Przetargi

ECO SA

Środki trwałe

53

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01.06.2018r do godz. 10:00

Sprzedaż sprzętu komputerowego 

53_2018.docRoboty budowlane

2018

56

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.05.2018r. do godz. 10.00.

Remont kotłowni przy ul. Fabrycznej 16 w Żarach w zakresie malowania pomieszczenia szlakowni i pomieszczeń socjalno-biurowych wraz z przebudową kabin prysznicowych i dostoswaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej.

56-SIWZ

44

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.05.2018r. do godz.10.00.

Przegląd wewnętrznej części komina żelbetowego H=50m na terenie kotłowni systemowej K-280 w Oddziale Śląskim Rejon Eksploatacyjny Jelcz-Laskowice.

44-SIWZ

41

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.05.2018r. do godz. 10.00.

Powiększenie placu magazynowego żużla na terenie elektrociepłowni w Opolu przy ul. Harcerskiej15.

41-Dokumentacja przetargowa

59

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.05.2018r. do godz. 10.00.

Remont budynku kotłowni K-259 w Grodkowie przy ul. Morcinka 35 w zakresie malowania elewacji zewnętrznej budynku w Oddziale Śląskim Rejon Eksploatacyjny Jelcz-Laskowice.

59-SIWZ

52

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.05.2018r. do godz. 10:00

Remont pomieszczeń biurowych w Oddziale Opole przy ul. Harcerskiej 15. 

52_2018.zip

58B
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Modernizacja kotła rusztowego WR-1,25 nr 2 w zakresie zwiększonej mocy do 2,2 MW wraz z modernizacją instalacji współpracujących na terenie kotłowni systemowej K-1071  w Wolsztynie.
58B.2018.pdf

58A
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Modernizacja kotła rusztowego WR-1,25 nr 2 w zakresie zwiększonej mocy do 2,2 MW wraz z modernizacją instalacji współpracujących na terenie kotłowni systemowej K-1071  w Wolsztynie.
58.A.2018.pdf

58
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.05.2018 r. do godz. 10:00
Modernizacja kotła rusztowego WR-1,25 nr 2 w zakresie zwiększonej mocy do 2,2 MW wraz z modernizacją instalacji współpracujących na terenie kotłowni systemowej K-1071  w Wolsztynie.
58.2018.pdf

51
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.05.2018r. do godz. 10.00.
Remont wagi samochodowej PR-60 w kotłowni K-280 w Jelczu Laskowicach ul. Fabryczna 21.
51.2018.pdf

50
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.05.2018r. do godz. 10.00.
Przebudowa budynku Zarządzania Pracą Sieci Ciepłowniczej przy ul. Harcerskiej 15 w Opolu.
50.2018.pdf

50.1.2018.zip

50.2.2018.zip

46
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.05.2018r. do godz. 10.00.
Remont budynku kotłowni K-259 w Grodkowie przy ul. Morcinka 35 w zakresie malowania elewacji zewnętrznej budynku w Oddziale Śląskim Rejon Eksploatacyjny Jelcz-Laskowice.
46-SIWZ

47
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.05.2018r. do godz. 10.00.
 Techniczne zabezpieczenie mienia obiektów kotłowni Oddziału Lubuskiego ECO S.A. w zakresie montażu systemu monitoringu wizyjnego.
47-SIWZ

31
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.04.2018r. do godz. 10.00.
Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ul. Skautów Opolskich w Opolu (OP-4).
31-Dokumentacja przetargowa

*Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 40-42 informuje, że ogłasza postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę dwunastu indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach położonych na terenie Osiedla nr III oraz jednego indywidualnego dwufunkcyjnego węzła cieplnego w nowobudowanym budynku mieszkalnym przy ul. Bielskiej 3-7 w Opolu. Informacje i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni: http://www.smlw.opole.pl/6c.php

