W celu otrzymania informacji o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej, na potrzeby oświadczenia projektanta na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy Prawo budowlane, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b Ustawy Prawo energetyczne prosimy o wypełnienie formularza online.

 WYPEŁNIJ FORMULARZ

 
 
 

Na etapie realizacji projektu wykonawczego instalacji wewnętrznej, po potwierdzeniu możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej prosimy o złożenie do siedziby wybranej Spółki w Grupie ECO druku wniosku o określenie warunków przyłączenia:

 

Wniosek o określenie warunków przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej:

pobierz wniosek


Wniosek o określenie warunków przyłączenia instalacji odbiorczej do węzła grupowego lub zewnętrznej instalacji odbiorczej:

pobierz wniosek


W przypadku, gdy do sieci ciepłowniczej ma być podłączone źródło ciepła prosimy o złożenie druku

Wniosku o określenie warunków przyłączenia źródła ciepła:

pobierz wniosek


 

Prosimy o skompletowanie wszystkich załączników do wniosku, gdyż tylko kompletny wniosek pozwoli nam sprawnie przygotować i przekazać Państwu warunki techniczne oraz projekt umowy przyłączeniowej. W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku pomogą Państwu pracownicy Działu Handlowego.

 

Kontakt Dział Handlowy