Przetargi

Informacja dla firm/osób zainteresowanych przetargami

W związku z tym, że GK ECO większość postępowań przetargowych realizuje za pośrednictwem platformy zakupowej firmy eB2b, prosimy o zarejestrowanie się na w/w platformie

Procedura zawierania umów dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

ECO SA

Środki trwałe

brak ogłoszeń

Roboty budowlane

2019

42
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.04.2019r. do godz.10.00.
Demontaż kotłów WLM5 oraz WLM5/WR w O/ Śląskim RE Kęty ul. Kościuszki 111.
42.2019.pdf

33

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.04.2019r. do godz.10.00.

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Zawiszaków / Batalionu Parasol w Opolu OP-3/

33-Dokumentacja przetargowa

37

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.04.2019 r. do godz. 10:00.

Wykonanie nowego systemu sygnalizacji zagrożeń pożarowych opartego na centrali ESSER IQ8 CONTROL M w budynku kotłowni CCIII.

37_2019.zip

23

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.04.2019r. do godz.10.00.

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Zwycięstwa / Domańskiego w Opolu wraz z zabudową 7 szt. indywidualnych węzłów cieplnych OP-13.

23

24

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.04.2019r. do godz.10.00.

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Licealnej wraz z zabudową 3 szt. indywidulanych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Licealnej 5-7-9 w Opolu WOP-17.

24

34

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.04.2019 r. do godz. 10:00

Zabudowa zbiorników wody uzdatnionej ok. V=10m3 w budynkach kotłowni w Żaganiu i Żarach.

34_2019.zip

26

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.04.2019r. do godz.10.00. Zmiana terminu składania ofert na 10.04.2019r. do godz. 10.00.

Remont pomieszczenia mistrzów w Oddziale Opole ECO S.A. ul. Harcerska 15 Opole.

26

26A

26B

29

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.03.2019 r. do godz. 10:00

Modernizacja wewnętrznej części komina żelbetowego H=50 m na terenie kotłowni systemowej K-280, Oddział Śląski RE Jelcz Laskowice ul. Fabryczna 21

29_2019.zip

25

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.03.2019r. do godz.10.00.

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Tatrzańskiej wraz z zabudową 8 szt. indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Tatrzańskiej 28 w Opolu WOP-21.

Dokumentacja przetargowa

25A.2019.pdf

20 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.03.2019r. do godz.10.00.

Modernizacja dachu lokomotywowni w Oddziale Opole ECO S.A ul. Harcerska 15 Opole.

20

20A

17

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.03.2019r. do godz.10:00

Renowacja i malowanie elewacji zewnętrznej budynku kotłowni przy ul. Cegielnianej 4b w Dębnie. 

17_2019.zip

21
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.03.2019 r. do godz. 10:00
Modernizacja wagi samochodowej PR-60 w kotłowni K-280 w Jelczu - Laskowicach ul. Fabryczna 21.
21.2019.pdf

15

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.02.2019 r. do godz. 10:00

Remont zasobnika kotła WLM - 2,5/M w kotłowni systemowej K-280 Oddział Śląski RE Jelcz Laskowice

15_2019.zip

12

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.02.2019r. do godz. 10:00

Wykonanie pokrycia dachu budynku kotłowni przy ul. Powstańców Śląskich w Jeleniej Górze. 

12_2019.zip

14
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.02.2019 r. do godz. 10:00
Modernizacja szaf kotłowych kotłów (KRm-125) K-2 i K-3 zainstalowanych w kotłowni K-259  w Grodkowie ul. Morcinka 35..
14.2019.pdf

14A.2019.pdf

14B.2019.pdf

10
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.02.2019 r. do godz. 10:00
Modernizacja systemu nadrzędnego CHANCE2000 CC3 K-173 w Oddziale Opole w zakresie wykonania, montażu i podłączenia szafy PLC-S7-400H oraz wykonania układu blokad i zabezpieczeń kotła WP120-2.
10.2019.pdf

10B.2019.pdf

10C.2019.pdf

10D.2019.pdf

5

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.02.2019 r. do godz. 10:00.

Rozbiórka żelbetowego komina H=80 m oraz budowę komina stalowego H=45 na kotłowni systemowej w Strzelcach Opolskich. 

5_2019.zip

5A_2019.pdf

5B_2019.pdf

6

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.02.2019 r. do godz. 10:00

Modernizacja kotła WR-5 w kotłowni przy ul. Staszica 4a w Nowej Soli w zakresie zabudowy części ciśnieniowej w technologii ścian szczelnych wraz z nowym paleniskiem i instalacją oczyszczania powierzchni konwekcyjnych 

6_2019.zip

6A_2019.pdf

6B_2019.pdf

8
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4.02.2019r. do godz.10.00.
Wykonanie remontów obiektów budowlanych w kotłowniach ECO S.A. – Oddział Lubuski w Gubinie, Wolsztynie i Dębnie.
8.2019.zip

4

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.01.2019r. do godz. 10.00.

Przebudowa placu składu opału na terenie kotłowni przy ul. Żeromskiego 12 w Wolsztynie wraz z dostosowaniem infrastruktury towarzyszącej oraz wykonaniem ogrodzenia i bramy wjazdowej.

4-Dokumentacja przetargowa

122

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.01.2019 r. do godz. 10:00.

Rozbiórka budynku technicznego - były węzeł ciepłowniczy grupowy W-1 w Opolu ul. Grota Roweckiego. 

