Zapraszamy do korzystania z usług ECO Serwis w zakresie:

 • zabezpieczenia przesyłu i dystrybucji ciepła (obsługa, konserwacja, naprawy)
 • kompleksowego nadzoru i wykonawstwa remontów i inwestycji (sieci i węzły cieplne, źródła ciepła kotłownie systemowe, źródła ciepła kotłownie lokalne, roboty budowlane na obiektach produkcyjnych, technicznych i socjalnych)
 • pogotowia ciepłowniczego 24h/dobę
 • dostawy, montażu i serwisu kompaktowych węzłów cieplnych
 • obsługi sieci i węzłów cieplnych oraz kotłowni gazowych i olejowych
 • chemicznego czyszczenia wymienników cieplnych
 • naprawy i modernizacja kotłów wodnych i parowych
 • modernizacji palników pyłowych (elektrownie)
 • wykonawstwa robót ziemnych
 • przeglądów i oceny stanu technicznego budynków i budowli, w tym kominów stalowych
 • badania grubości spawów, ścianek metodą nieniszczącą
 • diagnostyki maszyn wirujących

Oferta na węzły do 50kW

Osoby zainteresowane naszą ofertą oraz węzłami o większej mocy, prosimy o kontakt z ECO Serwis: