Wypełnij formularz online

Dane wnioskodawcy

Dane obiektu

Wniosek rozpatrywany jest przez wskazany podmiot w zależności od wybranego miasta.
Wpisz adres nieruchomości

Informacje dotyczące ogrzewania obiektu

[m2]
[m3]
(os.)

Informacje o zapotrzebowaniu ciepła

 
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]

Informacje dotyczące obecnego źródła ciepła

[m3,tona,kWh]
[kW]
[lata]

Podane w formularzu kontaktowym dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę z Grupy Kapitałowej ECO, która została wskazana w zapytaniu, w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, w celu kontaktu w przedmiocie pytań lub wątpliwości związanych z zapytaniem, w celu zawarcia umowy na podstawie zainteresowania ofertą tej spółki oraz w celu prowadzania działań marketingu bezpośredniego. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ECO będące Administratorami danych osobowych, w tym informacje o swoich prawach znajdziesz w Polityka prywatności