Władze spółki

  • Paweł Łuczak - Prezes Zarządu ECO Kutno

Rada Nadzorcza

  • Halina Matuszczak - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Monika Kowalczyk - Zastępca Przewodniczącej Rady
  • Marcin Sąsiadek - Sekretarz Rady
  • Agnieszka Maciejewska - Członek Rady
  • Igor Kalinowski - Członek Rady
  • Jan Hałuszczak - Członek Rady

Zgromadzenie Wspólników (struktura kapitału)

  • Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA - 99,27 %
  • Miasto Kutno - 0,63 %
  • Osoby fizyczne - 0,10 %