Przetargi

Informacja dla firm/osób zainteresowanych przetargami

W związku z tym, że GK ECO większość postępowań przetargowych realizuje za pośrednictwem platformy zakupowej firmy eB2b, prosimy o zarejestrowanie się na w/w platformie

Procedura zawierania umów dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

ECO SA

Środki trwałe

22

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 03.03.2017r. do godz. 15:00

Sprzedaż środków trwałych (wózki widłowe marki ZREMB)

22-Ogłoszenie


Roboty budowlane

2017

39

Ofertę należy złozyć w terminie do dnia 12.04.2017r. do godz. 10.00.

Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametrów przy ul. Bytnara-Rudego, ul. Hubala i ul. Sosnkowskiego w Opolu wraz z przyłączami do 11 budynków.

39-Dokumentacja przetargowa


30

Oferte należy złozyć w terminie do dnia 31.03.2017r. do godz. 10.00.

Remont cz. dachu budynku kotłowni nad halą kotłów oraz cz. warsztatu podręcznego kotłowni systemowej K-280 w Jelczu Laskowicach.

30-Dokumentacja przetargowa


29

Ofertę należy złozyć w terminie do dnia 30.03.2017r. do godz. 10.00.

Remont łazienki elektryków w biurowcu O/Opole ul. Harcerska 15 w Opolu/

29-Dokumentacja przetargowa


20 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.03.2017r. do godz. 10.00.

Budowa przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Prószkowskiej 1-5 oraz 15-21 oraz 31-37 i węzłów w budynkach przy ul. Prószkowskiej 1-5 oraz 7-13 oraz 15-21 oraz 23-29 oraz 31-37 oraz 39 w Opolu. 

20-Dokumentacja przetargowa


27

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.03.2017r. do godz. 10:00

Wykonanie prac remontowych i naprawczych w kotłowni przy ul. Cegielnianej 4a w Dębnie

27-Dokumentacja przetargowa


26

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.03.2017r. do godz. 10:00

Modernizacja przenośników taśmowych T1A i T1B (dostosowanie do stref zagrożonych wybuchem) w Oddziale Opole

26-Dokumentacja przetargowa

26A - Pytania i opowiedzi


24

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.03.2017r. do godz. 10:00

Remont budynku przesypowego pod składem węgla na terenie Oddziału Opole, ul. Harcerska 15.

24-Dokumentacja przetargowa


18

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.02.2017r. do godz. 10.00.

Naprawa, konserwacja i remont 3 szt. kominów stalowych w Sulechowie i Żarach w Oddziale Lubuskim ECO S.A.

18-Dokumentacja przetargowa


12

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.02.2017r. do godz. 10.00.

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Keplera w Żaganiu.

12-Dokumentacja przetargowa


13

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.03.2017r. do godz. 10.00.

Remont korony komina żelbetowego H=100m w zakresie zabudowy zwężki w Oddziale Opole ul. Harcerska 15.

13-Dokumentacja przetargowa

13A-Ogłoszenie uzupełniające

13B-Ogłoszenie uzupełniające


11

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.02.2017r. do godz. 10.00.
Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametrów przy ul. Grota-Roweckiego, ul. Bytnara-Rudego w Opolu wraz z przyłączami do 19 budynków. 

11-Dokumentacja przetargowa

11A-Pytania i odpowiedzi do postępowania

11B-Pytania i odpowiedzi do postępowania

11C-Pytania i odpowiedzi do postępowania

11D-Pytania i odpowiedzi do postępowania


 10

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.02.2017r. do godz. 10.00. 

Budowa węglowego kotła rusztowego WR 4,5 na ekranach szczelnych wraz z układem odpylaniana kotłowni systemowej K-651 w Krapkowicach.

5-Dokumentacja przetargowa

10A-Ogłoszenie uzupełniające

10B-Ogłoszenie uzupełniające

10C-Ogłoszenie uzupełniające

10D-Ogłoszenie uzupełniające

10E-Ogłoszenie uzupełniające


5

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3.02.2017r. do godz. 10.00.Zmiana terminu składania ofert na dzień 17.02.2017r. godz. 10.00.

Remont dachu budynków biurowych JC w Opolu ul. Harcerska 15.

5-Dokumentacja przetargowa 

5A-Ogłoszenie uzupełniające

5B- Pytanie do postępowania


3

Ofertę należy złożyć do dnia 17.02.2017r. do godz. 10:00

Modernizacja trzonu komina stalowego podpartego w trójnogu na terenie kotłowni K-377 przy ul. Budowlanych w Oleśnie. 

3-Dokumentacja przetargowa

3A-Ogłoszenie uzupełniające

3B-Ogłoszenie uzupełniające


1

Ofertę należy złożyć do dnia 23.01.2017r. do godz. 10:00.

