Przetargi

Informacja dla firm/osób zainteresowanych przetargami

W związku z tym, że GK ECO większość postępowań przetargowych realizuje za pośrednictwem platformy zakupowej firmy eB2b, prosimy o zarejestrowanie się na w/w platformie

Procedura zawierania umów dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

ECO SA

Środki trwałe

brak ogłoszeń


Roboty budowlane

2017

70

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.06.2017r. do godz. 10.00.

Wykonanie sklepienia lanego w kotle WRp-23 ul. Kołataja w Kluczborku.

70 - Dokumentacja przetargowa


62
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.06.2017r. do godz. 10.00 - zmiana terminu składania ofert.

Dostosowanie obiektów kotłowni ECO S.A. do wymagań przepisów o ochronie przeciwpożarowej, dostarczenie i zabudowanie 47 kpl. drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI30/EI60 w strefach pożarowych kotłowni Oddziału Lubuskiego ECO S.A.
62 - Dokumentacja przetargowa

62A - Pytania i odpowiedzi

62B - Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert


63

Ofertę należy złożyć w treminie do dnia 05.06.2017r. do godz. 10.00.

Zabudowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego co/cwu o mocy Q=85kW oraz wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej przy ul. Armii Krajowej 14 w Opolu. Program KAWKA.

63 - Dokumentacja przetargowa


60

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.05.2017r. do godz. 10:00.

Zabudowa układu rejestracji jakości energii elektrycznej w rozdzielnicy 6kV w sekcji SWG A01 oraz SWG A02 w O/Opole ul. Harcerska 15.

60-SIWZ


 56

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5.06.2017r. do godz. 10:00.

Zabudowa instalacji odgazowywania wody sieciowej na kotłowni K-452 w Strzelcach Opolskich.

56-SIWZ 

56A-pytania i odpowiedzi

56B-pytania i odpowiedzi


38

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.04.2017r. do godz. 10:00.

Remonty budynków na terenie kotłowni przy ul. M. Konopnickiej 18A w Żaganiu.

38-SIWZ

38A-Pytania i odpowiedzi


43

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.04.2017r. do godz. 10:00.

Remont budynku przesypowego pod składem węgla na terenie Oddziału Opole, ul. Harcerska 15.

43-SIWZ


31

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.04.2017r. do godz. 10:00

Remont mostów powłokowych EC II na terenie O/Opole ul. Harcerska 15 w Opolu

31-SIWZ


 41


Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.04.2017r. do godz. 10.00.

Remont elewacji budynkuC wraz ze schodami zewnętrznymi  w ECO S.A. Opole ul. Harcerska 15

41-Dokumentacja przetargowa


27

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.03.2017r. do godz. 10:00

Wykonanie prac remontowych i naprawczych w kotłowni przy ul. Cegielnianej 4a w Dębnie.

27-Dokumentacja przetargowa


26

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.03.2017r. do godz. 10:00

Modernizacja przenośników taśmowych T1A i T1B (dostosowanie do stref zagrożonych wybuchem) w Oddziale Opole

26-Dokumentacja przetargowa

26A - Pytania i opowiedzi


24

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.03.2017r. do godz. 10:00

Remont budynku przesypowego pod składem węgla na terenie Oddziału Opole, ul. Harcerska 15.

24-Dokumentacja przetargowa


3

Ofertę należy złożyć do dnia 17.02.2017r. do godz. 10:00

Modernizacja trzonu komina stalowego podpartego w trójnogu na terenie kotłowni K-377 przy ul. Budowlanych w Oleśnie. 

3-Dokumentacja przetargowa

3A-Ogłoszenie uzupełniające

3B-Ogłoszenie uzupełniające


 

Dostawy

 

2017

 

76

Ofertę należy złożyć do dnia 30.06.2017r. do godz. 10.00.

Dostawa pakietu biurowego Microsoft Office 2016 dla ECO S.A.

76-Dokumentacja przetargowa


71

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.06.2017r. do godz. 12.00.

Sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus dla ECO S.A.

71-SIWZ


67

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.06.2017r. do godz. 10:00

Modernizacja (przebudowa) istniejącego systemu sterowania i wizualizacji w kotłowni przy ul. Fabrycznej 16 w Żarach. 

