Zarząd

  • Kamil Matolicz - Prezes Zarzadu
  • Katarzyna Graboś - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Bronisław Szajda - Przewodniczący
  • Grażyna Kołodziej - Zastępca Przewodniczącego
  • Dariusz Klonowski - Sekretarz
  • Tomasz Gołębiowski - Członek Rady
  • Zdzisław Horwat - Członek Rady

Zgromadzenie Wspólników (struktura kapitału)

  • Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA - 100,0 %