Remont sali konferencyjnej z bufetem, Opole, ul. Harcerska 15. 

1-Dokumetacja przetargowa

1A_2017 - Pytanie i odpowiedź


2016

 

107

Ofertę należy złozyć w terminie do dnia 09.01.2017r. do godz. 10.00.

Zmiana terminu składania ofert na dzień 20.01.2017r. godz. 10.00.

Modernizacja instalacji audiowizualnej sali konferencyjnej ECO S.A. ul. Harcerska 15 Opole.

107-Dokumentacja przetargowa

107A-Pytania i odpowiedzi

107B-Pytanie i odpowiedź

107C-Pytania i odpowiedzi

107D - Pytania i odpowiedzi


 

Dostawy

 

2017

 

35

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.04.2017r. do godz.10.00.

Dostawa serwisów na okres 3 lat dla urządzenia Barracuda Email Secuirty Gateway 400 o numerze seryjnym #BAR-SF-778079 7975 (aktualizacja Barracuda Email Security Gateway 400 [BSF 400] SERWIS ENERGIZE UPDATES[EU]; gwarancja Barracuda Email Security Gateway 400[BSF 400] Instant Replacement[IR].

35-SIWZ


 

28

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.03.2017r. do godz. 10.00.

Dostawa części rusztu Rł6 dla kotłowni K-650 w Kętach.

28-Dokumentacja przetargowa

28A-Ogłoszenie uzupełniające


25

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.03.2017r. do godz. 10:00

Dostawa i nadzór nad montażem worków filtracyjnych do instalacji odpylania w Oddziale Opole.

25-Dokumentacja przetargowa


2

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.02.2017r. do godz. 10.00.

Sukcesywna dostawa  nowej odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników ECO S.A.

2-Dokumentacja przetargowa

2A-Pytania i odpowiedzi

2B-Pytania i odpowiedzi


Usługi

 

2017

 

23

Ofertę należy złożyć do dnia 03.03.2017r. godz. 10:00

Monitoring obiektów przemysłowych budynków i budowli kotłowni ECO S.A w Żaganiu i Kluczborku. 

23-Dokumentacja przetargowa

23A_2017.pdf

23B_2017.pdf


17

Ofertę należy złożyć do dnia 14.02.2017r. do godz. 10:00
Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, socjalnych, sanitarnych oraz pieszych ciągów komunikacyjnych w kotłowniach Oddziału Lubuskiego ECO S.A.


17-Dokumentacja przetargowa


 

9

Ofertę należy złożyć do dnia 28.02.2017r. do godz. 10:00
Sprzątanie pomieszczeń administracyjnych, biurowych, produkcyjnych ECO S.A. przy ul. Harcerskiej 15 w Opolu.


9-Dokumentacja przetargowa

9A-Pytania i odpowiedzi do postępowania

9B-Pytania i odpowiedzi do postępowania

9C-Pytania i odpowiedzi do postępowania

9D-Pytania i odpowiedzi do postępowania


14

Ofertę należy złożyć do dnia 16.02.2017r. do godz. 10:00
Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń administracyjnych, biurowych, produkcyjnych ECO S.A w RE Kluczbork i RE Strzelce Op./Krapkowice.


14-Dokumentacja przetargowa 

14A-Pytania i odpowiedzi

14B-Pytania i odpowiedzi

 


2016

 

109

Ofertę należy złożyć do dnia 22.12.2016r. do godz. 10:00

Diagnostyka maszyn wirujących w ECO S.A. 

109 - Dokumentacja przetargowa

109A-Pytanie i odpowiedzi


89

Wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu należy złożyć do dnia 05.10.2016r. godz. 12:00

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilinej Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ECO S.A.

89-Dokumentacja przetargowa

89A - Informacja z jawnego otwarcia ofert

89B - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


 

Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

14C

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń administracyjnych, biurowych, produkcyjunych w RE Kluczbork i RE Strzelce Opolskie/Krapkowice.

Wyniki

17A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, socjalnych, sanitarnych oraz pieszych ciagów komunikacyjnych w kotłowniach Oddziału Lubuskiego ECO S.A.

Wyniki

89B

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ECO S.A. 

89B - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


16A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na Remont kotłowni K-1031 przy ul. Staszica 4b w Nowej Soli.

Wyniki


7B

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na Remont budynku warsztatowo-garażowego - demontaż płyt cementowo-azbestowych Opole ul. Harcerska 15.

Wyniki


6B

Powiadomienie o wynikach postępowania na sukcesywną dostawę standardowych mebli na wyposażenie pomieszczeń biurowych w JC ECO w roku 2017.