67-SIWZ


65

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.06.2017r. do godz. 10:00

Sukcesywna dostawa oleju napędowego autocysterną z zalegalizowanym dystrybutorem do sprzętu ciężkiego Oddziału Opole, RE Lubliniec

65-SIWZ


50

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.05.2017r. do godz. 10:00.

Dostawa preparatu do czyszczenia wymienników ciepła w Oddziale Opole. 

50_2017.pdf

50A - Pytanie i odpowiedz


 

25


Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.03.2017r. do godz. 10:00

Dostawa i nadzór nad montażem worków filtracyjnych do instalacji odpylania w Oddziale Opole.

25-Dokumentacja przetargowa


 

Usługi

 

2017

 

74

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.07.2017 r. do godz. 10:00

Weryfikacja rocznych raportów o emisji CO2 za lata 2017 - 2020 dla instalacji GK ECO

74_2017.pdf


67


Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.06.2017r. do godz. 10:00

Modernizacja (przebudowa) istniejącego systemu sterowania i wizualizacji w kotłowni przy ul. Fabrycznej 16 w Żarach. 

67-SIWZ


64

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.06.2017r. do godz. 10.00.

Zmiana terminu składania ofert na dzień 19.06.2017r. godz. 9.00.

Opracowanie szaty graficznej, skład, łamanie, naświetlanie i wydruk biuletynu wewnętrznego ECO S.A. "Echo Ciepłowników".

64-SIWZ

64A-Ogłoszenie uzupełniające

64B-Ogłoszenie uzupełniające


58

Ofertę należy złożyć wterminie do dnia 24.05.2017r. do godz. 10.00.

Wykonanie, dostawa i montaż mebli  do sali konferencyjnej z bufetem Opole, ul. Harcerska 15.

58-Dokumentacja przetargowa


54

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.05.2017r. do godz. 10:00 

Załadunek, transport samochodowy opału oraz jego rozładunek - Kotłownie Lokalne (Kluczbork,Olesno)

54_2017.pdf


40

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.04.2017r. do godz. 10.00.

Zmiana terminu składania na dzień 28.04.2017r. godz. 10.00.

Rozbudowa sieci światłowodowej dla ECO S.A ul. Harcerska 15 Opole.

40-SIWZ

40A-Ogłoszenie uzupełniające

40B-Ogłoszenie uzupełniające


 

42

Ofertę należy złożyć do dnia 06.04.2017 r. godz. 10:00. 

Zabudowa falowników na wentylatorach wspomagajacych IO kotła OR50N w Oddziale Opole ECO S.A.

42-SIWZ


32

Ofertę należy złożyć do dnia 07.04.2017r. godz. 10:00

Modernizacja przemiennika częstotliwości pompy sieciowej PS2 w Oddziale Opole. 

32-SIWZ

32A - Pytania i odpowiedzi


23

Ofertę należy złożyć do dnia 03.03.2017r. godz. 10:00

Monitoring obiektów przemysłowych budynków i budowli kotłowni ECO S.A w Żaganiu i Kluczborku. 

23-Dokumentacja przetargowa

23A_2017.pdf

23B_2017.pdf


2016

 

89

Wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu należy złożyć do dnia 05.10.2016r. godz. 12:00

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilinej Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ECO S.A.

89-Dokumentacja przetargowa

89A - Informacja z jawnego otwarcia ofert

89B - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


 

Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

60A

Powiadomienie o wynikach postępowania na zabudowę układu rejestracji jakości energi elektrycznej w rozdzielnicy 6kV w sekcji SWG A01 oraz SWG A02 w O/Opole ul. Harcerska 15. 

60A.2017.pdf

65A

Powiadomienie o wynikach postępowania na sukcesywną dostawę oleju napędowego do sprzętu ciężkiego Oddziału Opole/RE Lubliniec  

65A_2017.pdf


38B

Powiadomienie o wynikach postępowania na wykonanie remontu budynków na terenie kotłowni przy ul. M. Konopnickiej 18A w Żaganiu.

