Badania i specjalistyczne ekspertyzy wykazały, że budowa takiego źródła nie tylko jest możliwa, ale też może być najlepszą odpowiedzią na wyzwania wynikające z konieczności ochrony klimatu poprzez rezygnację z wykorzystania paliwa węglowego. Studium wykonalności inwestycji zakłada bowiem, że budowa ciepłowni geotermalnej spowoduje zmniejszenie rocznego zużycia węgla o ponad 60% - z poziomu 15 tys. ton (wg danych za 2020 r.) do 5,7 tys. ton, a system ciepłowniczy osiągnie poziom 51,5% energii pochodzącej z OZE. Natomiast w przypadku wykonania dwóch dubletów udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w całkowitym bilansie ciepła wynosić może do 70%, a zużycie węgla spadnie wówczas o blisko 82% zmniejszając się do poziomu zaledwie 2,6 tys. ton ww. paliwa rocznie. 

To właśnie zakładana efektywność ekologiczna przedsięwzięcia jednoczy wokół projektu wszystkich, dla których czyste powietrze w Kutnie jest niekwestionowaną wartością.

Prezydent Miasta Kutna Zbigniew Burzyński oraz Paweł Łuczak Prezes Zarządu ECO Kutno podpisali list intencyjny mający na celu dążenie do realizacji projektu budowy ciepłowni geotermalnej.

Miasto zadeklarowało dokonanie niezbędnych zmian w przepisach dot. zaopatrzenia w ciepło Miasta Kutna jak również zapewnienie dostępu do nieruchomości niezbędnych dla realizacji inwestycji. 

- Dzięki realizacji tej inwestycji kutnowski system ciepłowniczy może osiągnąć status systemu efektywnego energetycznie – mówi Paweł Krawczyk członek zarządu ECO ds. ekonomicznych – to klucz otwierający drzwi do możliwości pozyskania unijnego wsparcia dla kolejnych ekologicznych projektów ciepłowniczych. Transformacja energetyki wymaga ogromnych nakładów finansowych, a właśnie aspekt ekologiczny jest dla ciepłowników wyznacznikiem wszelkich planów inwestycyjnych.

Temat budowy geotermalnego źródła ciepła jest jednak niezwykle złożony. Wymaga on jeszcze licznych konsultacji zarówno technicznych, jak również organizacyjnych. Najważniejszym aspektem jest jednak pozyskanie wsparcia dla sfinansowania inwestycji.