32
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.04.2018r. do godz. 10.00.
Przebudowa osiedlowej sieci n/p w rejonie ul. Konsularnej – budowa sieci i przyłączy cieplnych wraz z zabudową 5 szt. indywidualnych węzłów cieplnych – likwidacja węzła grupowego przy ul. Konsularnej 3 w Opolu (KOP-1) .
32-Dokumentacja przetargowa

40
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.04.2018r. do godz. 10.00. Zmiana terminu na 24.04.2018r. godz. 10.00.
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Krakowskiej wraz z zabudową 2 szt. indywidualnych węzłów cieplnych – likwidacja węzła grupowego przy ul. Krakowska 46 w Opolu (WOP-24).
40-Dokumentacja przetargowa

40A-Ogłoszenie uzupełniające

40B-Ogłoszenie uzupełniające

39
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.04.2018r. do godz. 10.00. Zmiana terminu na 24.04.2018r. godz.10.00.
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Powolnego wraz z zabudową 5 szt. indywidualnych węzłów cieplnych – likwidacja węzła grupowego przy ul. Powolnego 2-6 w Opolu (WOP-14).
39-Dokumentacja przetargowa

39A-Ogłoszenie uzupełniające

29
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9.04.2018r. do godz. 10.00.
Remont i konserwacja  wolnostojącego komina stalowego H=31m w odciągach linowych w zakresie wykonania nowych powłok antykorozyjnych blach osłonowych izolacji termicznej i elementów wyposażenia – galerii i drabiny wraz z konserwacją odciągów linowych - kotłownia K-1071, ul. Żeromskiego 12 w Wolsztynie.
29.2018.pdf

28
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9.04.2018r. do godz. 10.00.
Zabudowa eknomizera dla kotła WLM5/4 w ciepłowni rejonowej w Kętach.
28.2018.pdf

Pytania i odpowiedzi. 

28A_2018.pdf

27A
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Modernizacja rozdzielnicy kotła WR 25/4, przebudowa zasilania rozdzielnicy kotła WR 25/3 opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z rekomendacjami technicznymi MZ/TW/17/18  z dnia 15.02.2018 r., w O/Opole ul. Harcerska 15
27A.2018.pdf

27
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.04.2018r. do godz. 10.00.
Modernizacja rozdzielnicy kotła WR 25/4, przebudowa zasilania rozdzielnicy kotła WR 25/3 opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z rekomendacjami technicznymi MZ/TW/17/18  z dnia 15.02.2018 r., w O/Opole ul. Harcerska 15
27.2018.zip

30A
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Dostosowanie obiektów kotłowni ECO S.A. do wymagań przepisów o ochronie przeciwpożarowej - dostawa i zabudowa 47 kpl. drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI30/EI60 oraz wykonanie odpowiednich izolacji istniejących przegród p.poż. i przepustów dla kotłowni Oddziału Lubuskiego. 
30A.2018.pdf

30
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.04.2018r. do godz. 10.00.
Dostosowanie obiektów kotłowni ECO S.A. do wymagań przepisów o ochronie przeciwpożarowej - dostawa i zabudowa 47 kpl. drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI30/EI60 oraz wykonanie odpowiednich izolacji istniejących przegród p.poż. i przepustów dla kotłowni Oddziału Lubuskiego.
30.2018.zip

8
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.04.2018r. do godz. 10.00. Zmiana terminu składania ofert na dzień 17.04.2018r. na godz. 10.00.
Zabudowa  instalacji do wapnowania worków filtracyjnych instalacji odpylania kotłów WR 25 nr 3 i 4  zainstalowanych w EC Opole.
8.2018.pdf

24
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5.04.2018r. do godz. 10.00.
Remont ślusarki okiennej w budynku garażowo-warsztatowym na terenie JC, Opole, ul. Harcerska 15.
24.2018.pdf

