowienie rocznej subskrypcji IBM Notes/Domino.
74A.2019.POW.pdf

71A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Modernizacja rozdzielnicy nN 0,4kV, stacji transformatorowej ST-3 w Opolu przy ul. Harcerskiej 15.

71A

73A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Wykonanie technicznego zabezpieczenia mienia obiektów kotłowni ECO S.A. - Oddział Lubuski K-1071, 64 - 200 Wolsztyn, Żeromskiego 12 w zakresie montażu systemu monitoringu wizyjnego. 

73A_2019.pdf

63A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa kalendarzy książkowych w ilości 1 620 szt oraz trójdzielnych w ilości 1 500 szt na potrzeby GK ECO.
63A.2019.POW.pdf

59A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Wymiana sklepienia zapłonowego na konsolach żeliwnych kotła OR16 RE Lubliniec.

59A

60A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa maty dystansowej do instalacji odpylania z workami filtracyjnymi dla kotłowni K-301 w Kluczborku.

60A

58A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Wykonanie bieżącej konserwacji i dokonanie przeglądów systemów ochrony przed pożarem hydrantów, gaśnic i innych  urządzeń przeciwpożarowych w Oddziale Opole ul. Harcerska 15.
58A.2019.POW.pdf

62A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Remont i konserwacja wolnostojącego komina stalowego H/D=48/0,8m przy kotłowni ul. Staszica 4b w Nowej Soli.
62A.2019.POW.pdf

55C

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego terenu ECO S.A. O/Opole ul. Harcerska 15 Opole.

55C

41B

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Zabudowa pyłomierza do ciągłego pomiaru stężenia pyłu za instalacją odpylania kotła WR25 nr 3 zainstalowanego w elektrociepłowni Opole O/Opole.

41B

39A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Modernizacja systemu sterowania kotła gazowego wodnego typu ERK-ES 25MW wraz z palinkiem HamworthyDFL 650 zainstalowanego w ECO S.A. Oddział Opole ul. Harcerska 15 w Opolu.
39A.2019.pdf

40A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Remont 4 szt. silników indukcyjnych 3-fazowych 6kV z Oddziału Opole ul. Harcerska 15.
40A.2019.POW.pdf

46A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego dla GK ECO S.A.
46A.2019.POW.pdf

42A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Demontaż kotłów WLM5 oraz WLM/WR w Oddziale Śląskim RE Kęty.
42A.2019.pdf

36A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego.
36A.2019.POW.pdf

10E
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Modernizacja systemu nadrzędnego CHANCE2000 CC3 K-173 w Oddziale Opole w zakresie wykonania, montażu i podłączenia szafy PLC-S7-400H oraz wykonania układu blokad i zabezpieczeń kotła WP120-2.
10E.2019.POW.pdf

20B

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Modernizacja dachu lokomotywowni w Oddziale Opole ECO S.A. ul. Harcerska 15 Opole.

20B.2019.pdf

26C

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Remont pomieszczenia mistrzów w Oddziale Opole ECO S.A. ul. Harcerska 15 Opole.

26C.2019.pdf

21A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Modernizacja wagi samochodowej PR-60 w kotłowni K-280 w Jelcz Laskowicach ul. Fabryczna 21.
21A.2019.POW.pdf

14C
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Modernizacja szaf kotłowych kotłów (KRm-125) K2 i K3 zainstalowanych w K-259 w Grodkowie.
14C.2019.POW.pdf

19E
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Przeprowadzenie inwentaryzacji obiektowej, fizycznej i logicznej systemów informacyjnych w kontekście cyberbezpieczeństwa operatora kluczowego dla lokalizacji Opole i Kluczbork. Przeprowadzenie analizy wpływu , analizy ryzyk, przygotowanie dokumentacji projektu wykonawczego w zakresie efektywnie wykonanej dokumentacji inwentaryzacyjnejna dostosowanie infrastruktury do wymogów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Ustawa z dnia 5 lipca 2018r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Dz.U.z 2018r. poz. 1560 z późn. zm.
19E.2019.POW.pdf

27C
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń administracyjnych, biurowych, produkcyjnych ECO S.A. w  RE Strzelce Opolskie/Krapkowice: zadanie nr 1 Krapkowice K-651, zadanie nr 2 Strzelce Opolskie K-452
27C.2019.POW.pdf

7G

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Modernizacja  układu wody lodowej w budynkach A i B wraz z wymianą agregatu wody lodowej  przy budynbku biurowym na terenie   ECO S.A. przy ul.  Harcerskiej 15 w Opolu. 

7G.2019.POW.pdf

9C
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Wykonanaie usługi sprzątania pomieszczeń administarcyjnych, biurowych, produkcyjnych  ECO S.A. przy ul.  Harcerskiej 15 w Opolu. 
9C.2019.POW.pdf

1A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Zabudowa wciągnika przejezdnego wraz z dostosowaniem konstrukcji budynku ECII w Oddziale Opole ul.  Harcerska 15. 
1A.2019.POW.pdf

130B

Powiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Tatrzańskiej wraz z zabudową 8 szt. indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Tatrzańskiej 28 w Opolu".

130B.pdf

133A

Powiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Licealnej wraz z zabudową 3 szt. indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Licealnej 5-7-9 w Opolu".

130A.pdf

3A

Powiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Zwycięstwa/Domańskiego w Opolu wraz z zabudową 7 szt. indywidualnych węzłów cieplnych:.

3A.2019.pdf

122C

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Rozbiórka budynku technicznego - były węzeł ciepłowniczy grupowy W-1 w Opolu ul. Grota Roweckiego. 

