Umowa została zawarta pomiędzy spółką ECO Kogeneracja i zwycięzcą postępowania przetargowego na wykonanie układu, czyli konsorcjum firm ELEMONT i KWE AB ENERGY Polska.

Inwestycja warta ponad 34 mln złotych zostanie dofinansowana ze środków  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wsparcie w wysokości 50% całej inwestycji jest możliwe w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałe koszty pokryje spółka ECO Kogeneracja.

Produkcja energii elektrycznej i ciepła w tym układzie, pozwoli zmniejszyć zużycie węgla o ponad 5,4 tys. ton, w porównaniu do produkcji w tradycyjnych węglowych układach. Emisja CO2 będzie mniejsza, w porównaniu z układem oddzielnej produkcji ciepła i energii elektrycznej o prawie 43,2 tys. ton w skali roku.

Moc elektryczna nowego źródła w Opolu wyniesie 8 MW, a moc cieplna źródła 7,8 MW.

Opolski koncern ciepłowniczy jest pionierem ekologicznych technologii. Pierwszy układ kogeneracyjny stanął w Opolu przy ul. Harcerskiej 15 już pod koniec lat 90-tych XX wieku. W 1999r. konfigurację opolskiego źródła zasiliła kogeneracyjna turbina gazowa o mocy elektrycznej 7,3 MW i cieplnej 14,2 MW. Gazowe układy kogeneracyjne Grupy ECO pracują również w Malborku, Tarnobrzegu, Kutnie i Oleśnie. W budowie są układy w Jeleniej Górze, Nowej Soli, Żaganiu i Żarach.

Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku, wyznaczając ramy transformacji energetycznej, która ma prowadzić do stopniowego dochodzenia do neutralności klimatycznej, promuje kogeneracyjne układy gazowe. Są to bowiem źródła energii klasyfikowane przez ekspertów jako te o możliwie najniższej emisyjności.

Obecny na konferencji Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski mówił, że inwestycja ECO to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Opola. Podkreślał, że ECO jest dwa kroki przed innymi, bo działania inwestycyjne w zakresie modernizacji i unowocześnień podjęła na tyle wcześnie, że obecne zmiany w prawie nie mają wpływu na jej bieżące funkcjonowanie.

Prace nad inwestycją w Opolu ruszają niebawem, oddanie do użytku nowego układu kogeneracyjnego planowane jest w ostatnim kwartale 2022 roku.