Wyniki


114A.113A

Powiadomienie o wynikach postępowań Programu Kawka dot. ul. Katowicka 40 i ul. Dubois 1 w Opolu.

Wyniki


115A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Dostawę i montaż przełączników sieciowych do JC ECO S.A.Opole.

Wyniki


4A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Świadczenie usługi ochrony mienia na terenie kotłowni ECO S.A. przy ul. M.Konopnickiej 18A w Żaganiu. 

Wyniki


109B

Powiadomienie o wynikach postępowania na Diagnostykę maszyn wirujących w ECO S.A.

Wyniki


112A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Usługi serwisowe - przegląd, konserwacje, usuwanie awarii, naprawy urzadzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji wody lodowej w JC ECO SA Opole.

Wyniki


104C

Powiadomienie o wynikach postępowania na Wykonanie projektu budowlano-konstrukcyjnego zabudowy układu kogeneracji wraz z obiektami towarzyszącymi w lokalizacjach: Tarnobrzegi Malbork.

Wyniki

106A

Powiadomienie o wynikach postępowania na malowanie  głównej klatki schodowej kotłowni K-280 w Jelczu Laskowicach.

106A-Wyniki


97A

Powiadomienie o wynikach postępowania na sprzatanie pomieszczeń w części administracyjno-biurowej budynku ciepłowni w Jelczu Laskowicach przy ul. Fabrycznej 21.

97A-Wyniki


108B

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania na Dostawę i montaż przełaczników sieciowych dla ECO SA ul. Harcerska 15 w Opolu.

108B-Unieważnienie


98C

Powiadomienie o wynikach postępowania na Dostawę mataeriałów biurowcych w ECO S.A., ECO Serwis oraz ECO Logistyka

98C-Wyniki


105A

Powiadomienie o wynikach postępowania na odbiór odpadów z ECO S.A w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia.

105A-Wyniki


99A

Powiadomienie o wynikach postępowania na remont toalet przy sali konferencyjnej i bufecie w Opolu ul. Harcerska 15.

99A-Wyniki


102A

Powiadomienie o wynikach postępowania na przeprowadzenie geodezyjnych pomiarów objętości oraz ciężaru objętościowego opału zgromadzonego na placach składowych ECO S.A. 

102A-Wyniki


73C

Powiadomienie o wynikach postępowania na wykonanaie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w odkrywce "ODRA I" przy ul. Harcerskiej 15 w Opolu.

73C-Wyniki


85A

Powiadomienie o wynikach postępowania na odnowienie rocznej subskrypcji IBM Notes/Domino.

85A-Wyniki


88B

Powiadomienie o wynikach postępowania na "Zabudowa węzła cieplnego i wykonanie instalacji wewnętrznych co/cwu w budynku przy pl. Piłsudskiego 12-14a w Opolu". Program Kawka.

88B-Wyniki


76A

Powiadomienie o wynikach postępowania na "Zabudowę węzła cieplnego i wykonanie instalacji wewnętrznych co/cwu w budynku przy Rynek 3of w Opolu". Program Kawka.

76A-Wyniki


86A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Dostawę kalendarzy na rok 2017 dla GK ECO S.A. 

86A-Wyniki


65A

Powiadomienie o wynikach postępowania na czyszczenie i przegląd techniczny separatorów, czyszczenie kanalizacji  deszczowej fi 150, 200, 300, 350, 400, 500, osadników oraz odcinek  kanalizacji sanitarnej fi 150 na terenie Ciepłowni Centralnej  ECO S.A w Opolu.

65A-Wyniki


82A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Zabudowę węzła cieplnego i wykonanie instalacji wewnętrznych co i cwu ul. Kraszewskiego 4 w Opolu. Program Kawka.

82A-Wyniki


80A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Zabudowę węzła cieplnego i wykonanie instalacji wewnętrznych co i cwu ul. Kraszewskiego 2 w Opolu. Program Kawka.

80A-Wyniki


79A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Zabudowę węzła cieplnego i wykonanie instalacji wewnętrznych co i cwu ul. Dubois 3-5 w Opolu. Program Kawka.

79A-Wyniki


84A

Powiadomienie o wyniku postępowania na dostawę sprzętu komputerowego dla GK ECO S.A. 

84A-Wyniki


69A

Powiadomienie o wyniku postępowania na remont dachów budynku kotłowni systemowej K-280 w Oddziale Śląskim RE Jelcz Laskowice.

69A-Wyniki


83A

Powiadomienie o wyniku postępowania na "Świadczenie usług sprzętowych związanych z eksploatacją kotłowni w Oddziale Lubuskim ECO S.A."

