Przetargi

Informacja dla firm/osób zainteresowanych przetargami

W związku z tym, że GK ECO większość postępowań przetargowych realizuje za pośrednictwem platformy zakupowej firmy eB2b, prosimy o zarejestrowanie się na w/w platformie

Procedura zawierania umów dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

ECO SA

Środki trwałe

brak ogłoszeń 

Roboty budowlane

14

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.04.2020r. do godz. 10.00. Zmiana terminu składania ofert na dzień 16.04.2020r. godz. 10.00.

Remont rusztu kotłów WR-10 i WR-5 w kotłowni  K-1301 w Żaganiu.

14-Dokumentacja przetargowa

14A-Zmiana terminu składania ofert

14B-Pytania i odpowiedzi

16

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.04.2020r. do godz. 10.00.

Przebudowa osiedlowej sieci w rejonie ul. Dambonia wraz z zabudową 3 szt. indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Dambonia 9-11  w Opolu (WOP-31).

16-Dokumentacja przetargowa

13

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.03.2020 r. do godz. 10:00

Zabudowa układu hydraulicznego przesuwu zasuw szpilkowych na zasobnikach węgla kotła OR-50N w budynku kotłowni EC-II Oddziału Opole. 

13_2020.pdf

13A_2020.pdf

11

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.03.2020 r. do godz. 10:00

Remont budynku w zakresie wymiany pokrycia dachowego w Gubinie oraz w zakresie odnownienia powłok malarskich naroży elewacji zewnętrznej w Żaganiu

11_2020.zip

6
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.02.2020r. do godz.10.00.
Modernizacja układów hydraulicznych wózka wygarniającego WKH-800 „B” w Oddziale Opole ECO S.A. w Opolu ul. Harcerska 15. 
6.2020.zip

6A
Zmiana terminu składania ofert do dnia 6.03.2020r. do godz.10.00.
Modernizacja układów hydraulicznych wózka wygarniającego WKH-800 „B” w Oddziale Opole ECO S.A. w Opolu ul. Harcerska 15. 
6A.2020..pdf

6B
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Modernizacja układów hydraulicznych wózka wygarniającego WKH-800 „B” w Oddziale Opole ECO S.A. w Opolu ul. Harcerska 15. 
6B.2020..pdf


3.PZP.2020

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.03.2020 r. do godz.10:00

Budowa/Przystosowanie instalacji odpylania i budowa instalacji odsiarczania spalin dla kotłów węglowych WR-25 nr 3 i OR-50N zainstalowanych w Elektrociepłowni w Opolu przy ul. Harcerskiej. 

3.PZP.2020.zip

3.PZP.2020.A
Ogłoszenie uzupełniające. 
3.PZP.2020.A.pdf

3.PZP.2020.B

Pytania i odpowiedzi. 

3.pzp.2020.B.pdf

2020_OJS028_065494_pl.pdf

3.PZP.2020.C

Pytania i odpowiedzi. 

3.PZP.2020.C.zip

3.PZP.2020.E
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.E.pdf

3.PZP.2020.F
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.F.pdf

3.PZP.2020.D
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.D.pdf

3.PZP.2020.G
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.G.pdf

3.PZP.2020.H
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.H.pdf

3.PZP.2020.I
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.I.pdf

3.PZP.2020.J
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.J.pdf

3.PZP.2020.K
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.K.pdf

3.PZP.2020.L
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.L.pdf

3.PZP.2020.Ł
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.Ł.zip

3.PZP.2020.M
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.M.pdf

3.PZP.2020.N
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.N.pdf

3.PZP.2020.O
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.O.pdf

3.PZP.2020.P
Zmiana terminu składania ofert na  dzień 30.04.2020 r. do godz.10:00. 
3.PZP.2020.P.pdf

3.PZP.2020.P...pdf


Dostawy

 

17

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.04.2020 r. do godz. 10:00. 

