Usługa obejmuje

 • implementację i zabudowę kompletnego układu kogeneracyjnego,

 • pełną obsługę procesu projektowego i inwestycyjnego wraz z uzyskaniem wszelkich  pozwoleń i odbiorów

 • finansowanie przedsięwzięcia (w zależności od przyjętego modelu współpracy)

 • eksploatację i serwis 24h

 • prowadzenie bieżących rozliczeń  jednostki kogeneracyjnej, w tym systemu wsparcia.

 

Ciepło przez cały rok

 

W celu uzyskania informacji na temat możliwości zabudowy układu wysokosprawnej kogeneracji w Państwa obiekcie prosimy o kontakt telefoniczny:

Mariusz Tańczuk


Kogeneracja

Kogeneracja (CHPcombined heat and power) polega na wytwarzaniu energii elektrycznej oraz ciepła w jednym procesie technologicznym. Proponowane przez nas układy pracują w oparciu o silnik gazowy. Zespolony z nim generator produkuje energię elektryczną a uwalniane w procesie spalania ciepło, po odzyskaniu, może zostać wykorzystane do celów technologicznych lub posłużyć do ogrzewania obiektów.

Ciepło przez cały rok

Dlaczego kogeneracja?

 • zwiększenie efektywności przetwarzania energii pierwotnej poprzez wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w jednym procesie

 • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego

 • optymalizacja zużycia energii

 • zmniejszenie kosztów energii elektrycznej

 • zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko

 • wykorzystanie wsparcia w postaci premii gwarantowanej

ECO – pewny partner

 • doświadczenie w prowadzeniu procesów inwestycyjnych „pod klucz

 • kompleksowe realizacje układów opartych o silniki gazowe

 • długoletnia eksploatacja układów CHP

 • wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia rozliczeń transakcji na rynku energii, w tym wszelkiego rodzaju emisji świadectw pochodzenia, certyfikatów, emisji CO2

 • wygrane aukcje i pozyskane dofinansowanie do budowy CHP

 • współpraca z Urzędem Regulacji Energetyki

 • konsultant w zakresie zmian wprowadzanych w szeroko pojętym prawie energetycznym