38B.2017.pdf

47A

Powiadomienie o wynikach postępowania na wykonanie remontu dachu kotłowni EC II nad pomieszczeniami socjalnymi oraz dachu nad magazynem i halą wymienników jonitowych w Opolu ul. Harcerska 15

47A.2017.pdf

32B

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. modernizacja przemiennika częstotliwości pompy sieciowej PS2

32B_2017.pdf


42A

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. zabudowa falowników na wentylatorach wspomagajacych IO kotła OR50N w Oddziale Opole ECO S.A. 

42A_2017.pdf


50B

Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Preparat do czyszczenia wymienników ciepła

50B_2017.pdf


44B

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania na leasing fabrycznie nowych samochodów: VW Caddy 1,4 TSI oraz Skoda Octavia Combi 2.0TDI.

44B.2017.pdf


31A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont mostów powłokowych EC II na terenie O/Opole ul. Harcerska 15 w Opolu

31A_2017.pdf


39B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na przebudowę osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametrów przy ul. Bytnara-Rudego, ul. Hubala i ul. Sosnkowskiego w Opolu wraz z przyłączami do 11 budynków.

Wyniki

 48A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na modernizację nastawni nawęglania w Opolu ul. Harcerska 15.

Wyniki

34B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na Dostawę filtrów powietrza wlotowego to turbosprężarki turbiny gazowejSGT300 w O/Opole ul. Harcerska 15nul. Harcerska 15 w Opolu.

Wyniki

1A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na Remont sali konferencyjnej z bufetem ECO S.A. ul. Harcerska 15 w Opolu

Wyniki


107D

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na Modernizację instalacji audiowizulanej sali konferencyjnej z bufetem ECO S.A. ul. Harcerska 15 w Opolu.

Wyniki


2C

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na Sukcesywną dostawę odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej dla pracowników ECO S.A.

Wyniki


18A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na wykonanie prac remontowych i naprawczych kominów w kotłowniach w Sulechowie i Żarach.

Wyniki


20A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na budowę przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Prószkowskiej 1-5 oraz 15-21 oraz 31-37 i węzłów w budynkach przy ul. Prószkowskiej 1-5 oraz 7-13 oraz 15-21 oraz 23-29 oraz 31-37 oraz 39 w Opolu. 

Wyniki


27A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na wykonanie prac remontowych i naprawczych w kotłowni K-1200 przy ul.Cegielnianej 4b w Dębnie

Wyniki


10F

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na budowę węglowego kotła rusztowego WR-4,5 na ekranach szczelnych wraz z układem odpylania na kotłowni systemowej K-651 w Krapkowicach.

Wyniki


26B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na Modernizację przenośników taśmowych T1A i T1B w Oddziale Opole. 

Wyniki


25A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na Dostawę i nadzór nad montażem worków filtracyjnych do instalacji odpylania w Oddziale Opole. 

Wyniki


9E

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na wykonanie usługi sprzatania pomieszczeń administracyjjnych, biurowych, produkcyjnych ECO S.A w Opolu ul. Harcerska 15.

Wyniki


23C

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na Monitoring obiektów przemysłowych budynków i budowli kotłowni ECO S.A. w Żaganiu i Kluczborku. 

Wyniki


11E

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na przebudowę osiedlowej sieci cieplnej wp przy ul. G. Roweckiego, B. Rudego w Opolu wraz z przyłączami do 19 budynków.

Wyniki


12A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na przebudowę osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ul. Keplera w Żaganiu.

Wyniki


14C

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń administracyjnych, biurowych, produkcyjunych w RE Kluczbork i RE Strzelce Opolskie/Krapkowice.

Wyniki


17A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, socjalnych, sanitarnych oraz pieszych ciagów komunikacyjnych w kotłowniach Oddziału Lubuskiego ECO S.A.

Wyniki


89B

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ECO S.A. 

89B - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


16A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na Remont kotłowni K-1031 przy ul. Staszica 4b w Nowej Soli.

Wyniki


7B

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na Remont budynku warsztatowo-garażowego - demontaż płyt cementowo-azbestowych Opole ul. Harcerska 15.

Wyniki


6B

Powiadomienie o wynikach postępowania na sukcesywną dostawę standardowych mebli na wyposażenie pomieszczeń biurowych w JC ECO w roku 2017.

Wyniki


114A.113A

Powiadomienie o wynikach postępowań Programu Kawka dot. ul. Katowicka 40 i ul. Dubois 1 w Opolu.

