W 2008 roku ECO SA objęła patronat nad kształceniem specjalistycznym uczniów klas czwartych technikum z Zespołu Szkół Elektrycznych im. T.Kościuszki w Opolu. Porozumienie dotyczy kierunków: automatyka procesów cieplnych i automatyka przemysłowa. Zajęcia (głównie w formie laboratoriów) prowadzone są na terenie spółki przez naszą kadrę legitymującą się zarówno wysokimi umiejętnościami zawodowymi i doświadczeniem praktycznym, jak i kwalifikacjami pedagogicznymi. Najlepsi z grupy uczniów zainteresowanych związaniem swojej kariery zawodowej z ECO mogą liczyć na dofinansowanie swojej dalszej edukacji.

W 2009 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy z Politechniką Śląską, w ramach którego studenci ostatniego roku kierunku Energetyka mają możliwość uzyskania stypendium fundowanego przez ECO SA, a po ukończeniu uczelni mogą znaleźć zatrudnienie w Grupie ECO. Spółka umożliwi też studentom odbywanie praktyk zawodowych oraz przygotowywanie prac dyplomowych, a kadrze dydaktycznej uczelni - prowadzenie zajęć laboratoryjnych na terenie zakładu.

Na podobnych zasadach w lipcu 2013 r. zawarte zostało porozumienie  z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie, gdzie oprócz stypendium fundowanego i możliwośći odbywania praktyk w spółce, współpraca dotyczy także organizowania konkursów na najlepsze prace inżynierskie z zakresu energetyki.