122C_2019.pdf

127B

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń  w RE Kluczbork. 

127B.2019.POW.pdf

134B

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa macierzy dyskowej dla ECO S.A. ul. Harcerska 15 w Opolu.. 

134B.2018.POW.pdf

126A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa FortiManager dla ECO S.A. ul. Harcerska 15 w Opolu.. 

126A.2018.POW.pdf

100A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Demontaż kotła WR 40 wraz z instalacjami pomocniczymi w O/Opole ul. Harcerska 15. 

100A.2018.POW.pdf

123A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Transport opału z magazynu ECO Logistyki w Krapkowicach do magazynu Oddziału Kotłowni Lokalnych 

123A_2018.pdf

107A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla ECO S.A.

107A.2018.POW.pdf

102B
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa i montaż przenośnika zgrzebłowego z dolnym wygarnianiem OZ DW dla kotła WR-5 w kotłowni K-1002 ul. Fabryczna 16 w Żarach wraz z demontażem istniejącego przenośnika.

102B.2018.POW.pdf

117A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa licencji MS SQL 2017 dla ECO S.A.

117A.2018.POW.pdf

113A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Remont umywalni  w budynku kotłowni systemowej K-280 w Oddziale Śląskim Rejon Eksploatacyjny Jelcz-Laskowice, Jelcz-Laskowice ul. Fabryczna 21.

113A.2018.POW.pdf

99A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa dla ECO Logistyka fabrycznie nowego samochodu  marki SKODA Superb Style 272 KM (200kW), skrzynia biegów automatyczna DSG: 6 biegowa, rok pr. 2018, kolor nadwozia: srebrny lub czarny  lub o parametrach równoważnych.

99A.2018.OPW.pdf

115A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Przeprowadzenie geodezyjnych pomiarów objętości oraz ciężaru objętościowego opału zgromadzonego na placach składowych ECO S.A. 

115A_2018.pdf

106A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie remontu wagi samochodowej PR-60 w kotłowni K-280 w Jelczu Laskowicach.

106A.2018.pdf

96A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn.: Budowa ogrodzenia panelowego i bramy wjazdowej na teren parowej kotłowni gazowej  przy ul. Powstańców Śląskich w Jeleniej Górze.

96A.2018.pdf

95A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn.: Modernizacja oświetlenia terenu ECO S.A.

95A.2018.POW.pdf

89B
Powiadomienie o wynikach postępowania pn.: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej  ul. Jeziorna Siewierz.

89B.2018.POW..pdf

70C
Powiadomienie o wynikach postępowania pn.: Wykonanie  wyburzenia zespołu obiektów budowlanych - budynków i budowli kotłowni miałowej przy ul. Powstańców Śląskich w Jeleniej Górze wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz demontażem urządzeń i instalacji wchodzących w skład wyposażenia kotłowni.

70C.2018.OPW.pdf

79A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn.: Dostawa kotła węglowego retortowego o mocy nominalnej 80kW.
79A.2018.POW.pdf

78B

Powiadomienie o wynikach postępowania pn.: Przebudowa sieci n/p w rejonie ul. Żwirki i Wigury - budowa przyłącza cieplnego wraz z zabudową indywidualnego węzła cieplnego - likwidacja węzła grupowego przy ul. Żwirki i Wigury 9-10 w Opolu (KOP-6).

Wyniki

75B

Powiadomienie o wynikach postępowania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji komina Ciepłowni w Strzelcach Opolskich.
75B.2018.POW.pdf

71A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn Prowadzenie bieżącej konserwacji i wykonywanie przeglądów systemów ochrony przed pożarem, hydrantów, gaśnić i innych urządzeń gaśniczych w Oddziale Opole.

71A_2018.pdf

64A
Powiadomienie o wyniku postępowania pn. Techniczne zabezpieczenie mienia obiektów nw. kotłowni Oddziału Lubuskiego ECO S.A. w zakresie montażu systemu monitoringu wizyjnego.
64A.2018.POW.pdf

67A
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. budowa ogrodzenia panelowego i bramy wjazdowej na teren parowej kotłowni gazowej przy ul. Powstańców Sląskich w Jeleniej Górze.

67A.2018.pdf

60A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. modernizacja monitoringu terenu kotłowni systemowej K-280 w Oddziale Śląskim RE Jelcz Laskowice ul. Fabryczna 21. 

60A_2018.pdf

50A
Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego pn. Przebudowa budynku Zarządzania Pracą Sieci Ciepłowniczej przy ul. Harcerskiej w Opolu.

50A.2018.POW.pdf

57C

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. modernizacja systemu nadrzędnego CHANCE2000 CC3 K-173 w Oddziale Opole w zakresie wykonania, montażu i podłączenia szafy PLC-S7-400H oraz wykonania układu blokad i zabezpieczeń kotła WP120-2

57C_2018.pdf

52A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. remont pomieszczeń biurowych w Oddziale Opole przy ul. Harcerskiej 15

52A_2018.pdf

62A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. demontaż oraz zabudowa dwóch kotłów gazowych w kotłowniach gazowych zlokalizowanych w Głogówku

62A_2018.pdf

58C

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Modernizacja kotła rusztowego WR – 1,25 nr 2 w zakresie zwiększenia mocy do 2,2 MW wraz z modernizacją instalacji współpracujących na kotłowni systemowej K – 1071 w Wolsztynie.

58C.2018.POW.pdf

69A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci w/p na preizolowaną w rejonie ul. Okulickiego w Opolu.

69A.2018.pdf

54B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Zakupy bezgotówkowe  paliw do samochodów i sprzętu ciężkiego Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. i  spółek zależnych.

