Obszary, które zostały poddane anonimowym badaniom ankietowym to m.in. ogólna satysfakcja, zaangażowanie, kompetencje, komunikacja i współpraca. Wynik ECO przekroczył we wszystkich obszarach progi certyfikacji osiągając poziom 76% indeksu Inwestor w Kapitał Ludzki. W badaniu wzięło udział 64% pracowników firmy, która zatrudnia niemal pół tysiąca osób na stanowiskach administracyjnych i produkcyjnych.

- Wyniki badania zostały zaprezentowane i omówione w zespołach oraz stanowiły temat warsztatów menedżerskich – mówi Mirosław Romanowicz członek zarządu ds. operacyjnych ECO – na ich podstawie zbudowaliśmy wewnętrzne programy szkoleniowe. Nieustannie pracujemy nad tym, aby doskonalić ECO jako przyjazne miejsc pracy, gdzie pracownicy mogą się rozwijać i podnosić kompetencje. Nasze działania na pewno zweryfikujemy kolejnym badaniem.

Energetyka Cieplna Opolszczyzny to jeden z największych pracodawców w regionie opolskim, ale działalność Grupy Kapitałowej ECO obejmuje zasięgiem 10 województw. Grupa ECO prowadzi działalność w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła systemowego i energii elektrycznej oraz okołoenergetycznych usług serwisowych i usług Laboratorium Ochrony Środowiska. Od lat spółki Grupy ECO zaangażowane są we współpracę ze szkołami i uczelniami, prowadząc liczne praktyki uczniowskie i studenckie skierowane do adeptów kierunków branżowych oraz oferują miejsca pracy.

Badanie wśród pracowników przeprowadziła firma Experience Institute - niezależna agencja badawcza, zajmująca się problemami przedsiębiorczości i HR. Oprócz Energetyki Cieplnej Opolszczyzny godło w tegorocznej edycji zdobyli również: Krakowskie Biuro Festiwalowe, Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Michelin Polska S.A., NetWorkS! Sp. z o.o., No Limit Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., Unum Życie TUiR S.A.