83A-Wyniki


72A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania na "Remont dachu budynków biurowych JC ECO SA Opole ul. Harcerska 15".

72A-Wyniki


75A

Powiadomienie o wyniku postępowania  na odbiór rur i kolan preiozolowanych DN 200 z odzysku w ilości 784,1 mb.

75A-Wyniki


78A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na " Remont pomieszczeń biurowych w budynku B ECO SA Opole ul. Harcerska 15.

78A-Wyniki


OGL.STRZELCE

Powiadomienie o wynikach postępowań przetargowych dot. zabudowy węzłów cieplnych i wykonania instalacji co/cwu w rejonie Strzelce Opolskie. Program Kawka.

Kawka Strzelce Opolskie-Wyniki


49M

Powiadomienie o wynikach postępowania na budowę gazowej kotłowni parowej Jelfa w Jeleniej Górze w formule "zaprojektuj i wybuduj".

49M-Wyniki


66D

Powiadomienie o wynikach postępowania na Modernizację układu sterowania pompami popiołu w Oddziale Opole.

66D-Wyniki


81A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Remont komina trójprzewodowego H=80m na terenie kotłowni w Kluczborku. 

81A-Wyniki


74A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Wykonanie pomostu komunikacyjnego z hali kotłów do istniejących podestów przeznaczonych do czyszczenia ekonomizerów wraz z opracowaniem projektu Sulechów K-1063 ul. Łąkowa. 

74A-Wyniki


 

ECO MALBORK

Środki trwałe

Roboty budowlane

1M

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6.03.2017r. do godz. 13.00.
Przebudowa  sieci DN 400 o dł. L = ok. 100m  wraz z budową przyłącza ciepłowniczego DN 32 L = ok. 13m na terenie Malborka.

1M-Dokumentacja przetargowa

1MA

1MB

1MC

1MD

1ME


 

Dostawy

 brak ogłoszeń


Usługi

 

brak ogłoszeń


Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

brak powiadomień


ECO KUTNO

Środki trwałe

brak ogłoszeń


Roboty budowlane

1K

Ofertę należy złozyć w terminie do dnia 07.03.2017r. do godz. 10.00.

Przebudowa części ciśnieniowej w technologii ścian szczelnych dla kotła WR5-022 nr 1 wraz z infrastruktorą towarzyszącą w ciepłowni nr 1 przy ul. Oporowskiej 10A w Kutnie dla ECO Kutno Sp. z o.o.

1K-Dokumentacja przetargowa


Usługi

2K

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.03.2017r. do godz. 10.00.

Wykonanie usług serwisowo-naprawczych wynikających z osiągnięcia 30 000 Mth pracy trzech agregatów prądotwórczych gazowych typ G3520E+ produkcji Caterpillar o mocy 2,022 MWe każdy, wraz z instalacjami pomocniczymi i sterującymi, wchodzącymi w skład układu wysokosprawnej Kogeneracji o mocy sumarycznej 6,0066MWe, znajdującym się na terenie Ciepłowni Miejskiej Nr 1 w Kutnie.

2K-Dokumentacja przetargowa

2KA-Zmiana terminu składania ofert 03.04.2017r. godz.10.00

2KB-Zmiana w IDW

 


 

Dostawy

brak ogłoszeń


Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

 

 

ECO JELENIA GÓRA

Środki trwałe

2017

 

1.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 03.02.2017r. do godz. 12:00

Sprzedaż środków trwałych (samochód osobowy, ciężarowy, wózek widłowy, spychacz)

1_2017_JG.zip


2016

26

26.2016.JG

Termin składania ofert do dnia 1.12.2016r. do godz. 12:00

Sprzedaż środków trwałych (samochód osobowy, ciężarowy, wózek widłowy, spychacz, dmuchawa) 

26.2016.JG.zip


15.1026.JG

Termin składania ofert do dnia 05.09.2016r. do godz. 12:00

15_2016_JG.zip

Sprzedaż środków trwałych (Silnik, giętarka, walcarka, prasa hydrauliczna) 

Roboty budowlane

2017 rok

14.2017.JG
Termin składania ofert do dnia 04.04.2017 r. do godz. 12:00
Wymiana sieci rozdzielczej i przyłączy na osiedlu Orle w Jeleniej Górze.
14.2017.JG.zip

 

8.2017.JG


Termin składania ofert do dnia 27.02.2017r. do godz. 12:00

Remont  komory osadczej oraz pionowych kanałów spalin do WS 3 i 4 wraz z konstrukcją wsporczą na IOS w EC Miasto w Jeleniej Górze.

