Przetargi

ECO SA

Środki trwałe

 11

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.02.2019r. do godz. 15.00.

Sprzedaż składników majątkowych: sprężarka Atlas Copco GA37, zbiornik stalowy - zbiornik powietrza, urządzenie do spawania OZAS MONTI AC/DC, spawarka SPF - 400R/25/MB typ Bester SPF 400A, pompa parowa typu WHM-20, bateria kondensatorów typ BKD-96, bateria kondensatorów typ BKD-96.

11.2019.pdf

Roboty budowlane

2019

21
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.03.2019 r. do godz. 10:00
Modernizacja wagi samochodowej PR-60 w kotłowni K-280 w Jelczu - Laskowicach ul. Fabryczna 21.
21.2019.pdf

15

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.02.2019 r. do godz. 10:00

Remont zasobnika kotła WLM - 2,5/M w kotłowni systemowej K-280 Oddział Śląski RE Jelcz Laskowice

15_2019.zip

12

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.02.2019r. do godz. 10:00

Wykonanie pokrycia dachu budynku kotłowni przy ul. Powstańców Śląskich w Jeleniej Górze. 

12_2019.zip

14
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.02.2019 r. do godz. 10:00
Modernizacja szaf kotłowych kotłów (KRm-125) K-2 i K-3 zainstalowanych w kotłowni K-259  w Grodkowie ul. Morcinka 35..
14.2019.pdf

14A
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Modernizacja szaf kotłowych kotłów (KRm-125) K-2 i K-3 zainstalowanych w kotłowni K-259  w Grodkowie ul. Morcinka 35.
14A.2019.pdf

14B
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Modernizacja szaf kotłowych kotłów (KRm-125) K-2 i K-3 zainstalowanych w kotłowni K-259  w Grodkowie ul. Morcinka 35.
14B.2019.pdf

3

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.02.2019r. do godz. 10.00.

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Zwycięstwa / Domańskiego w Opolu wraz z zabudową 7 szt. indywidualnych węzłów cieplnych OP-13.

Dokumentacja przetargowa


3A-zmiana FO

10
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.02.2019 r. do godz. 10:00
Modernizacja systemu nadrzędnego CHANCE2000 CC3 K-173 w Oddziale Opole w zakresie wykonania, montażu i podłączenia szafy PLC-S7-400H oraz wykonania układu blokad i zabezpieczeń kotła WP120-2.
10.2019.pdf

10A i 10B
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Modernizacja systemu nadrzędnego CHANCE2000 CC3 K-173 w Oddziale Opole w zakresie wykonania, montażu i podłączenia szafy PLC-S7-400H oraz wykonania układu blokad i zabezpieczeń kotła WP120-2.
10A.2019.pdf

10B.2019.pdf

10C
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Modernizacja systemu nadrzędnego CHANCE2000 CC3 K-173 w Oddziale Opole w zakresie wykonania, montażu i podłączenia szafy PLC-S7-400H oraz wykonania układu blokad i zabezpieczeń kotła WP120-2.
10C.2019.pdf

5

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.02.2019 r. do godz. 10:00.

Rozbiórka żelbetowego komina H=80 m oraz budowę komina stalowego H=45 na kotłowni systemowej w Strzelcach Opolskich. 

5_2019.zip

5A_2019.pdf

5B_2019.pdf

6

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.02.2019 r. do godz. 10:00

Modernizacja kotła WR-5 w kotłowni przy ul. Staszica 4a w Nowej Soli w zakresie zabudowy części ciśnieniowej w technologii ścian szczelnych wraz z nowym paleniskiem i instalacją oczyszczania powierzchni konwekcyjnych 

6_2019.zip

6A_2019.pdf

6B_2019.pdf

8
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4.02.2019r. do godz.10.00.
Wykonanie remontów obiektów budowlanych w kotłowniach ECO S.A. – Oddział Lubuski w Gubinie, Wolsztynie i Dębnie.
8.2019.zip

7
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.02.2019r. do godz.10.00.
Modernizacja układu wody lodowej w budynkach A i B wraz z wymianą agregatu wody lodowej przy budynku biurowym na terenie ECO S.A. w Opolu przy ul. Harcerskiej 15.
7.2019.pdf

Zmiana zał 2 do zaproszenia

7B
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Modernizacja układu wody lodowej w budynkach A i B wraz z wymianą agregatu wody lodowej przy budynku biurowym na terenie ECO S.A. w Opolu przy ul. Harcerskiej 15.
7B.2019.ZIP

