Przetargi

ECO SA

Środki trwałe

brak ogłoszeń 


Roboty budowlane

2018

124

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.12.2018r. do godz. 10:00. 

Budowa komina stalowego izolowanego termicznie na terenie kotłowni przy ul. Łąkowej 2 w Sulechowie 

124_2018.zip

114

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.11.2018r. do godz. 10.00.

Przebudowa osiedlowej sieci w rejonie ul. Wilsona wraz z zabudową 7 szt. indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy yl. Wilsona 82 w Opolu (WOP-7).

114-dokumentacja przetargowa

Ogłoszenie uzupełniające

112

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.11.2018r. do godz.10.00.

Przebudowa  sieci w/p w rejonie ul. Sosnkowskiego (przy skrzyżowaniu/rondo z ul. Okulickiego) w Opolu (KOP-2).

112-dokumentacja przetargowa

Ogłoszenie uzupełniające

111

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.11.2018r. do godz. 10.00.

Przebudowa sieci w/p na preizolowaną w rejonie ul. Okulickiego w Opolu (KOP-10) - etap realizowany w 2019r.

111-Dokumentacja przetargowa

Ogłoszenie uzupełniające

110

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.11.2018r. do godz. 10.00.

Przebudowa sieci osiedlowej ciepłowniczej w rejonie ul. Ozimskiej wraz z zabudową 3szt. indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Ozimskiej 53-57 w Opolu (WOP-3).

110-dokumentacja przetargowa

Ogłoszenie uzupełniające

109

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.11.2018r. do godz. 10.00.

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Sądowej wraz z zabudową 6 szt. indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Sądowej 7-9 w Opolu (WOP-2).

109-dokumentacja przetargowa

Ogłoszenie uzupełniające

104


 Ofertę należy złożyć po zmianie terminu składania ofert  do dnia 11.12.2018r. godz. 12.00.

Modernizacja holu głównego budynków A i B w Opolu ul. Harcerska 15 - zmiana Kancelarii Ogólnej - dostawa i montaż mebli.

104.2018.zip

104A.2018.pdf

104B.2018.pdf

104C.2018.zip

104D.2018.pdf

106

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.10.2018r. do godz. 10.00.

Wykonanie remontu wagi samochodowej PR-60 w kotłowni K-280 w Jelczu Laskowicach.

106-SIWZ

100

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.10.2018r. do godz. 10:00. 
Demontaż kotła WR 40 wraz z instalacjami pomocniczymi w Oddziale Opole ECO S.A. w Opolu ul. Harcerska 15.
100-SIWZ

Dostawy

 

2018

126

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.12.2018r. do godz. 10:00. 

Dostawa FortiManager dla ECO S.A. ul. Harcerska 15 w Opolu.

126.2018.pdf

119

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.12.2018r. do godz. 10.00.

Dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej dla ECO SA O/Opole, O/Kotłownie Lokalne, O/Śląski, O/Lubuski, ECO Logistyka i ECO Serwis S.A.

119-Dokumentacja przetargowa

108

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.10.2018r. do godz. 10:00. 

Dostawa aktualizacji oprogramowania środowiska wirtualnego dla ECO S.A. ul. Harcerska 15 w Opolu.

108_2018.pdf

108A_2018.pdf

103

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.10.2018 r. do godz. 10:00. 

Dostawa urządzenia do automatycznego czyszczenia wewnętrznych powierzchni ruociągów zasilanego sprężonym powietrzem dla Oddziału Śląskiego ECO RE Lubliniec

103_2018.pdf

Usługi

2018

123

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.11.2018 r. do godz. 10:00

Transport opału z magazynu ECO Logistyki w Krapkowicach do magazynu Oddziału Kotłowni Lokalnych

123_2018.pdf

115

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.10.2018 r. do godz. 12:00

Przeprowadzenie geodezyjnych pomiarów objętości oraz ciężaru objętościowego opału zgromadzonego na placach składowych ECO S.A. 

115_2018.pdf

105

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2018 r. do godz. 10:00

Świdczenie usług sprzętowych sprzętem własnym Wykonacy całodobowo, w różnych dniach tygodnia w tym w niedzielę i w święta, związanych z eksploatacją nw. kotłowni Oddziału Lubuskiego ECO S.A. 

105_2018.pdf

101

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.10.2018r. do godz. 10:00

Sprzątanie pomieszczeń w części administracyjno - biurowej budynku ciepłowni w Jelczu Laskowicach przy ul. Fabrycznej 21

101-SIWZ

84

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.08.2018r. do godz. 14:00

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej ECO S.A. za lata 2018 i 2019. 

84_2018.pdf

Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

123A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Transport opału z magazynu ECO Logistyki w Krapkowicach do magazynu Oddziału Kotłowni Lokalnych 

123A_2018.pdf

107A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla ECO S.A.

107A.2018.POW.pdf

102B
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa i montaż przenośnika zgrzebłowego z dolnym wygarnianiem OZ DW dla kotła WR-5 w kotłowni K-1002 ul. Fabryczna 16 w Żarach wraz z demontażem istniejącego przenośnika.