8.2017.JG.zip
8.1.2017.JG.zip 
8.2.2017.JG.zip
8.3.2017.JG.zip


6.2017.JG


Termin składania ofert do dnia 21.02.2017r. do godz. 12:00

Budowa sieci i przyłaczy ciepłowniczych w Jeleniej Górze.

6.1.2017.JG.zip 

6.2.2017.JG.zip

6.3.2017.JG.zip

6.4.2017.JG.zip

6.5.2017.JG.zip

Pytanie i odpowiedź do postępowania.

6A.2017.JG.pdf


2.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 09.02.2017r. do godz. 12:00

Modernizacja dachu turbinowni budynku głównego EC Miasto.

2.2017.JG.zip 


5.2016.JG

Termin składania ofert do dnia 16.02.2017 r. do godz. 12:00

Remont komór ciepłowniczych.

5.2017.JG.zip

5A.2016.JG

Ogłoszenie o zamknięciu postępowania.

Remont komór ciepłowniczych.

5A.2017.JG.pdf

 

2016 rok

 

27.2016.JG

Termin składania ofert do dnia 19.12.2016r. do godz. 12:00

Modernizacja dachu turbinowni budynki głównego EC Miasto.

27.2016.JG.zip

27A - Uzupełnienie ogłoszenia 27


24.2016.JG

Termin składania ofert do dnia 9.11.2016r. do godz. 12:00

Dostawa chłodni wentylatorowej i agregatu dochładzającego dla ECO Jelenia Góra.

24.2016.JG.zip

 24.2016.JG

Ogłoszenia uzupełniające - pytania i odpowiedzi do postępowania.

Dostawa chłodni wentylatorowej i agregatu dochładzającego dla ECO Jelenia Góra.

24A.2016.JG.pdf

24B.2016.JG.pdf

24C.2016.JG.zip

24D.2016.JG.pdf


22.2016.JG

Termin składania ofert do dnia 26.10.2016r. do godz. 12:00

Dostawa i zabudowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z wyposażeniem i powiązaniami SN i nN.

22_2016_JG.zip

Projekt Budowlany cz.1

Projekt Budowlany cz.2


21.2016.JG

Termin składania ofert do dnia 18.10.2016r. do godz. 12:00.

Remont komina ceramicznego H=80 m w Jeleniej Górze. 

21_2016_JG.zip


19.2016.JG

Termin składania ofert do dnia 7.10.2016r. do godz. 12:00

Odtworzenie kanału spalin do wentylatoraWS2 w EC Miasto w Jeleniej Górze. 

19.2016.JG.zip


18.2016.JG

Termin składania ofert do dnia 29.09.2016r. do godz. 12:00

Remont przyłącza kablowego SN do Podstacji WG ul. Karola Miarki w Jeleniej Górze. 

18_2016_JG.zip

Projekt Budowlany cz.1

Projekt Budowlany cz.2


17.2016.JG

Termin składania ofert do dnia 29.09.2016r. do godz. 12:00

Remont komina stalowego H=40,2m w EC Miasto

17_2016_JG.zip


16.2016.JG

Termin składania ofert do dnia 23.09.2016r. do godz. 12:00

Budowa przyłącza enegi elektrycznej budynku administracyjnego ECO Jelenia Góra przy ul. Karola Miarki 46 w Jeleniej Górze.

16.2016.JG.zip

Projekt cz.1

Projekt cz.2

Projekt cz.3


 14.2016.JG

 

Termin składania ofert do dnia 26.08.2016r. do godz. 12:00

Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w EC Miasto w Jeleniej Górze - I etap

14_2016_JG.zip


13.2016.JG
Termin składania ofert do dnia 3.08.2016 r. do godz. 12:00

Rozbiórka napowietrznych rurociągów preizolowanych DN 350 I DN 100 zlokalizowanych na estakadzie w rejonie ul. Karola Miarki w Jeleniej Górze.

13.2016.JG.zip

13A - Dokumentacja Projektowa


11.2016.JG

Termin składania ofert do dnia 2.08.2016 r. do godz. 12:00

Rozbiórka baraku z garażami na terenie Ciepłowni Zabobrze w Jeleniej Górze.

11.2016.JG.zip


10.2016.JG

Termin składania ofert do dnia 2.08.2016 r. do godz. 12:00

Remont dachu turbinowni budynku głównego w EC Miasto
10.2016.JG.zip


8.2016.JG
Termin składania ofert do dnia 22.07.2016 r. do godz. 12:00

Modernizacja Rozdzielni Potrzeb Własnych 0,4kV w EC Miasto w Jeleniej Górze.
8.2016.JG.zip


5.2016.JG

Termin składania ofert do dnia 04.04.2016 r. do godz. 12:00

Dostawa i uruchomienie systemów zasilania i sterowania wentylatorów IOS w EC Miasto w Jeleniej Górze.