26
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6.04.2018r. do godz. 10.00.
Remont hali odżużlania od kotła WR-25 nr 1 do końca hali kotłowni systemowej K-280 w Oddziale Śląskim Rejon Eksploatacyjny Jelcz-Laskowice, Jelcz-Laskowice ul. Fabryczna 21.
26.1.2018.pdf

15
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.03.2018r. do godz. 10.00.
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Grudzickiej (os. Rodło) wraz  z zabudową 9szt. indywidualnych węzłów cieplnych  - likwidacja węzła grupowego przy ul. Grudzickiej (Rodło) w Opolu (WOP-5).
15-IDW
15A_2018.pdfDostawy

2018

54A

Pytania i odpowiedzi do postępowania.

Zakupy bezgotówkowe paliw płynnych dla GK ECO S.A..

54A.2018.pdf

54

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.05.2018r. do godz.10.00.

Zakupy bezgotówkowe paliw płynnych dla GK ECO S.A..

54.1.2018.pdf

48

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.05.2018r. do godz.10.00.

Dostawa kotła retortowego węglowego dla Oddziału Kotłownie Lokalne ECO S.A.

48-SIWZ

42

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.04.2018r. do godz. 10:00

Dostawa kotłów kondensacyjnych dla Oddziału Kotłownie Lokalne ECO S.A. (Głogówek, Opole)

42_2018.pdf

42A-Pytania i odpowiedzi

45

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.04.2018r. do godz. 10:00 

Dostawa ładowarki kołowej dla Ciepłowni ECO S.A. w Strzelcach Opolskich ul. Strzelców Bytomskich 88. 

45_2018.pdf

45A - Pytania i odpowiedzi

45B - Pytania i odpowiedzi

43

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.04.2018 r. do godz. 10:00. 

Dostawa odżużlacza zgrzebłowego dla kotła OR16 nr 1 w Lublińcu. 

43_2018.pdf

43A-Ogłoszenie uzupełniające

43B

43C

35

Wnioski o dopuszczeniu do licytacji należy złozyć w terminie do dnia 17.04.2018r. do godz. 10:00 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego dla Grupy Kapitałowej ECO S.A. 

35_2018.zip


Usługi

2018

57

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.05.2018 r. do godz. 10:00

Modernizacja systemu nadrzędnego CHANCE 2000 CC3 K-173 w Oddziale Opole w zakresie wykonania, montażu i podłączenia szafy PLC-S7-400H oraz wykonanie układu blokad i zabezpieczeń kotła WP120-2.

57_2018.zip

12

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.05.2018r. do godz. 10.00.

Odbiór odpadów powstających w ECO S.A. Oddział Opole, Oddział Kotłownie Lokalne, Jednostka Centralna, Oddział Śląski i Oddział Lubuski w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia.

12-SIWZ

33

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.04.2018r. do godz. 10:00

Rozbudowę centrali ppoż - pomieszczenia ruchu elektrycznego na terenie Oddziału Opole ECO S.A. 

33_2018.zip

49

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.05.2018r. do godz. 10:00

Wykonanaie remontu i legalizacja wagi samochodowej znajdującej się na terenie RE  Kluczbork ul. Kołłątaja 8. 

49.2018.pdf

37

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.04.2018r. do godz. 10:00

Wykonanie ogrodzenia budynku przepompowni przy ul. Wrocławskiej w Opolu

37_2018.pdf


34

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.04.2018r. do godz. 10:00

Modernizacja oświetlenia parkingu i dróg na terenie Oddziału Opole S.A. 

34_2018.zip


Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

49A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Wykonanie remontu i legalizacji wagi samochodowej znajdującej się na terenie kotłowni rejonowej  ul. Kołłątaja 8 w Kluczborku.

49A.2018.POW.pdf

33A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Rozbudowa centrali ppoż - pomieszczenia ruchu elektrycznego na terenie Oddziału Opole

33A_2018.pdf

17E
Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie.  
Modernizacja kotła rusztowego WR-1,25 nr 2 w zakresie zwiększonej mocy do 2,2 MW wraz z modernizacją instalacji współpracujących na terenie kotłowni systemowej K-1071  w Wolsztynie.
17E.2018.POW.pdf

35A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego dla Grupy Kapitałowej ECO S.A. 