102B.2018.POW.pdf

117A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa licencji MS SQL 2017 dla ECO S.A.

117A.2018.POW.pdf

113A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Remont umywalni  w budynku kotłowni systemowej K-280 w Oddziale Śląskim Rejon Eksploatacyjny Jelcz-Laskowice, Jelcz-Laskowice ul. Fabryczna 21.

113A.2018.POW.pdf

99A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa dla ECO Logistyka fabrycznie nowego samochodu  marki SKODA Superb Style 272 KM (200kW), skrzynia biegów automatyczna DSG: 6 biegowa, rok pr. 2018, kolor nadwozia: srebrny lub czarny  lub o parametrach równoważnych.

99A.2018.OPW.pdf

115A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Przeprowadzenie geodezyjnych pomiarów objętości oraz ciężaru objętościowego opału zgromadzonego na placach składowych ECO S.A. 

115A_2018.pdf

106A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie remontu wagi samochodowej PR-60 w kotłowni K-280 w Jelczu Laskowicach.

106A.2018.pdf

96A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn.: Budowa ogrodzenia panelowego i bramy wjazdowej na teren parowej kotłowni gazowej  przy ul. Powstańców Śląskich w Jeleniej Górze.

96A.2018.pdf

95A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn.: Modernizacja oświetlenia terenu ECO S.A.

95A.2018.POW.pdf

89B
Powiadomienie o wynikach postępowania pn.: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej  ul. Jeziorna Siewierz.

89B.2018.POW..pdf

70C
Powiadomienie o wynikach postępowania pn.: Wykonanie  wyburzenia zespołu obiektów budowlanych - budynków i budowli kotłowni miałowej przy ul. Powstańców Śląskich w Jeleniej Górze wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz demontażem urządzeń i instalacji wchodzących w skład wyposażenia kotłowni.

70C.2018.OPW.pdf

79A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn.: Dostawa kotła węglowego retortowego o mocy nominalnej 80kW.
79A.2018.POW.pdf

78B

Powiadomienie o wynikach postępowania pn.: Przebudowa sieci n/p w rejonie ul. Żwirki i Wigury - budowa przyłącza cieplnego wraz z zabudową indywidualnego węzła cieplnego - likwidacja węzła grupowego przy ul. Żwirki i Wigury 9-10 w Opolu (KOP-6).

Wyniki

75B

Powiadomienie o wynikach postępowania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji komina Ciepłowni w Strzelcach Opolskich.
75B.2018.POW.pdf

71A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn Prowadzenie bieżącej konserwacji i wykonywanie przeglądów systemów ochrony przed pożarem, hydrantów, gaśnić i innych urządzeń gaśniczych w Oddziale Opole.

71A_2018.pdf

64A
Powiadomienie o wyniku postępowania pn. Techniczne zabezpieczenie mienia obiektów nw. kotłowni Oddziału Lubuskiego ECO S.A. w zakresie montażu systemu monitoringu wizyjnego.
64A.2018.POW.pdf

67A
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. budowa ogrodzenia panelowego i bramy wjazdowej na teren parowej kotłowni gazowej przy ul. Powstańców Sląskich w Jeleniej Górze.

67A.2018.pdf

60A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. modernizacja monitoringu terenu kotłowni systemowej K-280 w Oddziale Śląskim RE Jelcz Laskowice ul. Fabryczna 21. 

60A_2018.pdf

50A
Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego pn. Przebudowa budynku Zarządzania Pracą Sieci Ciepłowniczej przy ul. Harcerskiej w Opolu.

50A.2018.POW.pdf

57C

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. modernizacja systemu nadrzędnego CHANCE2000 CC3 K-173 w Oddziale Opole w zakresie wykonania, montażu i podłączenia szafy PLC-S7-400H oraz wykonania układu blokad i zabezpieczeń kotła WP120-2

57C_2018.pdf

52A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. remont pomieszczeń biurowych w Oddziale Opole przy ul. Harcerskiej 15

52A_2018.pdf

62A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. demontaż oraz zabudowa dwóch kotłów gazowych w kotłowniach gazowych zlokalizowanych w Głogówku

62A_2018.pdf

58C

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Modernizacja kotła rusztowego WR – 1,25 nr 2 w zakresie zwiększenia mocy do 2,2 MW wraz z modernizacją instalacji współpracujących na kotłowni systemowej K – 1071 w Wolsztynie.

58C.2018.POW.pdf

69A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci w/p na preizolowaną w rejonie ul. Okulickiego w Opolu.

69A.2018.pdf

54B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Zakupy bezgotówkowe  paliw do samochodów i sprzętu ciężkiego Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. i  spółek zależnych.

54B.2018.POW.pdf

24A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. remont ślusarki  okiennej w budynku garażowo-warsztatowym na terenieJC, Opole ul. Harcerska 15.

24A.2018.POW.pdf

47A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. techniczne zabezpieczenie mienia obiektów kotłowni Oddziału Lubuskiego ECO S.A. w zakresie  montażu systemu monitoringu wizyjnego.