5.2016.JG.zip


4.2016.JG

Termin składania ofert do dnia 04.04.2016 r. do godz. 12:00

Rozbiórka budynku kotłowni na terenie Ciepłowni Zabobrze w Jelenie Górze.

4.2016.JG.zip


3.2016.JG

Termin składania ofert do dnia 22.02.2016 r. do godz. 12:00

Likwidacja siecie ciepłowniczej ul. Orkan w Jeleniej Górze. 

3.2016.JG.zip

3A - Pytania i odpowiedzi do postępowania


2.2016.JG

Termin składania ofert do dnia 19.02.2016 r. do godz. 12:00

Zabudowa statycznego cyfrowego układu wzbudzania i regulacji napięcia generatora 6kV - TG5.

2.2016.JG.zip

2A - Pytania i odpowiedzi do postępowania


1.2016.JG

Termin składania ofert do dnia 19.02.2016 r. do godz. 12:00

Remont komór osadczych oraz kanału spalin kotła K 1 w EC Miasto.

1.2016.JG.zip


2015 rok

17.2015.JG

Termin składania ofert do dnia 08.01.2016 r. do godz. 12:00

17.2015.JG.zip

Rozbiórka torów kolejowych na terenie Ciepłowni Zabobrze.

17A.2015.JG

Pytania i odpowiedzi do postępowania.

17A.2015.JG.pdf

Rozbiórka torów kolejowych na terenie Ciepłowni Zabobrze.

2014 rok

 10.2014.JG

Termin składania ofert do dnia 25.07.2014 r. do godz. 12:00.

10.2014.JG.zip

Roboty rozbiórkowe  związane z likwidacją 6 szt. kotłów wodnych WR-10 w ciepłowni Zabobrze.

10a.2014.JG

Pytania i odpowiedzi do postępowania.

10A.2014.JG.pdf

Roboty rozbiórkowe  związane z likwidacją 6 szt. kotłów wodnych WR-10 w ciepłowni Zabobrze.

10B.2014.JG

Ogłoszenie o wyniku  postępowania.

10B.2014.JG.pdf

Roboty rozbiórkowe  związane z likwidacją 6 szt. kotłów wodnych WR-10 w ciepłowni Zabobrze.

  1.2014.JG

Termin składania ofert do dnia 10.03.2014 r. do godz. 12:00

1.2014.zip

Modernizacja instalacji odpylania w EC Miasto.

1A.2014.JG

Zmiana terminu składania ofert do dnia 14.03.2014 r. do godz. 12:00.

1A.2014.JG.pdf

Pytania i odpowiedzi do postępowania.

1B.2014.JG

Ogłoszenie wyników postępowania.

1B.2014.JG.pdf

2013 rok

11JG

Termin składania ofert do dnia 13.06.2013 r.

11JG.zip

Modernizacja instalacji odżużlania w EC Miasto

11AJG

11AJG.pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

7JG

Termin składania ofert do dnia 13.05.2013 r. do godz. 12:00

7JG.zip

Modernizacja instalacji odżużlania w EC Miasto

7AJG

Zmiana terminu składania ofert do dnia 20.05.2013 r. do godz. 12:00

7AJG.pdf

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7BJG

7BJG.pdf

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7CJG

Zmiana terminu składania ofert do dnia 23.05.2013 r. do godz.12:00.

7CJG.pdf

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7DJG

7Djg.pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

4JG

Termin składania ofert do dnia 3.04.2013 r. do godz. 12:00

4JG.zip

Budowa stacji redukcyjno-schładzającej 38/04 MPa w EC Miasto

4ajg.pdf

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

4bjg.pdf

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ). Zmiana w załączniku nr 7 do SIWZ

4cjg.pdf

Zmiana terminu składania ofert - nowy termin do dnia 8.04.201 3 roku do godz. 12:00, Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

4djg.pdf

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

4ejg.pdf

5JG

Termin składania ofert do dnia 19.04.2013 roku do godz. 12:00

5jg.zip

Modernizacja turbogeneratora TG2

5AJG

5ajg.pdf

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

5BJG

Zmiana terminu składania ofert do dnia 26.04.2013 roku do godz. 12:00

5Bjg.pdf

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

5CJG

5cjg.pdf

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

5DJG

5djg.pdf

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

5EJG

5ejg.pdf

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

5fJG

5fjg.pdf

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

5gJG

5gjg.pdf

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

5HJG

5Hjg.pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

2JG

Termin składania ofert do dnia 4.03.2013 roku do godz. 10:00

2jg.zip

Modernizacja 2 kotłów OKR-40/50-etap II, zwiększenie sprawności i pewności ruchowej kotłów oraz modernizacja kotła OKR-40/50 nr 2 - modernizacja rusztu.

