Nasza energia powstaje w wysokosprawnej kogeneracji. Oznacza to, że razem z ciepłem produkujemy również energię elektryczną.

Główną działalnością ECO jest produkcja i dystrybucja energii cieplnej, jednak wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie i ekologicznie, budujemy układy wysokosprawnej kogeneracji.

Energię elektryczną wyprodukowaną w wysokosprawnej kogeneracji sprzedajemy na rynku hurtowym, głównie w ramach umów sprzedaży energii elektrycznej "EFET".

Mając na uwadze powyższe, zachęcamy do nawiązania współpracy w zakresie sprzedaży energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, proponujemy:
- możliwość sprzedaży energii elektrycznej w kontraktach terminowych: miesięcznych, kwartalnych, rocznych,
- możliwość negocjacji wolumenu jak i ceny sprzedaży energii elektrycznej,
- opiekę Doradcy Energetycznego w trakcie obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej.

W przypadku chęci nawiązania współpracy prosimy o kontakt z Działem Obrotu Energią Elektryczną: