Przetargi

ECO JELENIA GÓRA

Środki trwałe

brak ogłoszeń

Roboty budowlane

2019

34.2019.JG

Termin składania ofert do dnia 17.01.2020r. do godz. 12.00.

Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. - etap A część zachodnia.

34-Ogłoszenie i dokumentacja przetargowa

34A-Ogłoszenie uzupełniające

Pytania i odpowiedzi do postępowania.

Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. - etap A część zachodnia.

34B.2019.JG.pdf

34C.2019.JG - Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. - etap A część zachodnia.

Dokumentacja, która jest załącznikiem do odpowiedzi, ze względu na duży rozmiar, jest do pobrania ze strony platformy zakupowej eb2b.
34D.2019.JG.pdf

Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. - etap A część zachodnia.
34E.2019.JG.pdf

Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. - etap A część zachodnia.
34F.2019.JG.pdf

31_1.2019.JG

Termin składania ofert do dnia 27.09.2019r. do godz. 12:00

Montaż 13szt. indywidualnych węzłów oraz 1szt. modułu cwu w obiektach zasilanych z sieci ciepłowniczej w Jeleniej Górze

31_1_2019_JG.zip

30B.2019.JG

Pytania i odpowiedzi do postępowania Budowa przyłącza ciepłowniczego do obiektu SIKLA ul. Spółdzielcza 55 w Jeleniej Górze

30B_2019_JG.pdf

30A.2019.JG

Pytania i odpowiedzi do postępowania Budowa przyłącza ciepłowniczego do obiektu SIKLA ul. Spółdczielcza 55 w Jeleniej Górze 

30A_2019_JG.zip

30.2019.JG
Termin składania ofert do dnia  19.08.2019 r. do godz. 12:00
Budowa przyłącza ciepłowniczego do obiektu SIKLA ul. Spółdzielcza 55 w Jeleniej Górze.
30.2019.JG.zip

29.2019.JG
Termin składania ofert do dnia  19.08.2019 r. do godz. 12:00
Wykonanie projektu oraz budowa, montaż i uruchomienie 13szt. indywidualnych węzłów w obiektach zasilanych z sieci ciepłowniczej w Jeleniej Górze.
29.2019.JG.zip

24.2019.JG
Termin składania ofert do dnia  19.07.2019 r. do godz. 12:00
Wykonanie projektu oraz budowa, montaż i uruchomienie 13szt. indywidualnych węzłów oraz 1szt. modułu cwu w obiektach zasilanych z sieci ciepłowniczej w Jeleniej Górze.
24.2019.JG.zip

24A.2019.JG

Pytania i odpowiedzi do postepowania. 

24A_2019_JG.pdf

24B.2019.JG
Pytania i odpowiedzi do postepowania. 
24B.2019.JG.pdf

18.2019.JG
Termin składania ofert do dnia  25.07.2019 r. do godz. 12:00
Zasilanie w ciepło nowoprojektowanych osiedli mieszkaniowych przy ul. Wróblewskiego. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze – Etap B.
18.2019.JG.zip

18A.2019.JG

Pytania i odpowiedzi do postępowania. 

18A_2019_JG.pdf

18B.2019.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania. 
18B.2019.JG.zip

18C.2019.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania. 
18C.2019.JG.zip

26.2019.JG
Termin składania ofert do dnia  22.07.2019 r. do godz. 12:00.
Modernizacja elewacji południowej budynku głównego EC Miasto w Jeleniej Górze. Zadanie nr 1 – reprofilacja konstrukcji  żelbetowej oraz Reprofilacja słupów i płyt korytkowych żelbetowych hali odżużlania.
26.2019.JG.zip 

26A.2019.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania. Zmiana terminu składania ofert do dnia  30.07.2019 r. do godz.12:00.
Modernizacja elewacji południowej budynku głównego EC Miasto w Jeleniej Górze. Zadanie nr 1 – reprofilacja konstrukcji  żelbetowej oraz Reprofilacja słupów i płyt korytkowych żelbetowych hali odżużlania.
26A.2019.JG.pdf

26B.2019.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Modernizacja elewacji południowej budynku głównego EC Miasto w Jeleniej Górze. Zadanie nr 1 – reprofilacja konstrukcji  żelbetowej oraz Reprofilacja słupów i płyt korytkowych żelbetowych hali odżużlania.
26B.2019.JG.pdf

26B.2019.JG
Zmiana terminu składania ofert do dnia  28.08.2019 r. do godz.12:00..
Modernizacja elewacji południowej budynku głównego EC Miasto w Jeleniej Górze. Zadanie nr 1 – reprofilacja konstrukcji  żelbetowej oraz Reprofilacja słupów i płyt korytkowych żelbetowych hali odżużlania.
26C.2019.JG.pdf

25.2019.JG
Termin składania ofert do dnia  22.07.2019 r. do godz. 12:00
Modernizacja układu nawęglania zewnętrznego w EC Miasto w Jeleniej Górze. Zadanie nr 2 – modernizacja budynku przesypowni.
25.2019.JG.zip