Dostawa materiałów dla realizacji instalacji rozsączania wody deszczowej w ECO S.A RE Lubliniec

17_2020.zip

9

Ofertę należy żłożyć w terminie do dnia 27.03.2020r. do godz. 10.00. Zmiana terminu składania ofert na dzień 10.04.2020r. godz. 10.00.

Dostawa i montaż przenosnika zgrzebłowego z dolnym wygarnianiem OZ DW dla kotła WR-10 w kotłowni K-1031 ul. Staszica 4a w Nowej Soli wraz z demontażem istniejącego przenośnika.

WAŻNA INFORMACJA - Wizja lokalna nie wymagana.

9-Dokumentacja przetargowa

9A-Ogłoszenie o zmianie terminu

9B-Pytania i odpowiedzi

Usługi

15

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.04.2020r. do godz. 10.00.

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego WWW.ECOSA.PL na potrzeby GK wraz ze szkoleniem i usługami wsparcia technicznego.

15-Dokumentacja przetargowa

12

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.03.2020 r. do godz. 10:00

Wykonanie naprawy głównej P5 lokomotywy spalinowej 401Da (Ls-350E) eksploatacja w Oddziale Opole ul. Harcerska 15. 

12_2020.zip

 

dot. ogłoszenia 51

Informacja z otwarcia ofert "Modernizacja turbiny gazowej SGT300 (Tempest) dla Oddziału Opole ECO S.A.

Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

51E

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców. 

Modernizacja turbiny gazowej SGT300 (Tempest) dla Oddziału Opole ECO S.A. 

51E_PZP_2019.pdf

51D

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców. 

Modernizacja turbiny gazowej SGT300 (Tempest) dla Oddziału Opole ECO S.A. 

51D_PZP_2019.pdf

51C

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców oraz zmiana terminu składania ofert do dnia 12.07.2019r. do godz. 10:00.

Modernizacja turbiny gazowej SGT300 (Tempest) dla Oddziału Opole ECO S.A. 

51C_PZP_2019.pdf

51B
Zmiana terminu składania ofert do dnia 28.06.2019 r. do godz.10:00.
Modernizacja turbiny gazowej SGT300 (Tempest) dla Oddziału Opole ECO S.A. 
51B.PZP.2019.pdf

51A
Odpowiedzi Zamawijącego na pytania Wykonawców.
Modernizacja turbiny gazowej SGT300 (Tempest) dla Oddziału Opole ECO S.A. 
51A.PZP.2019.pdf

51

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.06.2019 r. do godz. 10:00. 

Modernizacja turbiny gazowej SGT300 (Tempest) dla Oddziału Opole ECO S.A. 

51_PZP_2019.zip

2019-OJS089-214317-pl.pdf

 

Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

4A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Odbiór odpadów powstających w ECO S.A. Oddział Opole, Oddział Kotłownie Lokalne, Jednostka Centralna, Oddział Śląski, Oddiał Lubuski w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia.

Unieważnienie

7A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Dostawa odżużlacza zgrzebłowego wraz z montażem dla kotła ERm6 w ECO S.A. RE w Lublińcu. 

7A_2020.pdf

104B
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Usługi serwisowe – przegląd, konserwacja, usuwanie awarii, naprawa urządzeń klimatyzacyjnych w Jednostce Centralnej i Oddziale Opole oraz instalacji wody lodowej w budynkach Jednostki Centralnej ECO S.A. w Opolu ul. Harcerska 15w latach 2020-2023..
104B.2019.POW.pdf

1A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Wykonanie naprawy głównej P5 lokomotywy spalinowej 401Da (Ls-350E) eksploatowanej w Oddziale Opole ul. Harcerska 15.
1A.2020.POW.pdf

102B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Diagnostyka maszyn wirujących dla ECO S.A.

102B_2019.pdf

94B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Dostawa wody mineralnej/źródlanej w butelkach, galonach dla GK ECO S.A.

94B_2019.pdf

84C

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Dostawa materiałów biurowych i środków higieny osobistej na potrzeby GK ECO S.A. w latach 2020-2021

84C_2019.pdf

96A
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. 

