Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania ECO SA

Podstawą funkcjonowania ECO SA jest realizacja usług zgodnych z oczekiwaniami Klientów oraz spełniających ich potrzeby. Zamierzenie to osiągamy poprzez dostarczanie kompleksowych usług energetycznych z wykorzystaniem bezpiecznych i ekologicznych technologii. Naszym działaniom przyświecają dwie nadrzędne wartości: najwyższa jakość świadczonych usług, a także troska o Klienta, pracowników i środowisko naturalne.

Pragniemy być firmą innowacyjną, przyjazną ludziom i otoczeniu. Działalność prowadzimy w sposób bezpieczny i ergonomiczny, zapewniając naszym pracownikom oraz kontrahentom jak najlepsze warunki pracy. Dbałością o bezpieczeństwo obejmujemy także naszych Klientów.

Inspiracją dla wszelkich działań, jakie podejmujemy jest stałe podnoszenie poziomu zadowolenia Klientów. Prowadząc działalność bieżącą oraz kreując rozwój Spółki pamiętamy o wszystkich stronach zainteresowanych. Nasze działania realizujemy w oparciu o dokumenty strategiczne Spółki oraz kontekst organizacji, zobowiązując się do:

 • identyfikacji aktualnych i przyszłych potrzeb Klientów oraz efektywnego ich zaspokajania,
 • zmniejszenia wpływu na środowisko i zapobieganie zanieczyszczeniom, w tym realizowane przez działania inwestycyjne mające na celu ograniczanie zużycia zasobów i emisji zanieczyszczeń do powietrza dzięki podwyższaniu efektywności energetycznej oraz dywersyfikacji paliw, 
 • szkolenia i rozwoju pracowników mającego na celu podniesienie świadomości w zakresie wiodącej roli Klienta, dbałości o środowisko naturalne oraz poprawy warunków pracy,
 • zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • ciągłej poprawy poziomu BHP oraz środowiskowych efektów działalności,
 • zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi mającymi zastosowanie,
 • ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Świadczenie usług na najwyższym poziomie oraz usprawnianie procesów wewnętrznych realizujemy w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami PN – EN ISO 9001, PN – EN ISO 14001, PN – N 18001 oraz specyfikacją OHSAS 18001.

Zobowiązujemy się do zapewnienia zasobów na realizację postanowień niniejszej Polityki ZSZ.

ECO Malbork

Misją przedsiębiorstwa jest:

Zaspokajanie potrzeb Klientów w bezpieczne, niezawodne i przyjazne dla środowiska ciepło systemowe.

Polityką przedsiębiorstwa jest:

 • Dostarczanie ciepła systemowego przez cały rok, zapewniającego odbiorcom komfort i zadowolenie w sposób minimalizujący negatywny wpływ na środowisko naturalne.
 • Spełnianie i przestrzeganie wymagań wynikających z przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
 • Utrzymywanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych, zapewniających optymalizację procesów i ochronę środowiska.
 • Produkcja ciepła systemowego z paliwa dobrej jakości, dostarczanego przez solidnych dostawców paliw, z maksymalną sprawnością.
 • Dążenie do zmniejszania zanieczyszczeń do środowiska i emisji gazów cieplarnianych oraz racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.
 • Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania przedsiębiorstwem.

Polityka ZSZ 24.05.2018.pdf

Aspekty na rok 2021 pdf