W celu otrzymania informacji o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej, na potrzeby oświadczenia projektanta na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy Prawo budowlane, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b Ustawy Prawo energetyczne prosimy o wypełnienie formularza online.


Istnieje także możliwość złożenia zapytania w formie dokumentowej.

W tym celu prosimy o pobranie, wypełnienie i przekazanie do siedziby wybranej Spółki (zobacz lokalizacje) w Grupie ECO druku:

Zapytanie dotyczące możliwości przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej:

Zapytanie (PDF)