Przetargi

Informacja dla firm/osób zainteresowanych przetargami

W związku z tym, że GK ECO większość postępowań przetargowych realizuje za pośrednictwem platformy zakupowej firmy eB2b, prosimy o zarejestrowanie się na w/w platformie

Procedura zawierania umów dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

ECO SA

Środki trwałe

47

Ofertę należy złożyć do dnia 14.08.2020 r. do godz. 15:00

Sprzedaż spycharki gąsienicowej DT-75 

47_2020.pdf

Roboty budowlane

50
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.09.2020r. do godz. 10:00.
Budowa instalacji odazotowania spalin metodą selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu dla kotłów węglowych WR 25 nr 3 i OR50N zainstalowanych w elektrociepłowni w Opolu przy ul. Harcerskiej. 
50.2020.zip

 


3.PZP.2020

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.03.2020 r. do godz.10:00

Budowa/Przystosowanie instalacji odpylania i budowa instalacji odsiarczania spalin dla kotłów węglowych WR-25 nr 3 i OR-50N zainstalowanych w Elektrociepłowni w Opolu przy ul. Harcerskiej. 

3.PZP.2020.zip

3.PZP.2020.A
Ogłoszenie uzupełniające. 
3.PZP.2020.A.pdf

3.PZP.2020.B

Pytania i odpowiedzi. 

3.pzp.2020.B.pdf

2020_OJS028_065494_pl.pdf

3.PZP.2020.C

 Pytania i odpowiedzi. 

3.PZP.2020.C.zip

3.PZP.2020.E
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.E.pdf

3.PZP.2020.F
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.F.pdf

3.PZP.2020.D
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.D.pdf

3.PZP.2020.G
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.G.pdf

3.PZP.2020.H
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.H.pdf

3.PZP.2020.I
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.I.pdf

3.PZP.2020.J
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.J.pdf

3.PZP.2020.K
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.K.pdf

3.PZP.2020.L
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.L.pdf

3.PZP.2020.Ł
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.Ł.zip

3.PZP.2020.M
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.M.pdf

3.PZP.2020.N
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.N.pdf

3.PZP.2020.O
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.O.pdf

3.PZP.2020.P
Zmiana terminu składania ofert na  dzień 14.04.2020 r. do godz.10:00. 
3.PZP.2020.P.pdf

3.PZP.2020.P...pdf

3.PZP.2020.R
Zmiana terminu składania ofert na  dzień 27.04.2020 r. do godz.10:00. 
3.PZP.2020.R.pdf

3.PZP.2020..R.pdf

3.PZP.2020.S
Informacje Zamawiającego do postępowania. 
3.PZP.2020.S.zip

3.PZP.2020.T
Informacja z otwarcia ofert. 
3.PZP.2020.T.pdf


Dostawy

 

48

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.08.2020r. do godz. 10.00.

Zaprojektowanie i dostawa separatorów w piaskownikach na instalacji kanalizacji deszczowej w Rejonie Kluczbork i Krapkowice.

48-Dokumentacja przetargowa

42

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.07.2020r. do godz. 10.00.

Sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus dla ECO S.A.

42-Dokumentacja przetargowa

Usługi

43

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.08.2020r. do godz.10.00.

Odbiór odpadów powstających w ECO S.A. Oddział Opole, Oddział Kotłownie Lokalne, Jednostka Centralne, Oddział Śląski i Oddział Lubuski w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia.

43-Dokumentacja przetargowa

41

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.08.2020r. do godz. 12.00.

Konsultacje dotyczące przygotowania Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. do wdrożenia i certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność z normą ISO 45001:2018 System Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieną Pracy.

41-Dokumentacja przetargowa

 45

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.08.2020 r. do godz. 10:00
Wykonanie  bieżącej konserwacji i dokonanie przeglądów systemów ochrony przed pożarem, hydrantów, gaśnic i innych urządzeń przeciwpożarowych w Oddziale Opole ul. Harcerska 15. 
45.2020.pdf

dot. ogłoszenia 51

Informacja z otwarcia ofert "Modernizacja turbiny gazowej SGT300 (Tempest) dla Oddziału Opole ECO S.A.

Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

51E

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców. 

Modernizacja turbiny gazowej SGT300 (Tempest) dla Oddziału Opole ECO S.A. 

51E_PZP_2019.pdf

51D

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców. 

Modernizacja turbiny gazowej SGT300 (Tempest) dla Oddziału Opole ECO S.A. 

51D_PZP_2019.pdf

51C

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców oraz zmiana terminu składania ofert do dnia 12.07.2019r. do godz. 10:00.

Modernizacja turbiny gazowej SGT300 (Tempest) dla Oddziału Opole ECO S.A. 

51C_PZP_2019.pdf

51B
Zmiana terminu składania ofert do dnia 28.06.2019 r. do godz.10:00. 
Modernizacja turbiny gazowej SGT300 (Tempest) dla Oddziału Opole ECO S.A. 
51B.PZP.2019.pdf

51A
Odpowiedzi Zamawijącego na pytania Wykonawców. 
Modernizacja turbiny gazowej SGT300 (Tempest) dla Oddziału Opole ECO S.A. 
51A.PZP.2019.pdf

51

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.06.2019 r. do godz. 10:00. 

Modernizacja turbiny gazowej SGT300 (Tempest) dla Oddziału Opole ECO S.A. 