Wyniki


115A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Dostawę i montaż przełączników sieciowych do JC ECO S.A.Opole.

Wyniki


4A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Świadczenie usługi ochrony mienia na terenie kotłowni ECO S.A. przy ul. M.Konopnickiej 18A w Żaganiu. 

Wyniki


109B

Powiadomienie o wynikach postępowania na Diagnostykę maszyn wirujących w ECO S.A.

Wyniki


112A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Usługi serwisowe - przegląd, konserwacje, usuwanie awarii, naprawy urzadzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji wody lodowej w JC ECO SA Opole.

Wyniki


104C

Powiadomienie o wynikach postępowania na Wykonanie projektu budowlano-konstrukcyjnego zabudowy układu kogeneracji wraz z obiektami towarzyszącymi w lokalizacjach: Tarnobrzegi Malbork.

Wyniki


106A

Powiadomienie o wynikach postępowania na malowanie  głównej klatki schodowej kotłowni K-280 w Jelczu Laskowicach.

106A-Wyniki


97A

Powiadomienie o wynikach postępowania na sprzatanie pomieszczeń w części administracyjno-biurowej budynku ciepłowni w Jelczu Laskowicach przy ul. Fabrycznej 21.

97A-Wyniki


108B

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania na Dostawę i montaż przełaczników sieciowych dla ECO SA ul. Harcerska 15 w Opolu.

108B-Unieważnienie


98C

Powiadomienie o wynikach postępowania na Dostawę mataeriałów biurowcych w ECO S.A., ECO Serwis oraz ECO Logistyka

98C-Wyniki


105A

Powiadomienie o wynikach postępowania na odbiór odpadów z ECO S.A w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia.

105A-Wyniki


99A

Powiadomienie o wynikach postępowania na remont toalet przy sali konferencyjnej i bufecie w Opolu ul. Harcerska 15.

99A-Wyniki


102A

Powiadomienie o wynikach postępowania na przeprowadzenie geodezyjnych pomiarów objętości oraz ciężaru objętościowego opału zgromadzonego na placach składowych ECO S.A. 

102A-Wyniki


73C

Powiadomienie o wynikach postępowania na wykonanaie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w odkrywce "ODRA I" przy ul. Harcerskiej 15 w Opolu.

73C-Wyniki


85A

Powiadomienie o wynikach postępowania na odnowienie rocznej subskrypcji IBM Notes/Domino.

85A-Wyniki


88B

Powiadomienie o wynikach postępowania na "Zabudowa węzła cieplnego i wykonanie instalacji wewnętrznych co/cwu w budynku przy pl. Piłsudskiego 12-14a w Opolu". Program Kawka.

88B-Wyniki


76A

Powiadomienie o wynikach postępowania na "Zabudowę węzła cieplnego i wykonanie instalacji wewnętrznych co/cwu w budynku przy Rynek 3of w Opolu". Program Kawka.

76A-Wyniki


86A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Dostawę kalendarzy na rok 2017 dla GK ECO S.A. 

86A-Wyniki


65A

Powiadomienie o wynikach postępowania na czyszczenie i przegląd techniczny separatorów, czyszczenie kanalizacji  deszczowej fi 150, 200, 300, 350, 400, 500, osadników oraz odcinek  kanalizacji sanitarnej fi 150 na terenie Ciepłowni Centralnej  ECO S.A w Opolu.

65A-Wyniki


82A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Zabudowę węzła cieplnego i wykonanie instalacji wewnętrznych co i cwu ul. Kraszewskiego 4 w Opolu. Program Kawka.

82A-Wyniki


80A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Zabudowę węzła cieplnego i wykonanie instalacji wewnętrznych co i cwu ul. Kraszewskiego 2 w Opolu. Program Kawka.

80A-Wyniki


79A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Zabudowę węzła cieplnego i wykonanie instalacji wewnętrznych co i cwu ul. Dubois 3-5 w Opolu. Program Kawka.

79A-Wyniki


84A

Powiadomienie o wyniku postępowania na dostawę sprzętu komputerowego dla GK ECO S.A. 

