Grupa ECO
Strefa klienta

Śledź nas:

Taryfa dla ciepła

Taryfa dla ciepła

Ceny ciepła, grupy taryfowe, opłaty dodatkowe

Aktualna taryfa

INFORMACJA DOTYCZĄCA CEN MAKSYMALNYCH W OKRESIE 01.03.2023-30.06.2024

Informacja Prezesa URE nr 9/2023 w sprawie cen za zamowioną moc cieplną, cen ciepła, cen nośnika ciepła oraz stawek opłat stałych za usługi przesyłowe i stawek opat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawek opłaty miesięcznej za zamowioną moc cieplną i stawek opłaty za ciepło, stosowanych w dniu 30 września 2022r., powiększonych o 40% 

Taryfa dla ciepła nr XXII obowiązująca od 1.02.2024

taryfa dla ciepła od 1.02.2024

Wykaz cen i stawek opłat stosowanych w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których jest mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - obowiązujący od 01.02.2024 r.*

* ECO SA zastrzega, że ceny te mogą ulec zmianie w związku ze zmianą sposobu ich stosowania lub zmianą przepisów ustawy

Stawki i ceny w rozliczeniach od 1.02.2024r.

Wykaz opłat dodatkowych obowiązujący od dnia 1 lutego 2024r.

wykaz opłat dodatkowych

 

Spółka: ECO SA

Aktualna taryfa

Wykaz cen i stawek opłat stosowanych w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których jest mowa w art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw - obowiązujący od 15.05.2023 r.*

* ECO Malbork zastrzega, że ceny te mogą ulec zmianie w związku ze zmianą sposobu ich stosowania lub zmianą przepisów ustawy

stawki i ceny w rozliczeniach od 15.05.2023r.

Zmiana Taryfy dla ciepła nr 14, obowiązująca od 13 kwietnia 2023r.

zmiana taryfy nr 14 - 2023r.

Zmiana Taryfy dla ciepła nr 14, obowiązująca od dnia 10 czerwca 2022 roku

ZMIANA TARYFY NR 14 

Taryfa dla ciepła nr 14, obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2022r. 

TARYFA DLA CIEPŁA NR 14

Wykaz opłat dodatkowych obowiązujących od 1 listopada 2020 r. 

wykaz opłat dodatkowych

 

Spółka: ECO Malbork

Aktualna taryfa

Wykaz cen i stawek opłat stosowanych w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których jest mowa w art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw - obowiązujący od 15.05.2023 r.*

* ECO Kutno zastrzega, że ceny te mogą ulec zmianie w związku ze zmianą sposobu ich stosowania lub zmianą przepisów ustawy

stawki i ceny w rozliczeniach od 15.05.2023r.

Taryfa dla ciepła, obowiązująca od 1 stycznia 2024r.

taryfa od 1 stycznia 2024r.

Taryfa dla ciepła, obowiązująca od 8 listopada 2022r.

TARYFA OD 8 listopada 2022R.

Wykaz opłat za świadczenie usług dodatkowych przez ECO Kutno, obowiązujący od 1.01.2024r. 

Wykaz opłat dodatkowych

 

Spółka: ECO Kutno

Aktualna taryfa

Taryfa dla ciepła, obowiązująca od dnia 1 sierpnia 2023r.

taryfa dla ciepła od 1 sierpnia 2023r.

Wykaz cen i stawek opłat stosowanych w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których jest mowa w art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw - obowiązujący od 01.08.2023 r.*

Stawki i ceny w rozliczeniach od 1 sierpnia 2023 r.

* ECO Jelenia Góra zastrzega, że ceny te mogą ulec zmianie w związku ze zmianą sposobu ich stosowania lub zmianą przepisów ustawy

Wykaz opłat dodatkowych obowiązujący od 1.01.2023r. 

Wykaz opłat dodatkowych

 

Spółka: ECO Jelenia Góra

Aktualna taryfa

Wykaz cen i stawek opłat stosowanych w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których jest mowa w art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw - obowiązujący od 16.06.2023 r.*

* ECO Tarnobrzeg zastrzega, że ceny te mogą ulec zmianie w związku ze zmianą sposobu ich stosowania lub zmianą przepisów ustawy

stawki i ceny w rozliczeniach od 16.06.2023r.

Taryfa dla ciepła, obowiązuje od dnia 15 czerwca 2022 r.

TARYFA OD 15 CZERWCA 2022R.

 

Spółka: ECO Tarnobrzeg

Zobacz także

E-faktura ECO

Biuro Obsługi Klienta

E-BOK

Nasze lokalizacje

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

  • ul. Harcerska 15, 45-118 Opole
    NIP: 754-25-24-950, KRS:14339, Regon: 531363177
    Kapitał zakładowy: 155.480.000 zł w całości wpłacony
  • 77 541 01 00, 541 01 01
  • eco@ecosa.pl

Ciepło, które lubię