122_2018.pdf

122A-Ogłoszenie uzupełniające

122B-ogłoszenie uzupełniające

Dostawy

 

36
Wniosek o udział w licytacji należy złożyć w terminie do dnia 10.04.2019 r. do godz. 10:00. 
Dostawa sprzętu komputerowego. 
36.2019.pdf

35

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.04.2019 r. do godz. 10:00. 

Dostawa części rusztu kotła WR-15 dla kotłowni K-301 w Kluczborku. 

35_2019.pdf

31

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.03.2019r. do godz.10.00.

Dostawa kotłów gazowych do kotłowni lokalnych w Niemodlinie i Krapkowicach.

31

31A

Usługi

2019

43

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.04.2019 r. do godz. 10:00 

Modernizację układu synchronizacji generatora G1 w Oddziale Opole 

43_2019.zip

44

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.04.2019 r. do godz. 10:00.

Remont podwozia spycharki gąsienicowej Td-15C.

44_2019.pdf

40
Ofetę należy złożyć w terminie do dnia 26.04.2019r. do godz. 10.00.
Remont 4 szt. silników indukcyjnych 3 fazowych 6kV z ECO S.A. Oddział Opole  ul. Harcerska 15 w Opolu.
40.2019.pdf

39
Ofetę należy złożyć w terminie do dnia 19.04.2019r. do godz. 10.00.
Modernizacja systemu sterowania kotła gazowego wodnego typu ERK-ES 25MW wraz z palnikiem Hamworthy DFL650, zainstalowanego w ECO SA Oddział Opole przy ul. Harcerskiej 15 w Opolu.
39.2019.pdf

38
Wnioski  o udział w dialogu technicznym należy składać w terminie do dnia 17.04.2019 r.
Celem dialogu technicznego jest pozyskanie informacji w zakresie niezbędnym do precyzyjnego przygotowania  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w  postepowaniu o udzielenie zamówienia na  zaprojektowanie i wybudowanie  instalacji odazotowania, odsiarczania spalin oraz rozbudowy/zabudowy instalacji odpylania spalin dla kotłów WR25 nr 3, WR25 nr 4 oraz OR50N w EC Opole ul. Harcerska 15.
38.2019.pdf

 32

Ofetę należy złożyć w terminie do dnia 03.04.2019r. do godz. 10.00.

Zabudowa kotłów dla kotłowni lokalnych w Niemodlinie, Krapkowicach i Głogówku.

32

32A

32B

30

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.04.2019r. do godz. 10.00.

Dostawa kotłów gazowych oraz ich zabudowa dla kotłowni lokalnych w Wolsztynie i Opolu.

30.2019.zip

30A

19
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.03.2019 r. do godz. 10:00. Zmiana terminu składania ofert i wadium do dnia 22.03.2019 r. do godz. 10:00.
Przeprowadzenie inwentaryzacji obiektowej, fizycznej i logicznej systemów informacyjnych w kontekście cyberbezpieczeństwa operatora kluczowego dla lokalizacji Opole i Kluczbork. Przeprowadzenie analizy wpływu , analizy ryzyk, przygotowanie dokumentacji projektu wykonawczego w zakresie efektywnie wykonanej dokumentacji inwentaryzacyjnej na dostosowanie infrastruktury do wymogów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Ustawa z dnia 5 lipca 2018r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Dz.U.z 2018r. poz. 1560 z późn. zm.
19.2019.pdf

Ogłoszenie uzupełnijące. Zmiana terminu składania ofert i wadium do dnia 22.03.2019 r. do godz. 10:00.

19A.2019.pdf

19B i 19C
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Przeprowadzenie inwentaryzacji obiektowej, fizycznej i logicznej systemów informacyjnych w kontekście cyberbezpieczeństwa operatora kluczowego dla lokalizacji Opole i Kluczbork. Przeprowadzenie analizy wpływu , analizy ryzyk, przygotowanie dokumentacji projektu wykonawczego w zakresie efektywnie wykonanej dokumentacji inwentaryzacyjnejna dostosowanie infrastruktury do wymogów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Ustawa z dnia 5 lipca 2018r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Dz.U.z 2018r. poz. 1560 z późn. zm.
19B.2019.pdf

19C.2019.pdf

19D
Pytania i odpowiedzi do postępowania. Zmiana załącznika nr 7.
Przeprowadzenie inwentaryzacji obiektowej, fizycznej i logicznej systemów informacyjnych w kontekście cyberbezpieczeństwa operatora kluczowego dla lokalizacji Opole i Kluczbork. Przeprowadzenie analizy wpływu , analizy ryzyk, przygotowanie dokumentacji projektu wykonawczego w zakresie efektywnie wykonanej dokumentacji inwentaryzacyjnejna dostosowanie infrastruktury do wymogów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Ustawa z dnia 5 lipca 2018r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Dz.U.z 2018r. poz. 1560 z późn. zm.
19D.2019.pdf

 13
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.02.2019 r. do godz. 10:00
Modernizacja układów hydraulicznych wózka wygarniającego WKH-8 "A" w Oddziale Opole ECO S.A. w Opolu ul. Harcerska 15.
13.2019.pdf

13A.2019.pdf

13B.2019.pdf

13C.2019.pdf

13D.2019.pdf

13E.2019.pdf

1

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.01.2019 r. do godz. 10:00

Konserwacja lokomotywy Da401 nr 193 w Oddziale Opole ECO S.A.

1_2019.pdf

Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

27C
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń administracyjnych, biurowych, produkcyjnych ECO S.A. w  RE Strzelce Opolskie/Krapkowice: zadanie nr 1 Krapkowice K-651, zadanie nr 2 Strzelce Opolskie K-452
27C.2019.POW.pdf

7G

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Modernizacja  układu wody lodowej w budynkach A i B wraz z wymianą agregatu wody lodowej  przy budynbku biurowym na terenie   ECO S.A. przy ul.  Harcerskiej 15 w Opolu. 

