Spółka jest typową firmą o charakterze lokalnym. Całość produkowanej energii cieplnej oraz świadczone usługi trafiają na rynek, który swoim obszarem obejmuje miasto Kutno. Firma funkcjonująca jako przedsiębiorstwo państwowe, a następnie komunalne, w roku 2000 została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedynym udziałowcem było Miasto Kutno. W roku 2008 rozpoczął się proces prywatyzacji spółki, w którym udział wzięła Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA. Efektem tych działań było zawarcie w dniu 25 marca 2009 r., pomiędzy Miastem Kutno a ECO SA, umowy sprzedaży 84,99% udziałów spółki.

ECO Kutno Sp. z o.o. przynależy do Grupy Kapitałowej ECO SA. Zajmuje się wytwarzaniem, przesyłem oraz dystrybucją ciepła systemowego dla mieszkańców Kutna, a także zlokalizowanych na terenie miasta przedsiębiorstw, obiektów użyteczności publicznej i handlowo-usługowych.

Spółka aktywnie uczestniczy w życiu społecznym miasta – angażuje się w organizację wydarzeń regionalnych, jest kreatorem działań edukacyjnych i prospołecznych, proponując także własne inicjatywy (np. Dni Otwarte Ciepłowni Miejskiej, Turniej Szachowy). Do licznych wyróżnień otrzymywanych przez Spółkę należą m.in. godło Firmy Przyjaznej Klientowi przyznawane w niezależnym badaniu ankietowym przez Klientów, którzy wysoko oceniają współpracę z przedsiębiorstwem, certyfikat PreQurs świadczący o jakości ciepła systemowego przyznawany przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków czy nominacja w 2019 r. do Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego w kategorii „Ład organizacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu”.