7C
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Modernizacja układu wody lodowej w budynkach A i B wraz z wymianą agregatu wody lodowej przy budynku biurowym na terenie ECO S.A. w Opolu przy ul. Harcerskiej 15.
7C.2019.pdf

7D
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Modernizacja układu wody lodowej w budynkach A i B wraz z wymianą agregatu wody lodowej przy budynku biurowym na terenie ECO S.A. w Opolu przy ul. Harcerskiej 15.
7D.2019.zip

7E
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Modernizacja układu wody lodowej w budynkach A i B wraz z wymianą agregatu wody lodowej przy budynku biurowym na terenie ECO S.A. w Opolu przy ul. Harcerskiej 15.
7E.2019.pdf

7F
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Modernizacja układu wody lodowej w budynkach A i B wraz z wymianą agregatu wody lodowej przy budynku biurowym na terenie ECO S.A. w Opolu przy ul. Harcerskiej 15.
7F.2019.pdf

133

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.01.2019r. do godz.10.00.

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Licealnej wraz z zabudową 3 szt. indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Licealnej 5-7-9 w Opolu WOP-17.

133-Dokumentacja przetargowa

130

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.01.2019r. do godz. 10.00.

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Tatrzańskiej wraz z zabudową 8 szt. indywidualnych węzłów cieplnych  - likwidacja węzła grupowego przy ul. Tatrzańskiej 28 w Opolu WOP-21.

130-Dokumentacja przetargowa

130A

129

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.01.2019r. do godz. 10.00.

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej n/p w rejonie Rynku wraz z zabudową 7 szt. indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Rynek 26-32 w Opolu WOP-11.

129-Dokumentacja przetargowa

4

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.01.2019r. do godz. 10.00.

Przebudowa placu składu opału na terenie kotłowni przy ul. Żeromskiego 12 w Wolsztynie wraz z dostosowaniem infrastruktury towarzyszącej oraz wykonaniem ogrodzenia i bramy wjazdowej.

4-Dokumentacja przetargowa

1

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.02.2019r. do godz. 10.00.

Zabudowa wciągnika przejezdnego wraz z dostosowaniem konstrukcji budynku ECII w Oddziale Opole ul.  Harcerska 15.

1.2019.Dokumentacja przetargowa

122

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.01.2019 r. do godz. 10:00.

Rozbiórka budynku technicznego - były węzeł ciepłowniczy grupowy W-1 w Opolu ul. Grota Roweckiego. 

122_2018.pdf

122A-Ogłoszenie uzupełniające

122B-ogłoszenie uzupełniające

2018

128

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.01.2019r. do godz. 10.00.

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Ozimskiej wraz z zabudową 3 szt. indywidualnych węzłów cieplnych 0 likwidacja węzła grupowego przy ul. Ozimskiej 69-73 w Opolu WOP-20.

128-Dokumentacja przetargowa

128A-Ogłoszenie uzupełniające

131

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.01.2019r. do godz. 10.00.

Przebudowa osiedlowej sieci w rejonie ul. Konopnickiej wraz z zabudową 2 szt. indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Konopnickiej 2-6 w Opolu WOP-30.

131-Dokumentacja przetargowa

132

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.01.2019r. do godz. 10.00.

Przebudowa sieci n/p w rejonie ul. Waryskiego 9A - budowa przyłącza cieplnego wraz z zabudową 2 indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Waryńskiego 9 w Opolu KOP-7.

132-Dokumentacja przetargowa

136

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.01.2019 r. do godz. 10:00.

Przebudowa placu składu opału na terenie kotłowni przy ul. Żeromskiego 12 w Wolsztynie wraz z dostosowaniem infrastruktury towarzyszącej oraz wykonaniem ogrodzenia i bramy wyjazdowej. 

136_2018.zip

124

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.12.2018r. do godz. 10:00. 

Budowa komina stalowego izolowanego termicznie na terenie kotłowni przy ul. Łąkowej 2 w Sulechowie 

124_2018.zip

Dostawy

 

2018

119

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.12.2018r. do godz. 10.00. Zmiana terminu składania ofert na dzień 21.12.2018r. godz.10.00.

Dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej dla ECO SA O/Opole, O/Kotłownie Lokalne, O/Śląski, O/Lubuski, ECO Logistyka i ECO Serwis S.A.