7G.2019.POW.pdf

9C
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Wykonanaie usługi sprzątania pomieszczeń administarcyjnych, biurowych, produkcyjnych  ECO S.A. przy ul.  Harcerskiej 15 w Opolu. 
9C.2019.POW.pdf

1A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Zabudowa wciągnika przejezdnego wraz z dostosowaniem konstrukcji budynku ECII w Oddziale Opole ul.  Harcerska 15. 
1A.2019.POW.pdf

130B

Powiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Tatrzańskiej wraz z zabudową 8 szt. indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Tatrzańskiej 28 w Opolu".

130B.pdf

133A

Powiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Licealnej wraz z zabudową 3 szt. indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Licealnej 5-7-9 w Opolu".

130A.pdf

3A

Powiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Zwycięstwa/Domańskiego w Opolu wraz z zabudową 7 szt. indywidualnych węzłów cieplnych:.

3A.2019.pdf

122C

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Rozbiórka budynku technicznego - były węzeł ciepłowniczy grupowy W-1 w Opolu ul. Grota Roweckiego. 

122C_2019.pdf

127B

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń  w RE Kluczbork. 

127B.2019.POW.pdf

134B

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa macierzy dyskowej dla ECO S.A. ul. Harcerska 15 w Opolu.. 

134B.2018.POW.pdf

126A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa FortiManager dla ECO S.A. ul. Harcerska 15 w Opolu.. 

126A.2018.POW.pdf

100A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Demontaż kotła WR 40 wraz z instalacjami pomocniczymi w O/Opole ul. Harcerska 15. 

100A.2018.POW.pdf

123A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Transport opału z magazynu ECO Logistyki w Krapkowicach do magazynu Oddziału Kotłowni Lokalnych 

123A_2018.pdf

107A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla ECO S.A.

107A.2018.POW.pdf

102B
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa i montaż przenośnika zgrzebłowego z dolnym wygarnianiem OZ DW dla kotła WR-5 w kotłowni K-1002 ul. Fabryczna 16 w Żarach wraz z demontażem istniejącego przenośnika.

102B.2018.POW.pdf

117A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa licencji MS SQL 2017 dla ECO S.A.

117A.2018.POW.pdf

113A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Remont umywalni  w budynku kotłowni systemowej K-280 w Oddziale Śląskim Rejon Eksploatacyjny Jelcz-Laskowice, Jelcz-Laskowice ul. Fabryczna 21.

113A.2018.POW.pdf

99A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa dla ECO Logistyka fabrycznie nowego samochodu  marki SKODA Superb Style 272 KM (200kW), skrzynia biegów automatyczna DSG: 6 biegowa, rok pr. 2018, kolor nadwozia: srebrny lub czarny  lub o parametrach równoważnych.

99A.2018.OPW.pdf

115A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Przeprowadzenie geodezyjnych pomiarów objętości oraz ciężaru objętościowego opału zgromadzonego na placach składowych ECO S.A. 

115A_2018.pdf

106A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie remontu wagi samochodowej PR-60 w kotłowni K-280 w Jelczu Laskowicach.

106A.2018.pdf

96A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn.: Budowa ogrodzenia panelowego i bramy wjazdowej na teren parowej kotłowni gazowej  przy ul. Powstańców Śląskich w Jeleniej Górze.

96A.2018.pdf

95A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn.: Modernizacja oświetlenia terenu ECO S.A.

95A.2018.POW.pdf

89B
Powiadomienie o wynikach postępowania pn.: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej  ul. Jeziorna Siewierz.

89B.2018.POW..pdf

70C
Powiadomienie o wynikach postępowania pn.: Wykonanie  wyburzenia zespołu obiektów budowlanych - budynków i budowli kotłowni miałowej przy ul. Powstańców Śląskich w Jeleniej Górze wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz demontażem urządzeń i instalacji wchodzących w skład wyposażenia kotłowni.

70C.2018.OPW.pdf

79A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn.: Dostawa kotła węglowego retortowego o mocy nominalnej 80kW.
79A.2018.POW.pdf

78B

Powiadomienie o wynikach postępowania pn.: Przebudowa sieci n/p w rejonie ul. Żwirki i Wigury - budowa przyłącza cieplnego wraz z zabudową indywidualnego węzła cieplnego - likwidacja węzła grupowego przy ul. Żwirki i Wigury 9-10 w Opolu (KOP-6).

Wyniki

75B

Powiadomienie o wynikach postępowania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji komina Ciepłowni w Strzelcach Opolskich.
75B.2018.POW.pdf

71A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn Prowadzenie bieżącej konserwacji i wykonywanie przeglądów systemów ochrony przed pożarem, hydrantów, gaśnić i innych urządzeń gaśniczych w Oddziale Opole.

71A_2018.pdf

64A
Powiadomienie o wyniku postępowania pn. Techniczne zabezpieczenie mienia obiektów nw. kotłowni Oddziału Lubuskiego ECO S.A. w zakresie montażu systemu monitoringu wizyjnego.
64A.2018.POW.pdf

67A
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. budowa ogrodzenia panelowego i bramy wjazdowej na teren parowej kotłowni gazowej przy ul. Powstańców Sląskich w Jeleniej Górze.

67A.2018.pdf

60A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. modernizacja monitoringu terenu kotłowni systemowej K-280 w Oddziale Śląskim RE Jelcz Laskowice ul. Fabryczna 21. 

