Przetargi

ECO SA

Środki trwałe

brak ogłoszeń 

Roboty budowlane

38
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.07.2020 r. do godz. 10:00
Zabudowa separatorów w piaskownikach na instalacji kanalizacji deszczowej w Rejonie Enegetycznym Kluczbork i Krapkowice.
38.2020.pdf

35

Ofertę należy złozyć w terminie do dnia 19.06.2020r. do godz. 10.00. Zmiana terminu składania ofert na dzień 23.06.2020r. do godz. 10.00.

Remont obiektów budowlanych - wymiana zwężki kominowej w kotłowni systemowej K-280 w Oddziale Śląskim Rejon Eksploatacyjny Jelcz-Laskowice.

35-Dokumentacja przetargowa

35A-Zmiana terminu składania ofert

28

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.06.2020 r. do godz. 10:00

Wymiana lini kablowej 20 kV zasilającej transformator TR2 na terenie kołowni przy ul. Fabrycznej w Żarach

28_2020.zip

28A_2020.pdf

26
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.05.2020r. do godz. 10:00.
Budowa instalacji odazotowania spalin metodą selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu dla kotłów węglowych WR 25 nr 3 i OR50N zainstalowanych w elektrociepłowni w Opolu przy ul. Harcerskiej. 
26.2020.zip

załącznik nr 7 do zaproszenia.pdf

26A
Zmiana terminu składania ofert do dnia 5.06.2020r. do godz. 10:00.
Budowa instalacji odazotowania spalin metodą selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu dla kotłów węglowych WR 25 nr 3 i OR50N zainstalowanych w elektrociepłowni w Opolu przy ul. Harcerskiej. 
26A.2020.pdf

26C
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Budowa instalacji odazotowania spalin metodą selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu dla kotłów węglowych WR 25 nr 3 i OR50N zainstalowanych w elektrociepłowni w Opolu przy ul. Harcerskiej. 
26C.2020.zip

26B
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Budowa instalacji odazotowania spalin metodą selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu dla kotłów węglowych WR 25 nr 3 i OR50N zainstalowanych w elektrociepłowni w Opolu przy ul. Harcerskiej. 
26B.2020.pdf

26D

Pytania i odpowiedzi do postępowania, zmiana terminu składania ofert na dzień 15.06.2020 r. do godz.10:00.
Budowa instalacji odazotowania spalin metodą selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu dla kotłów węglowych WR 25 nr 3 i OR50N zainstalowanych w elektrociepłowni w Opolu przy ul. Harcerskiej. 
26D.2020.zip

26E
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Budowa instalacji odazotowania spalin metodą selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu dla kotłów węglowych WR 25 nr 3 i OR50N zainstalowanych w elektrociepłowni w Opolu przy ul. Harcerskiej. 
26E.2020.pdf


3.PZP.2020

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.03.2020 r. do godz.10:00

Budowa/Przystosowanie instalacji odpylania i budowa instalacji odsiarczania spalin dla kotłów węglowych WR-25 nr 3 i OR-50N zainstalowanych w Elektrociepłowni w Opolu przy ul. Harcerskiej. 

3.PZP.2020.zip

3.PZP.2020.A
Ogłoszenie uzupełniające. 
3.PZP.2020.A.pdf

3.PZP.2020.B

Pytania i odpowiedzi. 

3.pzp.2020.B.pdf

2020_OJS028_065494_pl.pdf

3.PZP.2020.C

Pytania i odpowiedzi. 

