Dla prawidłowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych, ECO SA zatrudnia specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje i wiedzę, odpowiedzialnych za wypełnianie obowiązków podatkowych, niezbędny nadzór nad procesami podatkowymi, współpracę z organami podatkowymi oraz doradcami zewnętrznymi.

Proaktywne podejście ECO SA do rozwoju kompetencji swoich pracowników, zostało docenione w związku z otrzymaniem w 2020 r.nagrody„ Godło Inwestora w Kapitał Ludzki”. Nagroda ta potwierdza najwyższą jakość prowadzonej polityki kadrowej oraz satysfakcję i zaangażowanie pracowników w realizacji codziennych obowiązków.
Godło Inwestora w Kapitał Ludzki

Nagroda „Godło Inwestora w Kapitał Ludzki”  2020 r.

 


2021

file