Laboratorium Ochrony Środowiska rozpoczęło swoją działalność w 1979 r.  Od 1.01.2010r.  funkcjonuje w strukturze spółki ECO Logistyka Sp. z o.o. 

Posiadamy wdrożony system zarządzania, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, potwierdzony Certyfikatem Akredytacji nr AB 1089 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

Oferujemy Państwu profesjonalne doradztwo, wysokiej jakości sprzęt i wiedzę z zakresu:

 • pomiarów stężeń i emisji zanieczyszczeń z różnych źródeł (energetycznego spalania paliw, stolarni, malarni, lakierni) 
 • pomiarów warunków środowiska pracy w zakresie określonym przepisami BHP (zapylenie, hałas, mikroklimat*, oświetlenie, stężenie substancji toksycznych)
 • pomiarów poziomu hałasu w środowisku
 • pomiarów hałasu komunikacyjnego
 • pomiarów hałasu w pomieszczeniach
 • pomiarów hałasu od maszyn i urządzeń
 • pobierania i analiz paliw stałych - węgiel kamienny
 • analiz odpadów paleniskowych
 • pomiarów bilansowych kotłów*
* badania poza zakresem akredytacji

Zainteresowanych naszymi usługami zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania/zamówienia, a następnie przesłania go do nas.

     ZAKRES AKREDYTACJI

AB 1089

CERTYFIKAT AKREDYTACJI

certyfikat

Karta Informacyjna Substancji

KIS

Kontakt z Laboratorium Ochrony Środowiska:

Rafał Szleper

 • 77 541 01 43, 600 095 143
 • rszleper@ecosa.pl