54B.2018.POW.pdf

24A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. remont ślusarki  okiennej w budynku garażowo-warsztatowym na terenieJC, Opole ul. Harcerska 15.

24A.2018.POW.pdf

47A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. techniczne zabezpieczenie mienia obiektów kotłowni Oddziału Lubuskiego ECO S.A. w zakresie  montażu systemu monitoringu wizyjnego.

47A.2018.POW.pdf

43D

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. dostawa odżużlacza zgrzebłowego dla kotła OR16 w Lublińcu

43D_2018.pdf

30B
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Dostosowanie obiektów kotłowni ECO S.A. do wymagań przepisów o ochronie przeciwpożarowej - dostawa i zabudowa 47 kpl. drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI30/EI60 oraz wykonanie odpowiednich izolacji istniejących przegród p.poż. i przepustów dla nw. kotłowni Oddziału Lubuskiego.
30B.2018.POW.pdf

29A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Remont i konserwacja wolnostojącego komina stalowego H=31 m w odciągach linowych w zakresie wykonania nowych powłok antykorozyjnych blach osłonowych izolacji termicznej i elementów wyposażenia - galerii i drabiny wraz z konserwacją odciągów linowych - kotłownia  K-1071 ul. Żeromskiego 12 w Wolszytynie.

29A.2018.POW.pdf

27B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Modernizacja rozdzielnicy kotła WR25/4, przebudowa rozdzielnicy kotła WR25/3 opracowanie dokumentacji projektowej  zgodnie z rekomendacjami  technicznymi MZ/TW/17/18 z dnia 15.02.2018 r. w O/Opole ul.Harcerska15.

27B.2018.POW.pdf

42B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Dostawa kotła kondensacyjnego w Głogówku i Opolu.

42B_2018.pdf

51A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. remont wagi samochodowej PR-60 w K-280 w Jelczu Laskowicach.

51A.2018.POW.pdf

32A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Przebudowa osiedlowej sieci n/p w rejonmie ul. Konsularnej - budowa sieci i przyłączy cieplnych wraz z zabudową 5 sztuk indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Konsularnej 3 w Opole (KOP-1).

32A-Wyniki

40C

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Krakowskiej wraz z zabudową 2 sztuk indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Krakowskiej 46 w Opolu (WOP-24).

40C-Wyniki

39B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Powolnego wraz z zabudową 5 sztuk indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Powolnego 2-6 w Opolu (WOP-14).

39B-Wyniki

31A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ul. Skautów Opolskich w Opolu (OP-4).

31A-Wyniki

26A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Remont hali odżużlania od kotła WR-25 nr 1 do końca hali kotłowni systemowej K-280 w Oddziale Śląskim Rejon Eksploatacyjny Jelcz-Laskowice, Jelcz-Laskowice ul. Fabryczna 21.

26A.2018.POW.pdf

49A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Wykonanie remontu i legalizacji wagi samochodowej znajdującej się na terenie kotłowni rejonowej  ul. Kołłątaja 8 w Kluczborku.

49A.2018.POW.pdf

33A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Rozbudowa centrali ppoż - pomieszczenia ruchu elektrycznego na terenie Oddziału Opole

33A_2018.pdf

17E
Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie.  
Modernizacja kotła rusztowego WR-1,25 nr 2 w zakresie zwiększonej mocy do 2,2 MW wraz z modernizacją instalacji współpracujących na terenie kotłowni systemowej K-1071  w Wolsztynie.
17E.2018.POW.pdf

35A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego dla Grupy Kapitałowej ECO S.A. 

35A_2018.pdf

28B

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Zabudowa ekonomizer (podgrzewacza wody) dla kotła WLM 5 nr 4 ciepłownia rejonowa Kęty. 

28B_2018.pdf

9B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Remont bocznicy kolejowej na terenie ECO S.A. Oddział Opole.

9B_2018.pdf

11B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Dostawa i montaż worków filtracyjnych do instalacji odpylania kotła WR25/3

11B_2018.pdf

25A
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Rozbudowę instalacji odkurzania w budynku kotłowni EC-II Oddział Opole - taśmociąg skośny odżużlania - w Opolu ul. Harcerska 15 .
25A_2018.pdf

21B
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Dostawa części zamiennych dla czterech  przenośników zgrzebłowych (odżużlaczy) zlokalizowanych w kotłowniach ECO S.A. – Oddział Lubuski w  Żarach, Nowej Soli, Sulechowie i Wolsztynie.
21B.2018.pdf

4D
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Dambonia w Opolu (OP-12).
4D.2018.pdf

3C
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn.Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Sosnkowskiego/Dąbrowszczaków w Opolu (OP-9).
3C.2018.POW.pdf

19A
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn..Dostawa standardowych mebli na wyposażenie pomieszczeń biurowych JC ECO S.A. Opole w roku 2018.
19A.2018.pdf

1C
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Budowa węglowego kotła rusztowego parowego o wydajnosci nominalnej 6 t/h na kotłowni systemowej K-751 w Lublińcu.
1C.2018.pdf

2C
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Modernizacja części ciśnieniowej kotła WLM-5/WR-7 zainstalowanego na ciepłowni K-650 w Kętach w zakresie wymiany części ciśnieniowej wraz z komorami.
2C_2018.pdf

7A
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Konserwacja wywrotnicy wagonowej WWB90.15 zabudowanej w ECO S.A. w Opolu
7A_2018.pdf

13C
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na modernizację dachu łącznika pomiędzy warsztatem a biurowcem w O/Opole ul. Harcerska 15.
13C.2018.pdf


ECO MALBORK

Środki trwałe

4M

Sprzedaż nieruchomości w Malborku odbędzie sie w dniu 05.06.2018r. 