60A_2018.pdf

50A
Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego pn. Przebudowa budynku Zarządzania Pracą Sieci Ciepłowniczej przy ul. Harcerskiej w Opolu.

50A.2018.POW.pdf

57C

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. modernizacja systemu nadrzędnego CHANCE2000 CC3 K-173 w Oddziale Opole w zakresie wykonania, montażu i podłączenia szafy PLC-S7-400H oraz wykonania układu blokad i zabezpieczeń kotła WP120-2

57C_2018.pdf

52A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. remont pomieszczeń biurowych w Oddziale Opole przy ul. Harcerskiej 15

52A_2018.pdf

62A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. demontaż oraz zabudowa dwóch kotłów gazowych w kotłowniach gazowych zlokalizowanych w Głogówku

62A_2018.pdf

58C

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Modernizacja kotła rusztowego WR – 1,25 nr 2 w zakresie zwiększenia mocy do 2,2 MW wraz z modernizacją instalacji współpracujących na kotłowni systemowej K – 1071 w Wolsztynie.

58C.2018.POW.pdf

69A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci w/p na preizolowaną w rejonie ul. Okulickiego w Opolu.

69A.2018.pdf

54B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Zakupy bezgotówkowe  paliw do samochodów i sprzętu ciężkiego Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. i  spółek zależnych.

54B.2018.POW.pdf

24A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. remont ślusarki  okiennej w budynku garażowo-warsztatowym na terenieJC, Opole ul. Harcerska 15.

24A.2018.POW.pdf

47A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. techniczne zabezpieczenie mienia obiektów kotłowni Oddziału Lubuskiego ECO S.A. w zakresie  montażu systemu monitoringu wizyjnego.

47A.2018.POW.pdf

43D

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. dostawa odżużlacza zgrzebłowego dla kotła OR16 w Lublińcu

43D_2018.pdf

30B
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Dostosowanie obiektów kotłowni ECO S.A. do wymagań przepisów o ochronie przeciwpożarowej - dostawa i zabudowa 47 kpl. drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI30/EI60 oraz wykonanie odpowiednich izolacji istniejących przegród p.poż. i przepustów dla nw. kotłowni Oddziału Lubuskiego.
30B.2018.POW.pdf

29A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Remont i konserwacja wolnostojącego komina stalowego H=31 m w odciągach linowych w zakresie wykonania nowych powłok antykorozyjnych blach osłonowych izolacji termicznej i elementów wyposażenia - galerii i drabiny wraz z konserwacją odciągów linowych - kotłownia  K-1071 ul. Żeromskiego 12 w Wolszytynie.

29A.2018.POW.pdf

27B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Modernizacja rozdzielnicy kotła WR25/4, przebudowa rozdzielnicy kotła WR25/3 opracowanie dokumentacji projektowej  zgodnie z rekomendacjami  technicznymi MZ/TW/17/18 z dnia 15.02.2018 r. w O/Opole ul.Harcerska15.

27B.2018.POW.pdf

42B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Dostawa kotła kondensacyjnego w Głogówku i Opolu.

42B_2018.pdf

51A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. remont wagi samochodowej PR-60 w K-280 w Jelczu Laskowicach.

51A.2018.POW.pdf

32A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Przebudowa osiedlowej sieci n/p w rejonmie ul. Konsularnej - budowa sieci i przyłączy cieplnych wraz z zabudową 5 sztuk indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Konsularnej 3 w Opole (KOP-1).

32A-Wyniki

40C

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Krakowskiej wraz z zabudową 2 sztuk indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Krakowskiej 46 w Opolu (WOP-24).

40C-Wyniki

39B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Powolnego wraz z zabudową 5 sztuk indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Powolnego 2-6 w Opolu (WOP-14).

39B-Wyniki

31A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ul. Skautów Opolskich w Opolu (OP-4).

31A-Wyniki

26A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Remont hali odżużlania od kotła WR-25 nr 1 do końca hali kotłowni systemowej K-280 w Oddziale Śląskim Rejon Eksploatacyjny Jelcz-Laskowice, Jelcz-Laskowice ul. Fabryczna 21.

26A.2018.POW.pdf

49A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Wykonanie remontu i legalizacji wagi samochodowej znajdującej się na terenie kotłowni rejonowej  ul. Kołłątaja 8 w Kluczborku.

49A.2018.POW.pdf

33A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Rozbudowa centrali ppoż - pomieszczenia ruchu elektrycznego na terenie Oddziału Opole

33A_2018.pdf

17E
Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie.  
Modernizacja kotła rusztowego WR-1,25 nr 2 w zakresie zwiększonej mocy do 2,2 MW wraz z modernizacją instalacji współpracujących na terenie kotłowni systemowej K-1071  w Wolsztynie.
17E.2018.POW.pdf

35A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego dla Grupy Kapitałowej ECO S.A. 

35A_2018.pdf

28B

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Zabudowa ekonomizer (podgrzewacza wody) dla kotła WLM 5 nr 4 ciepłownia rejonowa Kęty. 

28B_2018.pdf

9B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Remont bocznicy kolejowej na terenie ECO S.A. Oddział Opole.