51_PZP_2019.zip

2019-OJS089-214317-pl.pdf

 

Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

26F
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. BUDOWA INSTALACJI ODAZOTOWANIA SPALIN METODĄ SELEKTYWNEJ NIEKATALITYCZNEJ REDUKCJI TLENKÓW AZOTU DLA KOTŁÓW WĘGLOWYCH WR-25 nr 3 I OR-50N ZAINSTALOWANYCHW ELEKTROCIEPŁOWNI W OPOLU PRZY UL. HARCERSKIEJ. 
26F.2020.POW.pdf

38A
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Zabudowa separatorów w piaskownikach na instalacjui kanalizacji deszczowej w Rejonie Kluczborka i Krapkowice. 
38A.2020.POW.pdf

3/PZP/2020
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Budowa/Przystosowanie instalacji odpylania i budowa instalacji odsiarczania spalin dla kotłów węglowych WR-25 nr 3 i OR-50N zainstalowanych w Elektrociepłowni w Opolu przy ul. Harcerskiej.
3..PZP.2020.POW.pdf

33A
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) dla etapu CCIII – rozbudowa linii/pętli dozorowych ppoż. Ciepłownia CCIII – Oddział w Opolu ul. Harcerska 15. 
33A.2020.POW.pdf

21A
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Wykonanie regeneracji trzech krzyżownic oraz wymianę szyn na wadze bocznicy kolejowej ECO S.A. Oddział w Opolu ul. Harcerska 15. 
21A.2020.POW.pdf

6C
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn.  Modernizacja układów hydraulicznych wózka wygarniającego WKH-800 „B” w Oddziale Opole ECO S.A. w Opolu ul. Harcerska 15. 
6C.2020.POW.pdf

4A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Odbiór odpadów powstających w ECO S.A. Oddział Opole, Oddział Kotłownie Lokalne, Jednostka Centralna, Oddział Śląski, Oddiał Lubuski w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia.

Unieważnienie

7A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Dostawa odżużlacza zgrzebłowego wraz z montażem dla kotła ERm6 w ECO S.A. RE w Lublińcu. 

7A_2020.pdf

104B
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Usługi serwisowe – przegląd, konserwacja, usuwanie awarii, naprawa urządzeń klimatyzacyjnych w Jednostce Centralnej i Oddziale Opole oraz instalacji wody lodowej w budynkach Jednostki Centralnej ECO S.A. w Opolu ul. Harcerska 15 w latach 2020-2023..
104B.2019.POW.pdf

1A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Wykonanie naprawy głównej P5 lokomotywy spalinowej 401Da (Ls-350E) eksploatowanej w Oddziale Opole ul. Harcerska 15.
1A.2020.POW.pdf

102B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Diagnostyka maszyn wirujących dla ECO S.A.

102B_2019.pdf

94B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Dostawa wody mineralnej/źródlanej w butelkach, galonach dla GK ECO S.A.

94B_2019.pdf

84C

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Dostawa materiałów biurowych i środków higieny osobistej na potrzeby GK ECO S.A. w latach 2020-2021

84C_2019.pdf

96A
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. 

Dostawa licencji Microsoft w umowie MPSA:

AAA-03786     Win Server User CAL                         sztuk  600       
AAA-03871     Win RDS User CAL                            sztuk  200
AAA-90052     Win Server Datcr Core 16 SL             sztuk  4
AAA-30379     Win Server Datcr Core 2 SL               sztuk 16
96A.2019.POW.pdf

91B
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Rozbudowa środowiska wirtualnego poprzez:
Zadanie nr 1:
dostawę czterech serwerów, dwóch macierzy, czterech przełączników i usługi wdrożeniowej do migracji systemów OT/IT oraz
Zadanie  nr 2:
dostawę licencji Microsoft w umowie MPSA:
AAA-03786     Win Server User CAL                         sztuk  600      
AAA-03871     Win RDS User CAL                            sztuk  200
AAA-90052     Win Server Datcr Core 16 SL             sztuk  4
AAA-30379     Win Server Datcr Core 2 SL              sztuk 16
91B.2019.POW.pdf

82A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Przeprowadzenie geodezyjnych pomiarów objętości oraz ciężaru objętościowego opału zgromadzonego  na placach  składowych ECO S.A.
82A.2019.POW.pdf

80A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa fabrycznie nowego traktorka do koszenia terenów zielonych dla Oddziału Opole ECO S.A. 

80A_2019.pdf

74A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn.Odnowienie rocznej subskrypcji IBM Notes/Domino.
74A.2019.POW.pdf

71A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Modernizacja rozdzielnicy nN 0,4kV, stacji transformatorowej ST-3 w Opolu przy ul. Harcerskiej 15.

71A

73A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Wykonanie technicznego zabezpieczenia mienia obiektów kotłowni ECO S.A. - Oddział Lubuski K-1071, 64 - 200 Wolsztyn, Żeromskiego 12 w zakresie montażu systemu monitoringu wizyjnego. 

73A_2019.pdf

ECO MALBORK

Środki trwałe

4M

Sprzedaż nieruchomości w Malborku odbędzie sie w dniu 05.06.2018r. 