Dostawa licencji Microsoft w umowie MPSA:

AAA-03786     Win Server User CAL                         sztuk  600       
AAA-03871     Win RDS User CAL                            sztuk  200
AAA-90052     Win Server Datcr Core 16 SL             sztuk  4
AAA-30379     Win Server Datcr Core 2 SL               sztuk 16
96A.2019.POW.pdf

91B
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Rozbudowa środowiska wirtualnego poprzez:
Zadanie nr 1:
dostawę czterech serwerów, dwóch macierzy, czterech przełączników i usługi wdrożeniowej do migracji systemów OT/IT oraz
Zadanie  nr 2:

dostawę licencji Microsoft w umowie MPSA:
AAA-03786     Win Server User CAL                         sztuk  600      
AAA-03871     Win RDS User CAL                            sztuk  200
AAA-90052     Win Server Datcr Core 16 SL             sztuk  4
AAA-30379     Win Server Datcr Core 2 SL              sztuk 16
91B.2019.POW.pdf

82A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Przeprowadzenie geodezyjnych pomiarów objętości oraz ciężaru objętościowego opału zgromadzonego  na placach  składowych ECO S.A.
82A.2019.POW.pdf

80A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa fabrycznie nowego traktorka do koszenia terenów zielonych dla Oddziału Opole ECO S.A. 

80A_2019.pdf

74A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn.Odnowienie rocznej subskrypcji IBM Notes/Domino.
74A.2019.POW.pdf

71A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Modernizacja rozdzielnicy nN 0,4kV, stacji transformatorowej ST-3 w Opolu przy ul. Harcerskiej 15.

71A

73A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Wykonanie technicznego zabezpieczenia mienia obiektów kotłowni ECO S.A. - Oddział Lubuski K-1071, 64 - 200 Wolsztyn, Żeromskiego 12 w zakresie montażu systemu monitoringu wizyjnego. 

73A_2019.pdf

63A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa kalendarzy książkowych w ilości 1 620 szt oraz trójdzielnych w ilości 1 500 szt na potrzeby GK ECO.
63A.2019.POW.pdf

59A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Wymiana sklepienia zapłonowego na konsolach żeliwnych kotła OR16 RE Lubliniec.

59A

60A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa maty dystansowej do instalacji odpylania z workami filtracyjnymi dla kotłowni K-301 w Kluczborku.

60A

58A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Wykonanie bieżącej konserwacji i dokonanie przeglądów systemów ochrony przed pożarem hydrantów, gaśnic i innych  urządzeń przeciwpożarowych w Oddziale Opole ul. Harcerska 15.
58A.2019.POW.pdf

62A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Remont i konserwacja wolnostojącego komina stalowego H/D=48/0,8m przy kotłowni ul. Staszica 4b w Nowej Soli.
62A.2019.POW.pdf

55C

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego terenu ECO S.A. O/Opole ul. Harcerska 15 Opole.

55C

41B

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Zabudowa pyłomierza do ciągłego pomiaru stężenia pyłu za instalacją odpylania kotła WR25 nr 3 zainstalowanego w elektrociepłowni Opole O/Opole.

41B

39A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Modernizacja systemu sterowania kotła gazowego wodnego typu ERK-ES 25MW wraz z palinkiem HamworthyDFL 650 zainstalowanego w ECO S.A. Oddział Opole ul. Harcerska 15 w Opolu.
39A.2019.pdf

40A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Remont 4 szt. silników indukcyjnych 3-fazowych 6kV z Oddziału Opole ul. Harcerska 15.
40A.2019.POW.pdf

46A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego dla GK ECO S.A.
46A.2019.POW.pdf

42A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Demontaż kotłów WLM5 oraz WLM/WR w Oddziale Śląskim RE Kęty.
42A.2019.pdf

36A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego.
36A.2019.POW.pdf

10E
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Modernizacja systemu nadrzędnego CHANCE2000 CC3 K-173 w Oddziale Opole w zakresie wykonania, montażu i podłączenia szafy PLC-S7-400H oraz wykonania układu blokad i zabezpieczeń kotła WP120-2.
10E.2019.POW.pdf

20B

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Modernizacja dachu lokomotywowni w Oddziale Opole ECO S.A. ul. Harcerska 15 Opole.