84A-Wyniki


69A

Powiadomienie o wyniku postępowania na remont dachów budynku kotłowni systemowej K-280 w Oddziale Śląskim RE Jelcz Laskowice.

69A-Wyniki


83A

Powiadomienie o wyniku postępowania na "Świadczenie usług sprzętowych związanych z eksploatacją kotłowni w Oddziale Lubuskim ECO S.A."

83A-Wyniki


72A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania na "Remont dachu budynków biurowych JC ECO SA Opole ul. Harcerska 15".

72A-Wyniki


75A

Powiadomienie o wyniku postępowania  na odbiór rur i kolan preiozolowanych DN 200 z odzysku w ilości 784,1 mb.

75A-Wyniki


78A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na " Remont pomieszczeń biurowych w budynku B ECO SA Opole ul. Harcerska 15.

78A-Wyniki


 

49M

Powiadomienie o wynikach postępowania na budowę gazowej kotłowni parowej Jelfa w Jeleniej Górze w formule "zaprojektuj i wybuduj".

49M-Wyniki


66D

Powiadomienie o wynikach postępowania na Modernizację układu sterowania pompami popiołu w Oddziale Opole.

66D-Wyniki


81A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Remont komina trójprzewodowego H=80m na terenie kotłowni w Kluczborku. 

81A-Wyniki


74A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Wykonanie pomostu komunikacyjnego z hali kotłów do istniejących podestów przeznaczonych do czyszczenia ekonomizerów wraz z opracowaniem projektu Sulechów K-1063 ul. Łąkowa. 

74A-Wyniki


 

ECO MALBORK

Środki trwałe

Roboty budowlane

3M

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.06.2017r. do godz. 13.00.
Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Malborka o łącznej długości L=ok. 279 m.


3M-Dokumentacja przetargowa

2M

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.04.2017r. do godz. 13.00.
Przebudowa komory ciepłowniczej K-6 ul. Sienkiewicza/Jasna w Malborku.


2M-Dokumentacja przetargowa

1M

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6.03.2017r. do godz. 13.00.
Przebudowa  sieci DN 400 o dł. L = ok. 100m  wraz z budową przyłącza ciepłowniczego DN 32 L = ok. 13m na terenie Malborka.

1M-Dokumentacja przetargowa

1MA

1MB

1MC

1MD

1ME


 

Dostawy

 brak ogłoszeń


Usługi

 

brak ogłoszeń


Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

brak powiadomień


ECO KUTNO

Środki trwałe

brak ogłoszeń


Roboty budowlane

brak ogłoszeń


Usługi

brak ogłoszeń


 

Dostawy

3K

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.06.2017r. do godz. 10.00.

Dostawa zaworów kulowych BROEN DZT do instalacji ciepłowniczych o temperaturze do 150st.C, ciśnieniu pn 2,5MPa.

3K-SIWZ


Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

 

 

ECO JELENIA GÓRA

Środki trwałe

2017

 26.2017.JG


Termin składania ofert do dnia 07.07.2017r. do godz. 15:00

Wynajem placu o pow. 300 m2 w Jeleniej Górze  ul. Bohaterów Września 1939 r. nr 9A (Cieplice).

26.2017.JG.pdf

18.2017.JG


Termin składania ofert do dnia 05.05.2017r. do godz. 12:00

Sprzedaż silników elektrycznych 2 szt o mocy: 132 i 400kW.

18.2017.JG.pdf

1.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 03.02.2017r. do godz. 12:00

Sprzedaż środków trwałych (samochód osobowy, ciężarowy, wózek widłowy, spychacz)

1_2017_JG.zip

 

Roboty budowlane

2017 rok

 

31.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 28.06.2017r. do godz. 12:00

Modernizacja części socjalnej budynku EC Miasto w Jeleniej Górze

31.2017.JG.zip


33.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 28.06.2017r. do godz. 12:00

Zabudowa węzłów ciepłowniczych, modułów c.w.u. oraz zamieszania pompowego c.o. w Jeleniej Górze

33.2017.JG.zip


30.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 28.06.2017r. do godz. 12:00

Budowa przyłączy ciepłowniczych w Jeleniej Górze

30.2017.JG.zip

30A.2017.JG

Pytanie i odpowiedź do postępowania.