4M_2018.pdf

Roboty budowlane

2020

2M
Termin składania ofert do dnia 29 .04.2020 r. do godz. 13:00.
Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w Malborku o długości ok. 667 m.
2M.2020.zip

2MA
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w Malborku o długości ok. 667 m.
2.MA.2020.zip

2MB
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w Malborku o długości ok. 667 m.
2MB.2020.pdf

2MC
Dodatkowe informacje do postępowania.
Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w Malborku o długości ok. 667 m.
2MC.2020.zip

2MD
Dodatkowe informacje do postępowania.
Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w Malborku o długości ok. 667 m.
2MD.2020.zip

2ME
Dodatkowe informacje do postępowania.
Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w Malborku o długości ok. 667 m.
2ME.2020.pdf

2MF
Dodatkowe informacje do postępowania.
Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w Malborku o długości ok. 667 m.
2MF.2020.zip

1M
Termin składania ofert do dnia 26.02.2020 r. do godz. 13:00.
Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w Malborku o długości ok. 503 m.
1.2020.M.zip

1MA
Informacja dodatkowa do postępowania.
Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w Malborku o długości ok. 503 m.
1MA.2020.pdf

1MB
Informacja dodatkowa do postępowania.
Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w Malborku o długości ok. 503 m.
1MB.2020.zip

1MC

Informacja dodatkowa do postępowania.

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w Malborku o długości ok. 503 m.

1MC.2020.zip

Dostawy

 brak ogłoszeń

Usługi

 

brak ogłoszeń


Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

brak powiadomień


ECO KUTNO

Środki trwałe

brak ogłoszeń

Roboty budowlane

4K

Termin składania ofert do dnia 10.08.2020r. do godz. 10.00.

Budowa przyłącza kablowego SN-15 kV wraz z złączem kablowym SN-15 kV w celu zasilania budynku handlowo-usługowego przy ul. Żwirki i Wigury w Kutnie. 
4K.2020.zip

Pytania i odpowiedzi

3K
Termina składania ofert do dnia 10.08.2020r. do godz. 10:00.
Wykonanie instalacji wewnętrznej zasilania podstawowego SN 15 kV dla Ciepłowni nr 1 przy ul. Oporowskiej 10A w Kutnie. 
3K..2020.zip

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Dostawy

brak ogłoszeń

Usługi

 

5K

Termin składania ofert do dnia 01.09.2020r. do godz. 10.00.

Budowa budynku biurowo-socjalnego z warsztatem przy ul. Oporowskiej 10a w Kutnie - Wykonanie projektu wykonawczego oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

5K-Dokumentacja przetargowa

Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych


brak powiadomień


ECO JELENIA GÓRA

Środki trwałe

brak ogłoszeń

Roboty budowlane

2020

13.2020.JG
Termin składania ofert do dnia 30.06.2020 r. do godz. 12:00. 
Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w Jeleniej Górze; Zadanie 1 – Likwidacja grupowego węzła cieplnego z wykonaniem przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Morcinka 39 i 41; Zadanie 2 – Likwidacja grupowego węzła cieplnego z wykonaniem sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Gałczyńskiego 16, 18 i 20.

13.2020.JG.zip

13A - Pytania i odpowiedzi

13B - Pytania i odpowiedzi

1_2.2020.JG

Termin składania ofert do dnia 20.05.2020 r. do godz. 12:00. 

Modernizacja tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej  w rejonie Osiedla mieszkaniowego ZABOBRZE III. Roboty budowlane obejmujące etap I, II i III.

1_2.2020.JG.zip

1_2A.2020.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania. 
Modernizacja tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej  w rejonie Osiedla mieszkaniowego ZABOBRZE III. Roboty budowlane obejmujące etap I, II i III.
1_2A.2020.JG.pdf

1_2B.2020.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania. 
Modernizacja tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej  w rejonie Osiedla mieszkaniowego ZABOBRZE III. Roboty budowlane obejmujące etap I, II i III.
1_2b.2020.JG.pdf

1_2C.2020.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania. 
Modernizacja tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej  w rejonie Osiedla mieszkaniowego ZABOBRZE III. Roboty budowlane obejmujące etap I, II i III.
1_2c.2020.JG.pdf

1_2D.2020.JG
Informacja Zamawiającego w sprawie otwarcia ofert. 
Modernizacja tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej  w rejonie Osiedla mieszkaniowego ZABOBRZE III. Roboty budowlane obejmujące etap I, II i III.
1_2d.2020.JG.zip

6.2020.JG
Termin składania ofert do dnia 08.05.2020 r. do godz. 12:00. 
Modernizacja kotłowni gazowej przy ul. G. Zapolskiej 4 oraz węzła c.o. i c.w.u. przy ul. G. Zapolskiej 3 w Jeleniej Górze.
6.2020.JG.zip

2.2020.JG

Termin składania ofert do dnia 08.05.2020 r. do godz. 12:00. 
Zasilanie w ciepło nowoprojektowanych osiedli mieszkaniowych przy ul. Wróblewskiego. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze – Etap D.
2.2020.JG.zip

2A.2020.JG
Zasady otwarcia ofert - wymagania Zamawiającego
Zasilanie w ciepło nowoprojektowanych osiedli mieszkaniowych przy ul. Wróblewskiego. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze – Etap D..
2A.2020.JG.zip

3.2020.JG

Termin składania ofert do dnia 05.03.2020 r. do godz. 12:00. 

Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ECO Jelenia Góra Spółka z o.o. – etap A, część zachodnia.