20B.2019.pdf

26C

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Remont pomieszczenia mistrzów w Oddziale Opole ECO S.A. ul. Harcerska 15 Opole.

26C.2019.pdf

21A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Modernizacja wagi samochodowej PR-60 w kotłowni K-280 w Jelcz Laskowicach ul. Fabryczna 21.
21A.2019.POW.pdf

14C
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Modernizacja szaf kotłowych kotłów (KRm-125) K2 i K3 zainstalowanych w K-259 w Grodkowie.
14C.2019.POW.pdf

19E
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Przeprowadzenie inwentaryzacji obiektowej, fizycznej i logicznej systemów informacyjnych w kontekście cyberbezpieczeństwa operatora kluczowego dla lokalizacji Opole i Kluczbork. Przeprowadzenie analizy wpływu , analizy ryzyk, przygotowanie dokumentacji projektu wykonawczego w zakresie efektywnie wykonanej dokumentacji inwentaryzacyjnejna dostosowanie infrastruktury do wymogów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Ustawa z dnia 5 lipca 2018r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Dz.U.z 2018r. poz. 1560 z późn. zm.
19E.2019.POW.pdf

27C
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń administracyjnych, biurowych, produkcyjnych ECO S.A. w  RE Strzelce Opolskie/Krapkowice: zadanie nr 1 Krapkowice K-651, zadanie nr 2 Strzelce Opolskie K-452
27C.2019.POW.pdf

7G

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Modernizacja  układu wody lodowej w budynkach A i B wraz z wymianą agregatu wody lodowej  przy budynbku biurowym na terenie   ECO S.A. przy ul.  Harcerskiej 15 w Opolu. 

7G.2019.POW.pdf

9C
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Wykonanaie usługi sprzątania pomieszczeń administarcyjnych, biurowych, produkcyjnych  ECO S.A. przy ul.  Harcerskiej 15 w Opolu. 
9C.2019.POW.pdf

1A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Zabudowa wciągnika przejezdnego wraz z dostosowaniem konstrukcji budynku ECII w Oddziale Opole ul.  Harcerska 15. 
1A.2019.POW.pdf

 

 


ECO MALBORK

Środki trwałe

4M

Sprzedaż nieruchomości w Malborku odbędzie sie w dniu 05.06.2018r. 

4M_2018.pdf

Roboty budowlane

2020

1M
Termin składania ofert do dnia 26.02.2020 r. do godz. 13:00.
Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w Malborku o długości ok. 503 m.
1.2020.M.zip

1MA
Informacja dodatkowa do postępowania.
Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w Malborku o długości ok. 503 m.
1MA.2020.pdf

1MB
Informacja dodatkowa do postępowania.
Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w Malborku o długości ok. 503 m.
1MB.2020.zip

1MC

Informacja dodatkowa do postępowania.

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w Malborku o długości ok. 503 m.

1MC.2020.zip

Dostawy

 brak ogłoszeń

Usługi

 

brak ogłoszeń


Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

brak powiadomień


ECO KUTNO

Środki trwałe

brak ogłoszeń

Roboty budowlane

2K

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.03.2020 r. do godz. 10:00

Rozbiórka kotła wodnego WR-25, IOS oraz suwnicy bramowej i wyładowarki wagonowej na Ciepłowni Miejskiej Nr 2 przy ul. Metalowej 10 w Kutnie

2K.2020.zip

Dostawy

brak ogłoszeń

Usługi

 

1K

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.02.2020 r. do godz. 10:00

Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa układu odpylania spalin dla kotła WR5-022 nr 6 w ciepłowni nr 1 przy ul. Oporowskiej 10A w Kutnie.