4M_2018.pdf

Roboty budowlane

5M
Termin składania ofert do dnia 17.07.2019 r. do godz. 13:00.
Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w Malborku o długości ok. 157 m
5M.2019.zip

2M
Termin składania ofert do dnia 29.03.2019 r. do godz. 13:00.
Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w Malborku o długości ok. 358 m
2M.2019.zip

1M

Termin składania ofert do dnia 28.02.2019 r. do godz. 13:00.

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w Malborku o długości ok. 630 m

1_2019_M.zip

1MA
Dodatkowa informacja Zamawiającego do postępowania.
Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w Malborku o długości ok. 630 m
1MA.2019.pdf

1MB
Dodatkowa informacja Zamawiającego do postępowania.
Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w Malborku o długości ok. 630 m
1MB.2019.pdf

Dostawy

 brak ogłoszeń

Usługi

 

brak ogłoszeń


Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

brak powiadomień


ECO KUTNO

Środki trwałe

brak ogłoszeń


Roboty budowlane

brak ogłoszeń

Dostawy

brak ogłoszeń

Usługi

 
2019

brak ogłoszeńPowiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

brak powiadomień


ECO JELENIA GÓRA

Środki trwałe

brak ogłoszeń

Roboty budowlane

2019

31_1.2019.JG

Termin składania ofert do dnia 27.09.2019r. do godz. 12:00

Montaż 13szt. indywidualnych węzłów oraz 1szt. modułu cwu w obiektach zasilanych z sieci ciepłowniczej w Jeleniej Górze

31_1_2019_JG.zip

30B.2019.JG

Pytania i odpowiedzi do postępowania Budowa przyłącza ciepłowniczego do obiektu SIKLA ul. Spółdzielcza 55 w Jeleniej Górze

30B_2019_JG.pdf

30A.2019.JG

Pytania i odpowiedzi do postępowania Budowa przyłącza ciepłowniczego do obiektu SIKLA ul. Spółdczielcza 55 w Jeleniej Górze 

30A_2019_JG.zip

30.2019.JG
Termin składania ofert do dnia  19.08.2019 r. do godz. 12:00
Budowa przyłącza ciepłowniczego do obiektu SIKLA ul. Spółdzielcza 55 w Jeleniej Górze.
30.2019.JG.zip

29.2019.JG
Termin składania ofert do dnia  19.08.2019 r. do godz. 12:00
Wykonanie projektu oraz budowa, montaż i uruchomienie 13szt. indywidualnych węzłów w obiektach zasilanych z sieci ciepłowniczej w Jeleniej Górze.
29.2019.JG.zip

24.2019.JG
Termin składania ofert do dnia  19.07.2019 r. do godz. 12:00
Wykonanie projektu oraz budowa, montaż i uruchomienie 13szt. indywidualnych węzłów oraz 1szt. modułu cwu w obiektach zasilanych z sieci ciepłowniczej w Jeleniej Górze.
24.2019.JG.zip

24A.2019.JG

Pytania i odpowiedzi do postepowania. 

24A_2019_JG.pdf

24B.2019.JG
Pytania i odpowiedzi do postepowania. 
24B.2019.JG.pdf

18.2019.JG
Termin składania ofert do dnia  25.07.2019 r. do godz. 12:00
Zasilanie w ciepło nowoprojektowanych osiedli mieszkaniowych przy ul. Wróblewskiego. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze – Etap B.
18.2019.JG.zip

18A.2019.JG

Pytania i odpowiedzi do postępowania. 

18A_2019_JG.pdf

18B.2019.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania. 
18B.2019.JG.zip

18C.2019.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania. 
18C.2019.JG.zip

26.2019.JG
Termin składania ofert do dnia  22.07.2019 r. do godz. 12:00.
Modernizacja elewacji południowej budynku głównego EC Miasto w Jeleniej Górze. Zadanie nr 1 – reprofilacja konstrukcji  żelbetowej oraz Reprofilacja słupów i płyt korytkowych żelbetowych hali odżużlania.
26.2019.JG.zip 

26A.2019.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania. Zmiana terminu składania ofert do dnia  30.07.2019 r. do godz.12:00.
Modernizacja elewacji południowej budynku głównego EC Miasto w Jeleniej Górze. Zadanie nr 1 – reprofilacja konstrukcji  żelbetowej oraz Reprofilacja słupów i płyt korytkowych żelbetowych hali odżużlania.
26A.2019.JG.pdf

26B.2019.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Modernizacja elewacji południowej budynku głównego EC Miasto w Jeleniej Górze. Zadanie nr 1 – reprofilacja konstrukcji  żelbetowej oraz Reprofilacja słupów i płyt korytkowych żelbetowych hali odżużlania.
26B.2019.JG.pdf

26B.2019.JG
Zmiana terminu składania ofert do dnia  28.08.2019 r. do godz.12:00..
Modernizacja elewacji południowej budynku głównego EC Miasto w Jeleniej Górze. Zadanie nr 1 – reprofilacja konstrukcji  żelbetowej oraz Reprofilacja słupów i płyt korytkowych żelbetowych hali odżużlania.
26C.2019.JG.pdf

25.2019.JG
Termin składania ofert do dnia  22.07.2019 r. do godz. 12:00
Modernizacja układu nawęglania zewnętrznego w EC Miasto w Jeleniej Górze. Zadanie nr 2 – modernizacja budynku przesypowni.
25.2019.JG.zip