Budowa przyłączy ciepłowniczych w Jeleniej Górze

30A.2017.JG.zip


3E.2017.JG

Pytania i odpowiedzi do postępowania. 

Budowa stalowego komina H=40,2 m w EC Miasto w Jeleniej Górze ul. K.Miarki 31.
3E.2017.JG.pdf

3D.2017.JG

Pytania i odpowiedzi do postępowania. 

Budowa stalowego komina H=40,2 m w EC Miasto w Jeleniej Górze ul. K.Miarki 31.
3D.2017.JG.zip

3B.2017.JG

Pytania i odpowiedzi do postępowania. Zmiana terminu składania ofert  na dzień 29.05.2017 r. do godz. 12:00.

Budowa stalowego komina H=40,2 m w EC Miasto w Jeleniej Górze ul. K.Miarki 31.
3B.2017.JG.zip

3A.2017.JG

Ogłoszenie uzupełnijące. 

Budowa stalowego komina H=40,2 m w EC Miasto w Jeleniej Górze ul. K.Miarki 31.
3A.2017.JG.zip

3.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 24.05.2017r. do godz. 12:00

Budowa stalowego komina H=40,2 m w EC Miasto w Jeleniej Górze ul. K.Miarki 31.

3.2017.JG.zip


17.2017.JG
Termin składania ofert do dnia 27.04.2017 r. do godz. 12:00
Rozbiórka obiektów budowlanych na terenie EC Miasto w Jeleniej Górze.
17.2017.JG.zip


14.2017.JG
Termin składania ofert do dnia 04.04.2017 r. do godz. 12:00
Wymiana sieci rozdzielczej i przyłączy na osiedlu Orle w Jeleniej Górze.
14.2017.JG.zip


8.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 27.02.2017r. do godz. 12:00

Remont  komory osadczej oraz pionowych kanałów spalin do WS 3 i 4 wraz z konstrukcją wsporczą na IOS w EC Miasto w Jeleniej Górze.

8.2017.JG.zip
8.1.2017.JG.zip 
8.2.2017.JG.zip
8.3.2017.JG.zip


6.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 21.02.2017r. do godz. 12:00

Budowa sieci i przyłaczy ciepłowniczych w Jeleniej Górze.

6.1.2017.JG.zip 

6.2.2017.JG.zip

6.3.2017.JG.zip

6.4.2017.JG.zip

6.5.2017.JG.zip

Pytanie i odpowiedź do postępowania.

6A.2017.JG.pdf


 

2.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 09.02.2017r. do godz. 12:00

Modernizacja dachu turbinowni budynku głównego EC Miasto.

2.2017.JG.zip 


5.2016.JG

Termin składania ofert do dnia 16.02.2017 r. do godz. 12:00

Remont komór ciepłowniczych.

5.2017.JG.zip

5A.2016.JG

Ogłoszenie o zamknięciu postępowania.

Remont komór ciepłowniczych.

5A.2017.JG.pdf 


 

Dostawy

2017 rok

29.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 28.06.2017r. do godz. 12:00

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłączy ciepłowniczych w Jeleniej Górze

29.2017.JG.zip


28.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 21.06.2017 r.  do godz. 12:00

Dostawa modułów c.w.u. oraz zmieszania pompowego c.o. dla budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze.

28.2017.JG.zip

28A

Pytania i odpowiedzi.

28A.2017.JG.pdf


27A.2017.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego z gr. E dla kotłowni lokalnych  w ECO Jelenia Góra.

27A.2017.JG.pdf

27.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 5.06.2017 r.  do godz. 10:30

 Dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego z gr. E dla kotłowni lokalnych  w ECO Jelenia Góra.

27.2017.JG.zip

21A.2017.JG

Uzupełnienie zestawienia materiałów.

 Dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wolności 14 w Jeleniej Górze.

21.A.2017.JG.pdf

21.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 29.05.2017 r. godz. 12:00

 Dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wolności 14 w Jeleniej Górze.

21.2017.JG.zip

19.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 5.05.2017 r. godz. 12:00

 Dostawa pompy zasilającej kotły eksploatowane w ECO JeleniA Góra.

19.2017.JG.zip


16A.2017.JG


Pytania i odpowiedzi do postępowania.