1K_2020.zip

1K_2020_A.zip

1KB.2020.pdf

1KC.2020.pdf

Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych


brak powiadomień


ECO JELENIA GÓRA

Środki trwałe

brak ogłoszeń

Roboty budowlane

2020

3.2020.JG

Termin składania ofert do dnia 05.03.2020 r. do godz. 12:00. 

Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ECO Jelenia Góra Spółka z o.o. – etap A, część zachodnia.

3_2020_JG.zip

3A.2020.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania
Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ECO Jelenia Góra Spółka z o.o. – etap A, część zachodnia.
3A.2020.JG.pdf

1.2020.JG
Termin składania ofert do dnia  14.02.2020 r. do godz. 11:00.
Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. Modernizacja tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej  w rejonie Osiedla mieszkaniowego ZABOBRZE III.
1.2020.JG.zip

1A.2020.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. Modernizacja tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej  w rejonie Osiedla mieszkaniowego ZABOBRZE III.
1A.2020.JG.zip

1B.2020.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. Modernizacja tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej  w rejonie Osiedla mieszkaniowego ZABOBRZE III.
1B.2020.JG.pdf

2019

34.2019.JG

Termin składania ofert do dnia 17.01.2020r. do godz. 12.00.

Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. - etap A część zachodnia.

34-Ogłoszenie i dokumentacja przetargowa

34A-Ogłoszenie uzupełniające

Pytania i odpowiedzi do postępowania.

Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. - etap A część zachodnia.

34B.2019.JG.pdf

34C.2019.JG - Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. - etap A część zachodnia.

Dokumentacja, która jest załącznikiem do odpowiedzi, ze względu na duży rozmiar, jest do pobrania ze strony platformy zakupowej eb2b.
34D.2019.JG.pdf

Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. - etap A część zachodnia.
34E.2019.JG.pdf

Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. - etap A część zachodnia.
34F.2019.JG.pdf

Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. - etap A część zachodnia.
34G.2019.JG.pdf

Dostawy

brak ogłoszeń

Usługi

 7.2020.JG
Termin składania ofert do dnia  3.04.2020 r. do godz. 12:00
Remont średni 3 szt. silników elektrycznych eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.
7.2020.JG.zip

1.1.2020.JG
Termin składania ofert do dnia  27.02.2020 r. do godz. 11:00
Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. Modernizacja tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej  w rejonie Osiedla mieszkaniowego ZABOBRZE III.
1.1.2020.JG.zip

Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

1_1a.2020.JG

Ogłoszenie o wynikach postępowania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. Modernizacja tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej  w rejonie Osiedla mieszkaniowego ZABOBRZE III.

1_1a.2020.JG.pdf

34N.2019.JG

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania pn. Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ECO Jelenia Góra Spółka z o.o. – etap A, część zachodnia.

34n.2019.JG.pdf

1C.2020.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania na:  Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. Modernizacja tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej  w rejonie Osiedla mieszkaniowego ZABOBRZE III.
1C.2020.JG.pdf

 

ECO CIEPŁO LOKALNE I

brak ogłoszeń

ECO KOGENERACJA

Dostawy

brak ogłoszeń

Usługi

 

brak ogłoszeń

Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

brak ogłoszeń

 

ECO TARNOBRZEG

Środki trwałe

brak ogłoszeń

Roboty budowlane

2019

15T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.07.2019r. do godz. 12.00.
Likwidacja węzła grupowego W-7 przy ul. Niepodległości - sieć cieplna osiedlowa wraz z przyłączami – ETAP 1, Tarnobrzeg, os. Przywiśle.
15T.2019.zip

14T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.06.2019r. do godz. 14.00.

Remont komina nr 1 zainstalowanego w ciepłowni węglowej w Tarnobrzegu.

