Pracując w naszym zespole, masz okazję do kontaktu z najnowocześniejszymi technologiami i metodami zarządzania. Dzięki temu istnieje realna możliwość poszerzenia kompetencji zawodowych (i nie tylko) praktycznie na każdym szczeblu zawodowej kariery. Naszym celem jest pozyskiwanie na rynku najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie. Przychodząc do nas, możesz oczekiwać szans na pionowe i poziome ścieżki kariery oraz stabilne zatrudnienie.

Duży nacisk kładziemy na właściwą politykę rekrutacji. Podstawową grupą osób, wśród której szukamy kandydatów na wakujące stanowiska, są pracownicy ECO. W szczególnych sytuacjach nie wykluczamy z poszukiwań odpowiednich kandydatów także poza Grupą.Pamiętamy o konieczności osobistego rozwoju - zarówno poprzez kształcenie ogólne, jak i specjalistyczne. Inwestujemy w personel poprzez podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych i pozaszkolnych. Nagradzamy pracowników zarówno za uzyskiwane wyniki ekonomiczne poszczególnych jednostek organizacyjnych, jak i ich wkład w sprawne funkcjonowanie poszczególnych spółek.