Laboratorium Ochrony Środowiska rozpoczęło swoją działalność w 1979 r.  Od 1.01.2010r.  funkcjonuje w strukturze spółki ECO Logistyka Sp. z o.o. 

Posiadamy wdrożony system zarządzania, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, potwierdzony Certyfikatem Akredytacji nr AB 1089 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

Oferujemy Państwu wykonanie usług z zakresu działalności laboratoryjnej, dla której spełnione są wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, obejmujących:

 • pobieranie paliw stałych – węgla kamiennego
 • analizy paliw stałych – węgla kamiennego w zakresie ciepła spalania i wartości opałowej, wilgoci, siarki i węgla całkowitego, chloru, części lotnych, popiołu
 • analizy odpadów paleniskowych w zakresie wilgoci i węgla całkowitego
 • pomiary warunków środowiska pracy w zakresie określonym przepisami BHP (zapylenie, hałas, oświetlenie)
 • pomiary hałasu w środowisku ogólnym pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych oraz od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych
 • pomiary skuteczności ekranów akustycznych
 • pomiary hałasu w pomieszczeniach budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej
 • pomiary hałasu od maszyn i urządzeń
 • pomiary gazów odlotowych w tym stężeń i emisji z różnych źródeł (energetycznego spalania paliw, stolarni, malarni, lakierni, itd.) w tym: pyłu ogółem, pyłu PM2,5 i PM10, HCl, HF, Hg, NH3, metali, składników gazowych jak SO2, NOx, CO, CO2, O2

Pozostała nieakredytowana działalność Laboratorium, nie wchodząca w zakres działalności laboratoryjnej dla której spełnione są wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 obejmuje:

 • ozonowanie/zamgławianie pomieszczeń
 • pomiary bilansowe kotłów
 • analizy wody
 • wykonanie przeglądów ekologicznych w zakresie oddziaływania akustycznego
 • sprawdzanie czujników temperatury.

    ZAKRES AKREDYTACJI

zakres akred 22

CERTYFIKAT AKREDYTACJI

certyfikat

Karta Informacyjna Substancji

KIS

Kontakt z Laboratorium Ochrony Środowiska:

Rafał Szleper

 • 77 541 01 43, 600 095 143
 • rszleper@ecosa.pl