14T.2019.zip

2018

15T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.09.2018r. do godz. 12:00
Likwidacja węzeła grupowego W-9. Etap sieć cieplna ul. Jachowicza.
15T.2018.zip

12T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.07.2018r. do godz. 12:00

1) Budowa przyłącza cieplnego wysokoparametrowego do budynku Kogeneracji przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu,
2) Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej, likwidacja sieci napowietrznej przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu

12_2018_T.zip

8T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.05.2018r. do godz. 12:00

Remont sieci cieplnej wysokoparametrowej na osiedlu Piastów oraz na ul. Jędrusiów i Konstytucji 3 Maja w Tarnobrzegu” oraz „Budowa przyłączy sieci cieplnej wysokoparametrowej do domów w zabudowie szeregowej na Osiedlu Piastów w Tarnobrzegu” – ETAP I - ul. Łokietka

8T_2018.zip

6T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.04.2018r. do godz. 13:00

Remont konfuzorów kominów kotłów węglowych zainstalowanych w ciepłowni węglowej w Tarnobrzegu.

6T.1.2018.zip

6T.2.2018.zip

6T.3.2018.zip

4T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.04.2018r. do godz. 10:00

Rozbiórka budynku parterowego węzła rozdziału przy ul. Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu

4T_2018.7z

3T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.03.2018 r. do godz. 10:00. 

Remont odcinka sieci cieplnej wysokoparametrowej wraz z przyłączem do przedszkola nr 15 oraz budowa przyłącza cieplnego wysokoparametrowego do budynku wielorodzinnego  nr 1 przy ul. Św. Barbary.

3T.2018.zip

1TB

Pytania i odpowiedzi do postępowania

Modernizacja rozdzielni nn0,4 kV w Ciepłowni węglowej w ECO Tarnobrzeg Spółka Sp. z o.o. 

1TB.2018.pdf

1TA

Pytania i odpowiedzi do postępowania

Modernizacja rozdzielni nn0,4 kV w Ciepłowni węglowej w ECO Tarnobrzeg Spółka Sp. z o.o. 

1TA.2018.pdf

1

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.03.2018 r. do godz. 10:00. 

Modernizacja rozdzielni nn0,4 kV w Ciepłowni węglowej w ECO Tarnobrzeg Spółka Sp. z o.o. 

1T_2018.zip


Dostawy

16T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.07.2019 r. do godz. 14:00

Dostawa materiałów preizolowanych - likwidacja węzła grupowego W-7 przy ul. Niepodległości - sieć cieplna osiedlowa wraz z przyłączami - Etap 1, Tarnobrzeg, os. Przywiśle. 

16_2019_T.zip

Pytania i odpowiedzi. 

16A

12T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.06.2019r. do godz.12.00.

Dostawa węzłów cieplnych dla ECO Tarnobrzeg 2019.

12T.2019.zip

12TA.2019.pdf

11T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.05.2019r. do godz. 12:00. 

Dostawa worków filtracyjnych.

11_2019_T.zip

11A.2019T.pdf

10T
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.04.2019 r. do godz. 12:00
Dostawa materiałów preizolowanych I.
10T.2019.zip

16T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.01.2019r. do godz. 14:00

Dostawa fabrycznie nowego samochodu

16_2018_T.pdf

14T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.08.2018 r. do godz. 12:00

Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowego samochodu dostawczego. 

14_2018_T.zip

11T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.06.2018r. do godz. 12:00

Dostawa materiałów preizolowanych dla ECO Tarnobrzeg ul. E.Kwiatkowskiego 

11_2018_T.zip

9T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01.06.2018r. do godz. 14:00
Dostawa węzłow cieplnych dla ECO Tarnobrzeg.

9T.2018.zip

9A_18_T.pdf

9b_18_T.pdf

7T
Ofertę należy złożyć w terminei do dnia 09.05.2018r. do godz. 12:00
Dostawa materiałów preizolowanych, przeznaczonych do realizacji zadań pn. „Remont sieci cieplnej wysokoparametrowej na osiedlu Piastów oraz na ul. Jędrusiów i Konstytucji 3 Maja w Tarnobrzegu” oraz „Budowa przyłączy sieci cieplnej wysokoparametrowej do domów w zabudowie szeregowej na Osiedlu Piastów w Tarnobrzegu” - Etap I -ul. Łokietka

7T_2018.zip

7A.2018.pdf

5A

Pytanie i odpowiedź do postępowania, zmiana zapisów SIWZ.

