Przetargi

ECO JELENIA GÓRA

Środki trwałe

brak ogłoszeń

Roboty budowlane

2020

13.2020.JG
Termin składania ofert do dnia 30.06.2020 r. do godz. 12:00. 
Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w Jeleniej Górze; Zadanie 1 – Likwidacja grupowego węzła cieplnego z wykonaniem przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Morcinka 39 i 41; Zadanie 2 – Likwidacja grupowego węzła cieplnego z wykonaniem sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Gałczyńskiego 16, 18 i 20.

13.2020.JG.zip

13A - Pytania i odpowiedzi

13B - Pytania i odpowiedzi

1_2.2020.JG

Termin składania ofert do dnia 20.05.2020 r. do godz. 12:00. 

Modernizacja tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej  w rejonie Osiedla mieszkaniowego ZABOBRZE III. Roboty budowlane obejmujące etap I, II i III.

1_2.2020.JG.zip

1_2A.2020.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania. 
Modernizacja tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej  w rejonie Osiedla mieszkaniowego ZABOBRZE III. Roboty budowlane obejmujące etap I, II i III.
1_2A.2020.JG.pdf

1_2B.2020.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania. 
Modernizacja tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej  w rejonie Osiedla mieszkaniowego ZABOBRZE III. Roboty budowlane obejmujące etap I, II i III.
1_2b.2020.JG.pdf

1_2C.2020.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania. 
Modernizacja tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej  w rejonie Osiedla mieszkaniowego ZABOBRZE III. Roboty budowlane obejmujące etap I, II i III.
1_2c.2020.JG.pdf

1_2D.2020.JG
Informacja Zamawiającego w sprawie otwarcia ofert. 
Modernizacja tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej  w rejonie Osiedla mieszkaniowego ZABOBRZE III. Roboty budowlane obejmujące etap I, II i III.
1_2d.2020.JG.zip

6.2020.JG
Termin składania ofert do dnia 08.05.2020 r. do godz. 12:00. 
Modernizacja kotłowni gazowej przy ul. G. Zapolskiej 4 oraz węzła c.o. i c.w.u. przy ul. G. Zapolskiej 3 w Jeleniej Górze.
6.2020.JG.zip

2.2020.JG

Termin składania ofert do dnia 08.05.2020 r. do godz. 12:00. 
Zasilanie w ciepło nowoprojektowanych osiedli mieszkaniowych przy ul. Wróblewskiego. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze – Etap D.
2.2020.JG.zip

2A.2020.JG
Zasady otwarcia ofert - wymagania Zamawiającego
Zasilanie w ciepło nowoprojektowanych osiedli mieszkaniowych przy ul. Wróblewskiego. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze – Etap D..
2A.2020.JG.zip

3.2020.JG

Termin składania ofert do dnia 05.03.2020 r. do godz. 12:00. 

Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ECO Jelenia Góra Spółka z o.o. – etap A, część zachodnia.

3_2020_JG.zip

3A.2020.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania
Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ECO Jelenia Góra Spółka z o.o. – etap A, część zachodnia.
3A.2020.JG.pdf

1.2020.JG
Termin składania ofert do dnia  14.02.2020 r. do godz. 11:00.
Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. Modernizacja tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej  w rejonie Osiedla mieszkaniowego ZABOBRZE III.
1.2020.JG.zip

1A.2020.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. Modernizacja tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej  w rejonie Osiedla mieszkaniowego ZABOBRZE III.
1A.2020.JG.zip

1B.2020.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. Modernizacja tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej  w rejonie Osiedla mieszkaniowego ZABOBRZE III.
1B.2020.JG.pdf

2019

34.2019.JG

Termin składania ofert do dnia 17.01.2020r. do godz. 12.00.

Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. - etap A część zachodnia.

34-Ogłoszenie i dokumentacja przetargowa

34A-Ogłoszenie uzupełniające

Pytania i odpowiedzi do postępowania.

Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. - etap A część zachodnia.

34B.2019.JG.pdf

34C.2019.JG - Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. - etap A część zachodnia.

Dokumentacja, która jest załącznikiem do odpowiedzi, ze względu na duży rozmiar, jest do pobrania ze strony platformy zakupowej eb2b.
34D.2019.JG.pdf

Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. - etap A część zachodnia.
34E.2019.JG.pdf

Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. - etap A część zachodnia.
34F.2019.JG.pdf

Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. - etap A część zachodnia.
34G.2019.JG.pdf

Dostawy

9.2020.JG
Termin składania ofert do dnia  14.05.2020 r. do godz. 12:00
Dostawa 15szt. indywidualnych węzłów oraz 4szt. modułów cwu do obiektów zasilanych z sieci ciepłowniczej w Jeleniej Górze.
9.2020.JG.zip

9A.2020.JG

Pytanie i odpowiedź do postępowania.

