GRUPA ECO
ECO Kogeneracja

Śledź nas:

ECO S.A.

ECO Kogeneracja

Operator Systemu Dystrybucyjnego

ECO Kogeneracja Sp. z o.o. w 2014 roku rozpoczęła działalność segmencie dystrybucji energii elektrycznej sieciami własnymi i dzierżawionymi znajdującymi się na terenie miasta Kutno.

Rozdział i dystrybucja energii elektrycznej jest realizowana na następujących poziomach napięć:

  • średnim napięciu SN: 15kV,
  • niskim napięciu nN: 400V.

W skład sieci elektroenergetycznej ECO Kogeneracja Sp. z o.o. wchodzą m.in.:

  • rozdzielnie elektryczne o napięciu znamionowym 15 kV,
  • stacje elektroenergetyczne transformatorowo-rozdzielcze 15/0,4 kV,
  • rozdzielnie elektroenergetyczne nN – w tym przyłącza i układy pomiarowo-rozliczeniowe,
  • elektroenergetyczna sieć kablowa łącząca poszczególne układy zasilania na w/w poziomach napięć.

ECO Kogeneracja Sp. z o.o. zajmuje się również sprzedażą energii elektrycznej. Oprócz własnego źródła energii elektrycznej spółka posiada również połączenie kablowe z siecią elektroenergetyczną 15 kV OSD, którym jest Energa Operator SA. Za pomocą tej linii kablowej jest realizowana wymiana energii elektrycznej (w zależności od potrzeb) pomiędzy obiema spółkami dystrybucyjnymi.
ECO Kogeneracja Sp. z o.o. realizuje czynności związane z przyłączaniem nowych odbiorców energii elektrycznej do swojej sieci dystrybucyjnej.

Dodatkowo oferujemy:

  • organizację procesów inwestycyjnych w układy wysokosprawnej kogeneracji gazowej, linie elektroenergetyczne i rozdzielnie SN,
  • usługi związane z eksploatacją przyłączonych do sieci ECO Kogeneracja odbiorców energii elektrycznej.

Zapraszamy wszystkich do współpracy z naszą Spółką.

Sieć dystrybucyjna ECO Kogeneracja Sp. z o.o. znajduje się na ograniczonym obszarze miasta Kutno. Proponujemy, aby procedurę przyłączenia odbiorców energii elektrycznej rozpocząć od złożenia zapytania o występowanie sieci dystrybucyjnej. Dzięki tej formule Klient jeszcze przed złożeniem wniosku o określenie warunków przyłączeniowych uzyska informację o szacunkowej wysokości opłaty przyłączeniowej i będzie miał możliwość podjęcia korzystnej dla siebie decyzji.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.