2AJG

2ajg.doc

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

2BJG

2bjg.pdf

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

2CJG

2cjg.pdf

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

2DJG

2djg.pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

 

Dostawy

2017 rok

12.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 15.03.2017 r. godz. 12:00

 Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych w Jeleniej Górze.

12.2017.JG.zip

7.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 21.02.2017 r. godz. 12:00

 Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych w Jeleniej Górze.

7.2017.JG.zip

 

4.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 16.02.2017 r. godz. 12:00

 Dostawa armatury odcinającej dla sieci ciepłowniczej eksploatowanej w ECO Jelenia Góra.

4.2017.JG.zip

 

2016 rok

 28.2016.JG


Termin składania ofert do dnia 15.12.2016r. godz. 12:00

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu marki Volkswagen Caddy 

28_2016_JG.zip


9

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.07.2016r. do godz. 12.00

Dostawa rozdzielnicy nN 0,4kV do zasilania odbiorców IOS w  EC Miasto w Jeleniej Górze.

9.2016.JG.zip


6

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.06.2016r. do godz. 12.00

Dostawa fabrycznie nowej 1 szt. Skody Superb.

6.2016.JG.zip


8

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.03.2016r. do godz. 10.00

Dostawa fabrycznie nowych 6 szt. samochodów.

8.2016.zip

8A - Pytania i odpowiedzi

8B - Pytania i odpowiedzi


Usługi

2017 rok

11.2017.JG

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9.03.2017 r. do godz. 12.00

 Świadczenie usług fizycznego i technicznego dozoru mienia w ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.

11.2017.JG.zip

 

10.2017.JG

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3.03.2017 r. do godz. 12.00

 Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.

10.2017.JG.zip

 

9.2017.JG

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2.03.2017 r. do godz. 12.00

Remont średni 4 szt. silników elektrycznych eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.

9.2017.JG.zip

 

2016 rok


12.2016.JG

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3.08.2016r. do godz. 12.00

Kompleksowa obsługa geodezyjna ECO Jelenia Góra Spółka z o.o.

12.2016.JG.pdf


 

7.2016.JG

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.07.2016r. do godz. 12.00.

Remont średni trzech silników nN o mocy 100kW.

7.2016.JG.zip

 

Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

2017 rok

4I.2017.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Dostawa armatury odcinającej dla sieci ciepłowniczej eksploatowanej w ECO Jelenia Góra.
4I.2017.JG.pdf

11C.2017.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Świadczenie usług fizycznegi i technicznego dozoru mienia w ECO Jelenia Góra Spólka z o.o.

11C.2017.JG.pdf

10C.2017.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w ECO Jelenia Góra Spólka z o.o.

10C.2017.JG.pdf

9C.2017.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Remont średni 4 szt. silników elektrycznych eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.

9C.2017.JG.pdf 

 

5A.2016.JG
Ogłoszenie o zamknięciu postępowania.
Remont komór ciepłowniczych.
5A.2017.JG.pdf

 

2016 rok

21B.2016.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

21B.2016.JG.pdf

Remont komina ceramicznego H=80m w Jeleniej Górze.

 

 22E.2016.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

22E.2016.JG.pdf

Dostawa i zabudowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z wyposażedniem i powiązaniami SN i nN.

 

17B_2016_JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania pn. Remont komina stalowego H=40,2m w EC Miasto. 

17B_2016_JG.pdf


7B.2016.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

7B.2016.JG.pdf

Remont średni trzech silników nN o mocy 100kW.

6A.2016.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania

6A_2016_JG.pdf

Dostawa fabrycznie nowej 1 szt. Skody Superb.

5B.2016.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

5B.2016.JG.pdf

Dosatwa i uruchomienie systemów zasilania i sterowania wentylatorów IOS w EC Miasto w Jeleniej Górze.

4B.2016.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

4B.2016.JG.pdf

Rozbiórka budynku kotłowni na terenie Ciepłowni Zabobrze w Jeleniej Górze.

3C.2016.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

3C.2016.JG.pdf

Likwidacja sieci ciepłowniczej ul. Orkana.

 2D.2016.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

2D.2016.JG.pdf

Zabudowa statycznego cyfrowego układu wzbudzania i regulacji napięcia generatora 6kV - TG5.

1B.2016.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

1B.2016.JG.pdf

Remont komór osadczych oraz kanału spalin kotła K 1 w EC Miasto.

2015 rok

.. 

17C.2015.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

17C.2015.pdf

Rozbiórka torów kolejowych na terenie Ciepłowni Zabobrze.. 

