SIECI

Aby efekty związane z oszczędnym i skutecznym wytwarzaniem energii nie zostały zmarnowane, w ECO przykłada się równie dużą wagę jak do wytwarzania, także do przesyłania energii. Wszystko po to, aby zagwarantować bezpieczną i bezstratną dostawę energii do ostatecznych odbiorców. W tym celu niezbędna jest dbałość o właściwy stan techniczny sieci oraz zabezpieczenie systemu przesyłu, który będzie pozwalał na szybką reakcję na awarię oraz gwarantował, że do odbiorców trafi niemal cała wyprodukowana energia.
Przesył i dystrybucję ciepła ECO realizuje w 26 systemach ciepłowniczych, na które składa się łącznie blisko 500 km rurociągów. Ich stan techniczny musi zapewniać minimalizację strat podczas przesyłu energii. Stąd dokłada się ogromnych starań, aby wszystkie sieci były w jak najlepszym stanie technicznym. Ponadto wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione stosuje się nowoczesne sieci preizolowane, które obecnie stanowią ok. 60% ogółu sieci. Sieci preizolowane dzięki swojej budowie są dużo bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego, niż wcześniej stosowane sieci kanałowe.
Dzięki tak szerokiemu zastosowaniu technologii rurociągów preizolowanych, które dodatkowo wyposażone są w nowoczesne układy alarmowe informujące o nieszczelnościach udaje się minimalizować ubytki wody sieciowej.

SMART GRID

Smart Grid, czyli inteligentne sieci, to szereg realizowanych przez ECO działań, których celem jest zapewnienie wysokiej efektywności przesyłu energii, a co za tym idzie uzyskaniu znaczących efektów ekologicznych. Smart Grid to stosowane w ECO kompleksowe rozwiązania energetyczne, pozwalające na łączenie, wzajemną komunikację i optymalne sterowanie rozproszonymi elementami sieci ciepłowniczej. Aby odpowiednio realizować ten proces sieci ECO wyposażone są w nowoczesną infrastrukturę, która umożliwia wzajemną wymianę i analizę informacji – liczniki, sterowniki, regulatory, rejestratory, nowoczesne układy alarmowe.

Dzięki temu możliwe są:

  • Zdalna kontrola i sterowanie pracą węzłów cieplnych
  • Szybka lokalizacja awarii
  • Optymalizacja pracy siecI
  • Dynamiczne zarządzanie parametrami
  • Szybkie i łatwe generowanie raportów związanych z parametrami pracy sieci