Przetargi

ECO SA

Środki trwałe

22

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 03.03.2017r. do godz. 15:00

Sprzedaż środków trwałych (wózki widłowe marki ZREMB)

22-Ogłoszenie


Roboty budowlane

2017

39

Ofertę należy złozyć w terminie do dnia 12.04.2017r. do godz. 10.00.

Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametrów przy ul. Bytnara-Rudego, ul. Hubala i ul. Sosnkowskiego w Opolu wraz z przyłączami do 11 budynków.

39-Dokumentacja przetargowa


30

Oferte należy złozyć w terminie do dnia 31.03.2017r. do godz. 10.00.

Remont cz. dachu budynku kotłowni nad halą kotłów oraz cz. warsztatu podręcznego kotłowni systemowej K-280 w Jelczu Laskowicach.

30-Dokumentacja przetargowa


29

Ofertę należy złozyć w terminie do dnia 30.03.2017r. do godz. 10.00.

Remont łazienki elektryków w biurowcu O/Opole ul. Harcerska 15 w Opolu/

29-Dokumentacja przetargowa


20 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.03.2017r. do godz. 10.00.

Budowa przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Prószkowskiej 1-5 oraz 15-21 oraz 31-37 i węzłów w budynkach przy ul. Prószkowskiej 1-5 oraz 7-13 oraz 15-21 oraz 23-29 oraz 31-37 oraz 39 w Opolu. 

20-Dokumentacja przetargowa


27

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.03.2017r. do godz. 10:00

Wykonanie prac remontowych i naprawczych w kotłowni przy ul. Cegielnianej 4a w Dębnie

27-Dokumentacja przetargowa


26

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.03.2017r. do godz. 10:00

Modernizacja przenośników taśmowych T1A i T1B (dostosowanie do stref zagrożonych wybuchem) w Oddziale Opole

26-Dokumentacja przetargowa

26A - Pytania i opowiedzi


24

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.03.2017r. do godz. 10:00

Remont budynku przesypowego pod składem węgla na terenie Oddziału Opole, ul. Harcerska 15.

24-Dokumentacja przetargowa


18

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.02.2017r. do godz. 10.00.

Naprawa, konserwacja i remont 3 szt. kominów stalowych w Sulechowie i Żarach w Oddziale Lubuskim ECO S.A.

18-Dokumentacja przetargowa


12

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.02.2017r. do godz. 10.00.

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Keplera w Żaganiu.

12-Dokumentacja przetargowa


13

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.03.2017r. do godz. 10.00.

Remont korony komina żelbetowego H=100m w zakresie zabudowy zwężki w Oddziale Opole ul. Harcerska 15.

13-Dokumentacja przetargowa

13A-Ogłoszenie uzupełniające

13B-Ogłoszenie uzupełniające


11

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.02.2017r. do godz. 10.00.
Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametrów przy ul. Grota-Roweckiego, ul. Bytnara-Rudego w Opolu wraz z przyłączami do 19 budynków. 

11-Dokumentacja przetargowa

11A-Pytania i odpowiedzi do postępowania

11B-Pytania i odpowiedzi do postępowania

11C-Pytania i odpowiedzi do postępowania

11D-Pytania i odpowiedzi do postępowania


 10

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.02.2017r. do godz. 10.00. 

Budowa węglowego kotła rusztowego WR 4,5 na ekranach szczelnych wraz z układem odpylaniana kotłowni systemowej K-651 w Krapkowicach.

5-Dokumentacja przetargowa

10A-Ogłoszenie uzupełniające

10B-Ogłoszenie uzupełniające

10C-Ogłoszenie uzupełniające

10D-Ogłoszenie uzupełniające

10E-Ogłoszenie uzupełniające


5

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3.02.2017r. do godz. 10.00.Zmiana terminu składania ofert na dzień 17.02.2017r. godz. 10.00.

Remont dachu budynków biurowych JC w Opolu ul. Harcerska 15.