119-Dokumentacja przetargowa

199A-Pytania i odpowiedzi

119B-Pytania i odpowiedzi

Usługi

2019

19
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.03.2019 r. do godz. 10:00
Przeprowadzenie inwentaryzacji obiektowej, fizycznej i logicznej systemów informacyjnych w kontekście cyberbezpieczeństwa operatora kluczowego dla lokalizacji Opole i Kluczbork. Przeprowadzenie analizy wpływu , analizy ryzyk, przygotowanie dokumentacji projektu wykonawczego w zakresie efektywnie wykonanej dokumentacji inwentaryzacyjnej na dostosowanie infrastruktury do wymogów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Ustawa z dnia 5 lipca 2018r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Dz.U.z 2018r. poz. 1560 z późn. zm.
19.2019.pdf

 13
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.02.2019 r. do godz. 10:00
Modernizacja układów hydraulicznych wózka wygarniającego WKH-8 "A" w Oddziale Opole ECO S.A. w Opolu ul. Harcerska 15.
13.2019.pdf

13A
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Modernizacja układów hydraulicznych wózka wygarniającego WKH-8 "A" w Oddziale Opole ECO S.A. w Opolu ul. Harcerska 15.
13A.2019.pdf

9
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.02.2019 r. do godz. 10:00
Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń administracyjnych, biurowych i produkcyjnych ECO S.A. przy ul. Harcerskiej 15 w Opolu.
9.2019.pdf

9A i 9B
Pytania i odpowiedzi do postępowania. Zmiana terminu składania ofert do dnia 21.02.2019 r. do godz. 10:00
Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń administracyjnych, biurowych i produkcyjnych ECO S.A. przy ul. Harcerskiej 15 w Opolu.
9A.2019.pdf

9B.2019.pdf

1

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.01.2019 r. do godz. 10:00

Konserwacja lokomotywy Da401 nr 193 w Oddziale Opole ECO S.A.

1_2019.pdf

2018

135

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.01.2019 r. do godz. 10:00. 

Wykonanie osiowania zespołów maszynowych układem laserowym, wyważanie wirników w łożyskach własnych, nadzór drganiowy nad maszynami o pogorszonym stanie dynamicznym w zespołach wirujących w ECO S.A. Opole. 

135_2018.pdf

Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

122C

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Rozbiórka budynku technicznego - były węzeł ciepłowniczy grupowy W-1 w Opolu ul. Grota Roweckiego. 

122C_2019.pdf

127B

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń  w RE Kluczbork. 

127B.2019.POW.pdf

134B

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa macierzy dyskowej dla ECO S.A. ul. Harcerska 15 w Opolu.. 

134B.2018.POW.pdf

126A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa FortiManager dla ECO S.A. ul. Harcerska 15 w Opolu.. 

126A.2018.POW.pdf

100A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Demontaż kotła WR 40 wraz z instalacjami pomocniczymi w O/Opole ul. Harcerska 15. 

100A.2018.POW.pdf

123A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Transport opału z magazynu ECO Logistyki w Krapkowicach do magazynu Oddziału Kotłowni Lokalnych 

123A_2018.pdf

107A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla ECO S.A.

107A.2018.POW.pdf

102B
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa i montaż przenośnika zgrzebłowego z dolnym wygarnianiem OZ DW dla kotła WR-5 w kotłowni K-1002 ul. Fabryczna 16 w Żarach wraz z demontażem istniejącego przenośnika.

102B.2018.POW.pdf

117A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa licencji MS SQL 2017 dla ECO S.A.

117A.2018.POW.pdf

113A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Remont umywalni  w budynku kotłowni systemowej K-280 w Oddziale Śląskim Rejon Eksploatacyjny Jelcz-Laskowice, Jelcz-Laskowice ul. Fabryczna 21.

113A.2018.POW.pdf

99A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Dostawa dla ECO Logistyka fabrycznie nowego samochodu  marki SKODA Superb Style 272 KM (200kW), skrzynia biegów automatyczna DSG: 6 biegowa, rok pr. 2018, kolor nadwozia: srebrny lub czarny  lub o parametrach równoważnych.

99A.2018.OPW.pdf

115A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Przeprowadzenie geodezyjnych pomiarów objętości oraz ciężaru objętościowego opału zgromadzonego na placach składowych ECO S.A. 

115A_2018.pdf

106A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie remontu wagi samochodowej PR-60 w kotłowni K-280 w Jelczu Laskowicach.

106A.2018.pdf

96A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn.: Budowa ogrodzenia panelowego i bramy wjazdowej na teren parowej kotłowni gazowej  przy ul. Powstańców Śląskich w Jeleniej Górze.

