Powołanie do życia jesienią 2008 roku spółki ECO Ciepło Lokalne było odpowiedzią Grupy na konieczność przywrócenia rentowności w eksploatowanych przez firmę kotłowniach lokalnych na terenie województwa lubuskiego. Zadanie nie jest łatwe, gdyż moc zamówiona siedmiu kotłowni wchodzących w skład oddziału nie przekracza pięciu MW. Mimo mikroskopijnej skali (w porównaniu do dużych systemów ciepłowniczych) spółka stara się zapewnić wszystkim obsługiwanym przez nią klientom komfort cieplny na poziomie nie gorszym od tego, z którego mogą korzystać mieszkańcy dużych osiedli zasilanych z sieci. Szanujemy klienta niezależnie od skali.