Główną działalnością ECO jest produkcja i dystrybucja energii cieplnej, jednak wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie i ekologicznie, budujemy układy wysokosprawnej kogeneracji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów jaki i potrzebom rynku, staramy się ciągle wzbogacać nasza ofertę. Mając na uwadze powyższe proponujemy:

- elastyczność cen energii elektrycznej dopasowanych do potrzeb Klienta,

- sprzedaż detaliczną oraz hurtową po cenach SPOT,

- możliwość negocjacji warunków umowy,

- opiekę Doradcy Energetycznego w trakcie obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Gwarantując najwyższą jakość usług, jesteśmy przekonani że przedstawiona przez nas oferta spełni Państwa oczekiwania i pozwoli na nawiązanie współpracy w zakresie zaopatrzenia Państwa firmy w energię elektryczną.

W przypadku chęci nawiązania współpracy prosimy o kontakt z Działem Obrotu Energią Elektryczną: