Przetargi

ECO KOGENERACJA

Roboty Budowlane

brak ogłoszeń

Dostawy

brak ogłoszeń

Usługi

 

2KGB.2018

Pytania i odpowiedzi do postępowania

2KGB.2018.pdf

2KGA.2018
Pytania i odpowiedzi do postępowania.

Zmiana terminu składania ofert do dnia 19.11.2018 r. do godz. 11:00.

Wykonanie usług serwisowo-naprawczych układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 MWe zainstalowanej na terenie Ciepłowni Miejskiej Nr 1 w Kutnie przy ul. Oporowskiej 10A, wynikających  z harmonogramu przeglądów urządzeń w okresie od 45 000 h do 60 000 h.

2KGA.2018.pdf

2KG.2018
Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 05.11.2018 r. do godz. 11:30
Wykonanie usług serwisowo-naprawczych układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 MWe zainstalowanej na terenie Ciepłowni Miejskiej Nr 1 w Kutnie przy ul. Oporowskiej 10A, wynikających  z harmonogramu przeglądów urządzeń w okresie od 45 000 h do 60 000 h.
2KG.2018.zip

Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

brak ogłoszeń

 

Do góry