9B.2019.JG.2

Zestawienie referencji do przetargu nr 9.2019.JG
Budowa sieci rozdzielczej ciepłowniczej i przyłączy w rejonie ul. Pijarskiej – 1 Maja – Okrzei w Jeleniej Górze.
9B.2019.JG.2.pdf

9A.2019.JG.2
Zmiana zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Budowa sieci rozdzielczej ciepłowniczej i przyłączy w rejonie ul. Pijarskiej – 1 Maja – Okrzei w Jeleniej Górze.
9A.2019.JG.2.zip

9.2019.JG
Termin składania ofert do dnia  25.06.2019 r. do godz. 12:00

Budowa sieci rozdzielczej ciepłowniczej i przyłączy w rejonie ul. Pijarskiej – 1 Maja – Okrzei w Jeleniej Górze.
9.2019.JG.zip

9A.2019.JG.zip

9B.2019.JG.zip

12.2019.JG
Termin składania ofert do dnia  6.06.2019 r. do godz. 12:00
Modernizacja elewacji południowej budynku głównego EC Miasto w Jeleniej Górze. Zadanie nr 1 – reprofilacja konstrukcji żelbetowej oraz Reprofilacja słupów i płyt korytkowych żelbetowych hali odżużlania.
12.2019.JG.zip

19.2019.JG
Termin składania ofert do dnia  24.05.2019 r. do godz. 12:00
Modernizacja układu nawęglania zewnętrznego EC Miasto w Jeleniej Górze. Zadanie nr 2 - modernizacja budynku przesypowni.
19.2019.JG.zip

17.2019.JG
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym do  10.05.2019 r. do godz.15:00
Celem dialogu technicznego jest pozyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na  zaprojektowanie i wybudowanie  instalacji odsiarczania spalin oraz rozbudowy i zabudowy nowej instalacji odpylania spalin dla kotłów OKR40/50 nr 2, OR16N nr 3, WR10M nr 4 oraz WR10M nr 5 w EC Miasto w Jeleniej Górze.

17.2019.JG.pdf

15.2019.JG
Termin składania ofert do dnia  15.05.2019 r. do godz. 12:00
Modernizacja pokrycia dachu EC w części nad RPWł6kV i laboratorium, budynku głównego EC Miasto.
15.2019.JG.zip

14.2019.JG
Termin składania ofert do dnia  19.04.2019 r. do godz. 12:00
Modernizacja układu nawęglania zewnętrznego w EC Miasto w Jeleniej Górze. Zadanie nr 2 - modernizacja  budynku przesypowni.
14.2019.JG.zip

2.2019.JG
Termin składania ofert do dnia 18.03.2019 r. do godz. 12:00
Wymiana części ciśnieniowej kotłów OKR 40/50 nr 2 i OR16N nr 3 eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.
2.2019.JG.zip

2.2019.JG DT K2.zip

2.2019.JG DT K3 - 1.zip

2.2019.JG DT K3 - 2.zip

2.2019.JG DT K3 - 3.zip

2.2019.JG DT K3 - 4.zip

2A.2019.JG
Zmiana terminu składania ofert do dnia 25.03.2019 r. do godz. 12:00
Wymiana części ciśnieniowej kotłów OKR 40/50 nr 2 i OR16N nr 3 eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.
2A.2019.JG.pdf

 2B.2019.JG
Pytanie i odpowiedź do postępowania.
Wymiana części ciśnieniowej kotłów OKR 40/50 nr 2 i OR16N nr 3 eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.
2B.2019.JG.pdf

2C.2019.JG
Pytanie i odpowiedź do postępowania.
Wymiana części ciśnieniowej kotłów OKR 40/50 nr 2 i OR16N nr 3 eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.
2C.2019.JG.pdf

2D.2019.JG
Pytanie i odpowiedź do postępowania.
Wymiana części ciśnieniowej kotłów OKR 40/50 nr 2 i OR16N nr 3 eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.
2D.2019.JG.zip

Dostawy

31.2019.JG

Termin składania ofert do dnia 03.09.2019r. do godz.12:00

Dostawa 13 szt. indywidualnych węzłów do obiektów zasilanych z sieci ciepłowniczej w Jeleniej Górze.

31_2019_JG.zip

31A.2019.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Dostawa 13 szt. indywidualnych węzłów do obiektów zasilanych z sieci ciepłowniczej w Jeleniej Górze.
31A.2019.JG.pdf

28.2019.JG
Termin składania ofert do dnia  19.08.2019 r. do godz. 12:00
Budowa układu uzupełnienia sieci ciepłowniczej w oparciu o pompy uzupełniające w EC Miasto w Jeleniej Górze. Zadanie nr 1 – dostawa odgazowywacza próżniowego.
28.2019.JG.zip

23A.2019.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania. Zmiana termin składania ofert do dnia  05.07.2019 r. do godz. 12:00
Dostawa dwóch wentylatorów ciągu dla kotła OKR 40/50 nr 2 eksploatowanego w Elektrociepłowni EC Miasto w Jeleniej Górze.
23A..2019.JG.pdf

23.2019.JG.2
Informacje uzupełniające.
23.2019.JG.2.pdf

23.2019.JG
Termin składania ofert do dnia  3.07.2019 r. do godz. 12:00
Dostawa dwóch wentylatorów ciągu dla kotła OKR 40/50 nr 2 eksploatowanego w Elektrociepłowni EC Miasto w Jeleniej Górze.
23.2019.JG.zip

Usługi

33.2019.JG

Termin składania ofert do dnia 26.09.2019 r. do godz. 12:00. 