3_2020_JG.zip

3A.2020.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania
Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ECO Jelenia Góra Spółka z o.o. – etap A, część zachodnia.
3A.2020.JG.pdf

1.2020.JG
Termin składania ofert do dnia  14.02.2020 r. do godz. 11:00.
Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. Modernizacja tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej  w rejonie Osiedla mieszkaniowego ZABOBRZE III.
1.2020.JG.zip

1A.2020.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. Modernizacja tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej  w rejonie Osiedla mieszkaniowego ZABOBRZE III.
1A.2020.JG.zip

1B.2020.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. Modernizacja tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej  w rejonie Osiedla mieszkaniowego ZABOBRZE III.
1B.2020.JG.pdf

2019

34.2019.JG

Termin składania ofert do dnia 17.01.2020r. do godz. 12.00.

Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. - etap A część zachodnia.

34-Ogłoszenie i dokumentacja przetargowa

34A-Ogłoszenie uzupełniające

Pytania i odpowiedzi do postępowania.

Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. - etap A część zachodnia.

34B.2019.JG.pdf

34C.2019.JG - Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. - etap A część zachodnia.

Dokumentacja, która jest załącznikiem do odpowiedzi, ze względu na duży rozmiar, jest do pobrania ze strony platformy zakupowej eb2b.
34D.2019.JG.pdf

Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. - etap A część zachodnia.
34E.2019.JG.pdf

Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. - etap A część zachodnia.
34F.2019.JG.pdf

Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. - etap A część zachodnia.
34G.2019.JG.pdf

Dostawy

9.2020.JG
Termin składania ofert do dnia  14.05.2020 r. do godz. 12:00
Dostawa 15szt. indywidualnych węzłów oraz 4szt. modułów cwu do obiektów zasilanych z sieci ciepłowniczej w Jeleniej Górze.
9.2020.JG.zip

9A.2020.JG

Pytanie i odpowiedź do postępowania.

Dostawa 15szt. indywidualnych węzłów oraz 4szt. modułów cwu do obiektów zasilanych z sieci ciepłowniczej w Jeleniej Górze.
9A.2020.JG.pdf

9B.2020.JG
Pytanie i odpowiedź do postępowania.
Dostawa 15szt. indywidualnych węzłów oraz 4szt. modułów cwu do obiektów zasilanych z sieci ciepłowniczej w Jeleniej Górze.
9B.2020.JG.pdf

9C.2020.JG
Pytanie i odpowiedź do postępowania, rozszerzenie zakresu zamówienia o dodatkowy węzeł.
Dostawa 15szt. indywidualnych węzłów oraz 4szt. modułów cwu do obiektów zasilanych z sieci ciepłowniczej w Jeleniej Górze.
9C.2020.JG.zip

9D.2020.JG
Pytanie i odpowiedź do postępowania, rozszerzenie zakresu zamówienia o dodatkowy węzeł.
Dostawa 15szt. indywidualnych węzłów oraz 4szt. modułów cwu do obiektów zasilanych z sieci ciepłowniczej w Jeleniej Górze.
9D.2020.JG.pdf

Usługi

15.2020.JG
Termin składania ofert do dnia  30.07.2020 r. 
Przegląd główny układu wzbudzenia i regulacji napięcia WGSY-200 Generatora Nr 5.
15.2020.JG.zip 

14.2020.JG
Termin składania ofert do dnia  30.07.2020 r. 
Przegląd transformatora 20/6kV 10MVA.
14.2020.JG.zip

12.2020.JG
Termin składania ofert do dnia  08.07.2020 r. do godz. 12:00
Montaż 11szt. indywidualnych węzłów oraz 4szt. modułów cwu w obiektach zasilanych z sieci ciepłowniczej w Jeleniej Górze.
12.2020.JG.zip

11.2020.JG
Termin składania ofert do dnia  20.05.2020 r. do godz. 12:00
Transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) w ilości 6.000 Mg (+/- 15%).
11.2020.JG.zip

11A.2020.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) w ilości 6.000 Mg (+/- 15%).
11A.2020.JG.zip

 7.2020.JG
Termin składania ofert do dnia  3.04.2020 r. do godz. 12:00
Remont średni 3 szt. silników elektrycznych eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.
7.2020.JG.zip

1.1.2020.JG
Termin składania ofert do dnia  27.02.2020 r. do godz. 11:00
Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. Modernizacja tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej  w rejonie Osiedla mieszkaniowego ZABOBRZE III.
1.1.2020.JG.zip

Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

12E.2020.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania pn. Montaż 11 szt. indywidualnych węzłów oraz 4 szt. modułów cwu w obiektach zasilanych z sieci ciepłowniczej w Jeleniej Górze

12E_2020_JG.pdf

13G.2020.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania pn. Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w Jeleniej Górze; Zadanie 1 – Likwidacja grupowego węzła cieplnego z wykonaniem przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Morcinka 39 i 41; Zadanie 2 – Likwidacja grupowego węzła cieplnego z wykonaniem sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Gałczyńskiego 16, 18 i 20.
13G.2020.JG.pdf

11E.2020.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania pn. Transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) w ilości 6.000 Mg (+/- 15%).
11E.2020.JG.pdf

9J.2020.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania pn. Dostawa 15 szt. indywidualnych węzłów oraz 4 szt. modułów cwu do obiektów zasilanych z sieci ciepłowniczej w Jeleniej Górze.
9J.2020.JG.pdf

1_2E.2020.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania pn. Modernizacja tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej w rejonie Osiedla mieszkaniowego ZABOBRZE III. Roboty budowlane obejmujące etap I, II i III.
1_2E.2020.JG.pdf

6E.2020.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania pn. Modernizacja kotłowni gazowej przy ul. G. Zapolskiej 4 oraz węzła c.o. i c.w.u. przy ul. G. Zapolskiej 3 w Jeleniej Górze.