35A_2018.pdf

28B

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Zabudowa ekonomizer (podgrzewacza wody) dla kotła WLM 5 nr 4 ciepłownia rejonowa Kęty. 

28B_2018.pdf

9B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Remont bocznicy kolejowej na terenie ECO S.A. Oddział Opole.

9B_2018.pdf

11B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Dostawa i montaż worków filtracyjnych do instalacji odpylania kotła WR25/3

11B_2018.pdf

25A
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Rozbudowę instalacji odkurzania w budynku kotłowni EC-II Oddział Opole - taśmociąg skośny odżużlania - w Opolu ul. Harcerska 15 .
25A_2018.pdf

21B
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Dostawa części zamiennych dla czterech  przenośników zgrzebłowych (odżużlaczy) zlokalizowanych w kotłowniach ECO S.A. – Oddział Lubuski w  Żarach, Nowej Soli, Sulechowie i Wolsztynie.
21B.2018.pdf

4D
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Dambonia w Opolu (OP-12).
4D.2018.pdf

3C
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn.Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Sosnkowskiego/Dąbrowszczaków w Opolu (OP-9).
3C.2018.POW.pdf

19A
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn..Dostawa standardowych mebli na wyposażenie pomieszczeń biurowych JC ECO S.A. Opole w roku 2018.
19A.2018.pdf

1C
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Budowa węglowego kotła rusztowego parowego o wydajnosci nominalnej 6 t/h na kotłowni systemowej K-751 w Lublińcu.
1C.2018.pdf

2C
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Modernizacja części ciśnieniowej kotła WLM-5/WR-7 zainstalowanego na ciepłowni K-650 w Kętach w zakresie wymiany części ciśnieniowej wraz z komorami.
2C_2018.pdf

7A
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego pn. Konserwacja wywrotnicy wagonowej WWB90.15 zabudowanej w ECO S.A. w Opolu
7A_2018.pdf

13C
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na modernizację dachu łącznika pomiędzy warsztatem a biurowcem w O/Opole ul. Harcerska 15.
13C.2018.pdf

2018

132D
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na świadczenie usług ochrony osób i mienia w Zarządzie ECO S.A. i Oddziale Opole ul. Harcerska 15.
132D_2017.pdf

137A
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na Sporządzanie operatów szacunkowych na wycenę wartości praw do nieruchomości
137A_2017.pdf

140A
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na Dostawę aktualizacji oprogramowania dla ECO S.A. ul. Harcerska 15 w Opolu.
{dtrakcer}140A.2017.pdf:Wyniki{/dtracker}

136A
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na Dostawę sprzętu komputerowego dla GK ECO
136A_2017.pdf

138A
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na Dostawę macierzy Dyskowej dla ECO S.A.
{dtracker}138A.2017.pdf:Wyniki{/dtrakcer}

135B
Powiadomienie o wynikach postępowania na sprzątanie pomieszczeń biurowych w Oddziale Lubuskim.
{dtracker}135B_2017.pdf{/dtracker}

130A
Powiadomienie o wynikach postępowania na ubezpieczenie komunikacyjne Grupy Kapitałowej ECO S.A.
Wyniki

125B
Powiadomienie o wynikach postępowania na dostosowanie obiektów kotłowni ECO S.A. do wymagań przepisów o ochronie przeciwpożarowej - dostawa i zabudowa 47 kpl. drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI30/EI60 w kotłowniach Oddziału Lubuskiego ECO S.A.
Wyniki

127A
Powiadomienie o wynikach postępowania na przeprowadzenie geodezyjnych pomiarów objętości oraz ciężaru  objętościowego opału zgromadzonego na placach składowych ECO S.A.
Wyniki