3.PZP.2020.C.zip

3.PZP.2020.E
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.E.pdf

3.PZP.2020.F
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.F.pdf

3.PZP.2020.D
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.D.pdf

3.PZP.2020.G
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.G.pdf

3.PZP.2020.H
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.H.pdf

3.PZP.2020.I
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.I.pdf

3.PZP.2020.J
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.J.pdf

3.PZP.2020.K
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.K.pdf

3.PZP.2020.L
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.L.pdf

3.PZP.2020.Ł
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.Ł.zip

3.PZP.2020.M
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.M.pdf

3.PZP.2020.N
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.N.pdf

3.PZP.2020.O
Pytania i odpowiedzi. 
3.PZP.2020.O.pdf

3.PZP.2020.P
Zmiana terminu składania ofert na  dzień 14.04.2020 r. do godz.10:00. 
3.PZP.2020.P.pdf

3.PZP.2020.P...pdf

3.PZP.2020.R
Zmiana terminu składania ofert na  dzień 27.04.2020 r. do godz.10:00. 
3.PZP.2020.R.pdf

3.PZP.2020..R.pdf

3.PZP.2020.S
Informacje Zamawiającego do postępowania. 
3.PZP.2020.S.zip

3.PZP.2020.T
Informacja z otwarcia ofert. 
3.PZP.2020.T.pdf


Dostawy

 

31

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.06.2020r. do godz. 9.00.

Dostawa fabrycznie nowych komputerów typu laptop dla ECO SA. Oferty składamy poprzez platformę zakupową eb2b (www.eco.eb2b.com.pl).

31 Formularz ofertowy

Usługi

36

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.06.2020 r. do godz. 10:00

Modernizacja pokrycia dachu budynku węzła zlokalizowanego przy ul. Hallera 5 w Opolu.

36_2020.zip 

33
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.06.2020 r. do godz. 10:00. 
Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) dla etapu CCIII – rozbudowa linii/pętli dozorowych ppoż. Ciepłownia CCIII – Oddział w Opolu ul. Harcerska 15.
33.2020.zip

24

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.06.2020 r. do godz. 10:00. (Nowy termin)

Modernizacja elektrofiltru kotła WP-120 w zakresie zasilania i sterowania komór w Oddziale Opole 

24_2020.zip

24A_2020.zip

24B_2020.pdf

24C_2020.zip

24D_2020.pdf

dot. ogłoszenia 51

Informacja z otwarcia ofert "Modernizacja turbiny gazowej SGT300 (Tempest) dla Oddziału Opole ECO S.A.

Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

51E

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców. 

Modernizacja turbiny gazowej SGT300 (Tempest) dla Oddziału Opole ECO S.A. 

51E_PZP_2019.pdf

51D

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców. 

Modernizacja turbiny gazowej SGT300 (Tempest) dla Oddziału Opole ECO S.A. 

51D_PZP_2019.pdf

51C

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców oraz zmiana terminu składania ofert do dnia 12.07.2019r. do godz. 10:00.

Modernizacja turbiny gazowej SGT300 (Tempest) dla Oddziału Opole ECO S.A. 

51C_PZP_2019.pdf

51B
Zmiana terminu składania ofert do dnia 28.06.2019 r. do godz.10:00.
Modernizacja turbiny gazowej SGT300 (Tempest) dla Oddziału Opole ECO S.A. 
51B.PZP.2019.pdf

51A
Odpowiedzi Zamawijącego na pytania Wykonawców.
Modernizacja turbiny gazowej SGT300 (Tempest) dla Oddziału Opole ECO S.A. 
51A.PZP.2019.pdf

51

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.06.2019 r. do godz. 10:00. 

Modernizacja turbiny gazowej SGT300 (Tempest) dla Oddziału Opole ECO S.A. 

51_PZP_2019.zip

2019-OJS089-214317-pl.pdf

 

Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

21A
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Wykonanie regeneracji trzech krzyżownic oraz wymianę szyn na wadze bocznicy kolejowej ECO S.A. Oddział w Opolu ul. Harcerska 15.
21A.2020.POW.pdf

6C
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn.  Modernizacja układów hydraulicznych wózka wygarniającego WKH-800 „B” w Oddziale Opole ECO S.A. w Opolu ul. Harcerska 15.
6C.2020.POW.pdf

4A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Odbiór odpadów powstających w ECO S.A. Oddział Opole, Oddział Kotłownie Lokalne, Jednostka Centralna, Oddział Śląski, Oddiał Lubuski w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia.