9B_2018.pdf

11B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Dostawa i montaż worków filtracyjnych do instalacji odpylania kotła WR25/3

11B_2018.pdf

25A
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Rozbudowę instalacji odkurzania w budynku kotłowni EC-II Oddział Opole - taśmociąg skośny odżużlania - w Opolu ul. Harcerska 15 .
25A_2018.pdf

21B
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Dostawa części zamiennych dla czterech  przenośników zgrzebłowych (odżużlaczy) zlokalizowanych w kotłowniach ECO S.A. – Oddział Lubuski w  Żarach, Nowej Soli, Sulechowie i Wolsztynie.
21B.2018.pdf

4D
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Dambonia w Opolu (OP-12).
4D.2018.pdf

3C
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn.Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Sosnkowskiego/Dąbrowszczaków w Opolu (OP-9).
3C.2018.POW.pdf

19A
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn..Dostawa standardowych mebli na wyposażenie pomieszczeń biurowych JC ECO S.A. Opole w roku 2018.
19A.2018.pdf

1C
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Budowa węglowego kotła rusztowego parowego o wydajnosci nominalnej 6 t/h na kotłowni systemowej K-751 w Lublińcu.
1C.2018.pdf

2C
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Modernizacja części ciśnieniowej kotła WLM-5/WR-7 zainstalowanego na ciepłowni K-650 w Kętach w zakresie wymiany części ciśnieniowej wraz z komorami.
2C_2018.pdf

7A
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Konserwacja wywrotnicy wagonowej WWB90.15 zabudowanej w ECO S.A. w Opolu
7A_2018.pdf

13C
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na modernizację dachu łącznika pomiędzy warsztatem a biurowcem w O/Opole ul. Harcerska 15.
13C.2018.pdf


ECO MALBORK

Środki trwałe

4M

Sprzedaż nieruchomości w Malborku odbędzie sie w dniu 05.06.2018r. 

4M_2018.pdf

Roboty budowlane

2M

Termin składania ofert do dnia 29.03.2019 r. do godz. 13:00.
Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w Malborku o długości ok. 358 m
2M.2019.zip

1M

Termin składania ofert do dnia 28.02.2019 r. do godz. 13:00.

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w Malborku o długości ok. 630 m

1_2019_M.zip

1MA
Dodatkowa informacja Zamawiającego do postępowania.
Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w Malborku o długości ok. 630 m
1MA.2019.pdf

1MB
Dodatkowa informacja Zamawiającego do postępowania.
Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w Malborku o długości ok. 630 m
1MB.2019.pdf

Dostawy

 brak ogłoszeń

Usługi

 

brak ogłoszeń


Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

brak powiadomień


ECO KUTNO

Środki trwałe

brak ogłoszeńRoboty budowlane

3K

Termin składania ofert do dnia 10.05.2019 r. do godz. 10:00

Budowę instalacji kanalizacji wewnętrznej do obiektów Ciepłowni nr 1 przy ul. Oporowskiej 10A w Kutnie wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej. 

3K_2019.zip

Dostawy

brak ogłoszeń

Usługi

 
2019

brak ogłoszeńPowiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

brak powiadomień


ECO JELENIA GÓRA

Środki trwałe

brak ogłoszeń

Roboty budowlane

2019

14.2019.JG
Termin składania ofert do dnia  19.04.2019 r. do godz. 12:00
Modernizacja układu nawęglania zewnętrznego w EC Miasto w Jeleniej Górze. Zadanie nr 2 - modernizacja  budynku przesypowni.
14.2019.JG.zip

2.2019.JG
Termin składania ofert do dnia 18.03.2019 r. do godz. 12:00
Wymiana części ciśnieniowej kotłów OKR 40/50 nr 2 i OR16N nr 3 eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.
2.2019.JG.zip

2.2019.JG DT K2.zip

2.2019.JG DT K3 - 1.zip

2.2019.JG DT K3 - 2.zip

2.2019.JG DT K3 - 3.zip

2.2019.JG DT K3 - 4.zip

2A.2019.JG
Zmiana terminu składania ofert do dnia 25.03.2019 r. do godz. 12:00
Wymiana części ciśnieniowej kotłów OKR 40/50 nr 2 i OR16N nr 3 eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.
2A.2019.JG.pdf

 2B.2019.JG
Pytanie i odpowiedź do postępowania.
Wymiana części ciśnieniowej kotłów OKR 40/50 nr 2 i OR16N nr 3 eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.
2B.2019.JG.pdf

2C.2019.JG
Pytanie i odpowiedź do postępowania.
Wymiana części ciśnieniowej kotłów OKR 40/50 nr 2 i OR16N nr 3 eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.
2C.2019.JG.pdf

2D.2019.JG
Pytanie i odpowiedź do postępowania.
Wymiana części ciśnieniowej kotłów OKR 40/50 nr 2 i OR16N nr 3 eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.
2D.2019.JG.zip

10.2019.JG

Termin składania ofert do dnia 8.03.2019 r. do godz. 12:00
Modernizacja pokrycia dachu EC w części nad RPWł6kV i Laboratorium, budynku głównego EC Miasto.
10.2019.JG.zip

4A.2019.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania. Zmiana terminu składania ofert do dnia 11.02.2019 r. do godz. 10:00
Wykonanie projektu linii kablowych 20kV do Stacji Rozdzielczej SR20-1 w Jeleniej Górze.
4A.2019.JG.pdf

4.2019.JG
Termin składania ofert do dnia 4.02.2019 r. do godz. 12:00
Wykonanie projektu linii kablowych 20kV do Stacji Rozdzielczej SR20-1 w Jeleniej Górze.
4.2019.JG.zip

1A.2019.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Likwidacja węzła grupowego przy ul. Bohaterów Września 1939r Nr 9A. Zadanie 2 – Wykonanie projektu oraz budowa, montaż i uruchomienie 27szt. indywidualnych węzłów na terenie „Osiedla XX-lecia” w Jeleniej Górze”.
1A.2019.JG.pdf

1.2019.JG
Termin składania ofert do dnia 4.02.2019 r. do godz. 12:00
Likwidacja węzła grupowego przy ul. Bohaterów Września 1939r Nr 9A. Zadanie 2 – Wykonanie projektu oraz budowa, montaż i uruchomienie 27szt. indywidualnych węzłów na terenie „Osiedla XX-lecia” w Jeleniej Górze”.
1.2019.JG.zip

2018

26.2018.JG

Termin składania ofert do dnia 4.12.2018 r. do godz. 9:00

Likwidacja węzła grupowego przy ul. Bohaterów Września 1939r Nr 9A. Zadanie nr 1 - Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na terenie „Osiedla XX-lecia” w Jeleniej Górze.

