wniosek o wydanie warunków przyłączenia węzła do sieci ciepłowniczej (pobierz wniosek),

wniosek o wydanie warunków przyłączenia do instalacji odbiorczej za grupowym węzłem cieplnym (pobierz wniosek),