Unieważnienie

7A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Dostawa odżużlacza zgrzebłowego wraz z montażem dla kotła ERm6 w ECO S.A. RE w Lublińcu. 

7A_2020.pdf

104B
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Usługi serwisowe – przegląd, konserwacja, usuwanie awarii, naprawa urządzeń klimatyzacyjnych w Jednostce Centralnej i Oddziale Opole oraz instalacji wody lodowej w budynkach Jednostki Centralnej ECO S.A. w Opolu ul. Harcerska 15w latach 2020-2023..
104B.2019.POW.pdf

1A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Wykonanie naprawy głównej P5 lokomotywy spalinowej 401Da (Ls-350E) eksploatowanej w Oddziale Opole ul. Harcerska 15.
1A.2020.POW.pdf

102B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Diagnostyka maszyn wirujących dla ECO S.A.

102B_2019.pdf

94B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Dostawa wody mineralnej/źródlanej w butelkach, galonach dla GK ECO S.A.

94B_2019.pdf

84C

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Dostawa materiałów biurowych i środków higieny osobistej na potrzeby GK ECO S.A. w latach 2020-2021

84C_2019.pdf

96A
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. 

Dostawa licencji Microsoft w umowie MPSA:

AAA-03786     Win Server User CAL                         sztuk  600       
AAA-03871     Win RDS User CAL                            sztuk  200
AAA-90052     Win Server Datcr Core 16 SL             sztuk  4
AAA-30379     Win Server Datcr Core 2 SL               sztuk 16
96A.2019.POW.pdf

91B
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Rozbudowa środowiska wirtualnego poprzez:
Zadanie nr 1:
dostawę czterech serwerów, dwóch macierzy, czterech przełączników i usługi wdrożeniowej do migracji systemów OT/IT oraz
Zadanie  nr 2:

dostawę licencji Microsoft w umowie MPSA:
AAA-03786     Win Server User CAL                         sztuk  600      
AAA-03871     Win RDS User CAL                            sztuk  200
AAA-90052     Win Server Datcr Core 16 SL             sztuk  4
AAA-30379     Win Server Datcr Core 2 SL              sztuk 16
91B.2019.POW.pdf

82A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Przeprowadzenie geodezyjnych pomiarów objętości oraz ciężaru objętościowego opału zgromadzonego  na placach  składowych ECO S.A.
82A.2019.POW.pdf

80A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa fabrycznie nowego traktorka do koszenia terenów zielonych dla Oddziału Opole ECO S.A. 

80A_2019.pdf

74A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn.Odnowienie rocznej subskrypcji IBM Notes/Domino.
74A.2019.POW.pdf

71A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Modernizacja rozdzielnicy nN 0,4kV, stacji transformatorowej ST-3 w Opolu przy ul. Harcerskiej 15.

71A

73A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Wykonanie technicznego zabezpieczenia mienia obiektów kotłowni ECO S.A. - Oddział Lubuski K-1071, 64 - 200 Wolsztyn, Żeromskiego 12 w zakresie montażu systemu monitoringu wizyjnego. 

73A_2019.pdf

63A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa kalendarzy książkowych w ilości 1 620 szt oraz trójdzielnych w ilości 1 500 szt na potrzeby GK ECO.
63A.2019.POW.pdf

59A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Wymiana sklepienia zapłonowego na konsolach żeliwnych kotła OR16 RE Lubliniec.

59A

60A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa maty dystansowej do instalacji odpylania z workami filtracyjnymi dla kotłowni K-301 w Kluczborku.