26.2018.JG.zip

24.2018.JG

Termin składania ofert do dnia 22.11.2018 r. do godz. 9:00

Zasilanie w ciepło nowoprojektowanych osiedli mieszkaniowych przy ul. Wróblewskiego. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze – Etap A

24_2018_JG.zip

24A.2018.JG

Zmiany do treści SIWZ oraz nowy termin składania ofert do dnia 23.11.2018 r do godz. 9:00

24a.2018.JG.zip


21B.2018.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Zasilanie w ciepło nowoprojektowanych osiedli mieszkaniowych przy ul. Wróblewskiego. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wróblewskiego w Jeleniej Górze - I etap.
21B.2018.JG.pdf

21A.2018.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Zasilanie w ciepło nowoprojektowanych osiedli mieszkaniowych przy ul. Wróblewskiego. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wróblewskiego w Jeleniej Górze - I etap.
21A.2018.JG.zip

21.2018.JG
Termin składania ofert do dnia 15.10.2018r. do godz. 9:00
Zasilanie w ciepło nowoprojektowanych osiedli mieszkaniowych przy ul. Wróblewskiego. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wróblewskiego w Jeleniej Górze - I etap.
21.2018.JG.zip


22.2018.JG

Termin składania ofert do dnia 21.08.2018r. do godz. 12:00

Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie EC Miasto przy ul. Karola Miarki w Jeleniej Górze – III etap

22_2018_JG.zip

Dostawy

20A.2018.JG

Pytania i odpowiedzi do postępowania.

Dostawa i zabudowa 6 szt. węzłów ciepłowniczych dla budynków w Jeleniej Górze. 

20A.2018.JG.pdf

20.2018.JG

Termin składania ofert do dnia 3.09.2018r. do godz. 12:00.

Dostawa i zabudowa 6 szt. węzłów ciepłowniczych dla budynków w Jeleniej Górze. 

20.2018.JG.zip

Usługi

6.2019.JG
Termin składania ofert do dnia 11.03.2019 r. do godz. 12:00
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.
6.2019.JG.zip

5.2019.JG
Termin składania ofert do dnia 04.03.2019 r. do godz. 12:00
Świadczenie usług fizycznego i technicznego dozoru mienia w ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.
5.2019.JG.zip

5A.2019.JG

Pytania i odpowiedzi do postępowania.

Świadczenie usług fizycznego i technicznego dozoru mienia w ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.
5A.2019.JG.pdf

3E.2019.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) w ilości 2.500 – 15.000 Mg (+/- 5%).
3E.2019.JG.pdf

3D.2019.JG
Zmiana termin składania ofert na dzień 6.02.2019 r. godz. 12:00.
Transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) w ilości 2.500 – 15.000 Mg (+/- 5%).
3D.2019.JG.pdf

3C.2019.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) w ilości 2.500 – 15.000 Mg (+/- 5%).
3c.2019.JG.pdf

3B.2019.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) w ilości 2.500 – 15.000 Mg (+/- 5%).
3B.2019.JG.pdf

3A.2019.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) w ilości 2.500 – 15.000 Mg (+/- 5%).
3a.2019.JG.zip

3.2019.JG
Termin składania ofert do dnia 29.01.2019 r. do godz. 12:00
Transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) w ilości 2.500 – 15.000 Mg (+/- 5%).
3.2019.JG.zip

Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

6D.2019.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.
6D.2019.JG.pdf

5H.2019.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Świadczenie usług fizycznego i technicznego dozoru mienia w ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.
5H.2019.JG.pdf

3F.2019.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) w ilości 2.500 – 15.000 Mg (+/- 5%).
3F.2019.JG.pdf

1B.2019.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania. 

Likwidacja węzła grupowego przy ul. Bohaterów Września 1939 r. Nr. 9A. 

1b.2019.JG.pdf

4C.2019.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Wykonanie projektu linii kablowych 20kV do Stacji Rozdzielczej SR20-1 w Jeleniej Górze.
4C.2019.JG.pdf

26A.2018.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego.

Likwidacja węzła grupowego przy ul. Bohaterów Września 1939r Nr 9A. Zadanie nr 1 - Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na terenie „Osiedla XX-lecia” w Jeleniej Górze.

26A.2018.JG.pdf

24B.2018.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego. 

Zasilanie w ciepło nowoprojektowanych osiedli mieszkaniowych przy ul. Wróblewskiego. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wróblewskiego w Jeleniej Górze -  etap A.

24B.2018.JG.pdf

21F.2018.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego. 

Zasilanie w ciepło nowoprojektowanych osiedli mieszkaniowych przy ul. Wróblewskiego. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wróblewskiego w Jeleniej Górze - I etap.

21F.2018.JG.pdf

22D.2018.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego. 

Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie EC Miasto przy ul. Karola Miarki w Jeleniej Górze – III etap.