5-Dokumentacja przetargowa 

5A-Ogłoszenie uzupełniające

5B- Pytanie do postępowania


3

Ofertę należy złożyć do dnia 17.02.2017r. do godz. 10:00

Modernizacja trzonu komina stalowego podpartego w trójnogu na terenie kotłowni K-377 przy ul. Budowlanych w Oleśnie. 

3-Dokumentacja przetargowa

3A-Ogłoszenie uzupełniające

3B-Ogłoszenie uzupełniające


1

Ofertę należy złożyć do dnia 23.01.2017r. do godz. 10:00.

Remont sali konferencyjnej z bufetem, Opole, ul. Harcerska 15. 

1-Dokumetacja przetargowa

1A_2017 - Pytanie i odpowiedź


2016

 

107

Ofertę należy złozyć w terminie do dnia 09.01.2017r. do godz. 10.00.

Zmiana terminu składania ofert na dzień 20.01.2017r. godz. 10.00.

Modernizacja instalacji audiowizualnej sali konferencyjnej ECO S.A. ul. Harcerska 15 Opole.

107-Dokumentacja przetargowa

107A-Pytania i odpowiedzi

107B-Pytanie i odpowiedź

107C-Pytania i odpowiedzi

107D - Pytania i odpowiedzi


 

Dostawy

 

2017

 

35

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.04.2017r. do godz.10.00.

Dostawa serwisów na okres 3 lat dla urządzenia Barracuda Email Secuirty Gateway 400 o numerze seryjnym #BAR-SF-778079 7975 (aktualizacja Barracuda Email Security Gateway 400 [BSF 400] SERWIS ENERGIZE UPDATES[EU]; gwarancja Barracuda Email Security Gateway 400[BSF 400] Instant Replacement[IR].

35-SIWZ


 

28

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.03.2017r. do godz. 10.00.

Dostawa części rusztu Rł6 dla kotłowni K-650 w Kętach.

28-Dokumentacja przetargowa

28A-Ogłoszenie uzupełniające


25

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.03.2017r. do godz. 10:00

Dostawa i nadzór nad montażem worków filtracyjnych do instalacji odpylania w Oddziale Opole.

25-Dokumentacja przetargowa


2

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.02.2017r. do godz. 10.00.

Sukcesywna dostawa  nowej odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników ECO S.A.

2-Dokumentacja przetargowa

2A-Pytania i odpowiedzi

2B-Pytania i odpowiedzi


Usługi

 

2017

 

42

Ofertę należy złożyć do dnia 06.04.2017 r. godz. 10:00. 

Zabudowa falowników na wentylatorach wspomagajacych IO kotła OR50N w Oddziale Opole ECO S.A.

42_2017.zip


32

Ofertę należy złożyć do dnia 07.04.2017r. godz. 10:00

Modernizacja przemiennika częstotliwości pompy sieciowej PS2 w Oddziale Opole. 

32_2017.zip


23

Ofertę należy złożyć do dnia 03.03.2017r. godz. 10:00

Monitoring obiektów przemysłowych budynków i budowli kotłowni ECO S.A w Żaganiu i Kluczborku. 

23-Dokumentacja przetargowa

23A_2017.pdf

23B_2017.pdf


17

Ofertę należy złożyć do dnia 14.02.2017r. do godz. 10:00
Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, socjalnych, sanitarnych oraz pieszych ciągów komunikacyjnych w kotłowniach Oddziału Lubuskiego ECO S.A.


17-Dokumentacja przetargowa


 

9

Ofertę należy złożyć do dnia 28.02.2017r. do godz. 10:00
Sprzątanie pomieszczeń administracyjnych, biurowych, produkcyjnych ECO S.A. przy ul. Harcerskiej 15 w Opolu.


