Proces wytwarzania energii w ECO oparty jest na 3 stabilnych filarach:

  • kogeneracji
  • współpracy z OZE
  • redukcji zanieczyszczeń

KOGENERACJA

W ECO w jednym procesie spalania paliwa wytwarza się nie tylko energię cieplną, ale także elektryczną, która wykorzystywana jest na potrzeby własne oraz sprzedawana do Odbiorców zewnętrznych. W Grupie Kapitałowej ECO zainstalowanych jest już siedem układów kogeneracyjnych:

  1. Gazowy układ wysokosprawnej kogeneracji oparty na turbinie gazowej SGT 300 i kotle odzysknicowym HRB o mocy cieplnej 14,2 MWt i mocy elektrycznej 7,4 MWe (Opole)
  2. Węglowy układ wysokosprawnej kogeneracji oparty na kotle parowym OR-50N i turbinie parowej przeciwprężnej SST 300, o mocy cieplnej 30,0 MWt i mocy elektrycznej 10,9 MWe (Opole)
  3. Gazowy układ kogeneracyjny o mocy cieplnej 4 MWt i elektrycznej 4 MWe (Malbork).
  4. Gazowy układ kogeneracyjny o mocy cieplnej 4,8 MWt i elektrycznej 5,35 MWe (Tarnobrzeg).
  5. Kogeneracja węglowa oparta na trzech kotłach parowych oraz trzech turbinach parowych przeciwprężnych o łącznej mocy 75,1 MWt i 14,4 MWe (Jelenia Góra)
  6. Gazowy układ wysokosprawnej kogeneracji oparty na trzech silnikach spalinowych o łącznej mocy 6,6 MWt i 6,06 MWe (Kutno)
  7. Gazowy układ wysokosprawnej kogeneracji oparty na silniku spalinowym o mocy cieplnej 0,32 MWt oraz elektrycznej 0,25 MWe (Olesno)

Wytwarzanie energii w kogeneracji, poza efektem ekonomicznym, przynosi wymierne korzyści dla środowiska naturalnego: pozwala uzyskać więcej energii użytecznej niż z procesu wytwarzania samej energii elektrycznej. Oszczędność paliwa, którą uzyskuje się tylko dzięki skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej w tym samym źródle ciepła jest nie tylko oszczędnością zasobów naturalnych, ale skutkuje także znaczącym zmniejszeniem emisji wszystkich zanieczyszczeń.

OZE

W ECO w Opolu uruchomiona została Instalacja solarna, co pozwoliło na zakwalifikowanie opolskiego systemu ciepłowniczego ECO do kategorii systemów efektywnych energetycznie. Prawie 60% ciepła dla Opolan powstaje z OZE oraz wysokosprawnej kogeneracji. Współpraca OZE z tradycyjnym systemem wytwarzania ciepła to innowacyjny projekt, który ECO zrealizowała korzystając wyłącznie z własnych zasobów wiedzy i technologii. Warto podkreślić, że projekt instalacji powstał na bazie wieloletnich analiz opartych na zamontowanym układzie testowym, dzięki czemu nowa instalacja solarna jest tak zaprojektowana, aby była w pełni wykorzystywana i efektywna energetycznie.

REDUKCJA ZANIECZYSZCZEŃ

Spaliny wydostające się kominem do powietrza zawierają cząstki pyłu, dwutlenku i tlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenku azotu. Redukcja zanieczyszczeń gazowych odbywa się poprzez optymalizację procesu spalania oraz stosowanie wysokiej jakości paliwa. Aby wyeliminować zanieczyszczenia stałe na drodze między kotłem, a kominem zabudowane zostały układy filtrów i odpylaczy. W ECO stosujemy urządzenia filtrujące, które zatrzymują ponad 99% pyłu.