121A
Powiadomienie o wynikach postępowania na  dostawę oprogramowania komputerowego - licencji ESET Endpoint AntiVirus Suite - wznowienie z 30 m-nym abonamentem ...... 550 szt., ... 50 szt., ... 20 szt.
Wyniki

68C
Powiadomienie o wynikach postępowania na  dostawę w ramach leasingu  operacyjnego 2 szt. samochdów:  VW Cady i Skoda Superb.
Wyniki

115B
Powiadomienie o wynikach postępowania na  dostawę w ramach leasingu  operacynego 2 szt. fabrycznie nowych samochodów o mocy silnika 100KM, poj. min. 1,2l, rok pr. 2017.
Wyniki

79D
Powiadomienie o wynikach postępowania na  przebudowę osiedlowej sieci cieplnej wyskich parametrów przy ul. Cygana w Opolu wraz  z przyłączami do 6 budynków.
Wyniki

86A
Powiadomienie o wynikach postępowania na  wykonanie ekspertyzy  technicznej  komina H=80 mb zainstalowanego w ciepłowni K-452 W Strzelcach Opolskich.
Wyniki

90A
Powiadomienie o wynikach postępowania na zabudowę układu rejestracji jakości energii elektrycznej w rozdzielnicy 6kV w sekcji SWG A01 oraz SWG A02 w O/Opole ul. Harcerska 15.
Wyniki

56C
Powiadomienie o wynikach postępowania na zabudowę instalacji odgazowania wody sieciowej na kotłowni K-452 w Strzelcach Opolskich.
Wyniki

85B
Powiadomienie o wynikach postępowania na dostawę fabrycznie nowej laboratoryjnej kruszarki 4-walcowej do kruszenia miału węglakamiennego dla O/Opole.
Wyniki

88B
Powiadomienie o wynikach postępowania na budowę przyłączy cieplnych do budynków w rejonie ul. Lipowej Wolsztyn - Komarowo 20, 21, 22, 23.
Wyniki

109A
Powiadomienie o wynikach postępowania na Odnowienie rocznej subskrypcji IBM Notes/Domino
Wyniki

75D
Powiadomienie o wynikach postępowania na Wykonanie, projektu, dostawa, montaż i uruchomienie stałego systemu gaśniczego oraz detekcji gazu dla turbiny gazowej SGT300 zainstalowanej w ECO O/Opole.
Wyniki

84A
Powiadomienie o wynikach postępowania na remont elewacji budynek C wraz ze schodami zewnętrznymi w Opolu ul. Harcerska 15.
Wyniki  

98A
Powiadomienie o wynikach postępowania na remont trójprzewodowego komina stalowego H=80m na terenie kotłowni przy ul. Kołłątaja 8 w Kluczborku.
Wyniki

107A
Powiadomienie o wyniku postępowania na budowę węzła dwufunkcyjnego Qco=80kW, Qcwu=50kW  wbudynku przy ul. Okrzei dz. nr 151/4 w Żarach.
Wyniki

104A
Powiadomienie o wynikach postępowania na budowę przyłącza ciepłowniczego ul. Inżynierska 3 w Jelczu Laskowicach.
Wyniki

80B
Powiadomienie o wynikach postępowania na dostosowanie obiektów kotłowni ECO S.A. do wymagań przepisów o ochronie przeciwpożarowej, dostarczenie i zabudowanie 47 kpl. drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI30/EI60 w strefach pożarowych kotłowni Oddziału Lubuskiego ECO S.A.
Wyniki

102B
Powiadomienie o wynikach postępowania na budowę przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Północnej 16 w Opolu.
Wyniki

99A
Powiadomienie o wynikach postępowania na prowadzenie bieżącej konserwacji i wykonanie przeglądów systemów ochrony przed pożarem, hydrantów, gaśnic i innych urządzeń gaśniczych w O/Opole ul. Harcerska 15.
99A.2017.pdf