6e.2020.JG.pdf

2B.2020.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania pn. Zasilanie w ciepło nowoprojektowanych osiedli mieszkaniowych przy ul. Wróblewskiego. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze – Etap D.
2B.2020.JG.pdf

7A.2020.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania pn. Remont średni 3 szt. silników elektrycznych eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.
7A.2020.JG.pdf

3C.2020.JG

Ogłoszenie o wynikach postępowania pn. Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ECO Jelenia Góra Spółka z o.o. – etap A, część zachodnia.

3C.2020.JG.pdf

1_1a.2020.JG

Ogłoszenie o wynikach postępowania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. Modernizacja tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej  w rejonie Osiedla mieszkaniowego ZABOBRZE III.

1_1a.2020.JG.pdf

34N.2019.JG

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania pn. Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ECO Jelenia Góra Spółka z o.o. – etap A, część zachodnia.

34n.2019.JG.pdf

1C.2020.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania na:  Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. Modernizacja tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej  w rejonie Osiedla mieszkaniowego ZABOBRZE III.
1C.2020.JG.pdf

 

ECO CIEPŁO LOKALNE I

brak ogłoszeń

ECO KOGENERACJA

Roboty Budowlane

3KG.2020

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.07.2020 r. do godz. 11:00. (Nowy Termin)

Informacja o otwarciu ofert

Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Żaganiu

3KG.2020.zip

3KG.2020.A - Pytania i odpowiedzi

3KG.2020.B - Pytania i odpowiedzi

3KG.2020.C - Pytania i odpowiedzi

3KG.2020.D - Zmiana terminu składania ofert

3KG.2020.E - Pytania i odpowiedzi

3KG.2020.F - Pytania i odpowiedzi

3KG.2020.G - Pytania i odpowiedzi

3KG.2020.H - Nowy załącznik nr 6 do SIWZ

3KG.2020.I - Pytania i odpowiedzi

3KG.2020.J - Pytanie i odpowiedź

3KG.2020.K - zmiana treści SIWZ

3KG.2020.L - Zmiana terminu składania ofert

3KG.2020.Ł - Pytanie i odpowiedź

3KG.2020.M - Pytanie i odpowiedź

3KG.2020.N - Pytania i odpowiedzi

3KG.2020.O - Zmiana terminu składania ofert

Informacja o otwarciu ofert

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf

2KG.2020

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.06.2020 r. do godz. 11:00 (Nowy termin)

Informacja_o_otwarciu_ofert_on_line_Nowa_Sol.pdf

Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Nowej Soli

2KG.2020.zip

2KG.2020.A - Pytania i odpowiedzi

2KG.2020.B - Pytania i odpowiedzi

2KG.2020.C - Pytania i odpowiedzi

Zalaczniki_do_ogłoszenia_2KG_2020_C.zip

2KG.2020.D - Pytania i odpowiedzi

2KG.2020.E - Pytania i odpowiedzi

2KG.2020.F - Pytania i odpowiedzi

2KG.2020.G - Pytania i odpowiedzi

2KG.2020.I - Pytania i odpowiedzi

2KG.2020.J - Pytania i odpowiedzi

2KG.2020.H - Pytania i odpowiedzi

2KG.2020.K - Pytania i odpowiedzi

Informacja_z_otwarcia_ofert_05_06_2020.pdf

1KG.2020

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.04.2020 r. do godz. 11:00 (Nowy termin)

Informacja_o_otwarciu_ofert_on_line.pdf

Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Jeleniej Górze. 

1KG.2020.zip

1KG.2020.A - Pytania i odpowiedzi

1KG.2020.B - Pytanie i odpowiedz

1KG.2020.C - Pytania i odpowiedzi

1KG.2020.D - Pytania i odpowiedzi

1KG.2020.E - Pytania i odpowiedzi

1KG.2020.F-Pytania i odpowiedzi

1KG.2020.G-Pytania i odpowiedzi

1KG.2020.H-Pytania i odpowiedzi

1KG.2020.I-Pytania i odpowiedzi

1KG.2020.J-Pytania i odpowiedzi

1KG.2020.K-Pytania i odpowiedzi

1KG.2020.L-Pytania i odpowiedzi

1KG.2020.Ł-Pytania i odpowiedzi

1KG.2020.M-Pytania i odpowiedzi

Informacja_z_otwarcia_ofert_17_04_2020.pdf

1KG.2020.N-Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1KG.2019

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.01.2020 r. do godz. 11:00. 

Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Jeleniej Górze

1KG.2019.zip

 1KG.2019.A-zmiana treści SIWZ

1KG.2019.B-pytanie i odpowiedz

1KG.2019.C-pytania i odpowiedzi

1KG.2019.D - Pytania i odpowiedzi

1KG.2019.E - Pytania i odpowiedzi

1KG.2019.F - Pytania i odpowiedz

1KG.2019.G-Pytania i odpowiedz

1KG.2019.H - Pytania i odpowiedzi

Informacja_z_otwarcia_ofert_15.01.2020r..pdf

Informacja_o_unieważnieniu_postępowania.pdf

Dostawy

brak ogłoszeń

Usługi

 

brak ogłoszeń

Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

brak ogłoszeń

 

ECO TARNOBRZEG

Środki trwałe

brak ogłoszeń

Roboty budowlane

2020

7T
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.08.2020 r. do godz. 12:00.
Likwidacja węzła grupowego W-7 przy ul. Niepodległości - sieć cieplna osiedlowa wraz z przyłączami – ETAP 2, Tarnobrzeg, os. Przywiśle. 
7T.2020.zip

6T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.07.2020 r. do godz. 14:00.

