Kapitał zakładowy firmy wynosi 1. 500.000 zł.
Firma jest zarejestrowana w VIII Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego w Opolu pod numerem KRS 0000441535

NIP: 775 26 44 726
REGON: 101513135

Konto bankowe:
PKO BP SA Oddział Korporacyjny w Katowicach
nr 53 1020 3668 0000 5402 0355 3385