Wykonanie projektu przyłączenia Bergman Profile Polska Sp. z o.o. Sp. k. do sieci elektroenergetycznej ECO Jelenia Góra

33_2019_JG.zip

Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

31.1.e.2019.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania na Montaż 13 szt. indywiduwalnych węzłów oraz 1 szt. modułu cwu w obiektach zasialnych z sieci ciepłowniczej w Jeleniej Górze. 

31_1E_2019_JG.pdf

31E.2019.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania na Dostawę 13 szt. indywidualnych węzłów do obiektów zasilanych z sieci ciepłowniczej w Jeleniej Górze. 

31E_2019_JG.pdf

28d.2019.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Budowa układu uzupełnienia sieci ciepłowniczej w oparciu o pompy uzupełniające w EC Miasto w Jeleniej Górze. Zadanie nr 1 - dostawa odgazowywacza próżniowego.

28d.2019.JG.pdf

30F.2019.JG
Ogłoszenie o  wyniku postępowania.
Budowa przyłącza ciepłowniczego do obiektu SIKLA ul. Spółdzielcza 55 w Jeleniej Górze.
30F.2019.JG.pdf

29A.2019.JG

Ogłoszenie o unieważnieniu posępowania 

Wykonanie projektu oraz budowa, montaż i uruchomienie 13szt. indywidualnych węzłów w obiektach zasilanych z sieci ciepłowniczej w Jeleniej Górze.

29A_2019_JG.pdf

18F.2019.JG
Ogłoszenie o  wyniku postępowania.
Zasilanie w ciepło nowoprojektowanych osiedli mieszkaniowych przy ul. Wróblewskiego. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze – Etap B.
18F.2019.JG.pdf

24D.2019.JG
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.
Wykonanie projektu oraz budowa, montaż i uruchomienie 13szt. indywidualnych węzłów oraz 1szt. modułu cwu w obiektach zasilanych z sieci ciepłowniczej w Jeleniej Górze.
24D.2019.JG.pdf

23B.2019.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania. 

Dostawa dwóch wentylatorów ciągu dla kotła OKR 40/50 nr 2 eksploatowanego w Elekrociepłowni EC Miasto w Jeleniej Górze. 

23B_2019_JG.pdf

15E.2019.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Modernizacja pokrycia dachu EC w części nad RPWł6kV i laboratorium, budynku głównego EC Miasto.
15E.2019.JG.pdf

19C.2019.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Modernizacja układu nawęglania zewnętrznego EC Miasto w Jeleniej Górze. Zadanie nr 2 - modernizacja budynku przesypowni.
19C.2019.JG.pdf

2H.2019.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Wymiana części ciśnieniowej kotłów OKR 40/50 nr 2 i OR16N nr 3 eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.
2H.2019.JG.pdf

14D.2019.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Modernizacja układu nawęglania zewnętrznego w EC Miasto w Jeleniej Górze. Zadanie nr 2 - modernizacja  budynku przesypowni.
14D.2019.JG.pdf

6D.2019.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.
6D.2019.JG.pdf

5H.2019.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Świadczenie usług fizycznego i technicznego dozoru mienia w ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.
5H.2019.JG.pdf

3F.2019.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) w ilości 2.500 – 15.000 Mg (+/- 5%).
3F.2019.JG.pdf

1B.2019.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania. 

Likwidacja węzła grupowego przy ul. Bohaterów Września 1939 r. Nr. 9A. 

1b.2019.JG.pdf

4C.2019.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Wykonanie projektu linii kablowych 20kV do Stacji Rozdzielczej SR20-1 w Jeleniej Górze.
4C.2019.JG.pdf

 

ECO CIEPŁO LOKALNE I

brak ogłoszeń

ECO KOGENERACJA

Roboty Budowlane

1KG.2019

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.01.2020 r. do godz. 11:00. 

Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Jeleniej Górze

1KG.2019.zip

 1KG.2019.A-zmiana treści SIWZ

1KG.2019.B-pytanie i odpowiedz

Dostawy

brak ogłoszeń

Usługi

 

brak ogłoszeń

Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

brak ogłoszeń

 

ECO TARNOBRZEG

Środki trwałe

brak ogłoszeń

Roboty budowlane

2019

15T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.07.2019r. do godz. 12.00.
Likwidacja węzła grupowego W-7 przy ul. Niepodległości - sieć cieplna osiedlowa wraz z przyłączami – ETAP 1, Tarnobrzeg, os. Przywiśle.
15T.2019.zip

14T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.06.2019r. do godz. 14.00.

Remont komina nr 1 zainstalowanego w ciepłowni węglowej w Tarnobrzegu.

14T.2019.zip

2018

15T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.09.2018r. do godz. 12:00
Likwidacja węzeła grupowego W-9. Etap sieć cieplna ul. Jachowicza.
15T.2018.zip

12T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.07.2018r. do godz. 12:00

1) Budowa przyłącza cieplnego wysokoparametrowego do budynku Kogeneracji przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu,
2) Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej, likwidacja sieci napowietrznej przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu

12_2018_T.zip

8T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.05.2018r. do godz. 12:00

Remont sieci cieplnej wysokoparametrowej na osiedlu Piastów oraz na ul. Jędrusiów i Konstytucji 3 Maja w Tarnobrzegu” oraz „Budowa przyłączy sieci cieplnej wysokoparametrowej do domów w zabudowie szeregowej na Osiedlu Piastów w Tarnobrzegu” – ETAP I - ul. Łokietka

8T_2018.zip

6T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.04.2018r. do godz. 13:00

Remont konfuzorów kominów kotłów węglowych zainstalowanych w ciepłowni węglowej w Tarnobrzegu.