82B
Powiadomienie o wynikach postępowania na dostawę i montaż rolet okiennych i zasłon  do sali konferencyjnej Opole ul. Harcerska 15.
Wyniki

76A
Powiadomienie o wynikach postępowania na Dostawę pakietu biurowego Microsoft Office 2016.
Wyniki

71A
Powiadomienie o wynikach postępowania na Sukcesywną dostawę oleju napędowego grzewczego EKO TERM dla ECO S.A.
Wyniki

70A
Powiadomienie o wynikach postępowania na Wykonanie sklepienia lanego w kotle WRp-23 w Kluczborku ul. Kołłataja 8.
Wyniki

67A
Powiadomienie o wynikach postępowania na modernizację istniejącego systemu sterowania i wizualizacji w kotłowni przy ul. Fabrycznej 16 w Żarach
Wyniki

40C
Powiadomienie o wynikach postępowania na Rozbudowę sieci światłowodowej ECO S.A. ul. Harcerska 15 w Opolu.
Wyniki

76A
Powiadomienie o wynikach postępowania na Dostawę pakietu biurowego Microsoft Office 2016 dla ECO S.A.ul. Harcerska 15 w Opolu.
Wyniki

63A
Powiadomienie o wynikach postępowania na Zabudowę węzła cieplnego i wykonanie instalacji wewnętrznej co i cwu ul. Armii Krajowej 14 w Opolu. Program Kawka
Wyniki

62C
Powiadomienie o wynikach postępowania na dostosowanie obiektów kotłowni ECO S.A. do wymagań przepisów o ochronie przeciwpożarowej, dostarczenie i zabudowanie 47 kpl. drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI30/EI60 w strefach pożarowych kotłowni Oddziału Lubuskiego ECO S.A.
Wyniki

58C
Powiadomienie o wynikach postępowania na Wykonanie, dostawę i montaż mebli do sali konferencyjnej z bufetem.
Wyniki

41A
Powiadomienie o wynikach postępowania na remont elewacji budynkuC wraz ze schodami zewnętrznymi, Opole ul. Harcerska 15.
Wyniki

60A
Powiadomienie o wynikach postępowania na zabudowę układu rejestracji jakości energi elektrycznej w rozdzielnicy 6kV w sekcji SWG A01 oraz SWG A02 w O/Opole ul. Harcerska 15.
Wyniki

65A
Powiadomienie o wynikach postępowania na sukcesywną dostawę oleju napędowego do sprzętu ciężkiego Oddziału Opole/RE Lubliniec
Wyniki

38B
Powiadomienie o wynikach postępowania na wykonanie remontu budynków na terenie kotłowni przy ul. M. Konopnickiej 18A w Żaganiu.
Wyniki

49B
Powiadomienie o wynikach postepowania na dostawę artykułów reklamowych wraz z oznakowaniem trwałym logodtypem ECO S.A. dla ECO S.A.
Wyniki

47A
Powiadomienie o wynikach postępowania na wykonanie remontu dachu kotłowni EC II nad pomieszczeniami socjalnymi oraz dachu nad magazynem i halą wymienników jonitowych w Opolu ul. Harcerska 15
Wyniki

32B
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. modernizacja przemiennika częstotliwości pompy sieciowej PS2
Wyniki

42A
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. zabudowa falowników na wentylatorach wspomagajacych IO kotła OR50N w Oddziale Opole ECO S.A.
Wyniki

50B
Powiadomienie o wynikach postępowania pn. Preparat do czyszczenia wymienników ciepła
Wyniki

35A
Powiadomienie o wynikach postepowania na Wykupienie gwarancji i aktualizacji subskrypcji oprogramowania bez spamu, wirusów na okres 3 lat dla urządzenia antyspamowego Barracuda 400.
Wyniki