96A.2018.pdf

95A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn.: Modernizacja oświetlenia terenu ECO S.A.

95A.2018.POW.pdf

89B
Powiadomienie o wynikach postępowania pn.: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej  ul. Jeziorna Siewierz.

89B.2018.POW..pdf

70C
Powiadomienie o wynikach postępowania pn.: Wykonanie  wyburzenia zespołu obiektów budowlanych - budynków i budowli kotłowni miałowej przy ul. Powstańców Śląskich w Jeleniej Górze wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz demontażem urządzeń i instalacji wchodzących w skład wyposażenia kotłowni.

70C.2018.OPW.pdf

79A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn.: Dostawa kotła węglowego retortowego o mocy nominalnej 80kW.
79A.2018.POW.pdf

78B

Powiadomienie o wynikach postępowania pn.: Przebudowa sieci n/p w rejonie ul. Żwirki i Wigury - budowa przyłącza cieplnego wraz z zabudową indywidualnego węzła cieplnego - likwidacja węzła grupowego przy ul. Żwirki i Wigury 9-10 w Opolu (KOP-6).

Wyniki

75B

Powiadomienie o wynikach postępowania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji komina Ciepłowni w Strzelcach Opolskich.
75B.2018.POW.pdf

71A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn Prowadzenie bieżącej konserwacji i wykonywanie przeglądów systemów ochrony przed pożarem, hydrantów, gaśnić i innych urządzeń gaśniczych w Oddziale Opole.

71A_2018.pdf

64A
Powiadomienie o wyniku postępowania pn. Techniczne zabezpieczenie mienia obiektów nw. kotłowni Oddziału Lubuskiego ECO S.A. w zakresie montażu systemu monitoringu wizyjnego.
64A.2018.POW.pdf

67A
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. budowa ogrodzenia panelowego i bramy wjazdowej na teren parowej kotłowni gazowej przy ul. Powstańców Sląskich w Jeleniej Górze.

67A.2018.pdf

60A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. modernizacja monitoringu terenu kotłowni systemowej K-280 w Oddziale Śląskim RE Jelcz Laskowice ul. Fabryczna 21. 

60A_2018.pdf

50A
Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego pn. Przebudowa budynku Zarządzania Pracą Sieci Ciepłowniczej przy ul. Harcerskiej w Opolu.

50A.2018.POW.pdf

57C

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. modernizacja systemu nadrzędnego CHANCE2000 CC3 K-173 w Oddziale Opole w zakresie wykonania, montażu i podłączenia szafy PLC-S7-400H oraz wykonania układu blokad i zabezpieczeń kotła WP120-2

57C_2018.pdf

52A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. remont pomieszczeń biurowych w Oddziale Opole przy ul. Harcerskiej 15

52A_2018.pdf

62A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. demontaż oraz zabudowa dwóch kotłów gazowych w kotłowniach gazowych zlokalizowanych w Głogówku

62A_2018.pdf

58C

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Modernizacja kotła rusztowego WR – 1,25 nr 2 w zakresie zwiększenia mocy do 2,2 MW wraz z modernizacją instalacji współpracujących na kotłowni systemowej K – 1071 w Wolsztynie.

58C.2018.POW.pdf

69A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci w/p na preizolowaną w rejonie ul. Okulickiego w Opolu.

69A.2018.pdf

54B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Zakupy bezgotówkowe  paliw do samochodów i sprzętu ciężkiego Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. i  spółek zależnych.

54B.2018.POW.pdf

24A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. remont ślusarki  okiennej w budynku garażowo-warsztatowym na terenieJC, Opole ul. Harcerska 15.

24A.2018.POW.pdf

47A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. techniczne zabezpieczenie mienia obiektów kotłowni Oddziału Lubuskiego ECO S.A. w zakresie  montażu systemu monitoringu wizyjnego.

47A.2018.POW.pdf

43D

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. dostawa odżużlacza zgrzebłowego dla kotła OR16 w Lublińcu

43D_2018.pdf

30B
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Dostosowanie obiektów kotłowni ECO S.A. do wymagań przepisów o ochronie przeciwpożarowej - dostawa i zabudowa 47 kpl. drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI30/EI60 oraz wykonanie odpowiednich izolacji istniejących przegród p.poż. i przepustów dla nw. kotłowni Oddziału Lubuskiego.
30B.2018.POW.pdf

29A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Remont i konserwacja wolnostojącego komina stalowego H=31 m w odciągach linowych w zakresie wykonania nowych powłok antykorozyjnych blach osłonowych izolacji termicznej i elementów wyposażenia - galerii i drabiny wraz z konserwacją odciągów linowych - kotłownia  K-1071 ul. Żeromskiego 12 w Wolszytynie.