60A

58A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Wykonanie bieżącej konserwacji i dokonanie przeglądów systemów ochrony przed pożarem hydrantów, gaśnic i innych  urządzeń przeciwpożarowych w Oddziale Opole ul. Harcerska 15.
58A.2019.POW.pdf

62A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Remont i konserwacja wolnostojącego komina stalowego H/D=48/0,8m przy kotłowni ul. Staszica 4b w Nowej Soli.
62A.2019.POW.pdf

55C

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego terenu ECO S.A. O/Opole ul. Harcerska 15 Opole.

55C

41B

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Zabudowa pyłomierza do ciągłego pomiaru stężenia pyłu za instalacją odpylania kotła WR25 nr 3 zainstalowanego w elektrociepłowni Opole O/Opole.

41B

39A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Modernizacja systemu sterowania kotła gazowego wodnego typu ERK-ES 25MW wraz z palinkiem HamworthyDFL 650 zainstalowanego w ECO S.A. Oddział Opole ul. Harcerska 15 w Opolu.
39A.2019.pdf

40A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Remont 4 szt. silników indukcyjnych 3-fazowych 6kV z Oddziału Opole ul. Harcerska 15.
40A.2019.POW.pdf

46A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego dla GK ECO S.A.
46A.2019.POW.pdf

42A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Demontaż kotłów WLM5 oraz WLM/WR w Oddziale Śląskim RE Kęty.
42A.2019.pdf

36A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego.
36A.2019.POW.pdf

10E
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Modernizacja systemu nadrzędnego CHANCE2000 CC3 K-173 w Oddziale Opole w zakresie wykonania, montażu i podłączenia szafy PLC-S7-400H oraz wykonania układu blokad i zabezpieczeń kotła WP120-2.
10E.2019.POW.pdf

20B

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Modernizacja dachu lokomotywowni w Oddziale Opole ECO S.A. ul. Harcerska 15 Opole.

20B.2019.pdf

26C

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Remont pomieszczenia mistrzów w Oddziale Opole ECO S.A. ul. Harcerska 15 Opole.

26C.2019.pdf

21A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Modernizacja wagi samochodowej PR-60 w kotłowni K-280 w Jelcz Laskowicach ul. Fabryczna 21.
21A.2019.POW.pdf

14C
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Modernizacja szaf kotłowych kotłów (KRm-125) K2 i K3 zainstalowanych w K-259 w Grodkowie.
14C.2019.POW.pdf

19E
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Przeprowadzenie inwentaryzacji obiektowej, fizycznej i logicznej systemów informacyjnych w kontekście cyberbezpieczeństwa operatora kluczowego dla lokalizacji Opole i Kluczbork. Przeprowadzenie analizy wpływu , analizy ryzyk, przygotowanie dokumentacji projektu wykonawczego w zakresie efektywnie wykonanej dokumentacji inwentaryzacyjnejna dostosowanie infrastruktury do wymogów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Ustawa z dnia 5 lipca 2018r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Dz.U.z 2018r. poz. 1560 z późn. zm.
19E.2019.POW.pdf

27C
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń administracyjnych, biurowych, produkcyjnych ECO S.A. w  RE Strzelce Opolskie/Krapkowice: zadanie nr 1 Krapkowice K-651, zadanie nr 2 Strzelce Opolskie K-452
27C.2019.POW.pdf

7G

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Modernizacja  układu wody lodowej w budynkach A i B wraz z wymianą agregatu wody lodowej  przy budynbku biurowym na terenie   ECO S.A. przy ul.  Harcerskiej 15 w Opolu. 

7G.2019.POW.pdf

9C
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Wykonanaie usługi sprzątania pomieszczeń administarcyjnych, biurowych, produkcyjnych  ECO S.A. przy ul.  Harcerskiej 15 w Opolu. 
9C.2019.POW.pdf

1A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Zabudowa wciągnika przejezdnego wraz z dostosowaniem konstrukcji budynku ECII w Oddziale Opole ul.  Harcerska 15. 
1A.2019.POW.pdf

 

 


Do góry