34B
Powiadomienie o wynikach postępowania na Dostawę filtrów powietrza wlotowego do turbosprężarki turbiny gazowej SGT300 dla O/Opole.
Wyniki

44B
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania na leasing fabrycznie nowych samochodów: VW Caddy 1,4 TSI oraz Skoda Octavia Combi 2.0TDI.
Wyniki

28B
Powiadomienie o wynikach postępowania na Dostawę elementów rusztu Rł6 dla kotłowni K-650 w Kętach
Wyniki

29A
Powiadomienie o wynikach postępowania na Remont łazienki elektryków w O/Opole ul. Harcerska 15.
Wyniki

31A
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont mostów powłokowych EC II na terenie O/Opole ul. Harcerska 15 w Opolu
Wyniki

39B
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na przebudowę osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametrów przy ul. Bytnara-Rudego, ul. Hubala i ul. Sosnkowskiego w Opolu wraz z przyłączami do 11 budynków.
Wyniki

48A
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na modernizację nastawni nawęglania w Opolu ul. Harcerska 15.
Wyniki

34B
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na Dostawę filtrów powietrza wlotowego to turbosprężarki turbiny gazowejSGT300 w O/Opole ul. Harcerska 15nul. Harcerska 15 w Opolu.
Wyniki

1A
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na Remont sali konferencyjnej z bufetem ECO S.A. ul. Harcerska 15 w Opolu
Wyniki

107D
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na Modernizację instalacji audiowizulanej sali konferencyjnej z bufetem ECO S.A. ul. Harcerska 15 w Opolu.
Wyniki

2C
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na Sukcesywną dostawę odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej dla pracowników ECO S.A.
Wyniki

18A
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na wykonanie prac remontowych i naprawczych kominów w kotłowniach w Sulechowie i Żarach.
Wyniki

20A
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na budowę przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Prószkowskiej 1-5 oraz 15-21 oraz 31-37 i węzłów w budynkach przy ul. Prószkowskiej 1-5 oraz 7-13 oraz 15-21 oraz 23-29 oraz 31-37 oraz 39 w Opolu.
Wyniki

27A
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na wykonanie prac remontowych i naprawczych w kotłowni K-1200 przy ul.Cegielnianej 4b w Dębnie
Wyniki

10F
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na budowę węglowego kotła rusztowego WR-4,5 na ekranach szczelnych wraz z układem odpylania na kotłowni systemowej K-651 w Krapkowicach.
Wyniki

26B
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na Modernizację przenośników taśmowych T1A i T1B w Oddziale Opole.
Wyniki

25A
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na Dostawę i nadzór nad montażem worków filtracyjnych do instalacji odpylania w Oddziale Opole.
Wyniki

9E
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na wykonanie usługi sprzatania pomieszczeń administracyjjnych, biurowych, produkcyjnych ECO S.A w Opolu ul. Harcerska 15.
Wyniki

23C
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na Monitoring obiektów przemysłowych budynków i budowli kotłowni ECO S.A. w Żaganiu i Kluczborku.
Wyniki

11E
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na przebudowę osiedlowej sieci cieplnej wp przy ul. G. Roweckiego, B. Rudego w Opolu wraz z przyłączami do 19 budynków.
Wyniki

12A
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na przebudowę osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ul. Keplera w Żaganiu.
Wyniki

14C
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń administracyjnych, biurowych, produkcyjunych w RE Kluczbork i RE Strzelce Opolskie/Krapkowice.
Wyniki

17A
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, socjalnych, sanitarnych oraz pieszych ciagów komunikacyjnych w kotłowniach Oddziału Lubuskiego ECO S.A.
Wyniki

89B
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ECO S.A.
89B - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

16A
Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na Remont kotłowni K-1031 przy ul. Staszica 4b w Nowej Soli.
Wyniki

7B
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na Remont budynku warsztatowo-garażowego - demontaż płyt cementowo-azbestowych Opole ul. Harcerska 15.
Wyniki

