Zależy nam na wspólpracy z najlepszymi uczniami, studentami i absolwentami wyższych uczelni. Dlatego też, jeżeli jesteś uczniem szkoły średniej techniczej lub studentem uczelni wyższej, czujesz się na siłach by zdobyć wiedzę w jednej z wiodących firm branży ciepłowniczej naszego kraju – staraj się o praktykę w ECO. 

Nasz program praktyk adresowany jest do studentów ostatnich trzech lat studiów wyższych oraz uczniów szkół średnich. W ramach programu Praktyki Letnie umożliwiamy odbycie 1-miesięcznych praktyk w różnych działach firmy (zarówno w Oddziałach zajmujących się bezpośrednio wytwarzaniem energii, jak i działach wspomagających). Każdego roku program Praktyki Letnie przebiega według poniższego schematu:

Termin składania podań (aplikacji): marzec-maj

Selekcja kandydatów, ustalenie harmonogramów praktyk: czerwiec

Realizacja praktyk: od 1 lipca do 30 września

Podania w sprawie praktyk powinny uwzględniać:

  • CV zawierające m.in. dane kontaktowe
  • pismo (podanie) ze wskazaniem komórki, w której student lub uczeń chciałby odbyć praktykę oraz jej termin

Po pozytywnym rozpatrzeniu podań zawierana jest umowa z uczelnią lub szkołą. 

Dowiedz się więcej

Kontakt z Działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Anna Kowalczyk - Lukas

  • 77 541 02 60
  • akowalczyk@ecosa.pl