6T.1.2018.zip

6T.2.2018.zip

6T.3.2018.zip

4T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.04.2018r. do godz. 10:00

Rozbiórka budynku parterowego węzła rozdziału przy ul. Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu

4T_2018.7z

3T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.03.2018 r. do godz. 10:00. 

Remont odcinka sieci cieplnej wysokoparametrowej wraz z przyłączem do przedszkola nr 15 oraz budowa przyłącza cieplnego wysokoparametrowego do budynku wielorodzinnego  nr 1 przy ul. Św. Barbary.

3T.2018.zip

1TB

Pytania i odpowiedzi do postępowania

Modernizacja rozdzielni nn0,4 kV w Ciepłowni węglowej w ECO Tarnobrzeg Spółka Sp. z o.o. 

1TB.2018.pdf

1TA

Pytania i odpowiedzi do postępowania

Modernizacja rozdzielni nn0,4 kV w Ciepłowni węglowej w ECO Tarnobrzeg Spółka Sp. z o.o. 

1TA.2018.pdf

1

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.03.2018 r. do godz. 10:00. 

Modernizacja rozdzielni nn0,4 kV w Ciepłowni węglowej w ECO Tarnobrzeg Spółka Sp. z o.o. 

1T_2018.zip


Dostawy

16T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.07.2019 r. do godz. 14:00

Dostawa materiałów preizolowanych - likwidacja węzła grupowego W-7 przy ul. Niepodległości - sieć cieplna osiedlowa wraz z przyłączami - Etap 1, Tarnobrzeg, os. Przywiśle. 

16_2019_T.zip

Pytania i odpowiedzi. 

16A

12T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.06.2019r. do godz.12.00.

Dostawa węzłów cieplnych dla ECO Tarnobrzeg 2019.

12T.2019.zip

12TA.2019.pdf

11T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.05.2019r. do godz. 12:00. 

Dostawa worków filtracyjnych.

11_2019_T.zip

11A.2019T.pdf

10T
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.04.2019 r. do godz. 12:00
Dostawa materiałów preizolowanych I.
10T.2019.zip

16T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.01.2019r. do godz. 14:00

Dostawa fabrycznie nowego samochodu

16_2018_T.pdf

14T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.08.2018 r. do godz. 12:00

Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowego samochodu dostawczego. 

14_2018_T.zip

11T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.06.2018r. do godz. 12:00

Dostawa materiałów preizolowanych dla ECO Tarnobrzeg ul. E.Kwiatkowskiego 

11_2018_T.zip

9T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01.06.2018r. do godz. 14:00
Dostawa węzłow cieplnych dla ECO Tarnobrzeg.

9T.2018.zip

9A_18_T.pdf

9b_18_T.pdf

7T
Ofertę należy złożyć w terminei do dnia 09.05.2018r. do godz. 12:00
Dostawa materiałów preizolowanych, przeznaczonych do realizacji zadań pn. „Remont sieci cieplnej wysokoparametrowej na osiedlu Piastów oraz na ul. Jędrusiów i Konstytucji 3 Maja w Tarnobrzegu” oraz „Budowa przyłączy sieci cieplnej wysokoparametrowej do domów w zabudowie szeregowej na Osiedlu Piastów w Tarnobrzegu” - Etap I -ul. Łokietka

7T_2018.zip

7A.2018.pdf

5A

Pytanie i odpowiedź do postępowania, zmiana zapisów SIWZ.

Dostawa materiałów preizolowanych, ul. Łokietka - etap I związana z realizacją projektu pn. "Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w Tarnobrzegu”. 

5TA.2018.pdf

5

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.04.2018 r. do godz. 12:00   

Dostawa materiałów preizolowanych, ul. Łokietka - etap I związana z realizacją projektu pn. "Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w Tarnobrzegu”. 

5T_2018.zip

5B - unieważnienie postępowania

2

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.03.2018 r. do godz. 12:00. 

Dostawa materiałów preizolowanych związana z realizacją projektu pn.: Budowa przyłącza cieplnego wysokoparametrowego do budynku wielorodzinnego nr 1 i przedszkola nr 15 znajdujących się przy ul. Św. Barbary 

2T.2018.zipUsługi

brak ogłoszeń


Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

15TA

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Likwidacja węzła grupowego W-7 przy ul. Niepodległości - sieć cieplna osiedlowa wraz z przyłączami – ETAP 1, Tarnobrzeg, os. Przywiśle.

15A_2019_T.pdf

16TB

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa materiałów preizolowanych - likwidacja węzła grupowego W-7 przy ul. Niepodległości - sieć cieplna osiedlowa wraz z przyłączami - ETAP 1, Tarnobrzeg os. Przywiśłe. 

16B_2019_T.pdf

14TA
Powiadominie o unieważnieniu postępowania pn.: Remont komina nr 1 zainstalowanego w ciepłowni węglowej w Tarnobrzegu ul. Borów.
14TA.2019.pdf

12TA1

Powiadominie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania pn. Dostawa węzłów cieplnych dla ECO Tranobrzeg, 2019 . 

12TA1.2019.pdf

11TA

Powiadominie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania pn. Dostawa worków filtracyjnych. 

11A_2019_T.pdf

10TA

Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania pn. Dostawa materiałów preizolowanych.

10A.2019T.pdf

16TA

Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu dla ECO Tarnobrzeg

16A_2019_T.pdf

15TA
Powiadomienie o uniewąnieniu  postępowania pn.: Likwidacja węzeła grupowego W-9. Etap sieć cieplna ul. Jachowicza..
15TA.2018.pdf

14A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn.: Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowego samochodu dostawczego.
14TA.2018.pdf

12A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn.:

1) Budowa przyłącza cieplnego wysokoparametrowego do budynku Kogeneracji przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu,

2) Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej, likwidacja sieci napowietrznej przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu.