6B
Powiadomienie o wynikach postępowania na sukcesywną dostawę standardowych mebli na wyposażenie pomieszczeń biurowych w JC ECO w roku 2017.
Wyniki

114A.113A
Powiadomienie o wynikach postępowań Programu Kawka dot. ul. Katowicka 40 i ul. Dubois 1 w Opolu.
Wyniki

115A
Powiadomienie o wynikach postępowania na Dostawę i montaż przełączników sieciowych do JC ECO S.A.Opole.
Wyniki

4A
Powiadomienie o wynikach postępowania na Świadczenie usługi ochrony mienia na terenie kotłowni ECO S.A. przy ul. M.Konopnickiej 18A w Żaganiu.
Wyniki

109B
Powiadomienie o wynikach postępowania na Diagnostykę maszyn wirujących w ECO S.A.
Wyniki

112A
Powiadomienie o wynikach postępowania na Usługi serwisowe - przegląd, konserwacje, usuwanie awarii, naprawy urzadzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji wody lodowej w JC ECO SA Opole.
Wyniki

104C
Powiadomienie o wynikach postępowania na Wykonanie projektu budowlano-konstrukcyjnego zabudowy układu kogeneracji wraz z obiektami towarzyszącymi w lokalizacjach: Tarnobrzegi Malbork.
Wyniki

106A
Powiadomienie o wynikach postępowania na malowanie  głównej klatki schodowej kotłowni K-280 w Jelczu Laskowicach.
106A-Wyniki

97A
Powiadomienie o wynikach postępowania na sprzatanie pomieszczeń w części administracyjno-biurowej budynku ciepłowni w Jelczu Laskowicach przy ul. Fabrycznej 21.
97A-Wyniki

108B
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania na Dostawę i montaż przełaczników sieciowych dla ECO SA ul. Harcerska 15 w Opolu.
108B-Unieważnienie

98C
Powiadomienie o wynikach postępowania na Dostawę mataeriałów biurowcych w ECO S.A., ECO Serwis oraz ECO Logistyka
98C-Wyniki

105A
Powiadomienie o wynikach postępowania na odbiór odpadów z ECO S.A w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia.
105A-Wyniki

99A
Powiadomienie o wynikach postępowania na remont toalet przy sali konferencyjnej i bufecie w Opolu ul. Harcerska 15.
99A-Wyniki

102A
Powiadomienie o wynikach postępowania na przeprowadzenie geodezyjnych pomiarów objętości oraz ciężaru objętościowego opału zgromadzonego na placach składowych ECO S.A.
102A-Wyniki

73C
Powiadomienie o wynikach postępowania na wykonanaie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w odkrywce "ODRA I" przy ul. Harcerskiej 15 w Opolu.
73C-Wyniki

85A
Powiadomienie o wynikach postępowania na odnowienie rocznej subskrypcji IBM Notes/Domino.
85A-Wyniki

88B
Powiadomienie o wynikach postępowania na "Zabudowa węzła cieplnego i wykonanie instalacji wewnętrznych co/cwu w budynku przy pl. Piłsudskiego 12-14a w Opolu". Program Kawka.
88B-Wyniki

76A
Powiadomienie o wynikach postępowania na "Zabudowę węzła cieplnego i wykonanie instalacji wewnętrznych co/cwu w budynku przy Rynek 3of w Opolu". Program Kawka.
76A-Wyniki

86A
Powiadomienie o wynikach postępowania na Dostawę kalendarzy na rok 2017 dla GK ECO S.A.
86A-Wyniki

65A
Powiadomienie o wynikach postępowania na czyszczenie i przegląd techniczny separatorów, czyszczenie kanalizacji  deszczowej fi 150, 200, 300, 350, 400, 500, osadników oraz odcinek  kanalizacji sanitarnej fi 150 na terenie Ciepłowni Centralnej  ECO S.A w Opolu.
65A-Wyniki

Do góry