Wykonanie naprawy muru oporowego ciepłownia C3 - II etap. 

6T_2020.zip

3T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.06.2020r. do godz. 10.00.
Przebudowa sieci cielnej wysokoparametrowej przy ul. Sikorskiego i na os. Centrum w Tarnobrzegu - I etap.
3T.2020.zip

2019

15T
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.07.2019r. do godz. 12.00.
Likwidacja węzła grupowego W-7 przy ul. Niepodległości - sieć cieplna osiedlowa wraz z przyłączami – ETAP 1, Tarnobrzeg, os. Przywiśle.
15T.2019.zip

14T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.06.2019r. do godz. 14.00.

Remont komina nr 1 zainstalowanego w ciepłowni węglowej w Tarnobrzegu.

14T.2019.zip

2018

15T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.09.2018r. do godz. 12:00
Likwidacja węzeła grupowego W-9. Etap sieć cieplna ul. Jachowicza.
15T.2018.zip

12T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.07.2018r. do godz. 12:00

1) Budowa przyłącza cieplnego wysokoparametrowego do budynku Kogeneracji przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu,
2) Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej, likwidacja sieci napowietrznej przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu

12_2018_T.zip

8T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.05.2018r. do godz. 12:00

Remont sieci cieplnej wysokoparametrowej na osiedlu Piastów oraz na ul. Jędrusiów i Konstytucji 3 Maja w Tarnobrzegu” oraz „Budowa przyłączy sieci cieplnej wysokoparametrowej do domów w zabudowie szeregowej na Osiedlu Piastów w Tarnobrzegu” – ETAP I - ul. Łokietka

8T_2018.zip

6T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.04.2018r. do godz. 13:00

Remont konfuzorów kominów kotłów węglowych zainstalowanych w ciepłowni węglowej w Tarnobrzegu.

6T.1.2018.zip

6T.2.2018.zip

6T.3.2018.zip

4T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.04.2018r. do godz. 10:00

Rozbiórka budynku parterowego węzła rozdziału przy ul. Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu

4T_2018.7z

3T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.03.2018 r. do godz. 10:00. 

Remont odcinka sieci cieplnej wysokoparametrowej wraz z przyłączem do przedszkola nr 15 oraz budowa przyłącza cieplnego wysokoparametrowego do budynku wielorodzinnego  nr 1 przy ul. Św. Barbary.

3T.2018.zip

1TB

Pytania i odpowiedzi do postępowania

Modernizacja rozdzielni nn0,4 kV w Ciepłowni węglowej w ECO Tarnobrzeg Spółka Sp. z o.o. 

1TB.2018.pdf

1TA

Pytania i odpowiedzi do postępowania

Modernizacja rozdzielni nn0,4 kV w Ciepłowni węglowej w ECO Tarnobrzeg Spółka Sp. z o.o. 

1TA.2018.pdf

1

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.03.2018 r. do godz. 10:00. 

Modernizacja rozdzielni nn0,4 kV w Ciepłowni węglowej w ECO Tarnobrzeg Spółka Sp. z o.o. 

1T_2018.zip


Dostawy

2020

9T
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.08.2020 r. do godz. 12:00. 
Dostawa węzła cieplnego, 2020.
9T.2020.zip

9A-Ogłoszenie uzupełniające

8T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.07.2020 r. do godz. 12:00. 
Dostawa fabrycznie nowego samochodu – 2020.
8T.2020.zip

5T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.06.2020 r. do godz. 14:00 

Dostawa materiałów preizolowanych - Likwidacja węzła grupowego W-7 przy ul. Niepodległości - sieć cieplna osiedlowa wraz z przyłączami – ETAP 2, Tarnobrzeg, os. Przywiśle

5T_2020.zip

5TA_2020.pdf

5TB - Pytania i odpowiedzi

4T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.06.2020 r. do godz. 12:00. 

Dostawa materiałów preizolowanych ul. Dąbrowskiej w Tarnobrzegu. 

4T_2020.zip

4TA_2020.pdf

2T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.05.2020 r. do godz.12:00

Dostawa materiałów preizolowanych ul. Dąbrowskiej w Tarnobrzegu.

2.2020.T.zip

1T
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.04.2020 r. do godz. 14:00
Dostawa materiałów preizolowanych - Osiedle Centrum.
1T.2020.zip

16T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.07.2019 r. do godz. 14:00

Dostawa materiałów preizolowanych - likwidacja węzła grupowego W-7 przy ul. Niepodległości - sieć cieplna osiedlowa wraz z przyłączami - Etap 1, Tarnobrzeg, os. Przywiśle. 

16_2019_T.zip

Pytania i odpowiedzi. 

16A

12T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.06.2019r. do godz.12.00.

Dostawa węzłów cieplnych dla ECO Tarnobrzeg 2019.

12T.2019.zip

12TA.2019.pdf

11T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.05.2019r. do godz. 12:00. 

Dostawa worków filtracyjnych.