 Dostawa 6 szt. kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków mieszkalnych  w Jeleniej Górze.

16A.2017.JG.pdf

16.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 21.04.2017 r. godz. 12:00

 Dostawa 6 szt. kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków mieszkalnych  w Jeleniej Górze.

16.2017.JG.zip


12.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 15.03.2017 r. godz. 12:00

 Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych w Jeleniej Górze.

12.2017.JG.zip


7.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 21.02.2017 r. godz. 12:00

 Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych w Jeleniej Górze.

7.2017.JG.zip


4.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 16.02.2017 r. godz. 12:00

 Dostawa armatury odcinającej dla sieci ciepłowniczej eksploatowanej w ECO Jelenia Góra.

4.2017.JG.zip 


Usługi

2017 rok

24.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 15.06.2017r. do godz. 12:00. 

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci energii elektrycznej dla ECO Jelenia Góra. 

24.2017.JG.zip


 

11.2017.JG

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9.03.2017 r. do godz. 12.00

 Świadczenie usług fizycznego i technicznego dozoru mienia w ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.

11.2017.JG.zip


 10.2017.JG

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3.03.2017 r. do godz. 12.00

 Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.

10.2017.JG.zip


 9.2017.JG

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2.03.2017 r. do godz. 12.00

Remont średni 4 szt. silników elektrycznych eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.

9.2017.JG.zip
  


Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

2017 rok

21B.2017.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wolności 14 w Jeleniej Górze.

21B.2017.JG.pdf

27C.2017.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego z gr. E dla kotłowni lokalnych  w ECO Jelenia Góra.

27C.2017.JG.pdf


16H.2017.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Dostawa 6 szt. kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze.

16H.2017.JG.pdf

18A.2017.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Sprzedaż środków trwałaych - 2 szt. silników elektrycznych o mocy: 132 i 400kV.

18A.2017.JG.pdf

4I.2017.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Dostawa armatury odcinającej dla sieci ciepłowniczej eksploatowanej w ECO Jelenia Góra.
4I.2017.JG.pdf

14B.2017.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Wymiana sieci rozdzielczej i przyłączy na osiedlu Orle w Jeleniej Górze.
14B.2017.JG.pdf

11C.2017.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Świadczenie usług fizycznegi i technicznego dozoru mienia w ECO Jelenia Góra Spólka z o.o.

11C.2017.JG.pdf

10C.2017.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w ECO Jelenia Góra Spólka z o.o.

10C.2017.JG.pdf

9C.2017.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Remont średni 4 szt. silników elektrycznych eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.

9C.2017.JG.pdf  

5A.2016.JG
Ogłoszenie o zamknięciu postępowania.
Remont komór ciepłowniczych.
5A.2017.JG.pdf

 

ECO CIEPŁO LOKALNE I

brak ogłoszeń

ECO KOGENERACJA

Roboty Budowlane

brak ogłoszeń

Dostawy

brak ogłoszeń

Usługi

 

2AKG

Zmiana tereminu składania ofert  do dnia 9.06.2017r. do godz. 11:00
Wykonanie usług serwisowo-naprawczych układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 MWe zainstalowanej na terenie Ciepłowni Miejskiej Nr 1 w Kutnie przy ul. Oporowskiej 10A, wynikających z harmonogramu przeglądów urządzeń w okresie od 30 000 h do 45 000 h w ECO Kutno Sp. z o.o.

2A.KG.2017.pdf

 2KG

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.05.2017r. do godz. 11:00
Wykonanie usług serwisowo-naprawczych układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 MWe zainstalowanej na terenie Ciepłowni Miejskiej Nr 1 w Kutnie przy ul. Oporowskiej 10A, wynikających z harmonogramu przeglądów urządzeń w okresie od 30 000 h do 45 000 h w ECO Kutno Sp. z o.o.

2KG.2017.zipPowiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

1KGA

Powiadomienie o wyniku postępowania na wykonanie usług serwisowo-naprawczych układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 MWe zainstalowanej na terenie Ciepłowni Miejskiej Nr 1 w Kutnie przy ul. Oporowskiej 10A, wynikających z harmonogramu przeglądów urządzeń w okresie od 30 000 h do 45 000 h w ECO Kutno Sp. z o.o.


