- ECO konsekwentnie od lat wykorzystuje ciepłe miesiące na przeprowadzenie tych inwestycji, które wymagają odcięcia dopływu ciepła do mieszkańców. Liczymy na wyrozumiałość naszych klientów i z góry przepraszamy za niedogodności – mówi Tomasz Piętka Dyrektor ds. Handlowych ECO – Nie ma wciąż jeszcze innej technologii, która pozwoliłaby nam zadbać o infrastrukturę ciepłowniczą – musimy odkryć sieci biegnące pod ziemią i przygotować cały front robót. Następnie stare rury ciepłownicze zastępujemy nowoczesną siecią preizolowaną, ale niestety musimy na ten czas zatrzymać dostawę ciepła. Staramy się, aby ten czas był jak najkrótszy. Dopiero po wznowieniu dostaw ciepła przywracamy teren do pierwotnego stanu. Dzieje się to co roku i 2022 nie będzie inny, bo tylko konsekwencja w remontach i wymianie istniejących od lat odcinków sieci ciepłowniczych może być gwarantem nieprzerwanych dostaw ciepła, kiedy temperatury zewnętrzne znacznie spadną. Jak co roku śpieszymy się z wykonaniem wszystkich prac, jednak zarówno my, jak i mieszkańcy Opola musimy liczyć się tego lata z kilkoma przerwami w dostawie ciepłej wody.

Pierwsza przerwa nastąpi w dniach 23-26 maja związana jest z wymianą sieci w rejonie ulic Horoszkiewicza – Sosnkowskiego i obejmie m.in. osiedla im. Armii Krajowej i Malinka. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ECO w zakładce „Przerwy w dostawie ciepła”. Spółka będzie również publikować wszelkie informacje o kolejnych przerwach.

ECO podkreśla, że inwestycje w infrastrukturę służą wyłącznie mieszkańcom miasta. Z jednej strony gwarantują stabilność dostaw, ale też pozwalają chronić środowisko. W 2022 roku zrealizowanych zostanie 9 zadań, w czasie których przebudowana zostanie sieć magistralna w rejonie ul. Sosnkowskiego, zlikwidowanych będzie 5 węzłów grupowych, w miejsce których powstanie 16 węzłów indywidualnych. ECO zbuduje i przebuduje ponad kilometr przyłączy i sieci ciepłowniczych w Opolu.

27 czerwca przerwa w dostawie ciepła obejmie całe miasto Opole.

- Po wielu latach wymiany domaga się uszczelnienie połączeń głównej armatury odcinającej miejski system ciepłowniczy od źródeł ciepła zlokalizowanych przy ul. Harcerskiej – mówi Wojciech Zachariasiewicz Dyrektor ds. Zarządzania Majątkiem ECO – ten węzeł ma znaczenie strategiczne, rozprowadza ciepło we wszystkich kierunkach do sieci magistralnych miasta.

Jak podkreślają przedstawiciele spółki ogromne znaczenie dla sprawności realizacji inwestycji sieciowych ma też współpraca z właścicielami infrastruktury wodociągowej i gazowniczej.

- Wodociągi i Kanalizacja w Opolu oraz Opolska Spółka Gazownictwa bardzo sprawnie rozwiązują wszelkie sprawy związane z kolizjami naszych sieci – mówi Wojciech Zachariasiewicz -  dziękujemy za zaangażowanie, bo dzięki temu realizacja naszych prac jest mniej uciążliwa dla mieszkańców miasta.

Letnie prace ciepłownicze mają też całkiem wymierny efekt ekologiczny. Realizacja inwestycji ECO w 2022 roku pozwoli na ograniczenie emisji pyłów o 855 kg rocznie, a dwutlenku węgla o ponad 3500 ton w skali roku.

Koszt realizowanych przez ECO inwestycji przekroczy 8 mln zł. Zgodnie z umowami podpisanymi przez ECO z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budżety poszczególnych inwestycji zasilą dotacje z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5: Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, które sięgną od 40% do 74% całości kosztów.