22D.2018.JG.pdf

ECO CIEPŁO LOKALNE I

brak ogłoszeń

ECO KOGENERACJA

Roboty Budowlane

brak ogłoszeń

Dostawy

brak ogłoszeń

Usługi

 

2KGB.2018

Pytania i odpowiedzi do postępowania

2KGB.2018.pdf

2KGA.2018
Pytania i odpowiedzi do postępowania.

Zmiana terminu składania ofert do dnia 19.11.2018 r. do godz. 11:00.

Wykonanie usług serwisowo-naprawczych układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 MWe zainstalowanej na terenie Ciepłowni Miejskiej Nr 1 w Kutnie przy ul. Oporowskiej 10A, wynikających  z harmonogramu przeglądów urządzeń w okresie od 45 000 h do 60 000 h.

2KGA.2018.pdf

2KG.2018
Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 05.11.2018 r. do godz. 11:30
Wykonanie usług serwisowo-naprawczych układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 MWe zainstalowanej na terenie Ciepłowni Miejskiej Nr 1 w Kutnie przy ul. Oporowskiej 10A, wynikających  z harmonogramu przeglądów urządzeń w okresie od 45 000 h do 60 000 h.
2KG.2018.zip

Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

brak ogłoszeń

 

ECO TARNOBRZEG

Środki trwałe

brak ogłoszeń

Roboty budowlane

2018

15T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.09.2018r. do godz. 12:00
Likwidacja węzeła grupowego W-9. Etap sieć cieplna ul. Jachowicza.
15T.2018.zip

12T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.07.2018r. do godz. 12:00

1) Budowa przyłącza cieplnego wysokoparametrowego do budynku Kogeneracji przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu,
2) Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej, likwidacja sieci napowietrznej przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu

12_2018_T.zip

 

8T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.05.2018r. do godz. 12:00

Remont sieci cieplnej wysokoparametrowej na osiedlu Piastów oraz na ul. Jędrusiów i Konstytucji 3 Maja w Tarnobrzegu” oraz „Budowa przyłączy sieci cieplnej wysokoparametrowej do domów w zabudowie szeregowej na Osiedlu Piastów w Tarnobrzegu” – ETAP I - ul. Łokietka

8T_2018.zip

6T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.04.2018r. do godz. 13:00

Remont konfuzorów kominów kotłów węglowych zainstalowanych w ciepłowni węglowej w Tarnobrzegu.

6T.1.2018.zip

6T.2.2018.zip

6T.3.2018.zip

4T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.04.2018r. do godz. 10:00

Rozbiórka budynku parterowego węzła rozdziału przy ul. Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu

4T_2018.7z

3T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.03.2018 r. do godz. 10:00. 

Remont odcinka sieci cieplnej wysokoparametrowej wraz z przyłączem do przedszkola nr 15 oraz budowa przyłącza cieplnego wysokoparametrowego do budynku wielorodzinnego  nr 1 przy ul. Św. Barbary.

3T.2018.zip

1TB

Pytania i odpowiedzi do postępowania

Modernizacja rozdzielni nn0,4 kV w Ciepłowni węglowej w ECO Tarnobrzeg Spółka Sp. z o.o. 

1TB.2018.pdf

1TA

Pytania i odpowiedzi do postępowania

Modernizacja rozdzielni nn0,4 kV w Ciepłowni węglowej w ECO Tarnobrzeg Spółka Sp. z o.o. 

1TA.2018.pdf

1

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.03.2018 r. do godz. 10:00. 

Modernizacja rozdzielni nn0,4 kV w Ciepłowni węglowej w ECO Tarnobrzeg Spółka Sp. z o.o. 

1T_2018.zip


Dostawy

10T
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.04.2019 r. do godz. 12:00
Dostawa materiałów preizolowanych I.
10T..2019.zip

16T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.01.2019r. do godz. 14:00

Dostawa fabrycznie nowego samochodu

16_2018_T.pdf

14T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.08.2018 r. do godz. 12:00

Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowego samochodu dostawczego. 

14_2018_T.zip

11T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.06.2018r. do godz. 12:00

Dostawa materiałów preizolowanych dla ECO Tarnobrzeg ul. E.Kwiatkowskiego 

11_2018_T.zip

9T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01.06.2018r. do godz. 14:00
Dostawa węzłow cieplnych dla ECO Tarnobrzeg.

9T.2018.zip

9A_18_T.pdf

9b_18_T.pdf

7T
Ofertę należy złożyć w terminei do dnia 09.05.2018r. do godz. 12:00
Dostawa materiałów preizolowanych, przeznaczonych do realizacji zadań pn. „Remont sieci cieplnej wysokoparametrowej na osiedlu Piastów oraz na ul. Jędrusiów i Konstytucji 3 Maja w Tarnobrzegu” oraz „Budowa przyłączy sieci cieplnej wysokoparametrowej do domów w zabudowie szeregowej na Osiedlu Piastów w Tarnobrzegu” - Etap I -ul. Łokietka

7T_2018.zip

7A.2018.pdf

5A

Pytanie i odpowiedź do postępowania, zmiana zapisów SIWZ.

Dostawa materiałów preizolowanych, ul. Łokietka - etap I związana z realizacją projektu pn. "Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w Tarnobrzegu”. 

5TA.2018.pdf

5

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.04.2018 r. do godz. 12:00   

Dostawa materiałów preizolowanych, ul. Łokietka - etap I związana z realizacją projektu pn. "Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w Tarnobrzegu”. 

5T_2018.zip

5B - unieważnienie postępowania

2

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.03.2018 r. do godz. 12:00. 