14B.2015.JG


Ogłoszenie o wyniku postępowania.

14B.2015.JG.pdf

Modernizacja komina stalowego H=40,2 w EC Miasto. 

13E.2015.JG

Ogłoszenie o zamknięciu postępowania

13E.2015.JG.pdf

Projekt statycznego cyfrowego układu wzbudzania i regulacji napięcia generatorów 6kV. 

9A.2015.JG

Ogłoszenie o zamknięciu postępowania

9A.2015.JG.pdf

Budowa kanalizacji w EC Miasto w Jeleniej Górze -I etap. 

11C.2015.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

11C.2015.JG.pdf

Remont świetlików na dachu turbinowni budynku głównego EC Miasto. 

10B.2015.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

10B.2015.JG.pdf

Kontrola parametrów fizykochemicznych olejów turbozespołów eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze. 

8C.2015.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

8C.2015.JG.pdf

Remont średni czterech silników 6kV.

ECO CIEPŁO LOKALNE I

brak ogłoszeń

ECO KOGENERACJA

Roboty Budowlane

brak ogłoszeń

Dostawy

brak ogłoszeń

Usługi

 

1KG

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.03.2017r. do godz. 11:00
Wykonanie usług serwisowo-naprawczych układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 MWe zainstalowanej na terenie Ciepłowni Miejskiej Nr 1 w Kutnie przy ul. Oporowskiej 10A, wynikających z harmonogramu przeglądów urządzeń w okresie od 30 000 h do 45 000 h w ECO Kutno Sp. z o.o.

1.KG.2017.zipPowiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

brak powiadomień

ECO TARNOBRZEGŚrodki trwałe

brak ogłoszeńRoboty budowlane

brak ogłoszeń


Dostawy

 2

Ofertę należy złozyć w terminie do dnia 21.03.2017r. do godz. 14.00.
Dostawa węzłów cieplnych dla ECO Tarnobrzeg. 


Dokumentacja przetargowa

2TA-Pytania i odpowiedzi

2TB-Pytania i odpowiedzi

2TC-Pytania i odpowiedzi

2TD-Pytania i odpowiedzi


 

 1

Ofertę należy złozyć w terminie do dnia 27.02.2017r. do godz. 14.00.
Dostawa materiałów preizolowanych związana z realizacją projektu pn. Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w Tarnobrzegu, zadanie nr 2, 5 i 6. 

1T.2017.zip

1TA.2017. ZAŁ. NR 2.pdf

1Ta - Pytania i odpowiedzi
Usługi

brak ogłoszeńPowiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

1TA

Powiadomienie o rozsztrzygnięciu postępowania.
Dostawa materiałów preizolowanych związana z realizacją projektu pn. Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w Tarnobrzegu, zadanie nr 2, 5 i 6. 

1TA.2017.pdf

 

W związku z zakończonym naborem partnerów do realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w Tarnobrzegu” ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o. informuje, że do pełnienia funkcji partnera wyłonieni zostali:
1. Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Siarkowiec” w Tarnobrzegu


3Ta

3TA.2016.pdf

Powiadomienie o unieważnieniu przetargu na "Wymianę 2 sztuk zbiorników wody zapasowej w ciepłowni węglowej w Tarnobrzegu".


2Tb

2TB.2016.pdf

Powiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na "Remont komina kotła węglowego nr 2 zainstalowanego w ciepłowni węglowej w Tarnobrzegu".


4Tb

4Tb_2016.pdf

Powiadomienie o wynikach przetargu "Remont komina (masztu) H42 zainstalowanego w ciepłowni węglowej w Tarnobrzegu"


1Tc

1Tc_2016.pdf

Powiadomienie o wynikach przetargu "Przebudowa - remont wybranych obiektów Ciepłowni nr 3 znajdujących w Tarnobrzegu przy ul. Borów"


4Td

4Td.pdf

Powiadomienie o wynikach przetargu "Dostawa samochodu osobowego".


3Tg

3Tg.pdf

Powiadomienie o wynikach przetargu "Dostawa węzłów cieplnych dla ECO Tarnobrzeg".

ECO LOGISTYKA

Dostawy

28L

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.01.2017 r. do godz. 12.00

Dostawa miału energetycznego M IIA wraz z odbiorem i utylizacją równoważnej ilości odpadu ze spalania lub odpadu z odsiarczania spalin - w ilości ok.7 450 ton

28L.2017.pdf


27L

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.01.2017 r. do godz. 12.00

Dostawa węgla kamiennego dla GK ECO S.A. 

27L.2017.zip


Usługi

 

brak ogłoszeńPowiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

brak powiadomień


ECO SERWIS

Dostawy

brak ogłoszeń

Do góry