9-Dokumentacja przetargowa

9A-Pytania i odpowiedzi do postępowania

9B-Pytania i odpowiedzi do postępowania

9C-Pytania i odpowiedzi do postępowania

9D-Pytania i odpowiedzi do postępowania


14

Ofertę należy złożyć do dnia 16.02.2017r. do godz. 10:00
Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń administracyjnych, biurowych, produkcyjnych ECO S.A w RE Kluczbork i RE Strzelce Op./Krapkowice.


14-Dokumentacja przetargowa 

14A-Pytania i odpowiedzi

14B-Pytania i odpowiedzi

 


2016

 

109

Ofertę należy złożyć do dnia 22.12.2016r. do godz. 10:00

Diagnostyka maszyn wirujących w ECO S.A. 

109 - Dokumentacja przetargowa

109A-Pytanie i odpowiedzi


89

Wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu należy złożyć do dnia 05.10.2016r. godz. 12:00

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilinej Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ECO S.A.

89-Dokumentacja przetargowa

89A - Informacja z jawnego otwarcia ofert

89B - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


 

Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

14C

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń administracyjnych, biurowych, produkcyjunych w RE Kluczbork i RE Strzelce Opolskie/Krapkowice.

Wyniki

17A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, socjalnych, sanitarnych oraz pieszych ciagów komunikacyjnych w kotłowniach Oddziału Lubuskiego ECO S.A.

Wyniki

89B

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ECO S.A. 

89B - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


16A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na Remont kotłowni K-1031 przy ul. Staszica 4b w Nowej Soli.

Wyniki


7B

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na Remont budynku warsztatowo-garażowego - demontaż płyt cementowo-azbestowych Opole ul. Harcerska 15.

Wyniki


6B

Powiadomienie o wynikach postępowania na sukcesywną dostawę standardowych mebli na wyposażenie pomieszczeń biurowych w JC ECO w roku 2017.

Wyniki


114A.113A

Powiadomienie o wynikach postępowań Programu Kawka dot. ul. Katowicka 40 i ul. Dubois 1 w Opolu.

Wyniki


115A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Dostawę i montaż przełączników sieciowych do JC ECO S.A.Opole.

Wyniki


4A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Świadczenie usługi ochrony mienia na terenie kotłowni ECO S.A. przy ul. M.Konopnickiej 18A w Żaganiu. 

Wyniki


109B

Powiadomienie o wynikach postępowania na Diagnostykę maszyn wirujących w ECO S.A.

Wyniki


112A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Usługi serwisowe - przegląd, konserwacje, usuwanie awarii, naprawy urzadzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji wody lodowej w JC ECO SA Opole.

Wyniki


104C

Powiadomienie o wynikach postępowania na Wykonanie projektu budowlano-konstrukcyjnego zabudowy układu kogeneracji wraz z obiektami towarzyszącymi w lokalizacjach: Tarnobrzegi Malbork.

Wyniki

106A

Powiadomienie o wynikach postępowania na malowanie  głównej klatki schodowej kotłowni K-280 w Jelczu Laskowicach.

106A-Wyniki


97A

Powiadomienie o wynikach postępowania na sprzatanie pomieszczeń w części administracyjno-biurowej budynku ciepłowni w Jelczu Laskowicach przy ul. Fabrycznej 21.

97A-Wyniki


108B

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania na Dostawę i montaż przełaczników sieciowych dla ECO SA ul. Harcerska 15 w Opolu.

108B-Unieważnienie


98C

Powiadomienie o wynikach postępowania na Dostawę mataeriałów biurowcych w ECO S.A., ECO Serwis oraz ECO Logistyka

98C-Wyniki


105A

Powiadomienie o wynikach postępowania na odbiór odpadów z ECO S.A w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia.

105A-Wyniki


99A

Powiadomienie o wynikach postępowania na remont toalet przy sali konferencyjnej i bufecie w Opolu ul. Harcerska 15.

99A-Wyniki


102A

Powiadomienie o wynikach postępowania na przeprowadzenie geodezyjnych pomiarów objętości oraz ciężaru objętościowego opału zgromadzonego na placach składowych ECO S.A. 