Dostawa materiałów preizolowanych związana z realizacją projektu pn.: Budowa przyłącza cieplnego wysokoparametrowego do budynku wielorodzinnego nr 1 i przedszkola nr 15 znajdujących się przy ul. Św. Barbary 

2T.2018.zipUsługi

brak ogłoszeń


Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

16TA

Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu dla ECO Tarnobrzeg

16A_2019_T.pdf

15TA
Powiadomienie o uniewąnieniu  postępowania pn.: Likwidacja węzeła grupowego W-9. Etap sieć cieplna ul. Jachowicza..
15TA.2018.pdf

14A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn.: Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowego samochodu dostawczego.
14TA.2018.pdf

12A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn.:

1) Budowa przyłącza cieplnego wysokoparametrowego do budynku Kogeneracji przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu,

2) Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej, likwidacja sieci napowietrznej przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu.

12A_18_T.pdf

10C

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Wykonanie układu łagodnego rozruchu napędu taśmy nawęglającej

10C_18_T.pdf

11A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa materiałów preizolowanych ul. E.Kwiatkowskiego

11A_18_T.pdf

9TC

Powiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa węzłów cieplnych dla ECO Tarnobrzeg.

9TC.2018.pdf

 8TA

Powiadomienie o wyniku postępowania pn. Remont sieci cieplnej wysokoparametrowej na osiedlu Piastów oraz na ul. Jędrusiów i Konstytucji 3 Maja w Tarnobrzegu” oraz „Budowa przyłączy sieci cieplnej wysokoparametrowej do domów w zabudowie szeregowej na Osiedlu Piastów w Tarnobrzegu” – ETAP I - ul. Łokietka.

8TA.1.2018.pdf

7TB

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa materiałów preizolowanych, przeznaczonych do realizacji zadań pn. „Remont sieci cieplnej wysokoparametrowej na osiedlu Piastów oraz na ul. Jędrusiów i Konstytucji 3 Maja w Tarnobrzegu” oraz „Budowa przyłączy sieci cieplnej wysokoparametrowej do domów w zabudowie szeregowej na Osiedlu Piastów w Tarnobrzegu” - Etap I -ul. Łokietka

7B_2018_T.pdf

3TA

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Remont odcinka sieci cieplnej wysokoparametrowej wraz z przyłączem do przedszkola nr 15 oraz budowa przyłącza cieplnego wysokoparametrowego do budynku wielorodzinnego  nr 1 przy ul. Św. Barbary.

3A_2018_T.pdf

1TC

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.
Modernizacja rozdzielni nn0,4 kV w Ciepłowni węglowej w ECO Tarnobrzeg Spółka Sp. z o.o.
1TC.2018.pdf

2TA

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.
Dostawa materiałów preizolowanych związana z realizacją projektu pn.: Budowa przyłącza cieplnego wysokoparametrowego do budynku wielorodzinnego nr 1 i przedszkola nr 15 znajdujących się przy ul. Św. Barbary .
2TA-2018.pdf

8TC

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.

Zabudowa instalacji usuwania rozpuszczonego tlenu w wodzie sieciowej.

8TC.2017.pdf

7TA

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.

Wykonanaie naprawy muru oporowego, ciepłowniaC-III.

7TA.2017.pdf

6TB

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.

Wykonanaie izolacji termicznej instalacji odprowadzania spalin.

6TB.2017.pdf

5TA

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.

Dostawa worków filtracyjnych.

5TA.2017.pdf

4TA

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.

Dostawa węzłów cieplnych dla ECO Tarnobrzeg, 2017-2.

4TA.2017.pdf

3TA

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.

Remont odcinka sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczych przy ul. Kopernika nr 2, 2A, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Tarnobrzegu.

3TA.2017.pdf

2TE

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.

Dostawa węzłów cieplnych dla ECO Tarnobrzeg.

2Te_2017.pdf


1TA

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.
Dostawa materiałów preizolowanych związana z realizacją projektu pn. Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w Tarnobrzegu, zadanie nr 2, 5 i 6. 

1TA.2017.pdf

Załacznik_do_ogłoszenia_nr 1Ta_ocena ofert

 

W związku z zakończonym naborem partnerów do realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w Tarnobrzegu” ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o. informuje, że do pełnienia funkcji partnera wyłonieni zostali:
1. Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Siarkowiec” w Tarnobrzegu


3Ta

3TA.2016.pdf

Powiadomienie o unieważnieniu przetargu na "Wymianę 2 sztuk zbiorników wody zapasowej w ciepłowni węglowej w Tarnobrzegu".


2Tb

2TB.2016.pdf

Powiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na "Remont komina kotła węglowego nr 2 zainstalowanego w ciepłowni węglowej w Tarnobrzegu".


4Tb

4Tb_2016.pdf

Powiadomienie o wynikach przetargu "Remont komina (masztu) H42 zainstalowanego w ciepłowni węglowej w Tarnobrzegu"


1Tc

1Tc_2016.pdf

Powiadomienie o wynikach przetargu "Przebudowa - remont wybranych obiektów Ciepłowni nr 3 znajdujących w Tarnobrzegu przy ul. Borów"


4Td

4Td.pdf

Powiadomienie o wynikach przetargu "Dostawa samochodu osobowego".


3Tg

3Tg.pdf

Powiadomienie o wynikach przetargu "Dostawa węzłów cieplnych dla ECO Tarnobrzeg".

ECO LOGISTYKA

Dostawy

39L

Ofertę należy złożyć w terminie od dnia 09.05.2019r. do godz.13.00.

Dostawa węgła dla Grupy Kapitałowej w ilości: część A ok. 8000ton, część B ok. 18000ton.

39L

 

Usługi

 

brak ogłoszeń


Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

brak powiadomień


ECO SERWIS

Dostawy

brak ogłoszeń

Do góry