Aktualna taryfa

Wykaz cen i stawek opłat stosowanych w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których jest mowa w art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw - obowiązujący od 15.05.2023 r.*

* ECO Malbork zastrzega, że ceny te mogą ulec zmianie w związku ze zmianą sposobu ich stosowania lub zmianą przepisów ustawy

stawki i ceny w rozliczeniach od 15.05.2023r.

Zmiana Taryfy dla ciepła nr 14, obowiązująca od 13 kwietnia 2023r.

zmiana taryfy nr 14 - 2023r.

Zmiana Taryfy dla ciepła nr 14, obowiązująca od dnia 10 czerwca 2022 roku

ZMIANA TARYFY NR 14 

Taryfa dla ciepła nr 14, obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2022r. 

TARYFA DLA CIEPŁA NR 14

Wykaz opłat dodatkowych obowiązujących od 1 listopada 2020 r. 

wykaz opłat dodatkowych

 

Archiwum

Wykaz cen i stawek opłat stosowanych w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których jest mowa w art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw - obowiązujący od 01.03.2023 r.
plik do pobrania w formacie pdf

Cennik z rekompensatą do taryfy dla ciepła, obowiązujący od 1 października 2022r.
plik do pobrania w formacie pdf

Zmiana taryfy dla ciepła nr 13/2020, obowiązująca od 31 lipca 2021 r.
plik do pobrania w formacie pdf

Taryfa dla ciepła nr 13/2020, obowiązująca od 1 sierpnia 2020 r.
plik do pobrania w formacie pdf

Zmiana taryfy dla ciepła nr 12/2019, obowiązująca od 7 października 2019 r.
plik do pobrania w formacie pdf

Taryfa dla ciepła nr 12/2019, obowiązująca od 20 kwietnia 2019 r.
plik do pobrania w formacie pdf

Taryfa dla ciepła nr 11/2017, obowiązująca od 18 grudnia 2017 r.
plik do pobrania w formacie pdf

Taryfa dla ciepła nr 10/2014, obowiązująca od 1 września 2014 r.
plik do pobrania w formacie pdf

Zmiana Taryfy dla ciepła nr 9, obowiązująca od dnia 8 marca 2013 r.
plik do pobrania w formacie pdf

Taryfa dla ciepła nr 9, obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.
plik do pobrania w formacie pdf

Cennik usług dodatkowych, obowiązujący od 1 listopada 2012 r.
plik do pobrania w formacie pdf

Spółka: ECO Malbork