Przetargi

ECO JELENIA GÓRA

Środki trwałe

brak ogłoszeń

Roboty budowlane

26.2018.JG

Termin składania ofert do dnia 4.12.2018 r. do godz. 9:00

Likwidacja węzła grupowego przy ul. Bohaterów Września 1939r Nr 9A. Zadanie nr 1 - Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na terenie „Osiedla XX-lecia” w Jeleniej Górze.

26.2018.JG.zip

24.2018.JG

Termin składania ofert do dnia 22.11.2018 r. do godz. 9:00

Zasilanie w ciepło nowoprojektowanych osiedli mieszkaniowych przy ul. Wróblewskiego. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze – Etap A

24_2018_JG.zip

24A.2018.JG

Zmiany do treści SIWZ oraz nowy termin składania ofert do dnia 23.11.2018 r do godz. 9:00

24a.2018.JG.zip


21B.2018.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Zasilanie w ciepło nowoprojektowanych osiedli mieszkaniowych przy ul. Wróblewskiego. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wróblewskiego w Jeleniej Górze - I etap.
21B.2018.JG.pdf

21A.2018.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Zasilanie w ciepło nowoprojektowanych osiedli mieszkaniowych przy ul. Wróblewskiego. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wróblewskiego w Jeleniej Górze - I etap.
21A.2018.JG.zip

21.2018.JG
Termin składania ofert do dnia 15.10.2018r. do godz. 9:00
Zasilanie w ciepło nowoprojektowanych osiedli mieszkaniowych przy ul. Wróblewskiego. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wróblewskiego w Jeleniej Górze - I etap.
21.2018.JG.zip


22.2018.JG

Termin składania ofert do dnia 21.08.2018r. do godz. 12:00

Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie EC Miasto przy ul. Karola Miarki w Jeleniej Górze – III etap

22_2018_JG.zip

Dostawy

20A.2018.JG

Pytania i odpowiedzi do postępowania.

Dostawa i zabudowa 6 szt. węzłów ciepłowniczych dla budynków w Jeleniej Górze. 

20A.2018.JG.pdf

20.2018.JG

Termin składania ofert do dnia 3.09.2018r. do godz. 12:00.

Dostawa i zabudowa 6 szt. węzłów ciepłowniczych dla budynków w Jeleniej Górze. 

20.2018.JG.zip

Usługi


brak ogoszeń

Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

26A.2018.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego.

Likwidacja węzła grupowego przy ul. Bohaterów Września 1939r Nr 9A. Zadanie nr 1 - Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na terenie „Osiedla XX-lecia” w Jeleniej Górze.

26A.2018.JG.pdf

24B.2018.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego. 

Zasilanie w ciepło nowoprojektowanych osiedli mieszkaniowych przy ul. Wróblewskiego. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wróblewskiego w Jeleniej Górze -  etap A.

24B.2018.JG.pdf

21F.2018.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego. 

Zasilanie w ciepło nowoprojektowanych osiedli mieszkaniowych przy ul. Wróblewskiego. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wróblewskiego w Jeleniej Górze - I etap.

21F.2018.JG.pdf

22D.2018.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego. 

Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie EC Miasto przy ul. Karola Miarki w Jeleniej Górze – III etap.

22D.2018.JG.pdf

Do góry