Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. w Opolu

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ECO SA

Podstawą funkcjonowania ECO SA jest realizacja usług zgodnych z oczekiwaniami Klientów oraz spełniających ich potrzeby. Zamierzenie to osiągamy poprzez dostarczanie kompleksowych usług energetycznych z wykorzystaniem bezpiecznych i ekologicznych technologii. Naszym działaniom przyświecają nadrzędne wartości: najwyższa jakość świadczonych usług, troska o Klienta i Pracowników, a także o środowisko naturalne.

Naszą działalność prowadzimy przy spełnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i ergonomii, ochrony środowiska naturalnego oraz jakości usług i wyrobów. Osiąganie celów oraz ciągłe doskonalenie zapewnią właściwy poziom bezpieczeństwa naszym Pracownikom, jak również Klientom i Kontrahentom.

Inspiracją dla wszelkich działań, jakie podejmujemy jest stałe podnoszenie poziomu zadowolenia Klientów. Prowadząc bieżącą działalność oraz kreując rozwój Spółki pamiętamy o spełnieniu oczekiwań Pracowników oraz wszystkich stron zainteresowanych. Nasze działania realizujemy w oparciu o dokumenty strategiczne Spółki oraz kontekst organizacji, zobowiązując się do:

 • identyfikacji aktualnych i przyszłych potrzeb Klientów oraz efektywnego ich zaspokajania;
 • zmniejszenia wpływu na środowisko i zapobieganie zanieczyszczeniom,
  poprzez realizowanie działań inwestycyjnych zmierzających do ograniczania zużycia zasobów i emisji zanieczyszczeń do powietrza dzięki podwyższaniu efektywności energetycznej oraz dywersyfikacji paliw;
 • szkolenia i rozwoju Pracowników mającego na celu podniesienie świadomości w zakresie wiodącej roli Klienta, dbałości o środowisko naturalne oraz poprawy warunków pracy;
 • ciągłego podnoszenia poziomu kultury bezpieczeństwa Pracowników;
 • zapewnienia konsultacji i angażowania Pracowników w funkcjonowanie ZSZ;
 • eliminowania zagrożeń i ryzyk oraz zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, jak i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym;
 • ciągłej poprawy poziomu BHP oraz środowiskowych efektów działalności;
 • zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi mającymi zastosowanie;
 • ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Świadczenie usług na najwyższym poziomie oraz usprawnianie procesów wewnętrznych realizujemy w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 .

Zobowiązujemy się do zapewnienia zasobów na realizację postanowień niniejszej Polityki ZSZ.

Polityka ZSZ została zatwierdzona Uchwałą nr 96/2021 Zarządu Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. w Opolu z dnia 6 października 2021 r.

 

ECO Malbork

Misją przedsiębiorstwa jest:

Zaspokajanie potrzeb Klientów w bezpieczne, niezawodne i przyjazne dla środowiska ciepło systemowe.

Polityką przedsiębiorstwa jest:

 • Dostarczanie ciepła systemowego przez cały rok, zapewniającego odbiorcom komfort i zadowolenie w sposób minimalizujący negatywny wpływ na środowisko naturalne.
 • Spełnianie i przestrzeganie wymagań wynikających z przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
 • Utrzymywanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych, zapewniających optymalizację procesów i ochronę środowiska.
 • Produkcja ciepła systemowego z paliwa dobrej jakości, dostarczanego przez solidnych dostawców paliw, z maksymalną sprawnością.
 • Dążenie do zmniejszania zanieczyszczeń do środowiska i emisji gazów cieplarnianych oraz racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.
 • Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania przedsiębiorstwem.

Polityka ZSZ 24.05.2018.pdf

Aspekty na rok 2024 pdf