Głównym produktem ECO jest ciepło wytwarzane zarówno na potrzeby grzewcze w ciągu sezonu jak i produkowana przez cały rok energia niezbędna do uzyskania ciepłej wody. Dodatkowo produkujemy w skojarzeniu energię elektryczną dostarczaną do klientów sieciowych oraz bezpośrednio do klienta końcowego.

Wszystkie procesy produkcji i przesyłu energii poddane są surowym reżimom technologicznym i monitorowane w czasie rzeczywistym. Prowadzona systematycznie modernizacja obejmuje kotły i sieci przesyłowe. Między innymi dzięki wyposażeniu kotłów w specjalne analizatory odnotowujemy realne korzyści ekonomiczne, techniczne i ekologiczne uprawniające nas do stwierdzenia, że parametry uzyskiwane przez naszych specjalistów przewyższają średnią krajową dla tego typu urządzeń.

Wymagania do projektowania węzłów cieplnych i sieci ciepłowniczych w systemach cieplnych ECO SA

Wymagania do projektowania węzłów cieplnych i sieci ciepłowniczych w systemach cieplnych ECO SA - załącznik

Wymagania do realizacji węzłów cieplnych i sieci ciepłowniczych w systemach cieplnych ECO