47A.2018.POW.pdf

43D

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. dostawa odżużlacza zgrzebłowego dla kotła OR16 w Lublińcu

43D_2018.pdf

30B
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Dostosowanie obiektów kotłowni ECO S.A. do wymagań przepisów o ochronie przeciwpożarowej - dostawa i zabudowa 47 kpl. drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI30/EI60 oraz wykonanie odpowiednich izolacji istniejących przegród p.poż. i przepustów dla nw. kotłowni Oddziału Lubuskiego.
30B.2018.POW.pdf

29A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Remont i konserwacja wolnostojącego komina stalowego H=31 m w odciągach linowych w zakresie wykonania nowych powłok antykorozyjnych blach osłonowych izolacji termicznej i elementów wyposażenia - galerii i drabiny wraz z konserwacją odciągów linowych - kotłownia  K-1071 ul. Żeromskiego 12 w Wolszytynie.

29A.2018.POW.pdf

27B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Modernizacja rozdzielnicy kotła WR25/4, przebudowa rozdzielnicy kotła WR25/3 opracowanie dokumentacji projektowej  zgodnie z rekomendacjami  technicznymi MZ/TW/17/18 z dnia 15.02.2018 r. w O/Opole ul.Harcerska15.

27B.2018.POW.pdf

42B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Dostawa kotła kondensacyjnego w Głogówku i Opolu.

42B_2018.pdf

51A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. remont wagi samochodowej PR-60 w K-280 w Jelczu Laskowicach.

51A.2018.POW.pdf

32A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Przebudowa osiedlowej sieci n/p w rejonmie ul. Konsularnej - budowa sieci i przyłączy cieplnych wraz z zabudową 5 sztuk indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Konsularnej 3 w Opole (KOP-1).

32A-Wyniki

40C

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Krakowskiej wraz z zabudową 2 sztuk indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Krakowskiej 46 w Opolu (WOP-24).

40C-Wyniki

39B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Powolnego wraz z zabudową 5 sztuk indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Powolnego 2-6 w Opolu (WOP-14).

39B-Wyniki

31A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ul. Skautów Opolskich w Opolu (OP-4).

31A-Wyniki

26A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Remont hali odżużlania od kotła WR-25 nr 1 do końca hali kotłowni systemowej K-280 w Oddziale Śląskim Rejon Eksploatacyjny Jelcz-Laskowice, Jelcz-Laskowice ul. Fabryczna 21.

26A.2018.POW.pdf

49A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Wykonanie remontu i legalizacji wagi samochodowej znajdującej się na terenie kotłowni rejonowej  ul. Kołłątaja 8 w Kluczborku.

49A.2018.POW.pdf

33A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Rozbudowa centrali ppoż - pomieszczenia ruchu elektrycznego na terenie Oddziału Opole

33A_2018.pdf

17E
Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie.  
Modernizacja kotła rusztowego WR-1,25 nr 2 w zakresie zwiększonej mocy do 2,2 MW wraz z modernizacją instalacji współpracujących na terenie kotłowni systemowej K-1071  w Wolsztynie.
17E.2018.POW.pdf

35A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego dla Grupy Kapitałowej ECO S.A. 

35A_2018.pdf

28B

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Zabudowa ekonomizer (podgrzewacza wody) dla kotła WLM 5 nr 4 ciepłownia rejonowa Kęty. 

28B_2018.pdf

9B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Remont bocznicy kolejowej na terenie ECO S.A. Oddział Opole.

9B_2018.pdf

11B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Dostawa i montaż worków filtracyjnych do instalacji odpylania kotła WR25/3

11B_2018.pdf

25A
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Rozbudowę instalacji odkurzania w budynku kotłowni EC-II Oddział Opole - taśmociąg skośny odżużlania - w Opolu ul. Harcerska 15 .
25A_2018.pdf

21B
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Dostawa części zamiennych dla czterech  przenośników zgrzebłowych (odżużlaczy) zlokalizowanych w kotłowniach ECO S.A. – Oddział Lubuski w  Żarach, Nowej Soli, Sulechowie i Wolsztynie.
21B.2018.pdf

4D
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Dambonia w Opolu (OP-12).
4D.2018.pdf

3C
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn.Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Sosnkowskiego/Dąbrowszczaków w Opolu (OP-9).
3C.2018.POW.pdf

19A
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn..Dostawa standardowych mebli na wyposażenie pomieszczeń biurowych JC ECO S.A. Opole w roku 2018.
19A.2018.pdf

1C
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Budowa węglowego kotła rusztowego parowego o wydajnosci nominalnej 6 t/h na kotłowni systemowej K-751 w Lublińcu.
1C.2018.pdf

2C
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Modernizacja części ciśnieniowej kotła WLM-5/WR-7 zainstalowanego na ciepłowni K-650 w Kętach w zakresie wymiany części ciśnieniowej wraz z komorami.
2C_2018.pdf

7A
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Konserwacja wywrotnicy wagonowej WWB90.15 zabudowanej w ECO S.A. w Opolu
7A_2018.pdf

13C
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na modernizację dachu łącznika pomiędzy warsztatem a biurowcem w O/Opole ul. Harcerska 15.
13C.2018.pdf


Do góry