Dostawa materiałów preizolowanych, ul. Łokietka - etap I związana z realizacją projektu pn. "Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w Tarnobrzegu”. 

5TA.2018.pdf

5

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.04.2018 r. do godz. 12:00   

Dostawa materiałów preizolowanych, ul. Łokietka - etap I związana z realizacją projektu pn. "Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w Tarnobrzegu”. 

5T_2018.zip

5B - unieważnienie postępowania

2

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.03.2018 r. do godz. 12:00. 

Dostawa materiałów preizolowanych związana z realizacją projektu pn.: Budowa przyłącza cieplnego wysokoparametrowego do budynku wielorodzinnego nr 1 i przedszkola nr 15 znajdujących się przy ul. Św. Barbary 

2T.2018.zipUsługi

brak ogłoszeń


Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

15TA

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Likwidacja węzła grupowego W-7 przy ul. Niepodległości - sieć cieplna osiedlowa wraz z przyłączami – ETAP 1, Tarnobrzeg, os. Przywiśle.

15A_2019_T.pdf

16TB

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa materiałów preizolowanych - likwidacja węzła grupowego W-7 przy ul. Niepodległości - sieć cieplna osiedlowa wraz z przyłączami - ETAP 1, Tarnobrzeg os. Przywiśłe. 

16B_2019_T.pdf

14TA
Powiadominie o unieważnieniu postępowania pn.: Remont komina nr 1 zainstalowanego w ciepłowni węglowej w Tarnobrzegu ul. Borów.
14TA.2019.pdf

12TA1

Powiadominie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania pn. Dostawa węzłów cieplnych dla ECO Tranobrzeg, 2019 . 

12TA1.2019.pdf

11TA

Powiadominie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania pn. Dostawa worków filtracyjnych. 

11A_2019_T.pdf

10TA

Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania pn. Dostawa materiałów preizolowanych.

10A.2019T.pdf

16TA

Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu dla ECO Tarnobrzeg

16A_2019_T.pdf

15TA
Powiadomienie o uniewąnieniu  postępowania pn.: Likwidacja węzeła grupowego W-9. Etap sieć cieplna ul. Jachowicza..
15TA.2018.pdf

14A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn.: Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowego samochodu dostawczego.
14TA.2018.pdf

12A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn.:

1) Budowa przyłącza cieplnego wysokoparametrowego do budynku Kogeneracji przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu,

2) Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej, likwidacja sieci napowietrznej przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu.

12A_18_T.pdf

10C

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Wykonanie układu łagodnego rozruchu napędu taśmy nawęglającej

10C_18_T.pdf

11A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa materiałów preizolowanych ul. E.Kwiatkowskiego

11A_18_T.pdf

9TC

Powiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa węzłów cieplnych dla ECO Tarnobrzeg.

9TC.2018.pdf

 8TA

Powiadomienie o wyniku postępowania pn. Remont sieci cieplnej wysokoparametrowej na osiedlu Piastów oraz na ul. Jędrusiów i Konstytucji 3 Maja w Tarnobrzegu” oraz „Budowa przyłączy sieci cieplnej wysokoparametrowej do domów w zabudowie szeregowej na Osiedlu Piastów w Tarnobrzegu” – ETAP I - ul. Łokietka.

8TA.1.2018.pdf

7TB

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa materiałów preizolowanych, przeznaczonych do realizacji zadań pn. „Remont sieci cieplnej wysokoparametrowej na osiedlu Piastów oraz na ul. Jędrusiów i Konstytucji 3 Maja w Tarnobrzegu” oraz „Budowa przyłączy sieci cieplnej wysokoparametrowej do domów w zabudowie szeregowej na Osiedlu Piastów w Tarnobrzegu” - Etap I -ul. Łokietka

7B_2018_T.pdf

3TA

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Remont odcinka sieci cieplnej wysokoparametrowej wraz z przyłączem do przedszkola nr 15 oraz budowa przyłącza cieplnego wysokoparametrowego do budynku wielorodzinnego  nr 1 przy ul. Św. Barbary.