1KGA.2017.POW.pdf.

ECO TARNOBRZEGŚrodki trwałe
Roboty budowlane

3

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.06.2017r. do godz. 10:00

Remont odcinka sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczych przy ul. Kopernika nr 2,2a,4,6,8,10,12,14,16 w Tarnobrzegu

3T_2017.zip


Dostawy

5

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.06.2017r. do godz. 10.00.

Dostawa worków filtracyjnych.

5T-Dokumentacja przetargowa


4

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.06.2017r. do godz. 12:00. 

Dostawa węzłów cieplnych dla ECO Tarnobrzeg 2017-2

4T_2017.zip


 2

Ofertę należy złozyć w terminie do dnia 21.03.2017r. do godz. 14.00.
Dostawa węzłów cieplnych dla ECO Tarnobrzeg. 


Dokumentacja przetargowa

2TA-Pytania i odpowiedzi

2TB-Pytania i odpowiedzi

2TC-Pytania i odpowiedzi

2TD-Pytania i odpowiedzi


 

 1

Ofertę należy złozyć w terminie do dnia 27.02.2017r. do godz. 14.00.
Dostawa materiałów preizolowanych związana z realizacją projektu pn. Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w Tarnobrzegu, zadanie nr 2, 5 i 6. 

1T.2017.zip

1TA.2017. ZAŁ. NR 2.pdf

1Ta - Pytania i odpowiedzi
Usługi

brak ogłoszeńPowiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

5TA

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.

Dostawa worków filtracyjnych.

5TA.2017.pdf

4TA

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.

Dostawa węzłów cieplnych dla ECO Tarnobrzeg, 2017-2.

4TA.2017.pdf

3TA

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.

Remont odcinka sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczych przy ul. Kopernika nr 2, 2A, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Tarnobrzegu.

3TA.2017.pdf

2TE

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.

Dostawa węzłów cieplnych dla ECO Tarnobrzeg.

2Te_2017.pdf


1TA

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.
Dostawa materiałów preizolowanych związana z realizacją projektu pn. Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w Tarnobrzegu, zadanie nr 2, 5 i 6. 

1TA.2017.pdf

Załacznik_do_ogłoszenia_nr 1Ta_ocena ofert

 

W związku z zakończonym naborem partnerów do realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w Tarnobrzegu” ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o. informuje, że do pełnienia funkcji partnera wyłonieni zostali:
1. Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Siarkowiec” w Tarnobrzegu


3Ta

3TA.2016.pdf

Powiadomienie o unieważnieniu przetargu na "Wymianę 2 sztuk zbiorników wody zapasowej w ciepłowni węglowej w Tarnobrzegu".


2Tb

2TB.2016.pdf

Powiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na "Remont komina kotła węglowego nr 2 zainstalowanego w ciepłowni węglowej w Tarnobrzegu".


4Tb

4Tb_2016.pdf

Powiadomienie o wynikach przetargu "Remont komina (masztu) H42 zainstalowanego w ciepłowni węglowej w Tarnobrzegu"


1Tc

1Tc_2016.pdf

Powiadomienie o wynikach przetargu "Przebudowa - remont wybranych obiektów Ciepłowni nr 3 znajdujących w Tarnobrzegu przy ul. Borów"


4Td

4Td.pdf

Powiadomienie o wynikach przetargu "Dostawa samochodu osobowego".


3Tg

3Tg.pdf

Powiadomienie o wynikach przetargu "Dostawa węzłów cieplnych dla ECO Tarnobrzeg".

ECO LOGISTYKA

Dostawy

 30L

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.06.2017r. do godz. 13:00.

Rozładunek miału węglowego z wagonów oraz przewozów paliwa stałego do składów opałowych ECO S.A. w ilości 132.800 ton.

30L-SIWZ

30LA-Ogłoszenie uzupełniające


 

Usługi

 

31L

Ofertę należy złozyć w terminie do dnia 08.06.2017r. do godz. 11.00.

Usługi przewozowe miału węglowego oraz węgla groszek w ilości ok. 4 725 ton transportem samochodowym dla ECO Logistyka Sp. z o.o.

31L-SIWZPowiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

brak powiadomień


ECO SERWIS

Dostawy

brak ogłoszeń

Do góry