ECO Kogeneracja Sp. z o.o. została powołana w dniu 7.11.2012 r. Jej podstawowym zadaniem jest eksploatacja nowo budowanych elektrociepłowni. W przyszłości spółka będzie się zajmować także wdrażaniem nowych technologii stosowanych  w energetyce oraz rozwojem usług w zakresie przygotowywania procesów inwestycyjnych, budowy oraz eksploatacji układów wysokosprawnej kogeneracji poza Grupą ECO. Z dniem 13.06.2013 r. ECO Kogeneracja uzyskała koncesję na produkcję energii elektrycznej i ciepła w układzie wysokosprawnej kogeneracji.