12A_18_T.pdf

10C

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Wykonanie układu łagodnego rozruchu napędu taśmy nawęglającej

10C_18_T.pdf

11A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa materiałów preizolowanych ul. E.Kwiatkowskiego

11A_18_T.pdf

9TC

Powiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa węzłów cieplnych dla ECO Tarnobrzeg.

9TC.2018.pdf

 8TA

Powiadomienie o wyniku postępowania pn. Remont sieci cieplnej wysokoparametrowej na osiedlu Piastów oraz na ul. Jędrusiów i Konstytucji 3 Maja w Tarnobrzegu” oraz „Budowa przyłączy sieci cieplnej wysokoparametrowej do domów w zabudowie szeregowej na Osiedlu Piastów w Tarnobrzegu” – ETAP I - ul. Łokietka.

8TA.1.2018.pdf

7TB

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa materiałów preizolowanych, przeznaczonych do realizacji zadań pn. „Remont sieci cieplnej wysokoparametrowej na osiedlu Piastów oraz na ul. Jędrusiów i Konstytucji 3 Maja w Tarnobrzegu” oraz „Budowa przyłączy sieci cieplnej wysokoparametrowej do domów w zabudowie szeregowej na Osiedlu Piastów w Tarnobrzegu” - Etap I -ul. Łokietka

7B_2018_T.pdf

3TA

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Remont odcinka sieci cieplnej wysokoparametrowej wraz z przyłączem do przedszkola nr 15 oraz budowa przyłącza cieplnego wysokoparametrowego do budynku wielorodzinnego  nr 1 przy ul. Św. Barbary.

3A_2018_T.pdf

1TC

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.
Modernizacja rozdzielni nn0,4 kV w Ciepłowni węglowej w ECO Tarnobrzeg Spółka Sp. z o.o.
1TC.2018.pdf

2TA

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.
Dostawa materiałów preizolowanych związana z realizacją projektu pn.: Budowa przyłącza cieplnego wysokoparametrowego do budynku wielorodzinnego nr 1 i przedszkola nr 15 znajdujących się przy ul. Św. Barbary .
2TA-2018.pdf

8TC

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.

Zabudowa instalacji usuwania rozpuszczonego tlenu w wodzie sieciowej.

8TC.2017.pdf

7TA

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.

Wykonanaie naprawy muru oporowego, ciepłowniaC-III.

7TA.2017.pdf

6TB

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.

Wykonanaie izolacji termicznej instalacji odprowadzania spalin.

6TB.2017.pdf

5TA

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.

Dostawa worków filtracyjnych.

5TA.2017.pdf

4TA

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.

Dostawa węzłów cieplnych dla ECO Tarnobrzeg, 2017-2.

4TA.2017.pdf

3TA

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.

Remont odcinka sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczych przy ul. Kopernika nr 2, 2A, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Tarnobrzegu.

3TA.2017.pdf

2TE

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.

Dostawa węzłów cieplnych dla ECO Tarnobrzeg.

2Te_2017.pdf


1TA

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.
Dostawa materiałów preizolowanych związana z realizacją projektu pn. Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w Tarnobrzegu, zadanie nr 2, 5 i 6. 

1TA.2017.pdf

Załacznik_do_ogłoszenia_nr 1Ta_ocena ofert

 

W związku z zakończonym naborem partnerów do realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w Tarnobrzegu” ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o. informuje, że do pełnienia funkcji partnera wyłonieni zostali:
1. Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Siarkowiec” w Tarnobrzegu


3Ta

3TA.2016.pdf

Powiadomienie o unieważnieniu przetargu na "Wymianę 2 sztuk zbiorników wody zapasowej w ciepłowni węglowej w Tarnobrzegu".


2Tb

2TB.2016.pdf

Powiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na "Remont komina kotła węglowego nr 2 zainstalowanego w ciepłowni węglowej w Tarnobrzegu".


4Tb

4Tb_2016.pdf

Powiadomienie o wynikach przetargu "Remont komina (masztu) H42 zainstalowanego w ciepłowni węglowej w Tarnobrzegu"


1Tc

1Tc_2016.pdf

Powiadomienie o wynikach przetargu "Przebudowa - remont wybranych obiektów Ciepłowni nr 3 znajdujących w Tarnobrzegu przy ul. Borów"


4Td

4Td.pdf

Powiadomienie o wynikach przetargu "Dostawa samochodu osobowego".


3Tg

3Tg.pdf

Powiadomienie o wynikach przetargu "Dostawa węzłów cieplnych dla ECO Tarnobrzeg".

ECO LOGISTYKA

{slider Dostawy} 

43
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2019 r. do godz. 10.00.

Dostawa pyłomierza.

43L.2019.zip

43A
Ogłoszenie uzupełniające - zmiana zapisów w umowie.
 Dostawa pyłomierza.
43LA.2019.pdf

{slider Usługi} 

45
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.12.2019 r. do godz. 12.00.
Świadczenie usług przewozowych transportem kolejowym węgla w ilości ok. 225 000 ton.
45L.2019.pdf

{slider Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych} 

brak powiadomień


 

ECO SERWIS

 

{slider Środki Trwałe}

1
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.04.2019 r. do godz. 15:00.
Sprzedaż samochodu ciężarowego VW Caddy.
1E.2019.pdf

{slider Roboty budowlane}

brak ogłoszeń

{slider Dostawy}

brak ogłoszeń

{slider Usługi}

brak ogłoszeń

{slider Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych}

brak ogłoszeń

Do góry