11_2019_T.zip

11A.2019T.pdf

10T
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.04.2019 r. do godz. 12:00
Dostawa materiałów preizolowanych I.
10T.2019.zip

16T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.01.2019r. do godz. 14:00

Dostawa fabrycznie nowego samochodu

16_2018_T.pdf

9T

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01.06.2018r. do godz. 14:00
Dostawa węzłow cieplnych dla ECO Tarnobrzeg.

9T.2018.zip

9A_18_T.pdf

9b_18_T.pdf

7T
Ofertę należy złożyć w terminei do dnia 09.05.2018r. do godz. 12:00
Dostawa materiałów preizolowanych, przeznaczonych do realizacji zadań pn. „Remont sieci cieplnej wysokoparametrowej na osiedlu Piastów oraz na ul. Jędrusiów i Konstytucji 3 Maja w Tarnobrzegu” oraz „Budowa przyłączy sieci cieplnej wysokoparametrowej do domów w zabudowie szeregowej na Osiedlu Piastów w Tarnobrzegu” - Etap I -ul. Łokietka

7T_2018.zip

7A.2018.pdf

5A

Pytanie i odpowiedź do postępowania, zmiana zapisów SIWZ.

Dostawa materiałów preizolowanych, ul. Łokietka - etap I związana z realizacją projektu pn. "Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w Tarnobrzegu”. 

5TA.2018.pdf

5

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.04.2018 r. do godz. 12:00   

Dostawa materiałów preizolowanych, ul. Łokietka - etap I związana z realizacją projektu pn. "Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w Tarnobrzegu”. 

5T_2018.zip

5B - unieważnienie postępowania

2

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.03.2018 r. do godz. 12:00. 

Dostawa materiałów preizolowanych związana z realizacją projektu pn.: Budowa przyłącza cieplnego wysokoparametrowego do budynku wielorodzinnego nr 1 i przedszkola nr 15 znajdujących się przy ul. Św. Barbary 

2T.2018.zipUsługi

brak ogłoszeń


Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

2020

7TA

Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na zadanie: Likwidacja węzła grupowego W-7 przy ul. Niepodległości - sieć cieplna osiedlowa wraz z przyłączami – ETAP 2, Tarnobrzeg, os. Przywiśle.

7a_17.07-04.08_20_T.pdf

6TA

Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na zadanie: Wykonanie naprawy muru oporowego, Ciepłownia C3-II etap.

6AT.2020.pdf

5TC
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na zadanie: Dostawa materiałów preizolowanych - Likwidacja węzła grupowego W-7 przy ul. Niepodległości - sieć cieplna osiedlowa wraz z przyłączami – ETAP 2, Tarnobrzeg, os. Przywiśle.
5TC.2020.pdf

4TB

Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na zadanie "Dostawa materiałów preizolowanych - ul.Dąbrowskiej

4TB_2020.pdf

3TA

Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na zadanie "Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej przy ul. Sikorskiego i na os. Centrum w Tarnobrzegu - I etap, w zakresie robót ziemnych i budowlanych z wyłączeniem prac związanych z dostawą rur preizolowanych oraz montażem ciepłociągu".

3AT.2020.pdf

2TA

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa materiałów preizolowanych - ul. Dąbrowskiej 

2A_2020_T.pdf

1TA
Powiadominie o wynikach postępowania pn.: Dostawa materiałów preizolowanych - osiedle Centrum.
1TA.2020.pdf

2019

15TA

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Likwidacja węzła grupowego W-7 przy ul. Niepodległości - sieć cieplna osiedlowa wraz z przyłączami – ETAP 1, Tarnobrzeg, os. Przywiśle.

15A_2019_T.pdf

16TB

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa materiałów preizolowanych - likwidacja węzła grupowego W-7 przy ul. Niepodległości - sieć cieplna osiedlowa wraz z przyłączami - ETAP 1, Tarnobrzeg os. Przywiśłe. 

16B_2019_T.pdf

14TA
Powiadominie o unieważnieniu postępowania pn.: Remont komina nr 1 zainstalowanego w ciepłowni węglowej w Tarnobrzegu ul. Borów.
14TA.2019.pdf

12TA1

Powiadominie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania pn. Dostawa węzłów cieplnych dla ECO Tranobrzeg, 2019 . 

12TA1.2019.pdf

11TA

Powiadominie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania pn. Dostawa worków filtracyjnych. 

11A_2019_T.pdf

10TA

Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania pn. Dostawa materiałów preizolowanych.

10A.2019T.pdf

16TA

Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu dla ECO Tarnobrzeg

16A_2019_T.pdf

15TA
Powiadomienie o uniewąnieniu  postępowania pn.: Likwidacja węzeła grupowego W-9. Etap sieć cieplna ul. Jachowicza..
15TA.2018.pdf

14A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn.: Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowego samochodu dostawczego.
14TA.2018.pdf

12A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn.:

1) Budowa przyłącza cieplnego wysokoparametrowego do budynku Kogeneracji przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu,

2) Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej, likwidacja sieci napowietrznej przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu.

12A_18_T.pdf

10C

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Wykonanie układu łagodnego rozruchu napędu taśmy nawęglającej

10C_18_T.pdf

11A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa materiałów preizolowanych ul. E.Kwiatkowskiego

11A_18_T.pdf

9TC

Powiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa węzłów cieplnych dla ECO Tarnobrzeg.