Dostawa 15szt. indywidualnych węzłów oraz 4szt. modułów cwu do obiektów zasilanych z sieci ciepłowniczej w Jeleniej Górze.
9A.2020.JG.pdf

9B.2020.JG
Pytanie i odpowiedź do postępowania.
Dostawa 15szt. indywidualnych węzłów oraz 4szt. modułów cwu do obiektów zasilanych z sieci ciepłowniczej w Jeleniej Górze.
9B.2020.JG.pdf

9C.2020.JG
Pytanie i odpowiedź do postępowania, rozszerzenie zakresu zamówienia o dodatkowy węzeł.
Dostawa 15szt. indywidualnych węzłów oraz 4szt. modułów cwu do obiektów zasilanych z sieci ciepłowniczej w Jeleniej Górze.
9C.2020.JG.zip

9D.2020.JG
Pytanie i odpowiedź do postępowania, rozszerzenie zakresu zamówienia o dodatkowy węzeł.
Dostawa 15szt. indywidualnych węzłów oraz 4szt. modułów cwu do obiektów zasilanych z sieci ciepłowniczej w Jeleniej Górze.
9D.2020.JG.pdf

Usługi

12.2020.JG
Termin składania ofert do dnia  08.07.2020 r. do godz. 12:00
Montaż 11szt. indywidualnych węzłów oraz 4szt. modułów cwu w obiektach zasilanych z sieci ciepłowniczej w Jeleniej Górze.
12.2020.JG.zip

11.2020.JG
Termin składania ofert do dnia  20.05.2020 r. do godz. 12:00
Transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) w ilości 6.000 Mg (+/- 15%).
11.2020.JG.zip

11A.2020.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) w ilości 6.000 Mg (+/- 15%).
11A.2020.JG.zip

 7.2020.JG
Termin składania ofert do dnia  3.04.2020 r. do godz. 12:00
Remont średni 3 szt. silników elektrycznych eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.
7.2020.JG.zip

1.1.2020.JG
Termin składania ofert do dnia  27.02.2020 r. do godz. 11:00
Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. Modernizacja tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej  w rejonie Osiedla mieszkaniowego ZABOBRZE III.
1.1.2020.JG.zip

Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

13G.2020.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania pn. Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w Jeleniej Górze; Zadanie 1 – Likwidacja grupowego węzła cieplnego z wykonaniem przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Morcinka 39 i 41; Zadanie 2 – Likwidacja grupowego węzła cieplnego z wykonaniem sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Gałczyńskiego 16, 18 i 20.
13G.2020.JG.pdf

11E.2020.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania pn. Transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) w ilości 6.000 Mg (+/- 15%).
11E.2020.JG.pdf

9J.2020.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania pn. Dostawa 15 szt. indywidualnych węzłów oraz 4 szt. modułów cwu do obiektów zasilanych z sieci ciepłowniczej w Jeleniej Górze.
9J.2020.JG.pdf

1_2E.2020.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania pn. Modernizacja tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej w rejonie Osiedla mieszkaniowego ZABOBRZE III. Roboty budowlane obejmujące etap I, II i III.
1_2E.2020.JG.pdf

6E.2020.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania pn. Modernizacja kotłowni gazowej przy ul. G. Zapolskiej 4 oraz węzła c.o. i c.w.u. przy ul. G. Zapolskiej 3 w Jeleniej Górze.

6e.2020.JG.pdf

2B.2020.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania pn. Zasilanie w ciepło nowoprojektowanych osiedli mieszkaniowych przy ul. Wróblewskiego. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze – Etap D.
2B.2020.JG.pdf

7A.2020.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania pn. Remont średni 3 szt. silników elektrycznych eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.
7A.2020.JG.pdf

3C.2020.JG

Ogłoszenie o wynikach postępowania pn. Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ECO Jelenia Góra Spółka z o.o. – etap A, część zachodnia.

3C.2020.JG.pdf

1_1a.2020.JG

Ogłoszenie o wynikach postępowania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. Modernizacja tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej  w rejonie Osiedla mieszkaniowego ZABOBRZE III.

1_1a.2020.JG.pdf

34N.2019.JG

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania pn. Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ECO Jelenia Góra Spółka z o.o. – etap A, część zachodnia.

34n.2019.JG.pdf

1C.2020.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania na:  Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. Modernizacja tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej  w rejonie Osiedla mieszkaniowego ZABOBRZE III.
1C.2020.JG.pdf

 

Do góry