Początki zakładu ciepłowniczego w Malborku to połowa lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. W 1991 roku powstaje samodzielne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Malborku, które sześć lat później przechodzi na własność gminy Malbork. Po przejęciu większościowego udziału przez ECO SA w maju 2007 roku spółka zmienia nazwę na ECO Malbork sp. z o.o. Spółka działa na terenie miast Malbork, Dzierzgoń, Nowy Staw, Prabuty oraz gminy Ryjewo, produkując i dostarczając ciepło zgodnie z wysokimi standardami obowiązującymi w całej Grupie ECO. Obecnie priorytetem zakładu jest rozbudowa sieci w celu dotarcia do jak największej ilości odbiorców – oferując im komfort użytkowania godny klienta XXI wieku. Pomaga w tym Zintegrowany System Zarządzania oparty na normach ISO 9001:2015 (zarządzanie jakością) i ISO 14001:20015 (zarządzanie środowiskiem).