9TC.2018.pdf

 8TA

Powiadomienie o wyniku postępowania pn. Remont sieci cieplnej wysokoparametrowej na osiedlu Piastów oraz na ul. Jędrusiów i Konstytucji 3 Maja w Tarnobrzegu” oraz „Budowa przyłączy sieci cieplnej wysokoparametrowej do domów w zabudowie szeregowej na Osiedlu Piastów w Tarnobrzegu” – ETAP I - ul. Łokietka.

8TA.1.2018.pdf

7TB

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa materiałów preizolowanych, przeznaczonych do realizacji zadań pn. „Remont sieci cieplnej wysokoparametrowej na osiedlu Piastów oraz na ul. Jędrusiów i Konstytucji 3 Maja w Tarnobrzegu” oraz „Budowa przyłączy sieci cieplnej wysokoparametrowej do domów w zabudowie szeregowej na Osiedlu Piastów w Tarnobrzegu” - Etap I -ul. Łokietka

7B_2018_T.pdf

3TA

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Remont odcinka sieci cieplnej wysokoparametrowej wraz z przyłączem do przedszkola nr 15 oraz budowa przyłącza cieplnego wysokoparametrowego do budynku wielorodzinnego  nr 1 przy ul. Św. Barbary.

3A_2018_T.pdf

1TC

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.
Modernizacja rozdzielni nn0,4 kV w Ciepłowni węglowej w ECO Tarnobrzeg Spółka Sp. z o.o.
1TC.2018.pdf

2TA

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.
Dostawa materiałów preizolowanych związana z realizacją projektu pn.: Budowa przyłącza cieplnego wysokoparametrowego do budynku wielorodzinnego nr 1 i przedszkola nr 15 znajdujących się przy ul. Św. Barbary .
2TA-2018.pdf

8TC

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.

Zabudowa instalacji usuwania rozpuszczonego tlenu w wodzie sieciowej.

8TC.2017.pdf

7TA

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.

Wykonanaie naprawy muru oporowego, ciepłowniaC-III.

7TA.2017.pdf

6TB

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.

Wykonanaie izolacji termicznej instalacji odprowadzania spalin.

6TB.2017.pdf

5TA

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.

Dostawa worków filtracyjnych.

5TA.2017.pdf

4TA

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.

Dostawa węzłów cieplnych dla ECO Tarnobrzeg, 2017-2.

4TA.2017.pdf

3TA

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.

Remont odcinka sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczych przy ul. Kopernika nr 2, 2A, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Tarnobrzegu.

3TA.2017.pdf

2TE

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.

Dostawa węzłów cieplnych dla ECO Tarnobrzeg.

2Te_2017.pdf


1TA

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.
Dostawa materiałów preizolowanych związana z realizacją projektu pn. Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w Tarnobrzegu, zadanie nr 2, 5 i 6. 

1TA.2017.pdf

Załacznik_do_ogłoszenia_nr 1Ta_ocena ofert

 

W związku z zakończonym naborem partnerów do realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w Tarnobrzegu” ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o. informuje, że do pełnienia funkcji partnera wyłonieni zostali:
1. Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Siarkowiec” w Tarnobrzegu


3Ta

3TA.2016.pdf

Powiadomienie o unieważnieniu przetargu na "Wymianę 2 sztuk zbiorników wody zapasowej w ciepłowni węglowej w Tarnobrzegu".


2Tb

2TB.2016.pdf

Powiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na "Remont komina kotła węglowego nr 2 zainstalowanego w ciepłowni węglowej w Tarnobrzegu".


4Tb

4Tb_2016.pdf

Powiadomienie o wynikach przetargu "Remont komina (masztu) H42 zainstalowanego w ciepłowni węglowej w Tarnobrzegu"


1Tc

1Tc_2016.pdf

Powiadomienie o wynikach przetargu "Przebudowa - remont wybranych obiektów Ciepłowni nr 3 znajdujących w Tarnobrzegu przy ul. Borów"


4Td

4Td.pdf

Powiadomienie o wynikach przetargu "Dostawa samochodu osobowego".


3Tg

3Tg.pdf

Powiadomienie o wynikach przetargu "Dostawa węzłów cieplnych dla ECO Tarnobrzeg".

ECO LOGISTYKA

Dostawy

 

 47

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.05.2020r. do godz. 13.00.

Dostawa węgla dla GK ECO SA w Opolu w ilości: część A - około 14100 ton, część B - około 16300 ton.

47L

Usługi

 

 48
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  01.06.2020r. do godz. 1300 .
Świadczenie usług rozładunku węgla z wagonów oraz przewozów paliwa stałego do składów opałowych ECO SA w ilości ok. 137 200 ton.
48L

49
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  01.06.2020r. do godz. 1300 .
 Świadczenie usług przewozowych transportem samochodowym węgla w ilości  ok. 6070 ton (+/- 25 %).
49L

Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

 

brak powiadomień

ECO SERWIS

 

Środki Trwałe

1
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.04.2019 r. do godz. 15:00.
Sprzedaż samochodu ciężarowego VW Caddy.
1E.2019.pdf

34

Przetarg ustny w dniu 18.09.2020r. godz. 11.00 Opole ul. Harcerska 15.

Sprzedaż nieruchomości w Nieznanicach.

34.2020.pdf

Roboty budowlane

brak ogłoszeń

Dostawy

brak ogłoszeń

Usługi

brak ogłoszeńPowiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

brak ogłoszeń

Do góry