9B.2019.JG.2

Zestawienie referencji do przetargu nr 9.2019.JG
Budowa sieci rozdzielczej ciepłowniczej i przyłączy w rejonie ul. Pijarskiej – 1 Maja – Okrzei w Jeleniej Górze.
9B.2019.JG.2.pdf

9A.2019.JG.2
Zmiana zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Budowa sieci rozdzielczej ciepłowniczej i przyłączy w rejonie ul. Pijarskiej – 1 Maja – Okrzei w Jeleniej Górze.
9A.2019.JG.2.zip

9.2019.JG
Termin składania ofert do dnia  25.06.2019 r. do godz. 12:00

Budowa sieci rozdzielczej ciepłowniczej i przyłączy w rejonie ul. Pijarskiej – 1 Maja – Okrzei w Jeleniej Górze.
9.2019.JG.zip

9A.2019.JG.zip

9B.2019.JG.zip

12.2019.JG
Termin składania ofert do dnia  6.06.2019 r. do godz. 12:00
Modernizacja elewacji południowej budynku głównego EC Miasto w Jeleniej Górze. Zadanie nr 1 – reprofilacja konstrukcji żelbetowej oraz Reprofilacja słupów i płyt korytkowych żelbetowych hali odżużlania.
12.2019.JG.zip

19.2019.JG
Termin składania ofert do dnia  24.05.2019 r. do godz. 12:00
Modernizacja układu nawęglania zewnętrznego EC Miasto w Jeleniej Górze. Zadanie nr 2 - modernizacja budynku przesypowni.
19.2019.JG.zip

17.2019.JG
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym do  10.05.2019 r. do godz.15:00
Celem dialogu technicznego jest pozyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na  zaprojektowanie i wybudowanie  instalacji odsiarczania spalin oraz rozbudowy i zabudowy nowej instalacji odpylania spalin dla kotłów OKR40/50 nr 2, OR16N nr 3, WR10M nr 4 oraz WR10M nr 5 w EC Miasto w Jeleniej Górze.

17.2019.JG.pdf

15.2019.JG
Termin składania ofert do dnia  15.05.2019 r. do godz. 12:00
Modernizacja pokrycia dachu EC w części nad RPWł6kV i laboratorium, budynku głównego EC Miasto.
15.2019.JG.zip

14.2019.JG
Termin składania ofert do dnia  19.04.2019 r. do godz. 12:00
Modernizacja układu nawęglania zewnętrznego w EC Miasto w Jeleniej Górze. Zadanie nr 2 - modernizacja  budynku przesypowni.
14.2019.JG.zip

2.2019.JG
Termin składania ofert do dnia 18.03.2019 r. do godz. 12:00
Wymiana części ciśnieniowej kotłów OKR 40/50 nr 2 i OR16N nr 3 eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.
2.2019.JG.zip

2.2019.JG DT K2.zip

2.2019.JG DT K3 - 1.zip

2.2019.JG DT K3 - 2.zip

2.2019.JG DT K3 - 3.zip

2.2019.JG DT K3 - 4.zip

2A.2019.JG
Zmiana terminu składania ofert do dnia 25.03.2019 r. do godz. 12:00
Wymiana części ciśnieniowej kotłów OKR 40/50 nr 2 i OR16N nr 3 eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.
2A.2019.JG.pdf

 2B.2019.JG
Pytanie i odpowiedź do postępowania.
Wymiana części ciśnieniowej kotłów OKR 40/50 nr 2 i OR16N nr 3 eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.
2B.2019.JG.pdf

2C.2019.JG
Pytanie i odpowiedź do postępowania.
Wymiana części ciśnieniowej kotłów OKR 40/50 nr 2 i OR16N nr 3 eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.
2C.2019.JG.pdf

2D.2019.JG
Pytanie i odpowiedź do postępowania.
Wymiana części ciśnieniowej kotłów OKR 40/50 nr 2 i OR16N nr 3 eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.
2D.2019.JG.zip

Dostawy

31.2019.JG

Termin składania ofert do dnia 03.09.2019r. do godz.12:00

Dostawa 13 szt. indywidualnych węzłów do obiektów zasilanych z sieci ciepłowniczej w Jeleniej Górze.

31_2019_JG.zip

31A.2019.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Dostawa 13 szt. indywidualnych węzłów do obiektów zasilanych z sieci ciepłowniczej w Jeleniej Górze.
31A.2019.JG.pdf

28.2019.JG
Termin składania ofert do dnia  19.08.2019 r. do godz. 12:00
Budowa układu uzupełnienia sieci ciepłowniczej w oparciu o pompy uzupełniające w EC Miasto w Jeleniej Górze. Zadanie nr 1 – dostawa odgazowywacza próżniowego.
28.2019.JG.zip

23A.2019.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania. Zmiana termin składania ofert do dnia  05.07.2019 r. do godz. 12:00
Dostawa dwóch wentylatorów ciągu dla kotła OKR 40/50 nr 2 eksploatowanego w Elektrociepłowni EC Miasto w Jeleniej Górze.
23A..2019.JG.pdf