102A-Wyniki


73C

Powiadomienie o wynikach postępowania na wykonanaie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w odkrywce "ODRA I" przy ul. Harcerskiej 15 w Opolu.

73C-Wyniki


85A

Powiadomienie o wynikach postępowania na odnowienie rocznej subskrypcji IBM Notes/Domino.

85A-Wyniki


88B

Powiadomienie o wynikach postępowania na "Zabudowa węzła cieplnego i wykonanie instalacji wewnętrznych co/cwu w budynku przy pl. Piłsudskiego 12-14a w Opolu". Program Kawka.

88B-Wyniki


76A

Powiadomienie o wynikach postępowania na "Zabudowę węzła cieplnego i wykonanie instalacji wewnętrznych co/cwu w budynku przy Rynek 3of w Opolu". Program Kawka.

76A-Wyniki


86A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Dostawę kalendarzy na rok 2017 dla GK ECO S.A. 

86A-Wyniki


65A

Powiadomienie o wynikach postępowania na czyszczenie i przegląd techniczny separatorów, czyszczenie kanalizacji  deszczowej fi 150, 200, 300, 350, 400, 500, osadników oraz odcinek  kanalizacji sanitarnej fi 150 na terenie Ciepłowni Centralnej  ECO S.A w Opolu.

65A-Wyniki


82A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Zabudowę węzła cieplnego i wykonanie instalacji wewnętrznych co i cwu ul. Kraszewskiego 4 w Opolu. Program Kawka.

82A-Wyniki


80A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Zabudowę węzła cieplnego i wykonanie instalacji wewnętrznych co i cwu ul. Kraszewskiego 2 w Opolu. Program Kawka.

80A-Wyniki


79A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Zabudowę węzła cieplnego i wykonanie instalacji wewnętrznych co i cwu ul. Dubois 3-5 w Opolu. Program Kawka.

79A-Wyniki


84A

Powiadomienie o wyniku postępowania na dostawę sprzętu komputerowego dla GK ECO S.A. 

84A-Wyniki


69A

Powiadomienie o wyniku postępowania na remont dachów budynku kotłowni systemowej K-280 w Oddziale Śląskim RE Jelcz Laskowice.

69A-Wyniki


83A

Powiadomienie o wyniku postępowania na "Świadczenie usług sprzętowych związanych z eksploatacją kotłowni w Oddziale Lubuskim ECO S.A."

83A-Wyniki


72A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania na "Remont dachu budynków biurowych JC ECO SA Opole ul. Harcerska 15".

72A-Wyniki


75A

Powiadomienie o wyniku postępowania  na odbiór rur i kolan preiozolowanych DN 200 z odzysku w ilości 784,1 mb.

75A-Wyniki


78A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na " Remont pomieszczeń biurowych w budynku B ECO SA Opole ul. Harcerska 15.

78A-Wyniki


OGL.STRZELCE

Powiadomienie o wynikach postępowań przetargowych dot. zabudowy węzłów cieplnych i wykonania instalacji co/cwu w rejonie Strzelce Opolskie. Program Kawka.

Kawka Strzelce Opolskie-Wyniki


49M

Powiadomienie o wynikach postępowania na budowę gazowej kotłowni parowej Jelfa w Jeleniej Górze w formule "zaprojektuj i wybuduj".

49M-Wyniki


66D

Powiadomienie o wynikach postępowania na Modernizację układu sterowania pompami popiołu w Oddziale Opole.

66D-Wyniki


81A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Remont komina trójprzewodowego H=80m na terenie kotłowni w Kluczborku. 

81A-Wyniki


74A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Wykonanie pomostu komunikacyjnego z hali kotłów do istniejących podestów przeznaczonych do czyszczenia ekonomizerów wraz z opracowaniem projektu Sulechów K-1063 ul. Łąkowa. 

74A-Wyniki


 

Do góry