3A_2018_T.pdf

1TC

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.
Modernizacja rozdzielni nn0,4 kV w Ciepłowni węglowej w ECO Tarnobrzeg Spółka Sp. z o.o.
1TC.2018.pdf

2TA

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.
Dostawa materiałów preizolowanych związana z realizacją projektu pn.: Budowa przyłącza cieplnego wysokoparametrowego do budynku wielorodzinnego nr 1 i przedszkola nr 15 znajdujących się przy ul. Św. Barbary .
2TA-2018.pdf

8TC

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.

Zabudowa instalacji usuwania rozpuszczonego tlenu w wodzie sieciowej.

8TC.2017.pdf

7TA

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.

Wykonanaie naprawy muru oporowego, ciepłowniaC-III.

7TA.2017.pdf

6TB

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.

Wykonanaie izolacji termicznej instalacji odprowadzania spalin.

6TB.2017.pdf

5TA

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.

Dostawa worków filtracyjnych.

5TA.2017.pdf

4TA

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.

Dostawa węzłów cieplnych dla ECO Tarnobrzeg, 2017-2.

4TA.2017.pdf

3TA

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.

Remont odcinka sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczych przy ul. Kopernika nr 2, 2A, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Tarnobrzegu.

3TA.2017.pdf

2TE

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.

Dostawa węzłów cieplnych dla ECO Tarnobrzeg.

2Te_2017.pdf


1TA

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.
Dostawa materiałów preizolowanych związana z realizacją projektu pn. Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w Tarnobrzegu, zadanie nr 2, 5 i 6. 

1TA.2017.pdf

Załacznik_do_ogłoszenia_nr 1Ta_ocena ofert

 

W związku z zakończonym naborem partnerów do realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w Tarnobrzegu” ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o. informuje, że do pełnienia funkcji partnera wyłonieni zostali:
1. Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Siarkowiec” w Tarnobrzegu


3Ta

3TA.2016.pdf

Powiadomienie o unieważnieniu przetargu na "Wymianę 2 sztuk zbiorników wody zapasowej w ciepłowni węglowej w Tarnobrzegu".


2Tb

2TB.2016.pdf

Powiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na "Remont komina kotła węglowego nr 2 zainstalowanego w ciepłowni węglowej w Tarnobrzegu".


4Tb

4Tb_2016.pdf

Powiadomienie o wynikach przetargu "Remont komina (masztu) H42 zainstalowanego w ciepłowni węglowej w Tarnobrzegu"


1Tc

1Tc_2016.pdf

Powiadomienie o wynikach przetargu "Przebudowa - remont wybranych obiektów Ciepłowni nr 3 znajdujących w Tarnobrzegu przy ul. Borów"


4Td

4Td.pdf

Powiadomienie o wynikach przetargu "Dostawa samochodu osobowego".


3Tg

3Tg.pdf

Powiadomienie o wynikach przetargu "Dostawa węzłów cieplnych dla ECO Tarnobrzeg".

ECO LOGISTYKA

{slider Dostawy} 

 46

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 03.03.2020r. do godz. 13.00.

Dostawa węgla kamiennego do ECO Logistyka Sp z o.o. wraz z odbioremi zagospodarowaniem równoważnej ilości odpadu.

46L

{slider Usługi} 

brak ogłoszeń

{slider Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych} 

brak powiadomień


 

ECO SERWIS

 

{slider Środki Trwałe}

1
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.04.2019 r. do godz. 15:00.
Sprzedaż samochodu ciężarowego VW Caddy.
1E.2019.pdf

{slider Roboty budowlane}

brak ogłoszeń

{slider Dostawy}

brak ogłoszeń

{slider Usługi}

brak ogłoszeń

{slider Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych}

brak ogłoszeń

Do góry