23.2019.JG.2
Informacje uzupełniające.
23.2019.JG.2.pdf

23.2019.JG
Termin składania ofert do dnia  3.07.2019 r. do godz. 12:00
Dostawa dwóch wentylatorów ciągu dla kotła OKR 40/50 nr 2 eksploatowanego w Elektrociepłowni EC Miasto w Jeleniej Górze.
23.2019.JG.zip

Usługi

36.2019.JG
Termin składania ofert do dnia  19.12.2019 r. do godz. 12:00
Zakup wraz transportem oraz rozładunkiem wapna hydratyzowanego Ca(OH)2 luzem w ilości 160 Mg (+/- 25%).
36.2019.JG.zip

36A.2019.JG
Pytanie i odpowiedź do postępowania. Zmiana terminu składania ofert do dnia  23.12.2019 r. do godz. 12:00
Zakup wraz transportem oraz rozładunkiem wapna hydratyzowanego Ca(OH)2 luzem w ilości 160 Mg (+/- 25%).
36A.2019.JG.pdf

35.2019.JG
Termin składania ofert do dnia  19.12.2019 r. do godz. 12:00
Transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) w ilości 8.000 Mg (+/- 5%)
35.2019.JG.zip

33.2019.JG

Termin składania ofert do dnia 26.09.2019 r. do godz. 12:00. 

Wykonanie projektu przyłączenia Bergman Profile Polska Sp. z o.o. Sp. k. do sieci elektroenergetycznej ECO Jelenia Góra

33_2019_JG.zip

Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

36B.2019.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania na  zakup wraz transportem oraz rozładunkiem wapna hydratyzowanego Ca(OH)2 luzem w ilości 160 Mg (+/- 25%).
36B.2019.JG.pdf

31.1.e.2019.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania na Montaż 13 szt. indywiduwalnych węzłów oraz 1 szt. modułu cwu w obiektach zasialnych z sieci ciepłowniczej w Jeleniej Górze. 

31_1E_2019_JG.pdf

31E.2019.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania na Dostawę 13 szt. indywidualnych węzłów do obiektów zasilanych z sieci ciepłowniczej w Jeleniej Górze. 

31E_2019_JG.pdf

28d.2019.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Budowa układu uzupełnienia sieci ciepłowniczej w oparciu o pompy uzupełniające w EC Miasto w Jeleniej Górze. Zadanie nr 1 - dostawa odgazowywacza próżniowego.

28d.2019.JG.pdf

30F.2019.JG
Ogłoszenie o  wyniku postępowania.
Budowa przyłącza ciepłowniczego do obiektu SIKLA ul. Spółdzielcza 55 w Jeleniej Górze.
30F.2019.JG.pdf

29A.2019.JG

Ogłoszenie o unieważnieniu posępowania 

Wykonanie projektu oraz budowa, montaż i uruchomienie 13szt. indywidualnych węzłów w obiektach zasilanych z sieci ciepłowniczej w Jeleniej Górze.

29A_2019_JG.pdf

18F.2019.JG
Ogłoszenie o  wyniku postępowania.
Zasilanie w ciepło nowoprojektowanych osiedli mieszkaniowych przy ul. Wróblewskiego. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze – Etap B.
18F.2019.JG.pdf

24D.2019.JG
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.
Wykonanie projektu oraz budowa, montaż i uruchomienie 13szt. indywidualnych węzłów oraz 1szt. modułu cwu w obiektach zasilanych z sieci ciepłowniczej w Jeleniej Górze.
24D.2019.JG.pdf

23B.2019.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania. 

Dostawa dwóch wentylatorów ciągu dla kotła OKR 40/50 nr 2 eksploatowanego w Elekrociepłowni EC Miasto w Jeleniej Górze. 

23B_2019_JG.pdf

15E.2019.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Modernizacja pokrycia dachu EC w części nad RPWł6kV i laboratorium, budynku głównego EC Miasto.
15E.2019.JG.pdf

19C.2019.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Modernizacja układu nawęglania zewnętrznego EC Miasto w Jeleniej Górze. Zadanie nr 2 - modernizacja budynku przesypowni.
19C.2019.JG.pdf

2H.2019.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Wymiana części ciśnieniowej kotłów OKR 40/50 nr 2 i OR16N nr 3 eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.
2H.2019.JG.pdf

14D.2019.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Modernizacja układu nawęglania zewnętrznego w EC Miasto w Jeleniej Górze. Zadanie nr 2 - modernizacja  budynku przesypowni.
14D.2019.JG.pdf

6D.2019.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.
6D.2019.JG.pdf

5H.2019.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Świadczenie usług fizycznego i technicznego dozoru mienia w ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.
5H.2019.JG.pdf

3F.2019.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) w ilości 2.500 – 15.000 Mg (+/- 5%).
3F.2019.JG.pdf

1B.2019.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania. 

Likwidacja węzła grupowego przy ul. Bohaterów Września 1939 r. Nr. 9A. 

1b.2019.JG.pdf

4C.2019.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Wykonanie projektu linii kablowych 20kV do Stacji Rozdzielczej SR20-1 w Jeleniej Górze.
4C.2019.JG.pdf

 

Do góry