29A.2018.POW.pdf

27B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Modernizacja rozdzielnicy kotła WR25/4, przebudowa rozdzielnicy kotła WR25/3 opracowanie dokumentacji projektowej  zgodnie z rekomendacjami  technicznymi MZ/TW/17/18 z dnia 15.02.2018 r. w O/Opole ul.Harcerska15.

27B.2018.POW.pdf

42B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Dostawa kotła kondensacyjnego w Głogówku i Opolu.

42B_2018.pdf

51A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. remont wagi samochodowej PR-60 w K-280 w Jelczu Laskowicach.

51A.2018.POW.pdf

32A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Przebudowa osiedlowej sieci n/p w rejonmie ul. Konsularnej - budowa sieci i przyłączy cieplnych wraz z zabudową 5 sztuk indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Konsularnej 3 w Opole (KOP-1).

32A-Wyniki

40C

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Krakowskiej wraz z zabudową 2 sztuk indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Krakowskiej 46 w Opolu (WOP-24).

40C-Wyniki

39B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Powolnego wraz z zabudową 5 sztuk indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Powolnego 2-6 w Opolu (WOP-14).

39B-Wyniki

31A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ul. Skautów Opolskich w Opolu (OP-4).

31A-Wyniki

26A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Remont hali odżużlania od kotła WR-25 nr 1 do końca hali kotłowni systemowej K-280 w Oddziale Śląskim Rejon Eksploatacyjny Jelcz-Laskowice, Jelcz-Laskowice ul. Fabryczna 21.

26A.2018.POW.pdf

49A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Wykonanie remontu i legalizacji wagi samochodowej znajdującej się na terenie kotłowni rejonowej  ul. Kołłątaja 8 w Kluczborku.

49A.2018.POW.pdf

33A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Rozbudowa centrali ppoż - pomieszczenia ruchu elektrycznego na terenie Oddziału Opole

33A_2018.pdf

17E
Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie.  
Modernizacja kotła rusztowego WR-1,25 nr 2 w zakresie zwiększonej mocy do 2,2 MW wraz z modernizacją instalacji współpracujących na terenie kotłowni systemowej K-1071  w Wolsztynie.
17E.2018.POW.pdf

35A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego dla Grupy Kapitałowej ECO S.A. 

35A_2018.pdf

28B

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Zabudowa ekonomizer (podgrzewacza wody) dla kotła WLM 5 nr 4 ciepłownia rejonowa Kęty. 

28B_2018.pdf

9B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Remont bocznicy kolejowej na terenie ECO S.A. Oddział Opole.

9B_2018.pdf

11B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Dostawa i montaż worków filtracyjnych do instalacji odpylania kotła WR25/3

11B_2018.pdf

25A
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Rozbudowę instalacji odkurzania w budynku kotłowni EC-II Oddział Opole - taśmociąg skośny odżużlania - w Opolu ul. Harcerska 15 .
25A_2018.pdf

21B
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Dostawa części zamiennych dla czterech  przenośników zgrzebłowych (odżużlaczy) zlokalizowanych w kotłowniach ECO S.A. – Oddział Lubuski w  Żarach, Nowej Soli, Sulechowie i Wolsztynie.
21B.2018.pdf

4D
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Dambonia w Opolu (OP-12).
4D.2018.pdf

3C
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn.Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Sosnkowskiego/Dąbrowszczaków w Opolu (OP-9).
3C.2018.POW.pdf

19A
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn..Dostawa standardowych mebli na wyposażenie pomieszczeń biurowych JC ECO S.A. Opole w roku 2018.
19A.2018.pdf

1C
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Budowa węglowego kotła rusztowego parowego o wydajnosci nominalnej 6 t/h na kotłowni systemowej K-751 w Lublińcu.
1C.2018.pdf

2C
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Modernizacja części ciśnieniowej kotła WLM-5/WR-7 zainstalowanego na ciepłowni K-650 w Kętach w zakresie wymiany części ciśnieniowej wraz z komorami.
2C_2018.pdf

7A
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Konserwacja wywrotnicy wagonowej WWB90.15 zabudowanej w ECO S.A. w Opolu
7A_2018.pdf

13C
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na modernizację dachu łącznika pomiędzy warsztatem a biurowcem w O/Opole ul. Harcerska 15.
13C.2018.pdf


Do góry