Dzięki kompleksowemu, efektywnie działającemu systemowi ochrony środowiska, na który składają się: modernizacja i wymiana urządzeń, monitoring i ograniczanie emisji zanieczyszczeń poprzez kontrolę procesu spalania, odpowiednia gospodarka paliwami oraz dążenie do dotrzymania europejskich standardów i norm środowiskowych, ciepło produkowane przez spółkę jest bezpieczne dla środowiska naturalnego. Potwierdzeniem tego jest rekomendacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przyłączenia do sieci ciepłowniczej. W programie „KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” wskazuje się przyłączenie do sieci ciepłowniczej, jako działanie sprzyjające ochronie środowiska naturalnego. Przyłączenie budynku do sieci ułatwiają środki zewnętrzne postaci dotacji oraz pożyczki – w przypadku województwa opolskiego mieszkańcy, którzy zdecydują się na rezygnację z ogrzewania węglowego i przyłączanie do sieci ECO mogą liczyć, aż na 55% dotacji i 35% pożyczki przeznaczonej na wszystkie wydatki związane z zamianą źródła ogrzewania.

PROGRAM "KAWKA"

ECO w latach 2013-2018 skutecznie realizowała program KAWKA na terenie Opola, Strzelec Opolskich, Kluczborka. Dla mieszkańców tych miast ECO SA pozyskała, aż 4,2 miliona złotych dofinansowania. Pieniądze te zostały przeznaczone na wykonanie węzłów cieplnych, instalacji wewnętrznych budynków oraz instalacji w mieszkaniach. W wyniku likwidacji 514 indywidualnych palenisk węglowych w 73 budynkach wielorodzinnych i użyteczności publicznej do atmosfery wydostaje się, aż 2,2 tys. ton dwutlenku węgla mniej oraz 13,4 tony szkodliwego pyłu mniej – to wszystko w skali roku.